АКТУЕЛНО

ПРЕКОВРЕМЕНИ   РАД  И  (НЕ)УВЕЋАНА   ПЛАТА

Крај наставне године, доноси додатне обавезе и ангажовања запосленима у установама образовања и васпитања, а везано за полагање  завршних  и пријемних  испита.

Овим путем указујемо на важећу правну регулативу којом су утврђена права запослених у ситуацијама  када су ангажовани  на пословима пријема и обраде докумената и података за пријемни испит, обављања завршног и пријемног испита и извршавање других послова, када је неопходно да се у одређеном року заврше.

Karikatura-1

Наиме,  Законом о раду  („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС)  и то  одредбама чл. 53. ст. 1-3 прописано је следеће: „На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укуључујући и прековремени рад“.

У погледу зараде за обављени рад и време проведено на раду, истим законом и то  одредбама чл. 108. ст.1. тач.3) прописано је следеће: „Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду и то: за прековремени рад- најмање 26% од основице.“ 

Такође,  Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика(„Службени гласник РС“ бр. 21/15) и то одредбама члана 11. ст.1. тач.2), 3) и 5) прописано је следеће: „На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена, у складу са законом, и то у случају: пријема и обраде докумената  и података за пријемни испит, обављања завршног и пријемног испита, извршавања других послова – када је неопходно да су одређеном року заврши посао“.

Став 2. истог члана гласи: „Послодавац је дужан да запосленом, пре почетка обављања прековременог радам изда решење о разлозима и трајању прековремног рада и налог за исплату увећане плате у складу са законом.“ док је чл.22. ст.1.тач. 3) ПКУ прописано да: „Запослени има право на додатак на плату за прековремени рад -26% од основице“.

Ово обавештење, као  и остале активности Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, усмерене на подизање нивоа информисаности чланова о својим законом загарантованим правима и важећим процедурама за остварење истих, има за циљ да допринесе побољшању положаја запосленог, како у  свакодневним појединачним пословним односима са послодавцем, тако  и свеукупног  положаја просветних радника у социјалном дијалогу са послодавцима, јер поседовање праве информације о томе која су наша права и обавезе, а која су права и обавезе послодавца, омогућује нам да јасније сагледамо свој положај, и ако ништа друго, схватимо да нам избор да и сами утичемо на побољшање сопственог положаја свакако припада.

Драгана К. Стефановић

РЦ Лесковац СОС

НОВЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ ЖЕНА

У понедељак, 5. јуна у просторијама  ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу одржано је предавање из области здравствене заштите на тему „Превенција карцинома грлића материце“. Ову активност организовао је Тим за промоцију бриге о здрављу Секције жена РЦ Лесковац СОС.

predavanje

Председница Секције жена РЦ Лесковац СОС, Бојана Савић, отворила је активност захваливши се др Јасмини Здравковић која је одржала предавање. Бојана је присутним представницама синдикалних организација са територије Јабланичког округа нагласила значај бриге о здрављу уопште али и најавила ову област као значајну у активностима које ће секција имати и у будућем периоду. Предавање је било интерактивног карактера а дискусија наког опсежног излагања др Јасмине Здравковић  помогла је у решавању многих дилема и подизања свести о важности бриге о здрављу и спречавању последица од занемаривања .

 Б.С.

О ЗАКОНИМА ЈОШ НЕКОЛИКО ДАНА

ЈОШ 4 ДАНА ЗА ПРИМЕДБЕ!

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позвало је грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о основама система образовања и васпитања, Нацрта закона о просветној инспекцији и Нацрта закона о дуалном образовању као и да дају своје предлоге и сугестије.

IMG_20170601_1130205

Јавна расправа спроводи се у периоду од 19. маја до 8. јуна 2017. године. Трибине на којима ће поменути нацрти бити званично представљени одржавају се по предвиђеном распореду:

- У Новом Саду, 26. мај 2017. године у ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Јанка Чмалика 89, у периоду од 9,00 – 11,00 часова;

- У Нишу, 01. јун 2017. године на Електронском факултету, А. Медведева 14, у периоду од 10,00 – 12,00 часова;

- У Београду, 08. јун 2017. године у Сали београдске општине Врачар, Његошева 77, у периоду од 9,00-11,00 часова.

Представници РЦ Лесковац СОС учествовали су на јавној расправи која је одржана у Нишу и имали прилику да укажу на одредбе предвиђене нацртима које нису повољне по запослене или не доприносе транспарентности поступања у систему.

РЦ Лесковац СОС позива све заинтересоване колеге да своје примедбе и сугестије пошаљу у електронској форми директно МПНТР-у попуњавањем предвиђеног формулара. Текстови Нацрта закона, и формулар за достављање примедби могу се преузети на сајту МПНТР (http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/javne-rasprave/), а формулар са примедбама и предлозима затим треба доставити на е-маил адресу javna.rasprava@mpn.gov.rs.

„ВАСА“ СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК

ШЕСТЕ Спортске игре Синдикалних организација СОС са територије Јабланичког округа одржане су 20. и 21. маја на теренима СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу. После петогодишње доминације Економске школе ПРВО место у укупном пласману освојила је ОШ „Васа Пелагић“. На играма је учествовало 20 Синдикалних организација а у улози такмичара и навијача овај спортски викенд пропратило је око 500 наших колега.

SI17C
SI17A
SI17V

Традиционална СВЕЧАНОСТ која се организује пред крај наставне године и на којој ће се учесницима игара уручити признања, медаље и пехари одржаће се 16. јуна у ресторану „ПАРК“ у Лесковцу.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ РЕЗУЛТАТЕ ТАКМИЧЕЊА

ШЕСТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ШЕСТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ  СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОС СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ОДРЖАЋЕ СЕ 20. и 21. МАЈА 2017. ГОДИНЕ.

Следећег викенда просветни радници који су се у матичним синдикалним организацијама пријавили за учешће у складу са пропозицијама наведеним у распису игара такмичиће се на одабраним теренима у 9 спортских дисциплина. Као и сваке године Организациони одбор одредиће посебно термин и место доделе признања, пехара и медаља.

САТНИЦА СПОРТСКИХ СУСРЕТА:

РБ

СПОРТ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

МЕСТО

1

Стони тенис

20.5.2017.

9:00 СРЦ „Дубочица“

2

Баскет

20.5.2017.

10:00 (Ж) -11:00(М) СРЦ „Дубочица“

3

Пливање

20.5.2017.

13:30 СРЦ „Дубочица“

4

Пикадо

20.5.2017.

14:30 СРЦ „Дубочица“

5

Куглање

20.5.2017.

16:00 СРЦ „Дубочица“

6

Шах

20.5.2017.

11:00 Синдикат (РЦ)

7

Тенис

21.5.2017.

9:00 Хисар – терени

8

Мали фудбал

21.5.2017.

10:00 СРЦ „Дубочица“

9

Одбојка

21.5.2017.

11:00 СРЦ „Дубочица“

За све такмичаре обезбеђен је оброк и освежавајући напици. Ручак ће бити послужен у 14 часова.

БОДОВАЊЕ  ЕКИПА:

ЕКИПНО:

 1. МЕСТО – 15  БОДОВА
 2. МЕСТО – 12  БОДОВА
 3. МЕСТО – 10  БОДОВА
 4. МЕСТО – 7  БОДОВА

ПОЈЕДИНАЧНО:

 1. МЕСТО – 12  БОДОВА
 2. МЕСТО – 10  БОДОВА
 3. МЕСТО – 7  БОДОВА
 4. МЕСТО – 5  БОДОВА

НАПОМЕНА: Такмичари у шаху дужни су да донесу своје табле, а тенисери и стоно тенисери рекете. Свака екипа мора да има „вођу екипе“ чији контакт треба СМС-ом  проследити потпредседнику Сектора за спорт и рекреацију Ненаду Стојковићу (066 8024700).

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ САТНИЦУ И РЕЗУЛТАТЕ ЖРЕБАЊА

ПОЗИВ НА ТИМСКИ РАД

СЕКЦИЈА  ЖЕНА  РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА

Секција жена Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, облик је рада и деловања намењен спровођењу принципа политике родне равноправности у установама образовања и васпитања и у области синдикалног рада и деловања, посебно унапређењем положаја жена.

Секцију жена чине представнице делегиране испред синдикалних организација у саставу Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије и тренутно броји 37 чланица.

20170309_181818

Ради организованијег рада и деловања  и ефикасније реализације конкретних активности пријавите се  у неки од тимова:

 1. ТИМ ЗА ЕДУКАЦИЈУ: организовање предавања, трибина, округлих столова, презентација на теме из области родне равноправности, положаја жена у друштву, образовању, синдикату,  закона и прописа којима се уређују ова питања,
 2. ТИМ ЗА ПОДРШКУ: идентификовање проблема дискриминације и насиља у непосредном пословном окружењу, организовање и реализација активности  подршке и оснажења жртвама дискриминације, психолошке подршке, правне заштите,
 3. ТИМ  ЗА ПРОМОЦИЈУ РАДА И ДЕЛОВАЊА: писање текстова, извештаја, израда мулти-медијалних приказа, комуникација са  ужом и широм јавношћу и сарадња са организационим облицима сличног типа,
 4. ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ: бави се писањем пројеката и прибављањем донација као начина да се обезбеди бољи начин и додатна средства за реализацију планираних активности,
 5. ТИМ ЗА СИСТЕМСКЕ ПРОМЕНЕ: покретање иницијатива за измену важеће законске и подзаконске регулативе, указивањем на неповољна решења  и предлагање друачијих решења у духу поштовања принципа родне равноправности и даљег унапређења положаја жена,
 6. ТИМ  ЗА ПРОМОЦИЈУ СТВАРАЛАШТВА И  БРИГЕ О ЗДРАВЉУ: организује и реализује изложбе, књижевне вечери, перформансе и остале облике уметничког и стваралачког израза на тему родне равноправности и положаја жена. Организује предавања на тему значаја превенције и очувања здравља и  организује остале активности у вези са значајем бриге о здрављу.

Свака чланица Секције жена Регионалног центра за Јабланички округа Синдиката образовања Србије своју пријаву у један или више тимова доставиће најкасније до 20.03.2017.године на следећу и мејл адресу: sekcijazena@le.org.rs заједно са конкретним идејама и предлозима за реализацију активности тима за који се определила, како бисмо  оценили  која су то заједничка интересовања и могућности и припремили конкретан план активности и финансијски план  Секције жена за 2017.годину.                                                                                         

Драгана К. Стефановић, стручна сарадница

Бојана Савић, председница Секције жена

ТРАДИЦИОНАЛНО – КОНКУРС ЗА СТРИП

konkur za strip kais copy

ОДРЖАНА ОСМОМАРТОВСКА СВЕЧАНОСТ

У уторак 7. марта, у организацији РЦ Лесковац СОС у хотелу „Бавка“ у Лесковцу одржана је „осмомартовска забава“ којој је присуствовало око 250 колегиница и колега. Већ традиционално, РЦ Лесковац организује три свечаности годишње од којих је једна поводом 8. марта. Искуство је показало да се просветни радници са територије Јабланичког округа са задовољством одазивају и учествују у свим манифестацијама које их на „непословни начин“ повезују и доприносе бољој сарадњи у животу и раду.

IMG_20170307_2125491  jblogo copy  IMG_20170307_2125522

„Да се познајемо и препознајемо и будемо спремни да пружимо подршку једни другима“, порука је којом је председник РЦ Лесковац пре тачно 5 година најавио организационе активности регионалног центра које не спадају у потпуности у „синдикални посао“. Међутим веома брзо се испоставило да је сваки вид повезивања просветних радника кроз које се јача дух припадности организацији делотворан и користан у свим смеровима. У току следеће недеље РЦ Лесковац ће расписати 6. спортске сусрете просветних радника на окружном нивоу, још једну манифестацију која окупља велики број наших чланова.

ЗАВРШЕН ПРВИ ДЕО АКЦИЈЕ „СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ“

У суботу и недељу,  4. и 5. марта, у просторијама ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу и у великој сали Центра за стручно усавршавање у Лесковцу 590 наставника основних школа похађало је семинаре стручног усавршавања са листе од укупно 17 понуђених акредитованих семинара. За ову прилику, у сарадњи са издавачким кућама „Клет“ и „Нови логос“, Регионални центар Лесковац СОС обезбедио је присуство 20 предавача који нису сакрили задовољство изазвано заинтересованошћу и ангажовањем наставника као и гостопримством домаћина.

sem1               sem2sem3

За нови „семинарски“ викенд (18. и 19. март) планирано је да још 500 пријављених колега похађа семинаре стручног усавршавања. Тиме ће бити завршен део акције „семинар сваком члану“ који се односи на наставнике који раде у основним школама. Како је најављено, до краја календарске године РЦ Лесковац СОС ће у оквиру ове акције организовати семинаре стручног усавршавања и за запослене у средњим школама и предшколским установама.

ПОДСЕЋАМО ПОНОВО

Након примедби пристиглих са терена  а поводом  неуједначене праксе  у примени  начина обрачуна  и исплате увећане зараде председницима  синдикалних организација   у установама у којима има више репрезентативних синдиката,

Синдикат образовања  Србије Регионални центар Лесковац  Вас  овим путем обавештава да је Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим  школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, бр. 21/15) и то одредбама члана 56. става 1. и става 2. прописано следеће:

„Послодавац  је дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у установи, који припада репрезентативном синдикату потписнику овог уговора,  у који је учлањено више од 50% запослених, исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%.

Уколико је у репрезентативну синдикалну организацију установе која припада репрезентативном синдикату потписнику овог уговора учлањено  мање од 50% запослених овлашћени представник из става 1. Овог члана има право на сразмерну увећану месечну плату до 12%.“

Начин обрачуна процента новчане накнаде за председника синдикланих организација:

 1. Уколико је у синдиклну организацију учлањено више од 50% запослених, за обављање функције се исплаћује увећена месечна плата у висини од 12%.
 2. Уколико је у синдикалну организацију учлањено мање од 50% запослених, председник синдикалне организације има право на сразмерно увећану месечну плату до 12%.

Начин обрачуна процента увећања плате у том случају је:

Број чланова синдикалне организације

_________________________________       x 24 = % увећања плате

Број запослених

Посебно напомињемо да се за сваког синдикалног представника репрезентативног синдиката посебно врши обрачун процента увећања зараде и да синдикални представници не „деле“  12% увећања зараде.

Сви синдикални представници којима је услед погрешног тумачења горе цитираног прописа исплаћивано мање од прописаног износа остварују право на судску заштиту својих права.

председник

Александар Ничић

ЧЛАНОВИ РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС ОСИГУРАНИ И ОВЕ ГОДИНЕ

У складу са одлуком ОЈОСОС и одлуком комисије за избор осигуравајуће компаније за период од 1. марта 2017. године  до 28. фебруара 2018. године осигурање чланова СОС-а на територији Јабланичког округа поверено је компанији „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“.

ПОЈАШЊЕЊА  ВЕЗАНА  ЗА  ОСИГУРАЊЕ   ЧЛАНОВА  СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

I ОСИГРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, за сваког члана који поштује Статут Синдиката образовања Србије. Ово осигурање  нема просторно ни временско ограничење, а покривени су следећи ризици:

 1. смрт услед незгоде – премија је 50.000,оо динара,
 2. инвалидитет – премија је 100.000,оо динара,

Пријаву штете попуњава РЦ Лесковац СОС, а исплата одштетног износа врши се након завршеног лечења и процене степена инвалидитета од стране осигуравајуће компаније.

II ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је доступно за чланове Синдиката образовања Србије запослене у установама на територији Јабланичког округа.  Уговара га Регионални центар за Јабланички округ СОС-а а финансира га или Синдикална организација или члан у износу од 200,оо динара на годишњем нивоу.

 Овом полисом покривени су следећи ризици:

 1. теже болести – премија је 20.000,оо динара и
 2. хирушке интервенције – премија  је 20.000,оо динара.

За  настанак тежих болести: 1) инфаркт миокарда, 2) мождани удар, 3) малигни тумор, 4) лајмска болест, 5) емболија плућа, 6) АИДС, 7) енцефалитис, 8) бактеријски менингитис исплаћује се 100% износа уговорене премије осигурања – 20.000,оо динара.

За настанак  тежих болести: 1) хепатитис Б, 2) хепатитис Ц, 3) епилепсија, 4) отказивање рада оба бубрега, 5) бенигни тумор мозга, 6) цироза јетре, 7) ванматерична трудноћа, 8) емфизем плућа, исплаћује се  50% износа уговорене премије осигурања – 10.000,оо динара.

Допунско здравствено осигурање за случај хирушке интервенције покрива 110 врста хирушких интервенција,  и за сваку се исплаћује  одређени  проценат  од 20.000,оо динара као  уговорене премије осигурања. У оквиру допунског здравственог осигурања  важи тромесечна каренца која тече од дана потписивања уговора, па се уговорена премија исплаћује за  предвиђене теже болести и хирушке интервенције настале тек након истека поменуте тромесечне каренце.

У оквиру уговора са осигуравајућом компанијом у могућности смо да ове године понудимо и посебне погодности:

 1. ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ ЗАПОСЛЕНОГ ЧЛАНА могу се осигурати под истим условима (осигурање од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање);
 2. 10% попуста за чланове СОС-а код закључења полиса: „чувар куће“, „мини каско“ и „осигурање усева“.

Председници синдикалних организација установа добиће детаљна упутства о роковима и поступку осигуравања чланова по полиси „ДЗО“ и о роковима и поступку за осигуравање чланова породица по обе полисе.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колегинице и колеге,

У оквиру акције Регионалног центра Лесковац Синдиката образовања Србије „СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ“ коју у првој фази организујемо само за наставнике основних школа, за свих 17 понуђених семинара  пријавило се укупно 1036 полазника. Систематизујући све пријаве заинтересованих, у коначној статистици дошло се до тога да за неке семинаре нема довољног броја пријављених, док се са друге стране за поједние семинаре пријавио превелики број па то захтева формирање и до 6 група по једном семинару.

Из наведених разлога, али поштујући и захтеве и ограничења реализатора,  били смо принуђени да за неке семинаре формирамо нове групе спајањем „сродних тема“, као и да затражимо и обезбедимо додатне термине како би се реализовали и семинари са великим бројем пријављених.

Семинари ће се одржати 4. и 5. марта и 18. и 19. марта 2017. године. За први викенд (4. и 5. март) обезбеђене су просторије ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу. Семинари почињу у 10h. Запослени ће накнадно бити обавештени где ће се реализовати семинари планирани за други викенд (18. и 19. март).

Председници синдикалних организација школа добили су табелу/преглед учесника семинара, па се код њих можете информисати о томе за који сте семинар распоређени и у ком термину.

ЈОШ ЈЕДНА ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДШКОЛАЦА

slikaPU

СВА ВЛАСТ МИНИСТРУ

Незадовољство због нацрта закона о основама система образовања

ЈЕДАН ЧОВЕК БИРА СВЕ ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА

Извор: НОВОСТИ

И. МИЋЕВИЋ | 02. фебруар 2017. 14:40 | 

СВА власт у рукама министра, укидање значаја Националног просветог савета и школских одбора – главне су замерке синдиката на нацрт закона о основама система образовања, чија јавна расправа би требало да почне овог месеца. Проф. др Александар Липковски, председник Националног просветног савета (НПС), сматра да је овај документ толико штетан да га треба што пре суспендовати и писати нови нацрт. На дугачком списку замерки проф. Липковског наведено је да је чланове НПС до сада бирала скупштина и то на шест година, како би били независни од актуелне политике. Сада је предложено да их именује влада и то на четири године. Тиме, каже, Савет постаје потчињен министарству. Уместо да усваја наставне планове, НПС сада само даје мишљење.

- Речи „доноси министар“ и „утврђује министар“ понављају се у тексту 25 пута, а реч „министар“ 88 пута – пребројао је математичар, проф. Липковски. – Ово је централизација просветних надлежности у рукама једног човека, до сада невиђена у српској просвети, као и политизација просвете која подсећа на ону из доба владавине КП. Овај закон, ако буде усвојен, може довести до несагледивих штетних последица.

Незадовољни су и синдикати, а њима је трн у оку то што директора бира директно министар. Према речима Јасне Јанковић, председнице Уније синдиката просветних радника, будући закон доноси непотребну централизацију.

- Потпуно је погрешно да министар преузима улогу школских одбора и поставља директоре. Не може он имати увид у то како ради 1.700 директора и ко су најбољи кандидати – упозорава Јасна Јанковић. – Није добро што синдикати нису позвани да учествују у изради закона, као што је био случај са свим претходним законима. Изнећемо све примедбе и надамо се да ће их министарство уважити пре него што текст оде на јавну расправу.

Сличног је мишљења и Александар Ничић из Синдиката образовања Србије. Он сматра да сва власт у рукама једног човека оставља могућност политизације избора директора и запошљавања нових колега.

- Директора бира министар, а директор сада више неће имати обавезу да на слободна места преузима колеге са непуном нормом. Моћи ће на 60 дана да прими кога хоће, без конкурса, и да му уговор на одређено продужава колико жели. Наставници остају потпуно незаштићени – тврди Ничић.

Ни директори установа образовања не дочекују нови закон спокојно, с обзиром на члан 204, према коме све установе шест месеци после усвајања закона морају да распишу нови конкурс за директора. Значи, већ на јесен министар ће бирати 1.700 нових директора школа. И Национални просветни савет биће смењен и именован нови шест месеци касније.

РОДИТЕЉИМА КАЗНА 100.000

МЕЂУ новинама које је закон доноси су и могућност оснивања Агенције за образовање, казне за секретаре школа, казне за родитеље од 30.000 до 100.000 динара, установе ће моћи да се оснивају јавно-приватним партнерством… Програм опште, стручне и уметничке матуре биће спреман за школску 2018/2019. годину. У закон је ушло и оснивање ђачких задруга, родитељских савета на нивоу општине, као и оснивање секторских већа, која ће, поред образовних стручњака, чинити и представници послодаваца, а њихов посао биће да се баве проценама образовних потреба за конкретне струке.

НОВИНА је и да ће се оптерећење ђака мерити бројем сати проведених у школи, а не само бројем часова. Посебан закон уредиће то питање, али ће у укупно време улазити све активности – редовни часови, изборни предмети и ваннаставне активности. Сваки ученик добиће и јединствени образовни број, који ће га пратити од вртића, па до запошљавања.

НАЈНОВИЈА ВЕРЗИЈА ЗОСОВА

Данас је репрезентативним синдикатима из МПНТР-а прослеђена финална верзија нацрта ЗОСОВ-а уз позив да се на заједничком састанку у петак о нацрту разговара са синдикатима. Тиме је оверено „превеславање“ социјалних партнера и свих стручних институција које нису биле укључене у израду овог документа. Питање је дана када ће и званично кренути јавна расправа о нацрту, што значи да смо већ закаснили са делотворним реакцијама.

Овај НАЦРТ је умеренији у односу на верзију коју сам раније образложио. Састав НПС-а се коригује са 43 на 29 чланова. По многим питањима неприкосновеност министра је обрисана (школски програм, оквир националног курикулума…), враћена је суспензија лиценце на 6 месеци, утврђен је мандат вршиоца дужности директора (6 месеци), број чланова школских одбора је фиксиран на 9 и то у садашњем односу (3+3+3).

Остаје одредба о формирању заједничке стручне службе, директора и вршиоца дужности директора поставља министар, приоритет преузимања у односу на конкурсе остаје обрисан, а враћа се модел пријема у радни однос без конкурса на 60 дана. Остаје и могућност паралелног обављања посла наставника са места директора у складу са решењем министра. Ново је отварање могућности за формирање Агенције за образовање и васпитање, и 8 (а не 5) година радног стажа у просвети након стеченог образовања као један од услова за избор директора. Према томе, иако се мало лакше дише,  не пише нам се добро.

Александар Ничић

ФИНАЛНУ ВЕРЗИЈУ НАЦРТА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а (СИСТЕМ БЕЗ СИСТЕМА)

САМОВОЉА,  АУТОКРАТИЈА … ЗОСОВ

     О томе да се претходних месеци интензивно радило на „преправкама“ постојећих и припреми нових закона у образовању, јавност  је тек недавно информисана путем медија. Иако су медији пренели и изјаве представника МПНТР-а да ће се нацрти ових закона званично објавити до Светог Саве, до данас се то није догодило. Међутим,  кроз прсте оних који су посредно или непосредно учествовали у радним групама које су радиле на овим пословима процурило је више верзија нацрта закона.

     Најинтересантније и најкатострофалније је „прекрајање“ Закона о основама система образовања и васпитања, на чему је судећи по форми нацрта и коментарима радила група, чији је састав непознат јавности. Сама чињеница да у припреми нацрта нису учествовали представници Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и представници репрезентативних синдиката унапред  довољно говори о томе шта нам доноси нови нацрт овог закона. Наиме, уколико неко у рад на изменама темељног закона у образовању намерно не укључује представнике Савета чија је основна улога да прати и анализира стање у образовању на свим нивоима, нити представнике синдиката чија је основна улога да се старају о статусу, положају и заштити запослених, нико не може очекивати да ће исходи оваквих промена закона допринети побољшању стања у образовању или побољшању положаја запослених. Подсећања ради, новембра 2014. године министар др Срђан Вербић образовао је радну групу за израду измена и допуна ЗОСОВ-а која је имала 21-ог члана и у којој су били заступљени представници свих сектора МПНТР али и представници Завода, Савета и репрезентативних синдиката. Ова група је припремила нацрт који је узимао у обзир мишљења најшире просветне јавности, јер је посао на прикупљању предлога отпочео јуна 2014. године уз помоћ радне групе која је „онлајн“ припремала темељ измена закона. Јавна расправа је завршена 15. јуна 2015. године али предлог никада није ушао у скупштинску процедуру. Нонсенс је и то што је тај нацрт из 2015. године све време, па и данас, јавно представљен на сајту МПНТР.

     Изјаве министра Шарчевића, којима је у протеклом периоду „мазио“ представнике Савета и представнике репрезентативних синдиката, „пружајући руку сарадње“ и обећавајући партнерство и транспарентност, изгледа да су представљале јефтино покриће за припрему нечега што се може назвати једино аутократијом.

     Новим нацртом ЗОСОВ-а предвиђа се буквална деградација система образовања и васпитања кроз веома вешту трансформацију „система“ у „министар ће“ или у „уредиће се посебним законом. Уводе се нове процедуре, нова тела, комисије, нова већа, као потпуна фарса и заврзлама после које наравно завршну реч има министар. Дакле, потпуна централизација просветне власти у рукама министра, односно потпуно одсуство система у Закону о основама система образовања и васпитања.

     Нацртом је предвиђена деградација Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и значаја и положаја запослених, укључујући и директоре. Састав Националног просветног савета се мења „резањем“ од 43 на 27 чланова а састав Савета за стручно образовање и образовање одраслих од 21 на 15. Из савета су избачени универзитетски професори, представници синдиката, послодаваца, верских заједница итд. Чланови од 44. до 46. (чланови забрана) такође су промењени. Уводи се члан 45а. којим се дефинише забрана понашања којим се вређа углед, част или достојанство детета или ученика у установи, али не и запосленог!? Школски одбор нема прецизиран број чланова, осим што тај број мора бити непаран и не већи од девет, што значи и три и пет и седам?! Структура представника је дефинисана али не и пропорционалност – она ће бити дефинисана посебним законом?! Директора поставља министар, док комисија коју именује орган управљања има улогу прикупљања документације. Број мандата директора је неограничен и све време му мирује радни однос на месту наставника. Чињеница да директора поставља министар и да вршилац дужности директора, кога такође поставља министар, нема дефинисан мандат, може врло лако довести до тога да већином школа «управљају» вршиоци дужности, односно министар, односно политика. У «Вербићевом» предлогу, по овом питању, аутономија установе је била сачувана и ојачана значајном улугом запослених у процесу избора директора.

     Овде је такође предвиђено и да директор може паралелно обављати послове наставника, васпитача и стручног сарадника, што разуме се, поново зависи од министрове воље. Предвиђа се заједеничка стручна служба која ће обављати правне, административне, помоћно-техничке и послове одржавања. Министар доноси и Основ националног курикулума а израда школског програма уредиће се посебним законом. Надлежности просветне инспекције уредиће се такође посебним законом а пријем у радни однос предвиђа брутално унештење процеса збрињавања запослених за чијим радом престаје потреба или запослених са непуном нормом. Наиме, нацртом је предвиђено преузимање запослених са листе, али је приоритет преузимања у односу на конкурс који је предвиђен и сада важећим законом, обрисан. Такође није дефинисан пријем лица у радни однос на одређено време без конкурса, када се не ради о замени запосленог до 60 дана већ о слободном радном месту. Није дефинисано ни шта се дешава са запосленим на неодређено време након отказа уговора о раду који је уговором примљен на пробни рад. Суспензија лиценце на 6 месеци је обрисана а уводи се одузимање лиценце наставника на 5 година.

     Свеукупно гледано, изигнорисани су једини чиниоци у постојећем систему који су самим системом предвиђени као аналитичари стања образовања и који постоје као показивачи исправног смера. Пљунуто је на све аргументоване примедбе синдиката које су сугерисале побољшање појединих одредби важећег закона и деградиране су одредбе важећег закона које данас систем уз све потешкоће ипак чине стабилним. Буде ли се овакав ЗОСОВ усвојио, сви напори тесања и успостављања система образовања и васпитања започети од 2009. године били би обрисани једним потезом. Десиће нам се потпуна политизација школа, анулирање и сада слабашне заштите положаја запослених, препуне листе технолошких вишкова које нико неће преузимати, посредно ћемо добити даље обезвређивање образовног система и ваљда ћемо тако пркосити европским вредностима где се образовним установама даје све шира аутономија.

     Овај закон је толико иритирајући образованом човеку јер би могао да се сведе на само један члан који гласи: «За сва питања надлежан је министар».

     Пре него што ово постане озбиљно, а чини се да је због посебне тајновитости у изради и озбиљније него што се мисли, можда је ово разлог над разлозима да школе стану! Све касније, биће прекасно за све нас.

 Александар Ничић

НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

РЦ ЛЕСКОВАЦ ПОКЛАЊА СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ

Осим основног осигурања, које је већ три године редован бенефит за сваког члана Синдиката образовања Србије на територији Јабланичког округа, РЦ Лесковац је у протеклом периоду у више наврата организовао и финансирао и стручно усавршавање својих чланова али за ограничен број запослених.  Ове године, потписивањем Уговора о стручно-техничкој сарадњи са „KLETT друштвом за развој образовања“, у прилици смо да поклонимо по 8 сати стручног усаврашавања сваком члану из редова наставног особља.

У првом кварталу текуће године обезбедили смо семинаре за запослене у основним школама а у наредном периоду организоваћемо стручно усавршавање за запослене у средњим школама и предшколским установама. У Светосавској недељи школама су прослеђена позивна писма и листа од 17 семинара са које ће запослени одабрати онај за који су заинтересовани. Рок за пријаву је 22. фебруар, а семинари ће се одржати 4. и 5. марта.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДШКОЛАЦА

DOPIS_BOJANA_PU

 

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

На седници Председништва РОС СОС одржаној 14. новембра донета је ОДЛУКА о ступању у штрајк упозорења у четвртак 17. новембра. Штрајк упозорења спровешће се у основним и средњим школама тако што неће бити наставе за време првог часа у свакој смени. Штрајк упозорења организује се на дан почетка штрајка од пре две године, који се окончао потписивањем Споразума у фебруару 2015. године. Синдикат образовања Србије протествује због непоштовања поменутог Споразума до данашњег дана, иако се држава обавезала на испуњење свих чланова споразума у дефинисаним роковима.

Председници синдикалних организација дужни су да Одлуку о ступању у штрајк упозорења доставе директору школе најкасније 24 часа пре почетка штрајка упозорења.

ODLUKA_STRAJK_17_11_16

За време трајања штрајка упозорења председници синдикалних организација дужни су да одрже састанке са запосленима и укажу на неиспоштоване одредбе Споразума. Уколико буде запослених који не учествују у штрајку упозорења, састанак треба одржати за време великог одмора а штрајкачи организују дежурство испред учионица за време трајања првог часа у обе смене. У школама у којима постоје и други синдикати треба синхронизовати активности јер СОС подржава све активности репрезебтативних синдиката у образовању који траже поштовање Споразума из фебруара 2015. године.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗЛОУПОТРЕБА СИНДИКАТА

У понедељак, 26. септембра председници три репрезентативна синдиката у просвети (СОС, СРПС и Независност) упутили су ДОПИС председнику Владе Републике Србије Александру Вучићу и министру Младену Шарчевићу којим су обесмислили и обрукали организације које представљају и тиме извршили ЗЛОУПОТРЕБУ СИНДИКАТА.

У допису се наводи низ небулозних тврдњи. Наводи се да је на „погрешан начин“ извршено тумачење чланова 5. и 6. ПКУ и да су Стручним упутством за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама дате препоруке које су допринеле „великом притиску на прелазак и запошљавање у велике градске центре“. Наводи се да је миграција наставног кадра „последица погрешног тумачења и злоупотребе ПКУ?!“ Такође се наводи да „злоупотребу“ ПКУ чине Радне подгрупе и Централна група за праћење радног ангажовања запослених којом председава Снежана Марковић!?

Печат допису даје постављено питање председника репрезентативних „синдиката???“  - да ли је ово систем подмлађивања наставног кадра или подстрек миграцији младих у иностранство? А на крају се захтева интервенција премијера и министра „да не би дошло до поражавајућих последица на образовање и државу у целини?!?“

Изгледа да председници синдиката припремају „дисертацију“ на тему миграције становништва разматрајући проблем из до сада неоткривених аспеката, упозоравајући наравно на несагледиве последице по државу!? Свакако је важно да су у том подухвату бар пронашли Тројанског коња, и то у свом седлу (ПКУ?!).

Коментаришући овај допис Милан Јевтић из  УСПРС истиче: „Не знам ко је био иницијатор овог будаластог писма, али би дефинитивно било корисније да нису ништа радили, не би никакве штете нанели. Овако и штета и срамота. Много људи ради на терену и бори се (мислим ту пре свега на чланове подгрупа) а господа председници доконују и млате празну сламу. Сакријте ово писмо, боље је да нико не сазна да је упућено.“

Такође, Александар Ничић (СОС) је на порталу „Просветни радници на ФБ“ прокоментарисао: „КАТАСТРОФА – демонстрација одсуства памети и небављења својим послом. Ово је срамота поменути а камо ли јавно објавити у име РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА!!?? Док као чланови подгрупа представници доле потписаних синдиката гину на терену збрињавајући људе, вође се играју пљувања по чланству трудећи се изгледа да до последње капи обесмисле улогу организација којима председавају. И као најзначајније, документ је чиста злоупотреба симбола и обележја синдиката, јер представља „мишљење“ потписника искључиво као физичких лица. Дневно сарађујем и контактирам са представницима свих репрезентативних синдиката и одговорно тврдим да ово НИЈЕ СТАВ ниједног Председништва ни Главног одбора нити је на неком од поменутих органа свих потписаних организација разматрано ово питање, а још мање донета овако небулозна одлука! Није „дрскост“ – дичити се срамотом. Него глупост!“ Са његовим коментаром у потпуности се слаже и Душан Кокот (СРПС), а представници Радних подгрупа из ГСПРС „Независност“ заједно са својим колегама из других синдиката и даље предано раде на решавању проблема преузимања.

Поставља се питање из ког разлога су се председници дрзнули да саставе и потпишу ДОПИС који је очигледно и антисиндикални и противразумни, а онда и у чије име ако иза текста не стоје Главни одбори? Како је могуће да се потписници ПКУ сада селективно одричу онога што су потписали, насупрот мишљењима Комисије која је једина надлежна за тумачење ПКУ? Да ли је јавно истицање гомиле апсурда неопходно да би се додатно успорио процес „сређивања“ система, при чему се „злоупотреба“ рекламира истинском ЗЛОУПОТРЕБОМ?

Иначе, у европским земљама, попут Француске, чак и приликом промене места пребивалишта запосленог, преузимањем запосленог у другу школу бави се системски држава, што јесте пример бриге послодавца и о запосленом и о додатним трошковима. У Србији је, наравно све наопако, па председници синдиката понесу барјак небриге о запосленом.

ПРИПРЕМА СЕ ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ДРУГИХ ШКОЛСКИХ УПРАВА

На данашњем састанку Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама Јабланичког и Пчињског округа, разматрана су многа питања о којима подгрупа до сада није заузела коначан став.

Чланови подгрупе изјаснили су се о сваком постављеном питању, пријави неправилности и захтеву упућеним путем мејла, на који до сада није одговорено. Директори школа и остали запослени који су се обраћали подгрупи претходних дана и чекају одговор, биће информисани о даљем поступању најкасније до сутра.

Подгрупа је размотрила све пријављене спорне случајеве у процесу преузимања, посебно преузимање наставника разредне наставе. Закључено је да за веома велики проценат запослених за чијим је радом престала потреба, постоје услови за преузимање, да ће велики број запослених који раде са непуним радним временом такође бити збринут и да је у многим случајевима могуће извршити и преузимање запослених са територије других школских управа.

Школама су данас прослеђене табеле које се морају попунити и предати подгрупи најкасније до петка у 9 сати. На основу њих систематизоваће се списак запослених у чијем је интересу преузимање у школе, у или ближе месту пребивалишта. Након тога, радне подгрупе различитих Школских управа договориће кораке око ове врсте проточности кроз систем.

Због проблема у преузимању запослених са VI степеном стручне спреме, Радна подгрупа ће упутити захтев ЦЕНТРАЛНОЈ ГРУПИ да се на запослене са овим степеном стручне спреме примени принцип „изузетности“ који је предвиђен чланом 8. став 3. ЗОСОВ-а.

Неколико пријављених случајева грубе повреде прописа од стране директора школа, биће прослеђени надлежним органима на поступање.

ОТВОРЕН САЈТ РАДНЕ ПОДГРУПЕ

На веб домену нашег синдиката јуче је отворен сајт Радне подгрупе – ШУ Лесковац. Намера је да постоји јединствено место где ће се сливати подаци везани за распоређивање запослених у школама Јабланичког и Пчињског округа. На овом сајту запослени ће убудуће моћи да пронађу податке о слободним радним местима након сваког „круга пресека“, да прате питања и одговоре везане за процес преузимања, да пријављују пропусте и буду информисани на најбољи могући начин.

АДРЕСА САЈТА ЈЕ

http://radnapodgrupa.le.org.rs/

 

ПРОРАДИО ДОСИТЕЈ

Данас је профункционисао портал „Доситеј“ па су подаци о слободним радним местима, технолошким вишковима и запосленима са непуном нормом видљиви на адресама: https://dositej.mpn.gov.rs/slobodnamesta/,  https://dositej.mpn.gov.rs/tehviskovi/ и https://dositej.mpn.gov.rs/nepunanorma/. Листе су експортоване у excel табелу, па се филтрирањем лако може доћи до тражених података.

Како је предвиђено, директори школа које имају слободна места мораће да размотре листе вишкова, све раније пристигле захтеве, као и оне који пристигну сутра и у понедељак и да одлуче кога ће са листе преузети. Данас смо добили више пријава које указују на незаконито поступање у смислу одбијања службених лица у школи да изврше пријем захтева. Саветујемо запосленима да упозоре директора или административног радника на пријаву инспекцији рада, као и да одмах обавесте инспекцију уколико имају оваквих проблема. Број телефона инспекције рада за Јабланички управни округ је 016/214-181. Осим тога захтев се може упутити и препорученом пошиљком са повратницом.

Листе података можете преузети и овде

САСТАНАК РАДНЕ ПОДГРУПЕ

Данас је у Врању одржан састанак Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених на територији Јабланичког и Пчињског округа. На састанку су усаглашени ставови у вези са поступањем и активностима подгрупе након што је министар издао Стручно упутство за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама. Овим упутством дефинисане су ингеренције Радних подгрупа, што ће увелико олакшати контролу процеса преузимања запослених.

Упутством се детаљно описује поступање свих страна у процесу, обавезе запослених, обавезе директора и обавезе чланова Радних подгрупа. Стриктно навођење свих прописа у складу са којима се врши преузимање запослених, укључујући и ПКУ, требало би да реши сваку дилему коју је директорима школа претходне школске године подстицала просветна инспекција истичући своју „ненадлежност“.

Треба обратити пажњу на рокове који се наводе у Упутству, али се не треба водити наведеним датумима. То је од јуче изазвало благу панику међу запосленима у Јабланичком округу. Пошто информациони систем МПНТР-а није профункционисао у предвиђено време, датуме треба игнорисати. Дакле од тренутка, односно дана, када на платформи „Доситеј“ буду видљива слободна радна места, запослени који су проглашени технолошким вишковима треба да се писаним захтевом обрате школама у року од 2 радна дана. Након тога директори преузимају запосленог у року од 4 дана. Ово наравно не значи да директор са листе не може преузети и запосленог који се захтевом није обратио школи за пријем у радни однос, али се навођењем рокова свакако уводи ред и значајно поништава могућност манипулације.

РАДНА ПОДГРУПА – ШУ Лесковац,  ради оперативнијег деловања и комуникације са запосленима и директорима школа, отворила је мејл адресу: radnapodgrupale@yahoo.com. Директори школа и запослени који имају потребу да консултују мишљење радне подгрупе или пријаве проблем обратиће се подгрупи путем мејла, након чега ће добити одговор и упутство у најкраћем могућем року.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Након покретања судских поступака због погрешно обрачунате накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора 2015. године, запосленима који су покренули судски спор суд је почео да шаље ОПОМЕНЕ ради уплате судске таксе. Сваком запосленом који је покренуо спор стићи ће оваква опомена на адресу наведену у Уговору о заступању.

Као што смо и навели, запослени НЕ СНОСЕ НИКАКВЕ ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА! 

ПОТРЕБНО ЈЕ ОБРАТИТИ СЕ  адвокатским канцеларијама адвоката Драгана Милетића, тел. 063-480077  и 060-6669243, mail: adv.draganmiletic@hotmail.com или адвоката Александра Савића, тел. 035-562338 и 064-136 87 32, mail: savic.advokat@gmail.com и прочитати им број предмета који је наведен у опомени за плаћање судске таксе. 

НАПОМИЊЕМО ЈОШ ЈЕДНОМ:  трошкове судског поступка покренутог посредством Регионалног центра Лесковац СОС, не сносе запослени-чланови синдиката, чак и у случају одбијања тужбеног захтева!

ИНФО – СОС

КАНЦЕЛАРИЈА РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС ЋЕ У ПЕРИОДУ ОД  24.5.2016 – 27.5.2016. ГОДИНЕ РАДИТИ ОД 16 ДО 20 ЧАСОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ

У петак, 27. маја истиче рок који је РЦ Лесковац СОС дао за попуњавање документације потребне за покретање судских поступака против послодавца поводом умањења накнада зараде за време коришћења годишњег одмора 2015. године. Последњих дана велики број колега обратио се синдикату тражећи додатна објашњења па овим путем свим заинтересованим члановима прослеђујем детаље.

Дакле, приликом обрачуна накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора 2015. године узет је тромесечни – уместо дванаестомесечног просека зараде. Како је у том периоду (јун 2014-јун 2015.) запослене затекло умањење зараде за 10%, али тек у децембру 2014. године, јасно је да су запослени тромесечним обрачуном просека (март 2015-мај 2015.) оштећени приликом обрачуна износа накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора.

На основу одлуке са 34. седнице Одбора Јабланичког округа СОС од 5.2.2016. године спроведена је процедура вештачења документације, након чега је потврђено да запослени у школама са територије Јабланичког округа имају право да потражују противправно одузета новчана средства. РЦ Лесковац СОС је обезбедио услове под којима чланови СОС могу покренути судски поступак против послодавца не сносећи никакав ризик нити икакве трошкове поступка. Утврђени главни дуг са припадајућим каматама на дан извршења пресуде припашће запосленом у целости. У овом тренутку ради се о суми од око 5000 динара.

Потписивањем пуномоћја и уговора о заступању, запосленима се гарантује одсуство било каквог ризика, јер се адвокатска канцеларија обавезује да измири све трошкове поступка чак и у случају одбијања тужбеног захтева.

Напомињем да покретањем овог поступка у првом реду треба да докажемо да смо интелектуално дорасли професији коју бранимо и да не пристајемо, не жмуримо и не ћутимо на обамане и омаловажавања којима смо запљуснути. Свако „праштање“ или евентуално исказана „болећивост“ према послодавцу неће осликати верност, приврженост и „патриотизам“ према држави, директору или установи у којој радимо, већ ће представљати меру спремности да сами себе газимо и сигнал да је „бела застава“ толико високо да свесно пристајемо да будемо прегажени.

Александар Ничић

ПЛАТЕ НАСТАВНИКА У СВЕТУ ВЕЛИКЕ, УЧЕНИЦИ СЛАБИ

И. МИЋЕВИЋ | 16. мај 2016. 18:00 | ИЗВОР: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

Висока примања наставника у свету немају везе са знањем које ђаци добијају, показују резултати ПИСА тестирања. Зараде у Холандији осам пута веће него код нас.

НАСТАВНИЦИ у Србији, у поређењу са њиховим колегама из богатијих држава, раде за много мање плате, али су и постигнућа ђака, мерена ПИСА тестирањем, лошија. Док просветни радник у Холандији годишње заради бруто 66.831 долар, његов колега у Србији прими осам и по пута мање. У исто време, наша деца су на престижном ПИСА тестирању 2012. године, када смо последњи пут учествовали, освојила 446 бодова, а холандска 519.

Ми смо 54 бода испод, а они 19 изнад просека. Висину зарада, постигнућа на ПИСА тестирању, број радних сати просветара и БДП по глави становника у ОЕЦД земљама, упоредио је британски “Економист” и дошао до закључка да високе плате и радна недеља са мање сати немају увек везе са знањем које ђаци добијају од својих наставника.

Када смо ми овим државама додали и податке за Србију, испоставило се да наши просветни радници недељно имају сличај број радних сати као и остале државе – 40. Испод тога су Финска са 32 сата, Холандија и Естонија са 36, а друга крајност је Јапан, са радном недељом од 54 сата. У Србији наставник 20 часова ради са децом редовно, још по четири сата су ваннаставне активности и администрација, а остатак троше на припрему часова. Са просечном платом наставника од 43.000 динара, или на годишњем нивоу 7.800 долара бруто, они су далеко испод држава ОЕЦД. Најближа нам је Естонија, са 13.233 долара годишње, али нам зато за “бежи” у постигнућима ђака у читалачким, научним и математичким задацима ПИСА тестирања, где је њихов просек 526, 80 више него код нас!

- Ипак мислим да код нас зарада и положај наставника и те како утиче на резултате ђака – сматра Александар Ничић из Синдиката образовања Србије. – Бели штрајк, онај у коме колеге званично раде, а заправо не раде, најпогубнија је ствар за образовање. Просветни радници у Србији мање су плаћени него у региону, а посебно у односу на земље ЕУ.

Када синдикати помену мале плате, из Министарства просвете обично “извуку” аргумент да просветне плате у Србији знатно веће од просечног БДП-а по глави становника, док у неким доста развијенијим земљама није тако.

ТРИ РАДНИЧКЕ ПЛАТЕ

ПРОСВЕТНИ радници, сматра Александар Ничић, били би задовољни када би однос њихових плата према зарадама техничког особља био 1:3. То би тренутно значило, закључује, да би просветаре задовољила плата од 66.000 динара.

РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС НЕ ОПРАШТА ДРЖАВИ

Срамота којом је држава потврдила колико омаловажавајући став има према просветним радницима доказаће се на суду, како су одлучили чланови Одбора Јабланичког окуга Синдиката образовања Србије на седници оржаној 5. фабруара 2016. године. Наиме, приликом обрачуна зараде за време коришћења годишњег одмора, просветни радници су закинути за око 5000 динара, па новчана помоћ која им је исплаћена у децембру заправо представља „украдена средства“ са каматом. Опробан принцип – оробим те, па ти нешто твоје и поклоним.

Како је испало да је премијер био великодушан једино у медијском тапшању просветара, и да је тиме и суштински и формално натукао још већу беду запосленима у посрнулој српској просвети, РЦ Лесковац СОС се обратио адвокатским канцеларијама које су у обештећењу радника у овом спору већ имале успеха и ушао у тужбену процедуру.

Након прикупљања и вештачења документације, од сутра ће се у школама на територији Јабланичког округа потписивати пуномоћја како би тужба била поднета почетком јуна. Када спор буде окончан, просветни радници са ових простора добиће назад свој новац са припадајућим каматама. РЦ Лесковац је обезбедио услове под којима, као и до сада, чланови Синдиката образовања Србије неће сносити никакве трошкове судског поступка.

ОДРЖАНЕ V ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ПЕТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ  Синдиката образовања Јабланичког округа одржане су 7. маја 2016. године у хали спортова СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу према сатници коју је организациони одбор одредио приликом жребања, у свим спортовима осим одбојке која је почела у 13:00  часова због организације карате-турнира у малој сали. Тенис се играо на теренима на Хисару, а шах у просторијама Регионалног центра.

Учествовало је 25 установа са територије Јабланичког округа: 13 основних школа, једна предшколска установа, Дом ученика Лесковац, Школа за образовање одраслих и 9 средњих школа. Свеукупни победник је Економска школа Лесковац са освојених 115 бодова, друга је ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац са 83 бода и трећа  ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац са освојених 59 бодова у екипним такмичењима.

У појединачним такмичењима у тенису и пливању остварени су следећи пласмани: у тенису – прво место освојио је Ненад Ристић Миленковић из ТШ „Никола Тесла“ у Медвеђи, друго место Мирослав Станковић  из Економске школе у Лесковцу, треће место Иван Тошић из Пољопривредне школе у Лесковцу и четврто место Миодраг Стојиљковић из ОШ „Бора Станковић“ у  Вучју; у пливањуу мушкој конкуренцији – прво место освојио је Божидар Јовановић из Музичке школе у Лесковцу, друго место Златко Недељковић из ТШ „Никола Тесла“ у Медвеђи, треће место Тихомир Митић из ОШ „Бора Станковић“ у Губеревцу и четврто место Саша Костић из Економске школе у Лесковцу, док је у женској конкуренцији прво место освојила Јелена Ристић Јовановић из ОШ „Трајко Стаменковић“ у Лесковцу а друго место Марина Марковић из ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу.

Додела пехара и признања планирана је за 10. јун на великој Свечаности поводом краја наставне године.

V ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

У суботу  7. маја на теренима СРЦ „Дубоцица“ у Лесковцу одржаће се ПЕТЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ просветних радника са територије Јабланичког округа. Ове спортске сусрете организује РЦ Лесковац СОС. Игре су расписане у марту, рок за пријаву екипа истекао је 15. априла а Организациони одбор је жребање извршио 22. априла. Након пријаве установљено је да ће на играма учествовати запослени из укупно 28 установа из којих је за екипне и појединачне спортове пријављено 216 такмичара.

Ове године, систем такмичења је промењен у односу на претходни период, јер су бодовање и Правила усклађена са оним на републичком нивоу. Дакле, учесници игара ће се такмичити у 9 спортова у мушкој и женској конкуренцији посебно. Организациони одбор је припремио одличне услове за спортско дружење такмичара и навијача. Такмичења ће се одвијати на унутрашњим и спољним теренима СРЦ „Дубочица“, уз озвучење, музику и освежење. Тенис ће се играти на теренима на Хисару а шах у просторијама РЦ Лесковац СОС.

Отварање Спортских игара предвиђено је за 8:30 испред СРЦ „Дубочица“, где је место окупљања свих такмичара. Вође екипа добиће потребна упутства, а чланови Организационог одбора игара водиће рачуна да се такмичења одвијају по плану. Прва такмичења почињу у 9 сати. Додела пехара и признања предвиђена је за 10. јун на Свечаности поводом завршетка наставне године у хотелу „Бавка“.

V СПОРТСКЕ ИГРЕ

распоред такмичења

- ОТВАРАЊЕ ИГАРА830 

1.    Мали фудбал – 900 – велика сала.
2.    Одбојка          – 1400 –мала сала.
3.    Баскет            – 1000 – терени поред хале (уколико пада киша баскет се игра у 900, 8. маја у малој сали).
4.    Стони тенис   – 1000 – сала за стони тенис.
5.    Пливање        – 1330 – базен.
6.    Куглање         – 1430 – куглана.
7.    Пикадо            – 1500 – ходник поред куглане.
8.    Тенис               – 1000 – терени на хисару.
9.    Шах                 – 1100 – просторије синдиката.

 - РУЧАК –  1400 - БИФЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ

БОДОВАЊЕ ЕКИПА:

ЕКИПНО : 

1.    место – 15 бодова
2.    место – 12 бодова
3.    место – 10 бодова
4.    место – 7 бодова

ПОЈЕДИНАЧНО :

1.    место – 12 бодова
2.    место – 10 бодова
3.    место – 7 бодова
4.    место – 5 бодовa     

_________________________________

ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: ФУДБАЛ; СТОНИ ТЕНИС; ТЕНИС; ОДБОЈКА; БАСКЕТ                  

 

НОВА РУНДА САСТАНАКА ДИРЕКТОРА ШКОЛА И РАДНЕ ГРУПЕ

Јуче и данас у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржани су састанци са директорима школа са територије Јабланичког округа, па је и овом приликом Радна подгрупа за праћење распоређивања запослених за ШУ Лесковац учинила напоре да се реши статус запослених који су проглашени технолошким вишком а нису до сада преузети, као и да процес преузимања запослених са непуном нормом буде уведен у редовну процедуру. Приметно је да су директори школа са територије општина Власотинце, Црна Трава и Бојник савесно приступили примени Посебног колективног уговора, међутим међу директорима школа у општинама Лебане, Медвеђа и у граду Лесковцу постоји отпор, нарочито према проширењу норме запослених који су у радном односу са непуном нормом.

ОПСТРУКЦИЈА ИНСПЕКЦИЈЕ

На основу излагања директора школа, јасно је да су сви „одважни“ да се супротставе примени Посебног колективног уговора научили исти текст! Да ли је случајност пука или се ради о мега-телепатском утицају просветних инспектора, нико не може да зна али тврдње о „незаконитости“ Владиног документа (ПКУ), „непризнавању“ истог од стране Министарства, „непостојању обавезе“ да исти буде предмет инспекцијског надзора, месецима већ читамо у образложењима просветне инспекције. Било би сигурно занимљиво поиграти се новим представкама које би директорима преиспитале одговорност у смислу члана 63. ЗОСОВ-а, па одгледати исту ту инспекцију како изриче мере разрешења истим оним директорима које је усмено бодрила и саветовала да ПКУ не треба поштовати. Нажалост то ће обесправљене просветне раднике коштати још времена и трошења живаца. Радна подгрупа ће након обављених консултација са запосленима за које је на овим састанцима гарантовано преузимање, сачинити извештај и министру упутити списак директора који су у радни однос примили лица супротно закону и ПКУ-у и са незаконитостима настављају и у другом полугодишту.

МИНИСТАР СЕ ОГЛАСИО

Након информисања министра Срђана Вербића од стране председника РЦ Лесковац СОС Александра Ничића о проблемима који су актуелни на терену, везано за процес преузимања запослених, 19. јануара је након двочасовног претреса спорних случајева договорено да директорима свих школа у Србији буде прослеђен допис који их упозорава на обавезу поштовања ПКУ-а и на недвосмислен став министарства о томе, као и да Радне подгрупе добију значајнију улогу у овом процесу. У вези са поменутим закључком са овог састанка, министар је данас директорима школа проследио ДОПИС који можете преузети ОВДЕ.

ПРЕДСЕДНИШТВО И НАДЗОРНИ ОДБОР ПОЧЕЛИ СА РАДОМ

Прва у новом саставу, а по редоследу 14. седница Председништва Одбора Јабланичког округа одржана је 22. јануара у просторијама Регионалног центра СОС за Јабланички округ. Овом приликом конституисано је ново Председништво, након избора одржаних на седници Одбора 28. децембра 2015. године. На основу тренутно важећих Правила о раду одбора, предложено је да структура руководећих позиција у започетом мандату буде промењена, па је Председништво именовало два подпредседника. За подпредседника за организационе послове именован је Александар Николић а као подпредседник за спорт и рекреацију Ненад Стојковић. Секретар одбора и у новом мандату је Јовић Звонимир а послове техничког секретара- стручног сарадника обављаће Драгана Карапанџић Стефановић.

Председништво је изабрало представнике РЦ Лесковац СОС у вишим органима Синдиката образовања Србије, па ће у Републичком одбору и Одбору делатности основних и средњих школа бити Александар Ничић и Александар Николић а у Одбору предшколских установа Бојана Савић. Председништво је упутило предлог РОС-у да у састав Републичког одбора, у складу са Статутом, из редова истакнутих активиста уђу и Сава Стевановић и Бојан Ценић имајући у виду да сразмерно, број чланова СОС-а на територији Јабланичког округа захтева већи број представника у републичким органима синдиката.

Седница Надзорног одбора одржана је у просторијама РЦ Лесковац СОС у петак 29. јануара, када је прегледано финансијско пословање председника у 2015. години и сачињен извештај НО, чиме су створени услови да Одбор на следећој седници разматра и усвоји Финансијски извештај за 2015. годину.

 

ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЦ ЛЕСКОВАЦ

У име Синдиката образовања Србије, на СВЕТОСАВСКОЈ ТРИБИНИ говорио је Александар Ничић члан Председништва СОС-а…

please install flash

ИНФО – РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС

У складу са чланом 5. Правилника о спровођењу избора у Одбору Јабланичког округа, усвојеном 19. новембра 2015. године,

ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

РАСПИСУЈЕМ  ИЗБОРЕ ЗА ПРЕДСЕДНИШТВО ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Свака синдикална организација са територије Јабланичког округа која је у саставу ОЈОСОС и има више од 50% чланова у односу на број запослених може да кандидује свог председника односно представника у Одбору за члана Председништва.

Рок за достављање пратеће документације је петак, 11. децембар 2015. године. Записник са састанка на ком се врши предлагање кандидата и одлука о кандидатури достављају се Регионалном центру Лесковац СОС. Након прикупљања документације, изборна комисија ће јавно објавити листу кандидата а избори ће се обавити на следећој седници ОЈОСОС.

председник

Александар Ничић

ОДБОР ПОЛОЖИО ИСПИТ

На 32. седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржаној у четвртак 19. новембра у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу, спроведени су избори за председника Одбора. Овај изборни круг за избор руководства РЦ Лесковац биће упамћен по до сада невиђеној ангажованости просветног инспектора и неких политичких функционера да се Александар Ничић помакне са места председника и на то место изабере „одговарајуће“ лице. Недељама у очи избора директори већине школа у Јабланичком округу добијали су инструкције да „дисциплинују“ председнике синдикалних организација а страначки активисти у појединим општинама тим поводом „обилазили“ председнике синдиката. На овај начин грубо се вршила повреда основних начела деловања синдиката у смислу да синдикат треба да буде независтан од утицаја послодавца, политичких партија и органа власти, па је исход гласања, како је наглашено и на самој седници, директна порука и чланству али и вансиндикалним структурама колика је снага овог Одбора и у којој мери су његови чланови имуни на разне врсте притисака.

На седници је извршена верификација мандата за 53 присутна члана, усвојен је Правилник о спровођењу избора у ОЈОСОС и спроведена изборна процедура за председника Одбора. Избор се вршио тајним гласањем између два кандидата, Александра Ничића и Горана Миловановића. Досадашњи председник Александар Ничић добио је 43 гласа, чиме му је указано поверење да представља Одбор и у новом петогодишњем мандату.

Након реизбора председника, Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије донео је одлуку којом председника Одбора Александра Ничића предлаже за кандидата за председника Синдиката образовања Србије на предстојећим изборима. Ова одлука донета је једногласно.

НЕКО БИ ДА ВЛАДА И СИНДИКАТОМ

Последњих недеља помињу се неке изборне активности у синдикалним организацијама и боје их догађаји који се најблаже (не) могу описати притиском на синдикат. У неким школама дошло је до изненадне промене председника уз тоталну „незаинтересованост“ директора, не дај Боже инспектора а још никако политичких партија. Да се човек запита шта то није у реду са овим народом. Како ће сада председници тих синдиката знати шта да раде ако нема ко да мисли њиховим главама? Још је црње то што је већина председника у Одбору непромењена. И како сад да функционише Одбор кад се буду помешали ови што мисле са овима којима други мисле уз оне који чекају мишљење насупрот ових који су мишљење добили? Компликовано!

Прича се да постоји један човек за кога кажу да може да спречи кршење основних начела синдиката и да заинтересује ове „незаинтересоване“ да владају другим неким главама… да пусте синдикат да мисли својим. И он каже да није тачно да инспектор руши синдикат. Таман посла да то ради преко директора, а још мање уз подршку неких политичара. Каже, није се десило да председници општина ургирају за тамо неког инспекторовог човека. Уствари, није ваљда ни могуће да човек буде нечији. Неки страначки активисти кад зову ове синдикалисте, они чак и не кажу „гласај за овог нашег“. Јер кад би то рекли, онда би сви знали чији треба да буду и сви би били његови. Али не знају људи. Зло. Пусто незнање.

И сад, овај неко што је расписао изборе мисли да може да створи неку магију да сви мисле, и то својим главама! Ма луд човек.. хоће да се мисли! Па неће то неко други бре, ало! Треба неко да влада и синдикатом! Али.. не, не.. није то инспектор, не. И не би он то ни преко директора, ни преко ових… неких.

ИЗВИЊЕЊЕ

Извињавам се члановима и другим посетиоцима нашег сајта што у протеклом периоду нисмо објављивали текстове и  информације. Једини разлог је преобиман посао око решавања питања технолошких вишкова. У последња два месеца Регионалном центру Лесковац обраћало се у просеку око 50 чланова дневно, па је писање представки, молби, жалби и ажурирање администрације диктирало прековремени рад који се често завршавао и у раним јутарњим часовима. Из овог разлога рад са странкама у РЦ Лесковац ограничен је и обавља се понедељком, средом и петком од 10:30 до 13:30.

После гомиле састанака са директорима школа, почетком ове недеље објављена је прва „Б листа“ и прослеђена школама, што значи да ускоро можемо очекивати почетак преузимања радника са непуном нормом. На жалост листа технолошких вишкова није потпуно празна, па ће се други круг преузимања обављати само за она радна места за која нема тахнолошких вишкова на чекању.

Редовне активности синдиката обављају се у складу са утврђеним планом а претходне недеље одржан је и најављени круг семинара за наше чланове у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу. Ова активност оцењена је веома позитивно од стране синдикалних организација. Отклоњен је застој у исплати путних трошкова запосленима на територији града и за сада нема сумње да ће се континуитет у исплати даље наставити како је најављено.

председник РЦ Лесковац

Александар Ничић

НОВИ КРУГ СЕМИНАРА

Као и претходних година, и ове године  Регионални центар Лесковац  Синдиката образовања Србије, обезбедио је за своје чланове бесплатне семинаре. У циљу обезбеђивања могућности да запослени у основним и средњим школама и предшколским установама похађају акредитоване програме стручног усавршавања а да при том немају никакве трошкове јер финансирање семинара и није обавеза запослених, јуче је у Центру за стручно усавршавање потписан Уговор о пословно техничкој сарадњи. У складу са уговором, у току новембра месеца 2015. године, запосленима, члановима Синдиката образовања Србије у Јабланичком округу биће понуђено укупно 11 акредитованих програма стручног усавршавања, по распореду који ће синдикат накнадно објавити.

Синдикалне организације делегираће одређени број запослених из својих школа, сразмерно броју чланова. Уговор су потписали Славиша Пејић директор Центра за стручно усавршавање у Лесковцу и Александар Ничић председник РЦ Лесковац СОС и на тај начин отворили врата да око 350 запослених бесплатно похађа семинаре и прикупи поене потребне за обнављање лиценце.

НОВИ ПРАВИЛНИК О ЦЕНУСУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Као што смо недавно најавили, од данас је почео да важи нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

ИНФО СОС – РЦ ЛЕСКОВАЦ

У току прошле недеље завршен је први круг распоређивања технолошких вишкова по општинама. Пред почетак нове школске године, директори школа на територији Јабланичког округа  покушаће да за запослене пронађу решење на још једном састанку, када ће технолошки вишкови који нису могли да буду преузети у неку школу у својој општини бити преузимани у школе из других општина.

СПИСАК ПРЕУЗЕТИХ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

НОВИ ПРАВИЛНИК О ЦЕНУСУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Пред почетак школске године министарство ће додатно охладити запослене у основним школама. Наиме, данас је припремљен нови Правилник  о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и по нашим сазнањима већ сутра иде на објављивање у Службени гласник. То значи да ће његова примена почети новом школском годином. Новине које правилник носи неће се одразити на смањење броја запослених гледајући укупан број на територији Републике Србије, али ће створити хаос и пометњу по регионима. Како је познато да тренутни број запосленог ненаставног особља није у складу ни са правилником који је важио до сада, примена новог произвешће нове технолошке вишкове али негде и нова радна места. О томе колико је додатно иритирајуће најновије поступање министарства и колико је у овом тренутку непотребно  повлачити овакав потез није потребно трошити речи. Изгледа да је виртуелни свет челника министарства потпуно слеп за напетост запослених и стање у пракси.

Основна промена указује на покушај да се реално стање ослика правилима која ће се поштовати, оносно покушај да се запослени на радним местима секретара, благајника, шефова рачуноводства, библиотекара, стручних сарадника и помоћних радника, боље распореде у систему. Ипак, сматрамо да се министарство сада огрешило о стручне сараднике.

По новом правилнику школа се образује са 16 одељења, при чему се више не прави разлика између „компактних“ школа и школа које имају истурена одељења. Сагласно овом, шефови рачуноводства и секретари биће ангажовани са 50% у школама до 16 или са 100% радног времена у школама са више од 15 одељења. Магичан број одељења за библиотекаре постаје 24, а број стручних сарадника расте на сваких 8 одељења за 50% радног времена до максимално 5 стручних сарадника, с тим што школа до 16 одељења има 0,5 стручног сарадника. Велики је удар и на помоћнике директора па ће ретко ко желети да се прихвати ове обавезе.

Министарство је пожурило и брзоплето сачинило правилник, који иако тежи тренутно реалном стању, по мишљењу синдиката није решење које је у овом тренутку било неопходно. Реалне потребе школа за већим бројем стручних сарадника нису сагледане, нити су посматрани сви ефекти које ће примена правилника произвести у пракси.

А мислили смо да је недавна измена којом се увело да „важи оно што је престало да важи“ довољан пех који не претпоставља следећи.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

У складу са закључцима састанка председника актива директора Јабланичког и Пчињског округа са представницима радне подгрупе која је задужена за праћење распоређивања технолошких вишкова, са овим процесом се почело у среду у општини Власотинце. Директори школа по општинама одржали су састанке ових дана и договарали међусобно преузимање запослених. Они ће пред радном групом (у среду је било Власотинце, сутра град Лесковац, у суботу Лебане, Медвеђа и Бојник) поднети извештаје о извршеном преузимању и наставити тај процес. Радна група прати исправност и законитост поступка и интервенише у случајевима када постоји пријава о непотпуно приказаним подацима. Када се заврши преузимање по општинама, у понедељак ће поступак бити настављен за територију целог округа. У овом првом кругу распоређивања, могуће је једино преузимање радника за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба а тек након тога отпочиње преузимање запослених који раде са непуним радним временом.

Приметили смо да има директора који нису пријавили све слободне часове, као и оних који су различите податке слали Школској управи а различите МПНТР. Уколико се уочени пропусти не исправе РЦ Лесковац ће поднети пријаве против појединих директора, који оваквим поступањем чине повреду  Закона о основама система образовања и васпитања и то члан 63, у ком су наведени разлози за разрешење директора школе.

документа за преузимање

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА СОПСТВЕНОГ ПРЕВОЗА

Данас су школама на територији града Лесковца уплаћена средства намењена исплати трошкова сопственог превоза за запослене. Две године, након што је РЦ Лесковац отпочео преговоре о исплати ових трошкова са градом, запослени почињу да уживају своје законом гарантовано право. У међувремену, они који су желели, наплатили су путне трошкове судским путем, али се процентуално ради о малом броју запослених упркос чињеници да је посредством правне службе РЦ Лесковац сваком члану омогућено бесплатно заступање.

У току јуна месеца, на инсистирање РЦ Лесковац, коначно су прикупљени реални подаци о висини ових трошкова, што је омогућило планирање динамике исплате. На састанку директора градских школа, одржаном у уторак у сали Скупштине града градоначелник Горан Цветановић најавио је почетак исплате путних трошкова и потврдио да ће се почевши од августа, сваког месеца исплаћивати двомесечно дуговање за 2015. годину.   Већ у току сутрашњег дана запосленима ће бити уплаћена ова средства. Месечна накнада за прву зону износи 1404 динара.

МИНИСТАРСТВО КАЗНИЛО СЕКРЕТАРЕ ШКОЛА

Доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, МПНТР је практично пред почетак нове школске године  казнило само секретаре основних школа. Рекло би се, врло одмерено, да је то одсецање једне од жила куцавица система, јер у тренутку када треба спроводити тендерске процедуре и јавне набавке и на веома обазрив начин водити друге нагомилане правно-нормативне послове, директори на којима лежи сва одговорност за функционисање установе у складу са законом, неће имати на кога да се ослоне.

Ако се узме у обзир да је већина запослених секретара школа известан период радног века провела у другим делатностима и да им је и по основу надокнаде за минули рад већ умањена зарада, овакво додатно негативно етикетирање од стране министарства тек неће пробудити вољу за њиховим ангажовањем. Све у свему, стижу нам лоше поруке.

Ако је по среди нова грешка министарства, онда би оставке одговорних биле моралан чин а грешка хитно исправљена, али ако је у питању намера, онда нам министарство дугује образложење на основу којих критеријума су само секретари основних школа доспели у групу радника који заслужују додатно умањење зараде.

Синдикат образовања Србије реаговаће званично због овакве срамне одлуке министарства, поготово што су најаве о повлачењу свих одредби Правилника које се односе на утврђивање броја запослених и процента њиховог радног ангажовања већ осујетиле могућност да се ови запослени бодују и бар остваре право на преузимање са листе технолошких вишкова.

СЛОБОДНА МЕСТА ДО 26. АВГУСТА

Данас је директорима школа стигао допис министра којим се налаже унос података о слободним часовима, као и провера података о запосленима који раде са непуним радним временом. Рок за унос ових података је 26. август, па је сада извесно да ће се распоређивање запослених са листе обављати од 28. до 31. августа јер након уноса треба извршити и контролу исправности података по школским управама.

Након уноса ови подаци ће бити видљиви на адресама http://skole.mpn.gov.rs/slobodnamesta и http://skole.mpn.gov.rs/nepunanorma.

ДОПИС МИНИСТРА О УНОСУ ПОДАТАКА О СЛОБОДНИМ ЧАСОВИМА

ПРОМЕЊЕНИ ПРАВИЛНИЦИ О ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА?!?

ВАЖИ ОНО ШТО НЕ ВАЖИ?!

Након што су се априла месеца појавили нови Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа, што је изазвало оштре реакције синдиката, представници МПНТР почели су са најавом повлачења спорних правилника уз усмене гаранције да запослени немају разлога за бригу.

Јуче је министарство објавило Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. Када је реч о средњим школама, може се рећи да су примедбе пристигле од стране запослених и синдиката у већој мери прихваћене, међутим основне школе остају у великом проблему. Наиме Правилник за основне школе промењен је у само два члана! Новина је да школа може имати најмање 0,5 секретара, као и да ће  се већина чланова овог Правилника примењивати од почетка 2016/17. школске године.

По свему судећи, изгледа да су представници министарства били искрени једино у томе да запослени не треба да брину само за ову школску годину. У том смислу добили смо простор да наставимо битку, јер смањити број стручних сарадника, проценат радног ангажовања административних радника и секретара у основним школама док се у исто време гомилају административни и правни послови и повећава број ученика којима је неопходна подршка стручних сарадника, није поступање које има оправдања.

Најтужније је што измена Правилника за основне школе предвиђа да ће се до почетка примене одредаба Правилника, у погледу утврђивања броја запослених, материјалних трошкова у школи и осталих трошкова, примењивати правила садржана у пропису из члана 31.  правилника који је престао да важи.

Значи „мењамо промењени правилник како би још мало важио онај који је престао да важи“. У основи је то прича српске просвете – док још важи да је просвета заиста.

Александар Ничић

ПРВИ ПРЕГЛЕД ВИШКОВА У ОКРУГУ

До данас је Министарству просвете, науке и технолошког развоја од стране школа из Јабланичког округа пријављено укупно 217 технолошких вишкова, рачунајући и наставно и ненаставно особље. Регионални центар Лесковац врши упоређивање података које школе шаљу Школској управи и Министарству просвете. Како је преглед података на сајту МПНТР прилично отежан, РЦ Лесковац ће периодично објављивати систематизоване податке, како би запослени могли да изврше контролу тачности.

ИЗВОД ИЗ ЛИСТЕ  ТЕХ. ВИШКОВА – ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ – 18.8.2015.

КОРАК КА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Јуче је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављена листа радника за чијим радом делимично или потпуно престаје потреба. Ово оцењујемо првим кораком ка транспарентности, који се чини у складу са договором постигнутим са синдикатима везаним за унапређење процеса преузимања запослених, конкурса и запошљавања, иако измене ЗОСОВ-а које предвиђају ову обавезу још нису усвојене.

Међутим, као што се и очекивало, окретање новог листа МПНТР, не подразумева савршеност, па је велико питање да ли ће веб портал садржати довољно података који би омогућили збрињавање технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом на адекватан начин. Листа технолошких вишкова која је од јуче доступна јавности садржи податке који су унети од стране овлашћених лица у школама а из министарства се поручује да ће подаци моћи да се мењају једино тамо где су унети, што значи да одговорност за тачност приказаних података припада директорима школа. Ова листа носи у себи и грешке настале нехатом или незнањем приликом самог уноса, али и „грешке“ с предумишљајем. Како за сада не постоји временски скрининг података, а измене су тренутно (real time) видљиве на порталу, могућност за манипулацију је превелика. Када је реч о технолошким вишковима, директорима није у великом интересу да лажирају податке, поготово што постоји контрола од стране самих запослених који остају без дела норме. Највећа злоупотреба која се практикује, по информацијама са терена, је бодовање запослених који су ангажовани на одређено време и сетовање опције „технолошки вишак“ кроз апликацију „Веб ценус“. Тако се једноставним триком покушава да се запослени на одређено време противзаконито убаце у систем.

Такође, на листи се примећује још пар базичних пропуста. У складу са ПКУ-ом листа би требало да садржи и запослене који раде са непуним радним временом, који би требало да буду означени на посебан начин јер полажу право на преузимање али су приоритет другог реда. Потврђено нам је да ће ова допуна бити урађена на време.

Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа, за које је најављено да ће бити промењени и даље су на снази, па су неке школе вршиле бодовање запослених у складу са њима. Представници министарства су у више наврата најавили нове Правилнике уз тврдњу да њиховом применом неће бити губитка посла. Уколико агонија ишчекивања потраје до септембра, створиће се додатни хаос јер многе школе нису вршиле бодовање у складу са тренутно важећим Правилницима, па ће листа осим нетачних поседовати и непотпуне податке.

Додатна гаранција о тачности података, како се наводи из МПНТР је обавеза да одштампани подаци са веб апликације морају бити достављени надлежној Школској управи са потписом и печатом директора и председника синдиката, међутим без временског скрининга података то практично не значи ништа, јер је могуће да подаци буду промењени и након потписаног документа, видљиви на порталу у тренутку „збрињавања“ вишкова и поново враћени на „званично“ стање.

Председници синдиката по школама тренутно имају велику улогу контролора али и врућ кромпир у рукама. Зато саветујемо да се приликом сваке уочене неправилности консултују са правном службом синдиката или са овлашћеним синдикалним представником на територији пре него што ставе потпис на документ.

Оно што у овом тренутку недостаје, а неопходно је за решавање статуса запослених који су постали технолошки вишак или су радници са непуним радним временом, јесте листа слободних радних места. Како се поручује из министарства, и ова листа ће бити јавно доступна на основу података који се налазе у бази. Међутим, осим тога што ће се знати која су радна места покривена радницима ангажованим на одређено време, у веб ценусу тренутно нема података о слободним радним местима која настају повећањем броја група и одељења, нити има података о изборним предметима.

Како је законски рок за пријаву података истекао 15. августа, све су прилике да ће се систематизација података вршити све до почетка нове школске године. Иако постоје уочени пропусти, треба поздравити спремност МПНТР да овај процес, који се годинама у многим школским управама одвијао под велом тајне, учини транспарентним. Улога синдиката у смислу контроле ваљаности података и у смислу спречавања могућих злоупотреба не може бити изузета и у фази када се цео систем прикупљања и објављивања података још увек бруси. Представници Синдиката образовања Србије доставили су представницима МПНТР примедбе и сугестије о систематизацији података,  одмах након објављивања листе на сајту министарства.

Александар Ничић

 

ОБЈАВЉЕНЕ ЛИСТЕ

Листе запослених за чијим радом је престала потреба које попуњавају школе

извор: http://www.mpn.gov.rs/

ЦИсy5XиWгААкК5НОдредбама Посебног колективног уговора прописано је да пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа , директори школа достављају листе запослених за чијим радом је престала потреба у потпуности или делимично (даље: технолошки вишак).

Ове одредбе су резултат договора са репрезентативним синдикатима и једина сврха ових листа је да се омогући предност запосленима за чијим радом је престала потреба приликом попуњавања упражњених места у другим школама.

Информације о технолошким вишковима се достављају ажурирањем кадровских података у централној бази запослених новог информационог система, а штампани примерак извода из информационог система о технолошким вишковима се доставља надлежној школској управи најкасније до 15. августа 2015. године, оверен и потписан од стране директора школа и представника синдиката.

Школе су у обавези да све информације о кадровским променама редовно ажурирају кроз нови информациони систем, укључујући податке о технолошким вишковима.

Министарство ће прикупљене информације о технолошким вишковима јавно објавити на веб сајту Министарства, применивши потребне мере за заштиту података о личности при објави.

Информације о технолошким вишковима ће бити истог тренутка када их школа унесе јавно видљиве на интернет адреси http://skole.mpn.gov.rs/tehviskovi .

Оваквим поступком скупљања података о запосленима у основним и средњим школама Републике Србије се у сваком тренутку добијају ажурне информације директно из школа и обједињавају у исту националну базу, а објављивање података о технолошким вишковима постаје у потпуности отворено и проверљиво за све школе, наставнике, представнике синдиката просветних радника и ширу јавност.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА:

Шта представљају ове листе?

По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована.

Да ли листе садрже податке о личности?

Не. Све листе су анономизиране. До контакт података запослених директори долазе преко руководиоца школских управа или директора школе где је престала потреба за ангажовањем запосленог.

Уколико приметимо грешку у подацима коме можемо то да пријавимо?

Искључиво школи. Министарство нема могућност промене ових података. Подаци у изворном облику, анонимизирани у ралном времену бивају објављени. Позивамо све заинтересоване да информишу школе о евентуалним пропустима у подацима. Овај вид јавне контроле података је једна од сврха отворених листа.

СУТРА ЈАВНА РАСПРАВА У НИШУ

Први округли сто, у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, одржаће се у среду, 1. јула 2015. године у Нишу, на Електронском факултету, улица Александра Медведева 14, са почетком у 14 часова. Тема округлог стола је установе и друге организације.

Други оругли сто, биће одржан у Крагујевцу, у четвртак 2. јула 2015. године у Политехничкој школи, улица Косовска 8, са почетком 14. Тема је запослени и запошљавање.

На округлом столу у Новом Саду, у понедељак 6. јула у Техничкој школи „Милева Марић Анштајн“, улица Браће Рибникара 40, разговараће се о обавезама и правима ученика и родитеља.

У Београду, скуп ће бити одржан у уторак и среду, 7. и 8. јула 2015. године у просторијама Градске управе, Трг Николе Пашића 8, са почетком у 13 часова. У уторак, 7. јула тема округлог стола је – органи установе, а 8. јула разговараће се о свим новинама које доноси закон.

Сви заинтересовани, уколико нису у могућности да присуствују јавним расправама своје коментаре и предлоге могу доставити путем упитника : https://goo.gl/u4nbDq

Предлози, примедбе и сугестије достављају се и Министарству на имејл адресу javna.rasprava@mpn.gov.rs. Нацрт закона је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е- управе www.euprava.gov.rs.

О ЗАКОНУ И ЦЕНУСУ

Јуче је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак представника репрезентативних синдиката са помоћницом министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежаном Марковић. Испред Синдиката образовања Србије састанку је присуствовао Александар Ничић.

Теме састанка биле су учешће на јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и измене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа.

Јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, почела је 20. јуна и трајаће до 10. јула 2015. године.

Нацрт закона је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е- управе www.euprava.gov.rs.

Предлози, примедбе и сугестије достављају се Министарству на имејл адресу:    javna.rasprava@mpn.gov.rs.

Према распореду, први округли сто о Нацрту закона, одржаће се у Нишу, 1. јула 2015. године, у Крагујевцу 2. јула, у Новом Саду 6. јула и у Београду 7. и 8. јула 2015. године.

Договорено је да том приликом синдикати узму активно учешће као суорганизатори али и у смислу пружања образложења заинтересованим колегама, нарочито око измена чланова Закона који се тичу запослених и запошљавања. Округли столови ће бити тематски оријентисани, али ће присутни моћи да поставе и друга питања. Електронски упитник, за све заинтересоване који желе да упуте питање или примедбу у складу са темом, биће објављен 48 сати пре сваке расправе на сајту министарства.

Теме које ће обележити ову расправу су: Установе и друге организације, Запослени и запошљавање, Обавезе и права ученика и родитеља, Органи установа и Новине у Закону.

Представници синдиката упутили су још једном примедбе на текст нацрта, мада су неке са последњег састанка радне групе већ прихваћене. Након јавне расправе поново ће се састати радна група и утврдити коначан текст.

Када је реч о Правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа, потврђено је да ће у току месеца доћи до корекције у складу са примедбама које су упутили синдикати и запослени. Корекције ће бити у складу са захтевом државног ревизора али се неће одразити на смањење броја запослених у односу на тренутно стање. То директно значи да приликом бодовања запослених за технолошке вишкове не треба узимати у обзир запослене за чијим радом делимично или потпуно престаје потреба по тренутно важећим Правилницима.

ЗАВРШЕНЕ 4. СПОРТСКЕ ИГРЕ

Нови рекорд на 4. синдикалним спортским играма РЦ Лесковац

(182 екипе, 420 такмичара)

На четвртим спортским играма Синдиката образовања Јабланичког округа 34 синдикалне организације пријавиле су укупно 182 екипе што што ове игре чини најмасовнијим до сада.  Игре су трајале од 28.03. до 06.06.2015. године по устаљеном систему а такмичења су се одржавала викендом.

Већ четврту годину за редом, на спортским сусретима у организацији РЦ лесковац СОС колеге се такмиче у девет спортова (шах, пливање, куглање, пикадо, стони тенис, тенис, баскет, мали фудбал, одбојка), а посебност игара су мешовите (мушко-женске) екипе. У овогодишњим такмичењима учествовало је 420 наших колегиница и колега са територије Јабланичког округа.

Број пријављених екипа по спортовима је следећи:  Стони тенис – 33 екипе ; Пливање – 37 такмичара; Пикадо – 34 екипе; Куглање – 24 екипе; Тенис – 14 екипа; Баскет 13 екипа; Одбојка – 19 екипа; М. фудбал – 14 екипа; Шах – 18 екипа.

Организациони одбор чинло је 10 колега који су организацију такмичења спровели уз помоћ 6 координатора и 30 сарадника у свим спортским комисијама за све спортове.

Пласман прве четири најуспешније екипе на играма је следећи:

1. Економска школа,

2. Предшколска установа „Вукица Митровић“

3. ОШ „Трајко Стаменковић“

4. ОШ „Петар Тасић“.

Традиционално, додела пехара, одличја и признања обавиће се на Свечаности коју РЦ Лесковац СОС организује за све запослене поводом завршетка наставне године и која ће се одржати  12.06.2015. године.

Ивица Поповић

ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИШТВА СОС-а

Број – 47/15 :: Београд, 29.4.2015.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

МИНИСТАР СРЂАН ВЕРБИЋ

            Поштовани,

       На седници Председништва Синдиката образовања Србије одржаној 29. априла 2015. године разматрано је актуелно стање у образовању и донета следећа:

О Д Л У К А

         1. Захтевамо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да заједно са репрезентативним синдикатима образовања поново размотри правилнике о цени услуга за основне и средње школе, јер синдикати нису били укључени у рад на тим правилницима;

           2. Захтевамо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да убрза рад на закључивању Посебног колективног уговора за високо образовање, јер је текст усаглашен крајем марта и потребно га је што пре потписати;

         3. Захтевамо да у складу са Споразумом што пре започнете преговоре са репрезентативним синдикатима у вези са реализацијом тачке два Споразума о решавању спорних питања;

           4. Тражимо да се што пре формирају комисије за рад на посебним колективним уговорима за запослене у студентском стандарду и у предшколским установама.

                        С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

Бранислав Павловић

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ О ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја израдило је нове правилнике о критеријумима и стандардима за финансирање основних и средњих школа. Како сазнајемо правилници су измењени по налогу државног ревизора, али изгледа да се овом проблематиком нико није темељно бавио, па се и у измењеним правилницима понављају нелогичности из старих уз додатне контрадикторности. Очекује се да током следеће недеље дође до сусрета представника нашег синдиката са представницима  министарства, како би се размотриле могућности о корекцији поменутих аката.

СПРЕМА СЕ ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

После дужег времена и непрестаних ургенција од стране Синдиката образовања Србије, Министарство просвете и технолошког развоја прихватило је нашу иницијативу за почетак преговора за закључивање Посебног колективног уговора за предшколце.

На овај начин је испуњен захтев запослених у предшколским установама да и они имају ПКУ на нивоу Републике, као што је то уобичајено у другим земљама. Синдикат образовања Србије ће у најкраћем року одредити два представника за рад у комисији.

ТЕШКО ОБЈАШЊИВО

Након два месеца од заједнички усаглашених услова за прекид штрајка, два синдиката и даље штрајкују. Прилог чињеници да ће се на крају потписати документа која на столу чекају још од 18. фебруара, и да наставк штрајка нема оправдан разлог или бар разлог није оно чиме се штрајкачима инспирише упорност, јесте све чешће понављање отрцаних фраза од стране „револуционарних“ лидера. Ако некоме још није јасно, захтеви су сведени на потписивање ПКУ (што нико није бранио још 18.2.2015.) и на проналажење начина да се умањена плата за време проведено у штрајку врати запосленима. Како је „улазак“ у ПКУ у овом тренутку важан само председницима синдикалних организација ових синдиката, а до смањења плата запосленима не би ни дошло да није било безразложног наставка штрајка, долази се у ситуацију у којој ће бити тешко објашњиво шта се хтело и шта започело. На жалост сваки обманути члан, када обману буде укапирао, постаће синдикални апстинент, па ће за будућа времена од свега највећу корист имати једино држава.

Колико је сада тешко ишчупати се из сопствених мрежа показује и прилог са сајта Уније (за оне који умеју да чују):

please install flash

ИЗМЕЂУ РЕДОВА

Ћутање је некада најваљиније казивање. Међутим, има тренутака када изда стрпљење да свест потврди оћутано. А када се постави питање свести међу онима који би требало да су најсвеснији, наметне се непознаница како се то неопажено шрафе погледи, постављају амови, и како прерану истину поклапа закаснела лаж. И када се већ деси да нестане свест, и водећа изрекламирана лаж почиње да се пресвлачи у подразумевану истину, онда већ говоримо о фалсификованом, али изграђеном ставу, који се тек кајањем може обрисати. Мада буде прекасно.

Превентиве ради због оних који још читају и размишљају о прочитаном, и због чланова Синдиката образовања Србије и њихове информисаности, још једном одговорно подсећам на чињенице.

 1. Штрајком просветних радника који је почео 17. новембра 2014. године, постигнуто је максимално могуће у овом тренутку у овој држави, потписивањем  Споразума и ПКУ 18. фебруара 2015. године. То јесте недовољно и разлози за незадовољство положајем просветних радника оправдано постоје, али се ствари могу битно променити једино ако све школе стану! Пробали смо. Није могуће. Тачка.
 2. Посебан колективни уговор ступио је на снагу 5. марта 2015. године и важи за све запослене. Једино синдикални додатак на плату важи само за потписнике. Ово је формулација која није мењана 6 година.
 3. „Уцена“ споразумом за потписивање ПКУ, је решење које су синдикати  свесно прихватили. То је дефинисано првим чланом Споразума, а на тај члан никада није било примедби. Нема их ни данас.
 4. Кредибилитет у даљем социјалном дијалогу заслужили су и стекли они синдикати који су стали иза заједнички усаглашених докумената, а нису они синдикати који су све договорили па се затим повукли.
 5. Увећање плате председницима синдикалних организација – непотписника Споразума, одузели су или њихови (не)доследни преговарачи, или су сами на то пристали. Постоје јавне супротне изјаве на ту тему (не зна се где је истина). Свеједно чијом намером је тако, јасно је којом намером је тако, јер за два месеца наставка штрајка није испостављен ни један нови штрајкачки захтев. Упркос томе и даље се инсистира на потписивању ПКУ. Питање је зашто, ако се на то вољно пристало.
 6. Смањење плата за време проведено у штрајку није противзаконито (Закон о штрајку, члан 14, став 2)! Свуда у свету је тако. Само што су у том свету, синдикати који воде штрајк довољно јаки па надокнађују запосленима изгубљени део плате, а у Србији морају због тога да тргују споразумима.
 7. Синдикат образовања Србије неће подржати колеге које су и даље у штрајку! Прво зато што колеге нису свесне зашто и даље штрајкују, а постаће. Друго, синдикат – одговоран према запосленима, нема мандат да те исте запослене гура у још већи проблем. Ако је тачно оно што није, па министарство незаконито умањује зараде штрајкачима, како је онда могуће да се синдикати ограђују од „евентуалног губитка судског спора“ у смислу да тада трошкови падају на терет запосленог?! А тек мешање „повреде законитости“ у процедуралном и суштинском смислу, није нешто што би приличило нашем синдикату.
 8. Сести поново за преговарачки сто без преговарачке идеје и стратегије, пред истим оним миритељем пред којим се већ седело, договорило и одустало од сопственог договора – јесте храброст. Још је већа храброст поново испоставити захтеве који исту инстанцу већ многоструко нису прошли. Као да је за неке време стало средином јануара, ако се добро сећам. Ја тој самогазећој позицији не могу да аплаудирам, све и да верујем да је храброст у ствари.
 9. Ако неки чланови Синдиката образовања Србије саосећају са својим заведеним колегама из других синдиката и желе да им пруже подршку, нико не може спречити такву вољу. Треба само размислити да ли одсуство свести неких колега заслужује додатну финансијску жртву. Наравно, могу се покренути  и тужбе, али опет о сопственом џепу. На крају ће испасти да је једна група људи погубила живце, новац и веру у синдикат зарад максимално могућег још од пре више месеци. Тужно.
 10. Ако се бавимо математиком, и замислимо да ће штрајк престати 1. маја, запослени би изгубили око трећине једне плате. Што значи да се значајан део помоћи унапред троши узалуд. „Оштећеним“ председницима синдикалних организација евентуално би се обезбедиле око 3,5 плате до краја важења ПКУ, што би био и једини добитак целе приче. Разочарани штрајкачи ће напустити или променити синдикат. У оба случаја штета је велика јер слабимо себе уместо да се мењамо како би имали снагу за неке важније промене. Штрајкачка воља ће се значајно потрошити у неким деловима државе. Свеукупна штета.

Наредних дана ће синдикати који су и даље у штрајку опет тражити потписивање ПКУ, повраћај дела плате умањеног због штрајка и помоћ у висини плате. Мени ће трајно остати нејасно да ли они који штрајкују због општег незадовољства читају поруке својих вођа, да ли вође знају да исте следбенике сутра треба погледати у очи, и колико треба да вреди циљ због кога се узалуд троше људи. Синдикат образовања Србије поступа одговорно према својим члановима и никада неће дозволити да због било каквих амбиција још више угрози положај запослених.

Александар Ничић

ДА МОЖДА НЕ

please install flash

РАД НА ЗАКОНУ О ПЛАТАМА

Састанак са представницима два синдиката о изради каталога и опису послова

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежана Марковић одржали су данас састанак са представницима Синдиката образовања Србије и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Александром Ничићем, Радом Ерцегом и Томиславом Живановићем, на тему израде закона о платама у јавном сектору.

На радном састанку, разговарано је о Каталогу послова за предшколско, основно и средње образовање и васпитање, као и ученички и студентски стандард, који се развија у оквиру израде Нацрта закона о платама.

На састанку одржаном у Министарству договорено је да представници ова два синдиката са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја активно учествују у изради каталога и описа послова, имајући у виду тешку материјалну ситуацију просветних радника и тежње да се ово питање реши системски. Састанак је један у низу заједничких активности предвиђених Споразумом који су потписала ова два репрезентативна синдиката у просвети.

Извор: http://www.mpn.gov.rs/

 

РАСПИСАНЕ ЧЕТВРТЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

Четврте окружне спортске игре Синдиката образовања Јабланичког округа расписане су 28. фебруара, а пријава екипа трајала је до данас. Конституисан је нови Организациони одбор којим ове године председава професор физичког васпитања Владимир Станковић. Распис је прослеђен школама, а у организацију је укључено десетак делегата. Ове године такмичења ће се организовати и у општинама ван Лесковца. Наредних дана извршиће се систематизација података по пријавама, обавити жребање екипа и објавити распоред утакмица.

ТЕКСТ РАСПИСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА СПОРАЗУМА

Од дана потписивања Споразума, данас је одржан први званичан састанак представника Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја на тему реализације заједничких активности предвиђених Споразумом. Састанак је одржан у кабинету помоћнице министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежане Марковић и о даљим корацима са њом су разговарали Александар Ничић и Томислав Живановић.

Договорено је да већ данас члановима радне групе, која је радила на изради нацрта измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, буде прослеђена радна верзија овог нацрта као и да чланови радне групе завршне сугестије могу да упуте министарству најкасније до 19. марта. Након тога отпочеће процедура везана за јавну расправу и припрему Закона за улазак у скупштинску процедуру. Како је најављено, треба очекивати да ове измене и допуне буду усвојене почетком јуна.

Када је реч о Закону о платама у јавном сектору, репрезентативни синдикати, потписници Споразума, добили су позив за нови састанак који ће се одржати већ у понедељак 16. марта, на ком ће се разматрати каталог занимања за предшколско, основно, средње образовање и ученички и студентски стандард.

До краја месеца биће формирана Комисија за тумачење ПКУ који је ступио на снагу 5. марта и односи се на све запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а затим и радна група која ће се бавити контролом извршења буџета. Отпочињање преговора о висини и динамици исплата којима ће се поправити материјални положај запослених у образовању очекује се у мају месецу, а о плану рационализације разговори почињу одмах након окончања кадрирања у министарству по тек успостављеној новој систематизацији.

Закључци састанка упућују на то да су Споразумом створени темељи за озбиљан социјални дијалог и да заједничким учешћем и залагањем и синдикати и министарство могу значајно допринети позитивним променама у образовном систему.

ОБЈАВЉЕН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Дана 25. фебруара 2015. године објављен је у „Службеном гласнику Р.С.“ Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, који ступа на снагу и примењује се од 05. марта 2015. године.

ПКУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Доношењем новог ПКУ-а, имајући у виду да је потписан од стране само два синдиката и то Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност, потребно је да председници Синдикалних организација директору установе упуте Захтев за остваривање увећане плате у сразмерном проценту у складу са ПКУ-ом. Поред тога, да би се остварила ова накнада неопходно је да се уз Захтев приложи и потврда Синдиката образовања Србије, којом се потврђује да синдикална организација организационо припада Синдикату образовању Србије као једном од потписника ПКУ-а. За територију Јабланичког округа ове потврде ће издавати Регионални центар Лесковац СОС.

ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦА ОДБОРА

У понедељак, 23. фебруара у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 28. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. На седници је разматрана ситуација у школама после штрајка и актуелна ситуација у образовању. Члановима је образложено у којим ће даљим процесима учествовати представници Синдиката образовања Србије. План СОС-а за продужени утицај на институције система са циљем побољшања положаја запослених у образовању наишао је на одобравање чланова.

На седници су верификовани мандати новим члановима одбора, усвојен је извештај о раду за 2014. годину, извештај Надзорног одбора, финансијски извештај, план рада за 2015. годину, финансијски план и донете су одговарајуће одлуке. Одбор је одлучио да и у 2015. години РЦ Лесковац свим члановима СОС-а на територији уплаћује осигурање од последица несрећног случаја.

НАКОН ШТРАЈКА

please install flash

СТАВ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Након што је Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије донео одлуку о одбијању Споразума о решавању спорних питања, а СРПС прекопирао исту одлуку, оглашавамо се као један од синдиката који одговорно заступа интересе запослених у просвети.

Није нам намера да сада анализирамо разлоге синдикалног нејединства исказаног на крају преговарачког процеса и да се упуштамо у међусиндикалну борбу, јер нам то никада није био циљ. Поводом активности синдиката које су од данас усмерене на „пререгрутовање чланства“, подсећамо просветну јавност на следеће:

 1. Штрајкачки одбор 4 репрезентативна синдиката 11. фебруара заузео је став да Споразум треба прихватити и потписати и није тражио никакве додатне гаранције. То до сада нико није демантовао.
 2. УСПРС се још 6. фебруара огласила саопштењем да је једино преостало спорно питање базирано на промени чувеног „ОД у ДО“ у Споразуму, што је већ 7. фебруара промењено, а односи се на датум почетка преговора о висини и динамици исплате материјалне помоћи запосленима.
 3. ПКУ који је потписан од стране ГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања Србије односи се на све запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а не само на потписнике ПКУ.
 4. Везивање ПКУ за Споразум је још 26. јануара прихваћено од стране свих синдиката уз присуство миритеља и то до сада још нико није оспорио.
 5. Тренутно инсистирање на додатним гаранцијама (призваним у облику „лика и дела“ министра) заиста представља бесмислицу, јер ако потпис и печат нису гаранција обавезивања Владе, свака друга усмена гаранција нема логичко утемељење.
 6. На запослене који остану у штрајку неће се примењивати одредба Споразума којом се гарантује заштита у смислу да против њих не буду предузете дисциплинске мере нити да им се умањи плата. Из тог разлога наглашавамо да неосновано увлачење запослених у даљи штрајк повлачи за собом огромну одговорност.
 7. Синдикати који су потписали договорене документе отпочеће већ од сутра праћење реализације одредби Споразума и наставити да учествују у свим даљим процесима који треба да доведу до побољшања материјалног положаја запослених.

Запосленима поручујемо да не журе са осудама и похвалама репрезентативних синдиката. Очигледно је, на жалост, да у даљем представљању запослених у министарству и кроз учешће у раду на новим системским процесима, синдикати неће имати заједнички наступ, јер су се два синдиката сама искључила из тога. Очигледно је и да су начини остваривања циљева различити међу синдикатима, као и сами циљеви. Ми се посвећујемо синдикалном раду на реализацији постигнутог Споразума, а време ће показати намере, озбиљност и систематичност у раду и поступању репрезентативних синдиката.

Синдикат образовања Србије наставља да одговорно и доследно заступа интересе својих чланова и осталих запослених у образовању.

ПРЕКИД ШТРАЈКА 18. ФЕБРУАРА

СА ДАНАШЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дан након почетка важења Споразума, члан Председништва Одбора Јабланичког одбора Синдиката образовања Србије Александар Николић и стручни сарадник у Регионалном центру Лесковац СОС Драгана Карапанџић Стефановић, гостујући у емисији „Јутро“ на ТВ Лесковац образложили су појединости везане за ток, окончање штрајка и оно што је постигнуто.

please install flash

ДА РАЗЈАСНИМО

Дакле, на састанку Штрајкачког одбора репрезентативних синдиката просвете: Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката образовања Србије, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката радника у просвети Србије, одржаном у среду 11. фебруара заузет је став да у овом тренутку треба прихватити и потписати Споразум и ПКУ и прекинути штрајк. Такође је заузет став да синдикати који већ имају сагласност својих главних одбора то могу учинити у среду, а да ће се потписивању ових аката остали придружити након што добију сагласност од стране надлежних синдикалних органа.

Имајући у виду чињеницу да је почетак важења новог Посебног колективног уговора заиста потребно обезбедити што пре, јер се његово дејство односи на све запослене (а не само на чланове синдиката потписника), синдикати који су имали потребна одобрења својих одбора изашли су у сусрет запосленима и потписом им обезбедили правну заштиту и сигурност радних места. Остали синдикати требало би да се придруже потписивању најкасније до 18. фебруара.

Треба истаћи да чин потписивања Споразума од стране Синдиката образовања Србије и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ нипошто не представља потез рушења коалиције, јер је заједнички наступ свих репрезентативних синдиката кључан у намери да борба која нас чека током целе 2015. године доведе до трајног решења и значајно бољег материјалног положаја просветних радника. Постигнуто јединство синдиката које је одолело тромесечним искушењима, створило је позиције на основу којих су у Споразум уграђене гаранције државе и мимо штрајкачких захтева.

Да се подсетимо

Штрајк који је почео 17. новембра 2014. године био је заснован на следећим штрајкачким захтевима1. Изузимање запослених у просвети од смањења плате; 2. Доношење закона о платним разредима и примена од 1.1.2015. године; 3. Хитно отпочињање преговора о ПКУ и изменама и допунама ЗОСОВ-а. Треба признати да ови штрајкачки захтеви и нису најсрећније формулисани, јер је свима било јасно да се у првом може издејствовати једино ублажење смањења плата, док је други захтев имао нереалан датум почтка примене, али је формулација прихваћена као полазиште које предвиђа поједине уступке и другој страни.

Шта се добило у односу на штрајкачке захтеве

Након тромесечних преговора може се рећи да постигнути Споразум и ПКУ предвиђају већи добитак у односу на оно што се тражило. Наиме, када је реч о првом захтеву, Влада се обавезује да ће запосленима исплатити једну награду и једну помоћ уз напомену да ће се висина и динамика исплате преговарати са синдикатима. У сваком случају, дефинисана је обавеза исплате – односно обавеза ублажења смањења плата. Овим је практично дефинисано испуњење првог штрајкачког захтева. Што се другог захтева тиче, Влада се опет обавезује да ће овај Закон утврдити и да ће његова примена отпочети јануара 2016. године, што је много реалније јер треба обухватити цео јавни сектор. Трећи штрајкачки захтев је испуњен врло брзо након почетка штрајка јер нас је отпочињање ових преговора сачекало још у новембру.

Шта је добијено више него што се тражило

Посебан колективни уговор који су репрезентативни синдикати  усагласили у децембру 2014. године био је у нивоу оног који је тада важио, уз побољшања која су проистекла из мишљења Комисије за тумачење ПКУ-а, али у суштини веома сличан старом. Међутим ПКУ који је издејствован у току јануара представља производ о коме нико није ни сањао, јер је многоструко квалитетнији и бољи од свих који су икада важили у просвети. Овим колективним уговором обезбеђен је институт преузимања и технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом, дефинисана је нова јубиларна награда за 35 година рада, утврђено је право на Новогодишњу награду, предвиђена исплата отпремнине у износу од три просечне плате, повећан је ниво заштите представника запослених итд. Па из свега наведеног следи закључак да је ово више од траженог и много више од онога што смо били спремни да прихватимо, јер су почетне позиције министарства биле чврсте у намери да нови ПКУ буде значајно окрњена варијанта старог.

Када је реч о ЗОСОВ-у, најболнији део измена за синдикате односио се на формулацију чланова 130 и 131 којима се дефинише заснивање радног односа и преузимање запослених. Радна група у коју су укључени представници синдиката завршила је један део посла и чека позив за окончање започетог посла, након чега ће предлог на јавну расправу  па у скупштинску процедуру. Споразумом се гарантује да ће чланови 130 и 131 остати у формулацији договореној са синдикатима. И ово је више од оног што се тражило штрајкачким захтевом, али јако важно и потребно као сигурност и једино решење за многе запослене. Овде треба напоменути да је намера министарства била да остану само отворени конкурси и да се обрише институт технолошких вишкова. Без критеријума, то би значило да директор може било кага прогласити вишком, односно примати у радни однос кога год хоће.

Закон о платама у јавном сектору може се донети брзо али тако да конзервира тренутно стање по делатностима. То наравно, не би донело ништа добро. Због тога смо веома задовољни чланом 3 Споразума, који прејудицира темељан рад на овом закону, његову примену од јануара 2016. године, дејство закона на побољшање материјалног положаја запослених у просвети (што анулира конзервацију постојећег стања) и моментално укључење представника синдиката у рад на предлогу овог закона. Једино као чланови радне групе можемо континуирано доприносити циљу да нам овај закон заиста дугорочно обезбеди бољи положај.

Шта је добијено мимо онга што се тражило

Осим онога што смо тражили и добили, или добили на одложено, Споразумом се Влада обавезује још и на: укључење представника синдиката у праћење извршења буџета, у радне групе на изради нових закона и на предлозима за измене и допуне постојећих, израду плана рационализације уз присуство синдиката, настојање да у буџету повећа издвајања за образовање, да ће се евентуалне уштеде у буџету искористити за побољшање материјалног положаја запослених, као и да против запослених који су били у штрајку неће покретати дисциплинске поступке нити ће им умањити плату. Они који прате дешавања у просвети, јединствени су у ставу да су овакав Споразум и ПКУ незапамћени када је просвета у питању.

Где смо и шта нам је чинити

На крају, положај просвете и образовања није побољшан овим штрајком, нити је то на жалост могуће једним штрајком учинити у земљи Србији. Овим штрајком смо добили одличан ПКУ, обезбедили измене ЗОСОВ-а на начин којим неће бити штета по запослене, обезбедили услове и гаранције за доношење Закона о платама у јавном сектору, обезбедили учешће синдиката у многим системским процесима и натерали државу да потпише обавезу да нам у 2015. години ублажи смањење плата. Да би све то заиста било делотворно, синдикати ће морати да раде вредније него икада јер од чекања одавно ништа.

Уколико се деси да Влада не испоштује било коју потписану обавезу, следи нови протест, акција, штрајк. У условима када за три месеца није било репресивних мера против штрајкача, неки нови штрајк сада представља извесност. Да су синдикати прокоцкали освајање ове тактичке коте, и дозволили наступајуће мере министарства у смислу смањења плата за време проведено у штрајку или самогушење штрајка, вероватно би се на нову реакцију морало чекати наредних неколико година.

Из свих наведених разлога, овакве потезе синдиката не треба квалификовати ни победом ни поразом, већ коначно једном мудром синдикалном стратегијом, којом је једино реално могуће испровоцирати решења. Држава је просвету годинама гурала ка дну, па је немогуће прелетети степенике до заслуженог приоритета. Али ипак постоји начин.

Александар Ничић

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ И ПКУ!

 С А О П Ш Т Е Њ Е

Након дуготрајних преговора и бројних састанака чланова штрајкачког одбора четири репрезентативна синдиката просвете – Синдиката радника у просвети Србије, Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије и ГСПРС Независност и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Владе Републике Србије, стекли су се услови за прихватање усаглашеног споразума о решавању спорних питања.

Представници два синдиката – Синдикатаобразовања Србије и ГСПРС Независност на својим главним одборима добили су сагласност да потпишу овај споразум, што су и учинили. Потписивање споразума подразумева и нормализацију наставе.

Преостала два синдиката о овоме ће одлучивати на седницама одбора које ће бити одржане у наредним данима. Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја су прихватили предог Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност да преостала два синдиката који још увек нису одржали седнице својих главних одбора, Споразум и Посебни колективни уговор потпишу 18. фебруара 2015. године.

Сутра ће бити одржана седница Председништва Републичког одбора Синдиката образовања Србије на којој ће бити разматран Споразум и донета одлука о прекиду штрајка. Нормализација наставе се очекује од 18. фебруара 2015. године.

Синдикат образовања Србије

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

АКО ДОЂЕ ДО СПОРАЗУМА

Уколико наредних дана дође до потписивања Споразума и Посебног колективног уговора, просвета неће остварити никакву епохалну победу. Положај просветних радника, уз све што је постигнуто, остаће лош и то не само у материјалном погледу, јер све што је урађено и обезбеђено за време овог штрајка гаси пожар само за одређено време. За синдикате ће тренутни излазак из штрајка представљати највише тактички потез, којим би се обезбедило да запослени не остану без заштите и којим би се спречило да просветни систем још више распламса сопствени јавашлук. Споразумом се гарантује учешће синдиката у многим системским процесима који ће убудуће значајно утицати на положај просветних радника. Тако да крај штрајка, како је и самим текстом споразума дефинисано, означава тек почетак озбиљне и дуге синдикалне борбе.

Двоипомесечни штрајк обезбедио је све оно што се штрајком просветних радника данас може обезбедити у земљи Србији, можда и нешто више. Посебан колективни уговор који би почео да важи петнаестак дана након потписивања, био би тренутно највећи  добитак, јер је заиста најбољи до сада – чак „васионски“ у односу на онај који су нам спремали. Међутим боли истина да су држави били потребни месеци да „аминује“ акт који су све друге делатности добиле без дана протеста, што представља доказ нацији колико држава „поштује“ просвету и образовање. На жалост, ова чињеница представља и лош путоказ ученицима, будућим ученицима и њиховим родитељима, ка ставу како и колико да нас поштују.

Гестом потписивања усаглашених докумената, наравно, не бисмо поручили држави да верујемо! Поручили бисмо да желимо да поверујемо у спремност и упорност Владе и ресорног министарства да просвета добије заслужени приоритет, као и да се испоштују потписане обавезе! Зато би ту исказану спремност пратили и подстицали, али уз опрез и већ припремљене нове методе притиска и протеста, који би чекали у приправности као упозорење.

Споразумом се гарантује испуњење свих штрајкачких захтева, али не и решавање осталих нагомиланих и наилазећих проблема. Зато су се синдикати нарочито потрудили да се утврде, и у Споразум уграде,  услови који отворају врата за активно учешће синдиката у раду на системским процесима. Будуће невоље за просветне раднике најављују учесталост која се може спречити само будношћу и правовременом реакцијом, а праћење реализације Споразума била би обавеза синдиката! Ово је важно, поготово што је свима сада коначно јасно да би непоштовање одредби Споразума од стране Владе, просветне раднике гурнуло у нови, још масовнији штрајк.

И међу синдикатима нема суштинских разлика по питању спремности да се на уобличене текстове Споразума и ПКУ-а ставе потписи, па у целокупној ситуацији сачувано јединство ставова и деловања добија посебну тежину. Технички проблем могао би да се огледа у томе што неки синдикати одлуку о томе нису још потврдили на својим републичким одборима. Али у ситуацији у којој запослени већ немају раније гарантована права (ПКУ више не важи), а надиру нови проблеми, питање стављања потписа на Споразум и ПКУ у среду или десетак дана касније, неће истакнути „издајнике“ и „чланствољубе“, него степен озбиљности синдиката и одговорности према запосленима.

Пре краја овог и почетка неког следећег штрајка, учесницима у штрајку треба честитати на сјајној подршци! Једино су они свесни и достојни свог позива. А осталим запосленима треба нагласити да ће на поклон од својих свесних колега добити сигурна радна места, бар за неко време. Можда их поклон натера на размишљање, па дочекамо дан у ком смо сви поносни једни на друге и на своју професију.

Александар Ничић

ПРЕОКРЕТ?!

Ноћ након јучерашњег састанка на ком је „камен спотицања“ на путу до Споразума остао непремостив, Министарство просвете, науке и технолошког развоја данас је упутило мејл репрезентативним синдикатима којим их позива на потписивање споразума у среду, уз назнаку да ће спорни предлог „ОД“ ипак бити промењен у „ДО“.

Поштовани,

Позивамо Вас да у среду 11. фебруара 2015. године у 14.00 часова присуствујете састанку у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради потписивања Споразума о решавању спорних питања. У прилогу Вам достављамо кориговани текст Споразума где је у члану 2. став 3 реч ОД замењена речју ДО, што је остало као једино спорно питање на јучерашњем састанку у Министарству. Састанак ће се одржати у сали 21 на шестом спрату, Немањина 22-26. Молимо Вас да нам потврдите свој долазак.

ХИР ИЛИ (ШТАМПАРСКА) ГРЕШКА?

На данашњем састанку представника репрезентативних синдиката и ресорног министарства, одржаном у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, није потписан ни Споразум ни ПКУ због проблема који би се могао окарактерисати штампарском грешком.

Четири репрезентативна синдиката била су спремна да ставе свој потпис на Споразум који им је понуђен као резултат проналажења конструктивних и компромисних решења у току протекле недеље.

На захтев синдиката да се предлог „ОД“ промени у „ДО“  у члану 2 Споразума, у коме се дефинише почетак преговора о висини и динамици исплате награда утврђених предлогом ПКУ-а, одговорено је одрично! Синдикати су додатно, као максимални уступак, прихватили и да се раније усаглашена (а затим обрисана) гаранција Владе о извесности примене Закона о платама у јавном сектору, искаже само усмено од стране Министра (што би се рекло „на реч“).

Сада је потпуно јасно ко кочи нормализацију наставе у Србији! Сви представници четири синдиката исказали су спремност да потпишу Споразум уз минималну корекцију текста и тако (не)споразум доведу ДО решења, али је Министар, из нама несхватљивих разлога, одлучио да процес удаљи ОД тога.

И уместо потписа и нормализоване наставе, за следећу недељу је најављено да ће у среду некориговани текст Споразума чекати синдикате на истом столу, по принципу „узми или остави“. Ако је намера била разједињење синдикалне коалиције, Министар је очигледно направио катастрофалну грешку, али ако је у питању хир онда му заиста добро иде.

Синдикат образовања Србије

ГСПРС Независност

Спорни Предлог ОВДЕ преузети.

И ДАЉЕ БЕЗ ДОГОВОРА

У петак, 30. јануара репрезентативним синдикатима је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја понуђено потписивање Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. Међутим ова понуда била је део „пакет-аранжмана“ који подразумева претходно потписивање споразума о прекиду штрајка. Имајући у виду уцењивачки упаковану понуду, синдикати су одбили да ставе потпис на ова документа.

Када је реч само о ПКУ, нико није имао ништа против да се то потпише. Исказана је потреба да се ревидирани споразум доради у смислу гаранција, али је било и нових предлога који би евентуално створили потписивачку атмосферу. Министарство је исказало спремност да се поради на обликовању текста споразума па ће се у току недеље наставити расправа о томе.

НА ПУТУ ДО НЕГДЕ

На седници Владе Републике Србије, одржаној 22. јануара није донет закључак о потписивању ПКУ, иако је то раније било најављено од стране представника Министарства просвете а текст овог документа усаглашен уз претходне консултације са премијером. Репрезентативни синдикати који су крајем прошле недеље одржали своје републичке одборе углавном су подржали потписивање ПКУ, али у формулацији која је договорена 20. јануара.

У понедељак, 26. јануара на састанку у Министарству просвете усаглашен је нови текст ПКУ, у ком је обрисана Видовданска награда. Овим су тада затворена врата за могућност да се ублажење смањења зарада учини више пута у току године, и још важније, што пре. Као замена за обрисану награду, унета је измена у следећи став члана 32, по којој ће синдикати у току године преговарати о динамици исплате Новогодишње награде. Међутим, ако и та награда буде исплаћивана „редовно“ као претходних година, резултат динамике поменутих преговора неће значити ништа. А како није прихваћено да у споразуму буде икаквих гаранција исплате – остаје нам једино вера у реч. У осталим деловима, ПКУ је значајно побољшан у односу на претходни, и у смислу установљене заштите права запослених заиста имамо више разлога за задовољство.

Укупно узевши, преговори који су отпочели најавом штрајка добијали су на динамици из дана у дан, али у периоду  до 10. јануара могу да се сврстају у најобичније замајавање!  Управо ова чињеница говори у прилог томе колико заиста државу брине штрајк просветних радника. Да некога истински интересује њихов положај, до штрајка не би ни дошло. Али пошто је јасно да је просвета најнебитнија делатност у Србији, није зачуђујуће да једино синдикалци у овој земљи гласно истичу  вољу да подстакну битност образовања. Али какви су одјеци власти, ускоро се може десити да поменута воља само избледи у наду. Није добро, али је реално. Србија!

Дан након Светосавске академије на отвореном, убразавамо се на путу до нигде. Министарство је данас синдикатима проследило закључке Владе о споразуму и ПКУ. Одмах је за петак сазван састанак, где се очекује да се споразум и колективни потпишу. Нова рунда у игри воље, невоље, надања и очекивања да се карте распарених шпилова поклопе. Синдикати ће након исказане сагласности вероватно бити спремни да потпишу колективни уговор. Са друге стране уговор се нуди испод споразума, као уцена за прекид штрајка. Изгледа да се заборавио број штрајкачких захтева, и да се штрајк прекида споразумом којим се  решавају спорна питања. Понуда која ће представнике синдиката у петак дочекати на столу у ресорном министарству одише непристојношћу. Да ли ће неко пристати да загризе колач са горким преливом, остаје да сачекамо. Запосленима се свакако пројектује мучнина и укус пелина. Чекају нас најављени ломови, па нови колективни уговор може деловати благотворно. А опет, наставак штрајка без потписивања колективног уговора, као опција која нам се диктира, мирише на озбиљну невољу.

Било како било, потписало се или не, па чак и да дође до прекида штрајка, ако не буде помака и напора да се просветним радницима побољша свеукупни положај, имаћемо бели штрајк у школама који ће водити запослени по свом нахођењу, који се не може контролисати и спречити, а који држава најављује последњих 15 година и очигледно не жели да од те најаве одустане. Срећно нам било, једном негде можда и стигнемо.

Александар Ничић

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

 

НАСТАВАК ШТРАЈКА – ОТВОРЕНО ПИТАЊЕ

Јуче је у МПНТР одржан састанак представника ресорног министарства са представницима Штрајкачког одбора репрезентативних синдиката на ком се уз посредовање миритеља др Живка Кулића усаглашавао споразум о прекиду штрајка. Сви чланови овог споразума усаглашени су у потпуности осим члана који се односи на гаранцију Владе Републике Србије везану за исплату награда које су предвиђене текстом ПКУ.

Синдикати су тражили да се у споразум унесе висина ових награда, што није било прихватљиво за представнике Министарства просвете. У току јучерашњег састанка у медијима се појавила вест да ће уз исплату награда у висини од 15000 динара штрајк бити прекинут, па је цела ситуација предимензионирана јер су медији пласирањем непроверене информације директно угрозили ток преговора и допринели могућности да данас на седници Владе Републике Србије не буде закључка о сагласности на текст ПКУ који је јуче усаглашен.

Закључак јучерашњег састанка је да у току данашњег дана Министарство просвете проследи синдикатима текст споразума који ће представљати званичну понуду процедуре везане за излазак из штрајка. Синдикати су већ у току недеље заказали седнице својих републичких одбора које ће се одржати у петак и суботу. Уколико се на овим Одборима донесе одлука о потписивању понуђеног споразума и ПКУ, штрајк би се могао окончати већ следеће среде.

Међутим, уколико се на данашњој седници Влада негативно одреди према усглашеном тексту ПКУ, синдикати неће имати о чему да се изјасне, јер је стављање потписа на споразум везано за потписивање ПКУ. Штрајк просветних радника који је ушао у трећи месец потврђује „никакав статус“ просветних радника у држави, јер је у међувремену у другим делатностима из јавног сектора било потписивања ПКУ и то без дана штрајка. Сада не треба посебно доказивати да просветни радници штрајком морају изборити нешто што је у другим ресорима нормална ствар и колико таква чињеница представља небригу за образовање у Србији. Уколико одлуке репрезентативних синдиката буду такве да се званичне понуде Владе и Министарства просвете не прихвате, штрајк би могао да траје и до краја наставне године.

ИНФО СОС

       Репрезентативни синдикати просвете, Унија синдиката просветних радника, Синдикат радника у просвети Србије, ГСПРС „Независност“ и Синдикат образовања Србије, издају следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

     На састанку Одбора за израду ПКУ, одржаном у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, уз посредовање миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спораова др Живка Кулића, усаглашен је текст Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

     Синдикатима је прослеђен предлог Споразума који треба усaгласити. У среду, 21. јануара, након заказане седнице Штрајкачког одбора, одржаће се нови састанак у МПНТР ради усаглашавања текста Споразума.

      На седници Владе Републике Србије заказаној за четвртак 22.01.2015. године донеће се закључак о тексту Споразума (уколико буде усаглашен) и већ усаглашеном тексту Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

У Београду, 20. јануара 2015. године

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ

Јуче је у Влади Републике Србије, на иницијативу СССС и УГС који су чланови Социјално економског савета, одржан састанак којем су између осталих присуствовали и представници просветних грана поменутих синдиката. Испред Синдиката образовања Србије састанку су присуствовали подпредседник Радомир Шојановић и члан Председништва Александар Ничић.

Везано за просвету, говорило се о начинима побољшања материјалног положаја запослених и могућностима улагања у ову делатност. Разговарало се још и о разлозима дужине трајања преговора и штрајка. Премијер је, након што је саслушао саговорнике, дао сагласност да се преостала спорна питања уреде у складу са предлозима синдиката и нагласио да се просветним радницима не смеју одредити мања права у односу на друге делатности. Из тога је произашло да ће захтеви синдиката везани за чланове 31, 56 и 60 бити прихваћени. Представници синдиката издејствовали су на састанку да буде промена и у одредби ПКУ која дефинише „друга примања“, па би пречишћени текст предлога ПКУ требало да добије и нову формулацију члана 32.

Након састанка, којем су присуствовали и министри Срђан Вербић и Душан Вујовић, прецизирано је да представници синдиката одмах проследе ресорном министарству верзију ПКУ измењену у складу са постигнутим договором, како би се процес усаглашавања и припрема за потписивање додатно убрзао. Након консултација са коалиционим синдикатима, нова верзија ПКУ је прослеђена у суботу поподне.

Дан пре одржавања састанка са премијером, након затражене подршке Синдиката образовања Србије од међународних организација, директор Европског комитета синдиката образовања Мартин Ремер послао је допис премијеру и министрима чија су министарства укључена у израду ПКУ за основне и средње школе и домове ученика. Господин Ремер је изразио спремност да дође у Србију и допринесе социјалном дијалогу у образовању.

ДОПИС МАРТИНА РЕМЕРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

САОПШТЕЊЕ СА ПРЕГОВОРА О ПКУ

У петак је у Министарству просвете одржан састанак Одбора за преговоре о Посебном колективном уговору, којем су присуствовали представници свих репрезентативних синдиката и представници из свих министарстава укључених у преговоре. Састанак је водио др Живко Кулић, као представник Агенције за мирно решавање радних спорова одређен за миритеља. Постигнута је сагласност око најспорнијег члана 5. ПКУ, који се односи не само на распоређивање технолошких вишкова, него и запослених са непуним радним временом. Сагласност је постигнута и поред великог противљења представника Министарства финансија.

Представници синдиката су предложили нову методологију усвајања одредби ПКУ: да се оно што је прихваћено у ПКУ за здравство, а што је неспорно – угради и у наш ПКУ, зато што су та решења прошла све инстанце неопходних консултација (са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Републичким секретаријатом за законодавство).

И поред тога, многе одредбе из ПКУ за здравство нису прихваћене због различитости делатности обухваћене у ПКУ, као и донетих закона који ограничавају додатна издвајања за зараде запослених. Оно што је остало спорно, односи се на одредбе из сада важећег ПКУ – члан 56. о надокнади за председника синдикалне организације и члан 60. који регулише да председник синдикалне организације не може да буде проглашен технолошким вишком. О томе треба да се изјасне Министарство финансија и Министарство државне управе и локалне самоуправе. Такође, ова министарства треба да се изјасне и о новом решењу у нашем ПКУ, које је већ усвојено у ПКУ здравства, о јубиларним наградама за 35 година рада (предвиђен је износ од две плате).

Очекује се да се ова министарства изјасне и доставе своје образложене предлоге у складу са прописима, најкасније до следећег састанка, који је заказан за среду, 21. јануар у 10 сати. Надaмо се да ће тада ПКУ бити дефинитивно усаглашен, како би могао да буде закључен и потписан.

ОДРЖАН САСТАНАК ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА

КАКО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, ДАНАС ЈЕ ОДРЖАН САСТАНАК ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА НА КОМЕ ЈЕ РАЗМАТРАНА АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА НАКОН ПРЕГОВОРА ОДРЖАНИХ У СУБОТУ СА РЕСОРНИМ МИНИСТАРСТВОМ У ВЕЗИ СА ПОТПИСИВАЊЕМ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА, СА КОГА ОБЈАВЉУЈЕМО СЛЕДЕЋА САОПШТЕЊА.

ШТА СТЕ РЕКЛИ?!

please install flash

ЦЕО СНИМАК СА ТРИБИНЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

Вербић: „Не постоји решење за финансијско стање просветара“

09.01.2015. –   ИЗВОР: „ЈУГМЕДИА  

 

 

ЛЕСКОВАЦ – Министар просвете у Влади Србије Срђан Вербић изјавио је данас у Лесковцу да још не постоји системско решење којим ће се побољшати финансијско стање просветних радника, који су у штрајку.

„Финансијски бенефит за прекид штрајка се у овом тренутку не нуди, у овом тренутку разговрамо о томе како да ситуација буде што регуларнија, да штета по ученике буде што мања. Сви смо на истом задатку, добро се разумемо, без обзира што системска решења, која се тичу финансјске ситуације, још увек немамо”, истако је Вербић, који се сложио са констатацијом новинара да није у реду да „наставници примају мање плате од шофера у локалним самоуправама”.

Вербић је у Лесковцу присуствовао заједничкој трибини са Синдикатом образовања „Како до бољег статуса наставника”, али је претходно на конференцији за новинаре одговарао на питања везана за захетев просветара. Он је том приликом оценио да је неопходна израда платних група, што је један од захтева синдкиката просветних радника, али је казао да је то процес који захтева време.

„Платне групе нису нешто што може да се направи данас и да сутра заживи. Платне групе се решавају кроз Закон о платама. Да би се донео закон, он мора да буде написан, да буде у јавној расправи, да добије мишљење свих других министарстава, Европске комисије и коначно, да буде усвојен у Скупштини”, истакао је.

Министар просвете је поновио да ће бити рационализације у просвети, али и да постоји могућост да већ сутра буде потписан посебан колективни уговор са представницима синдиката.

“Колективни уговор је усаглашен између представника синдиката и министарства просвете. Чекају се мишљења других министартсва на овај предог уговора. Можда ће у току дана бити комплетирана та листа мишљења и надам се да већ сутра у току дана можемо да разговарамо о потписивању колективог уговора”, казао је. Он је имао поруку за ученике, али и директоре школа. „Моја порука ученицима је да они морају да уче, јер не постоји оправдање за неучење. Мора да се загреје столица, мора да се учи без обзира каква била ситуација у школи, јер ова година није најгора година коју памтимо”, казао је Вербић.

Министар је казао да су за надокнаду часова одговорни директори школа. „Искерно се надам да ће сви директори урадити оно што им је посао – да обезбеде план надокнаде часова”.

Просветни радници иначе захтевају да се њихове плате изузму из уредбе Владе о смањену зарада, затим, хитно увођење Закона о платним групама и потписивање посебног колективног уговора.

Милица Ивановић

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ЧЕТИРИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНА СИНДИКАТА

Унија синдиката просветних радника Србије
ГСПРС „Независност“
Синдикат образовања Србије
Синдикат радника у просвети Србије

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

НАСТАВАК ШТРАЈКА У ПРОСВЕТИ:
НЕМА ПКУ, НЕМА ЗАКОНА, НЕМА ПАРА–НЕМА НАСТАВЕ!

На позив министра просвете, науке и технолошког развоја др Срђана Вербића, данас је у Министарству просвете одржан састанак министра и представника четири републичка синдиката просвете.

КУПОВИНА ВРЕМЕНА
Састанак је трајао скоро три сата, али без икаквог учинка.Очекивања синдиката да ће министар имати да каже и да понуди нешто ново, нису се обистинила. С обзиром да је Министарство већ раније одбило предлог споразума који су синдикати упутили пред Нову годину, очекивало се да ће оно овога пута имати неки свој предлог, како би се пронашло неко решење. Када се изузму нека конкретна општа места и дискусије на опште теме у образовању, које су биле коректне али без икаквог тренутног значаја, остаје горак утисак да је министар просвете и овога пута желео само да купи време и поводеза даље оптуживање синдикатаза неминовни наставак штрајка.

СИНДИКАТИ ЗАТЕЧЕНИ
Синдикати су били затечени ставовима Министарства просвете, а који се односена штрајкачке захтеве. Они су изричито гласили: „Нема Посебног колективног уговора, нема измена Закона о основама система образовања и васпитања, нема новца“!
Посебан колективни уговор је одједном „постао споран“, јер је у супротности са садашњим законом о основама система, а сам Закон „ће бити измењен ко зна када“!
Тиме је министар направио зачарани круг из кога нема излаза. Измене Закона су„укочене“ већ 40 дана, а нови ПКУ такође касни месец дана, па је самим тим постао незаконит у односу на садашњи Закон. Решење за ПКУ је тројако: или да се продужује стари, или да се донесе нови „привремени“, или да се чека нови закон, па онда нови ПКУ који би био у складу са њим. А онда је из тога министар изразио очекивање да би синдикати за све то „морали да имају разумевања“!

СИНДИКАТИ ПРИСТУПАЈУ ПРИПРЕМАМА ЗА НАСТАВАК И ПРОШИРЕЊЕ ШТРАЈКА

Стога је предлог министра, на крају разговора, „да треба разговарати о прекиду штрајка јер новац никада није био на преговарачком столу“, испао непримерен. Синдикати су насупрот захтевали, а министар је пристао, да Министарство просвете понуди свој предлог споразума са синдикатима, у коме ће бити јасно наведени уступци, везано за захтеве синдиката, на основу којих би синдикати могли да одлучују о прекиду штрајка.

У понедељак ће заједнички штрајкачки одбор четири синдиката просвете приступити припремама за наставак штрајка у просвети.

У Београду,
10.јануара 2015.

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ

НИШТА ОД КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА!

На данашњем састанку представника Министарства просвете са штрајкачким одбором четири репрезентативна синдиката није постигнут никакав договор, а камо ли, од стране министра просвете најављено потписивање Посебног колективног уговора. Учесници су добили мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарсва рада и социјалне политике, као и Законодавног одбора. Од Министарства финансија ни овај пут – ништа!

У достављеним мишљењима се оспорава значајан број већ усаглашених одредаба, са којима су се сагласили и синдикати и Министарство просвете. Не ради се само о унапређењима значајним за све запослене, већ и о одредбама из постојећег, ускоро неважећег ПКУ. Мало је рећи да је неозбиљно што су мишљења супротна договореном, јер су у свим досадашњим преговорима учествовали и представници поменутих министарстава и одбора, који нису имали сада наведене примедбе на усаглашене ставове. Ово је заправо још један доказ да је читав дугометражни рад радних група само маска за својевољно поступање.

А шта тек да се каже на велике најаве министра просвете у току јучерашњег дана да ће ПКУ данас бити потписан? Очигледно ни он није био упознат са мишљењима или је желео да у јавности подстакне напокон позитиван став о томе да нешто и ради из свог ресора што би могло да одблокира образовни систем.

ВЕРБИЋ СУТРА У ЛЕСКОВЦУ

У петак, 9.1.2015. године у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу у термину од 12 до 14 сати одржаће се трибина под називом „Како до бољег статуса наставника“ у организацији Регионалног центра Лесковац СОС и Министарства просвете науке и технолошког развоја. Трибина је организована у складу са најавом ресорног министарства да се у току зимског распуста обаве разговори са запосленима у образовним установама уз присуство представника министарства и синдиката. Синдикат образовања Србије предложио је још крајем прошле године да се у склопу ових активности посети Јабланички округ. На територији нашег округа од 63 школе, 53 је у штрајку, а књижице ученицима нису подељене у 15 школа.

Најављена посета министра покренула је данас лавину нових притисака на директоре и наставнике школа у којима је уместо књижица најављена подела „папирића са оценама“. Иако није било захтева од стране представника министарства за оваквим поступањем, представници Школске управе додатно су разрадили „задатак“ који нису ни добили, не би ли се пред министром сутра показали као „квалитетни“ кадрови. Подсећамо да Школска управа ни на који начин није била предвиђена као организатор предстојеће трибине, и да је у складу са дописом Министарства просвете ексклузивно право у избору школа које ће се евентуално посетити имао искључиво синдикат. Међутим, од те идеје се одустало јер је Регионални центар предложио школе у којима нема поделе књижица. Зато су данас, чак и уз помоћ представника локалне самоуправе, уложени додатни напори да се обезбеди бар једна „репрезентативна“ школа. Директорима је запрећено да ће се против њих и одељенских старешина покренути дисциплински поступци иако Закон не прецизира датум поделе књижица!? Некима је можда и данас невероватно да једна тако мала и неважна чињеница (датум поделе ђачких књижица) диже на ноге „драге нам“ моћнике. Можда треба размислити о томе да се министар пресели у Лесковац, јер је очигледно да и сама најава његовог присуства покреће све оне који на жалост годинама стоје непокретни пред вапајима обичног просветног радника коме су права угрожена.

Када је реч о самој сутрашњој посети, остаје недоумица да ли ћемо присуствовати још једној фарси или министру заиста треба исцртати све руине образовног процеса. Било како било, ово је сигурно прва прилика да просветни радници из Јабланичког округа своје поруке директно пошаљу на праву адресу. Или… адресе одавно више нема!?

ПОЗИВ НА ТРИБИНУ преузмите ОВДЕ!

БЕЗ КЊИЖИЦА НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА

Регионални центар Лесковац СОС је свим Синдикалним организацијама на територији упутио процедуру везану за завршетак полугодишта. Како је Влада Републике Србије одбила предлог Споразума понуђен од стране репрезентативних синдиката, Синдикалне организације ће наставити штрајк, уз упозорење које ће се огледати у неусвајању успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта. У школама у Јабланичком округу родитељи ученика ће ипак имати увид у оцене своје деце на начин који се практикује на крају тромесечја. Ученицима ће одељенске старешине поделити папириће са оценама, али ће подела књижица изостати. 

Регионални центар Лесковац СОС изражава незадовољство и огорчење због поступања директора који су пожурили да попуне и Министарству предају спискове штрајкача! Овим чином је учињена повреда Закона о штрајку, па обавештавамо директоре да ће се питање одговорности свакако покренути уколико дође до санкционисања запослених у току трајања штрајка. Директори основних школа одлуку о оваквом поступању донели су на заједничком састанку, одржаном у среду. По сазнањима Регионалног центра, има и директора који су на прво место у штрајкачком списку уписали своје име! Такав гест заслужује уважавање, мада би организована непослушност директора, која је изостала у Јабланичком округу, била прави доказ да нас представљају они који то заиста заслужују. На жалост, част изузецима,  ради се само о представницима и чуварима својих фотеља.

ОДБИЈЕН ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА

ИЗВОР: ТАЊУГ

Београд — Влада Србије одбила је предлог просветара да им се даје помоћ од 4.500 динара месечно, рекао је министар Срђан Вербић и позвао просветаре да прекину штрајк.

Потпредседница Владе Кори Удовички иако, како каже, разуме наставнике, истакла је да је пред нама година штедње. „Предлог синдиката Влада мора да одбије јер нема средстава, али ће их бити ако будемо наставили да штедимо и радимо онако како смо планирали“, рекао је Вербић на конференцији за новинаре у Влади Србије о предлогу четири синдиката у просвети, којој је присуствовала и потпредседница Владе.

Вербић је позвао Владу и синдикате да се баве суштинским стварима које су лоше постављене у систему и рекао да „не би требало да тргујемо“.  Министар просвете је позвао наставнике да покушају да схвате ситуацију у којој се читава земља налази.

„Тема већих издвајања за просвету биће на дневном реду чим мере штедње буду дале прве резултате“, рекао је он и истакао да синдикат као озбиљан и одговоран социјални партнер треба да се врати разговорима са новим предлозима, како би заједно у дијалогу дошли до најбољег решења за проблеме који су деценијама нагомилавани у просвети.

Потпредседница владе Удовички подсећа да у 2015. години сви морамо да збијемо редове и сматра да је у просвети могуће свој посао радити и бити мотивисан и са оваквим платама, уколико се, како каже, у нешто верује. Пред нама је, рекао је он, година штедње, година залагања у којој свако себе мора да пита шта може да уради са оним што има.  Подсетивши да су синдикати тражили и доношење закона о платама, Удовички је навела да се на нацрту интензивно ради и да се очекује до краја марта, као и да би закон и подзаконски акти могли бити усвојени до краја године. Очекујемо да законом о платама у јавној управи тачно уредимо односе свих зарада у јавној управи, службама, управама на локалном нивоу, тако да се за сваки посао зна колико кошта, колико је сложен, одговоран, у каквим се условима обавља, рекла је она. “Разумем наставнике, и ја сам родитељ…Има и добрих и најбољи али и врло слабих школа али је могуће свој посао радити и бити мотивисан и са оваквим платама уколико у нешто верујемо“, рекла је Удовички.

Новинари од министра Вербића нису добили јасне одговоре на питања шта ће бити са школском годином и неуписивањем оцена, што су најавили синдикати, хоће ли наставницима бити одбијене дневнице за потпуну обуставу рада 22. децембра када су изашли на улице.
„У Министарству просвете радимо да створимо што регулариније услове за образовање ученика. Ако немамо регуларне услове, наћи ћемо начин да то објаснимо ученицима“, био је један од одговора министра на питање да ли је извесно да ће ђаци остати без оцена.  Он је рекао да је на директорима да процене да ли има основа за покретање дисциплинског поступка против оних који су обуставили рад.

Синдикати просвете штрајкују већ шесту недељу, а јуче су предложили Влади Србије да им буде исплаћена месечна помоћ до 4.500 динара, почев од 1. децембра што би, како су навели, довело до прекида штрајка. Штрајкачки одбор синдиката просвете подсећа да запослени у просвети једини нису имали повећање зарада од 2008. године и да имају најниже зараде у јавном сектору.  Споразум би обавезивао владу да најкасније до 1. јуна 2015. године уреди зараде јединствено за све буџетске кориснике путем Закона о платним разредима, који ће се примењивати од 1. јануара 2016. године. У предлогу споразума, који су јуче сачинили, синдикати траже да се против запослених који су учествовали у штрајку не предузимају дисциплинске мере, нити да им се додатно умањи плата. Такође, синдикати траже и да два члана Закона о основама система образовања и васпитања, који се тичу пријема у радни однос и решавања технолошких вишкова буду усвојени у облику договореном са синдикатима.

СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА

Данас су репрезентативни синдикати на седници Штрајкачког одбора утврдили текст предлога Споразума који је прослеђен ресорном министарству.

ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА

КАКО ЗАВРШИТИ ПОЛУГОДИШТЕ?

Имајући у виду одсуство слуха за разложне захтеве синдиката од стране ресорног министарства, и поред интензивних петонедељних преговора, Штрајкачки одбор је на данашњем састанку донео ОДЛУКУ којом се прецизира непостојање обавезе одржавања Одељенских већа на крају првог полугодишта. Синдикати никако не желе да ученике и њихове родитеље ставе у неповољан положај, па се закључивање оцена не доводи у питање. Ученицима ће се оцене закључити и њихов успех ће родитељима бити презентован у неком облику. Уколико се Одељенска већа не одрже или се пак одрже, а на тим седницама не буде утврђен успех, подела књижица ће свакако изостати на крају овог полугодишта. На тај начин, у административном смислу, неће бити утврђеног успеха ученика али они суштински неће бити оштећени. 

ОДЛУКА ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА – ПРЕУЗМИ!

РЕАКЦИЈЕ СИНДИКАТА

У току поподнева Штрајкачки одбор је припремио и упутио дописе министру Вербићу и директорима основних и средњих школа као упозорење поводом данашње најаве прикупљања података о запосленима који су у штрајку.

ДОПИСЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

ДАН ПРОТЕСТА У СРБИЈИ

Данас су у Србији запослени у већини школа исказали незадовољство обуставом наставе, протестима или настављајући штрајк уз поштовање минимума процеса рада. У већим градовима су организовани протести испред Школских управа, а на протесту у Београду организована је и протесна шетња до зграде Владе Републике Србије и зграде Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Из Јабланичког округа 50 председника Синдикалних организација и осталих запослених дошло је на протест у Београд у организацији Регионалног центра Лесковац. На територији Јабланичког округа, све школе су наставиле започети штрајк у истом облику. Основна школа у Грделици најавила је за данас неодржавање наставе и учешће у протесту, али су у томе били спречени.

На данашњем састанку Штрајкачког одбора разговарало се о начинима завршетка првог полугодишта у школама које су у штрајку, као и о Предлогу протокола који ће бити упућен Министарству. Детаљи о овоме биће познати најкасније у среду.

У току дана, за време трајања протеста из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, директорима школа је стигао допис којим се траже подаци о запосленима који учествовују у штрајку од 17. новембра. Овим дописом додатно се иритирају запослени у основним и средњим школама, а циљ прикупљања ових података може да буде и додатно смањење зарада. Тим поводом огласио се Регионални центар Лесковац, па је председницима Синдикалних организација и директорима школа на територији упућено следеће ОБАВЕШТЕЊЕ. У вези са новонасталом ситуацијом огласиће се и Штрајкачки одбор.

ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Поштовани,

     Поводом данашњег дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-4/2014-01/134, упућеног директорима школа, са циљем прикупљања података о запосленима који учествују у штрајку од 17. новембра, издајемо следеће ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Оваква одлука, у околностима  када ни  штрајк ни  преговори са ресорним министарством нису званично окончани, нити је потписан споразум из чл.8 ст.1. Закона о штрајку којим се утврђује начин одбитка од зараде и  начин  надокнаде изгубљеног градива,  представља стварање услова за повреду  чл.15. ст.2. Закона о штрајку који гласи: „Послодавац не сме да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да употребљава мере принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу неучествовања у штрајку предвиди повољнију зараду или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку“.

     С тим у вези, обавештавамо председнике Синдикалних организација да ни на који начин не учествују у прикупљању и достављању тражених података, а директоре школа позивамо да не чине потезе који ће нас приморати да против њих затражимо Законом предвиђене санкције.

Александар Ничић

ВИКЕНД БЕЗ ДОГОВОРА

У петак  19. децембра, касно поподне, репрезентативни синдикати добили су позив из Министарства за састанак у суботу ујутру. Имајући у виду  да је у току протекле недеље било помака у преговорима, као и усмених гаранција да ће се до решења доћи, сматрали смо и надали се да ће ово бити викенд коначног договора.

Међутим, синдикатима су представљене две понуде којима се просветним радницима нуди једнократна новчана помоћ у износу од 6500 до 7500 хиљада динара, што апсолутно нема никакве везе са досадашњим преговорима нити са штрајкачким захтевима! Понуде су стављене само на увид, што је срамно, а када је реч о Посебном колективном уговору, речено је да до потписивања може доћи тек 12. јануара. На основу овакве преговарачке понуде, Министарство је затражило обуставу штрајка, по принципу: „Не дам ти ништа што си тражио, нудим ти нешто друго, а ти се одрекни себе“! Сматрамо да је ово још једно саплитање тока преговора и још један указ на то колико је просвета „поштована“ од стране државе.

У току јучерашњег дана, након одржане седнице Владе, представницима синдиката је потврђено да је наведена понуда коначна и затражено да се данас поводом тога огласимо. Огласили смо се:

Министру просвете, науке и технолошког развоја,

др Срђану Вербићу

Председници репрезентативних синдиката не могу да прихвате понуду, да се просветним радницима којима је умањена зарада, почевши од месеца новембра 2014. исплати једнократна помоћ од 7500,00 динара, а за узврат се тражи прекид штрајка. Таква понуда нема никакве везе са штрајкачким захтевима. Уколико Влада Републике Србије жели да просветним радницима намени ова средства, синдикати немају ништа против.

Сматраћемо ово помаком у постизању коначног споразума. Остаћемо доследни нашим захтевима. Штрајк се наставља. Спремни смо да наставимо започете преговоре.

ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА! СУТРА ЈЕ ОБУСТАВА НАСТАВЕ! СВИ ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА УЧЕСТВОВАЋЕ НА ПРОТЕСТУ У БЕОГРАДУ!

ПОДВАЛЕ НЕ ДОПРИНОСЕ РЕШЕЊУ ПРОБЛЕМА

ОБАВЕШТАВАМО ЈАВНОСТ ДА ОБЈАВЕ, О ТОМЕ ДА ЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ПОТПИСАН, НИСУ ТАЧНЕ! Данас је Министарство просвете, науке и технолошког развоја издало саопштење у коме се наводи да су се синдикати сагласили са текстом новог ПКУ, након чега се у медијима појавила вест да је ПКУ потписан. 

У циљу боље информисаности чланства наводимо да је у току ове недеље било помака у преговорима и да је Влада Републике Србије показала спремност да помогне у коначном проналажењу решења проблема. Из разлога што конкретна системска решења још увек нису на преговарачком столу, детаље усменог договора нисмо презентовали јавности, јер нећемо дозволити да просвета буде обманута по ко зна који пут! Када се буду пронашла системска решења која гарантују испуњење захтева просветних радника и која отварају пут ка изради правичног Закона о платним групама у јавном сектору, тек онда се може припремити и закључити споразум о замрзавању штрајка! ДО ТАДА СЕ ШТРАЈК НЕ ПРЕКИДА!

Када је реч о Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, сагласност на текст уговора коју су дали синдикати не представља никакву коначност! Тек када сагласност буде пристигла и од стране Министарства финансија, може се договорити датум потписивања! 

ПРЕМА ТОМЕ, ЈОШ ЈЕДНОМ УПОЗОРАВАМО НА УЧЕСТАЛЕ МЕДИЈСКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ И НАГЛАШАВАМО ДА КОНАЧНУ РЕЧ О ТРАЈАЊУ И ОБЛИКУ ШТРАЈКА МОГУ ДАТИ САМО РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ!

ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА – СПРЕМАМО СЕ ЗА ПРОТЕСТ 22. ДЕЦЕМБРА У БЕОГРАДУ!

РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС

СТРОЖА ПРАВИЛА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МИНИСТАРСТВУ ?!

:: Вечерње НОВОСТИ ::

Од Вербића пацке због семинара

И. М. | 09. децембар 2014. 12:15 |

Министар послао допис којим упозорава све запослене у министарству да не смеју да учествују у семинарима и још то да наплаћују!!!

МИНИСТАР просвете др Срђан Вербић послао је допис којим упозорава све запослене у министарству на чијем је челу да не смеју да учествују у семинарима и још то да наплаћују, сазнају „Новости“. У том документу каже се да могу да учествују у семинарима само ако их организује министарство, и то без надокнаде.

Ако негде учествују, морају имати сагласност министра лично. „Зелено светло“ потребно је и за држање предавања ван радног времена, у организацији одређених агенција и организација, али тада не смеју да наступају као запослени у министарству, већ као приватна лица. Јавна је тајна да запослени у Министарству просвете, чак и помоћници и начелници, већ годинама држе предавања на семинарима, које наставници морају да похађају да би добили бодове и задржали лиценцу за рад у школи. На листи акредитованих семинара смењују се многа имена предавача запослених у Министарству просвете. У октобру је, на пример, у Београду одржан семинар о организовању екскурзија, на коме је учешће коштало 9.990 динара, у организацији „Института за економију и право“ д.о.о, на којем су од четири предавача чак три функционери Министарства.

Овај документ „процурио је“ и међу синдикалцима, који су задовољни Вербићевом иницијативом. На организацији семинара, кажу, одређени круг људи узима огроман новац и томе се мора стати на пут. А тај новац, најчешће, просветари дају из сопственог џепа. Наставници уплашени да ће остати без радног места ако не сакупе довољно бодова за лиценцу, плаћају котизације које износе по неколико хиљада динара за једну обуку.

 ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

НЕМА ПРЕДАЈЕ!!!

САОПШТЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

              У среду 10. децембра 2014. године у организацији Синдиката образовања Србије одржана је коференција за новинаре представника репрезентативних синдиката из образовања који су у штрајку. У име Синдиката образовања Србије конференцији је присуствовао Александар Ничић, члан Председништва.

            Главна тема је била досадашњи ток преговора и наредне активности синдиката. Представници синдиката су истакли да је током преговора о Закону о основама система образовања и васпитања усаглашен текст у коме су уважени предлози синдиката који су се односили на члан 130. и 131. у вези са преузимањем технолошких вишкова, али да су на састанку који је одржан у петак 5. децембра представници ресорног министарства оставили утисак да је све још увек под знаком питања. То се односи и на текст Посебног колективног уговора који је усаглашен.

            Због тога су синдикати најавили да ће 22. децембра одржати једнодневну обуставу рада. Саопштење репрезентативних синдиката након данашњег састанка објављујемо.

Обавештавамо јавност да штрајк који спроводе репрезентативни синдикати не треба разумети као проблем, јер је то последица проблема. За нас је ово посебан УГЛЕДНИ ЧАС који изводимо за ученике, њихове родитеље и све оне који нису раскопчали „мишја одела“ која систем годинама кроји за читаву нацију. У ситуацији кризе у држави, просветни радници би помогли, али не и у систему са неједнаким аршинима. Јасно је данас да мере штедње које се спроводе препознају и изузете и нетакнуте делатности! У исто време министар финансија издвајање огромних средстава за субвенционисање јавних предузећа јавно правда реченицом: “ Губиташи једноставно направе губитак, а држава то мора да покрије!“ То је недопустиво! Послужени смо апсурдом и демагогијом, а представници смо делатности која нас обавезује да на апсурд не пристајемо! Кључ за решење проблема и палица одговорности налазе се у рукама државе, па је и дужина трајања нашег угледног часа сразмерна адекватној позитивној реакцији државе.

Зато, тражимо од премијера да најхитније и најкасније већ данас врати просвети заслужени државни приоритет, и то на начин који превазилази ниво реторике и ниво читања експозеа, јер нам је то и обећао! Позивамо званичнике ресорног Министарства да се суздрже од изјава које представљају замену теза.

На недавном састанку у Министарству, речено је да порески обвезници ове државе заслужују да њихова деца имају часове у трајању од 45 минута. Поручујемо да је управо то доказ жмурења на суштину,  јер порески обвезници заправо заслужују да ученици имају квалитетну наставу, без обзира да ли час траје 30, 45 минута или 2 сата. У ситуацији када су просветни радници понижени, то право једноставно није оствариво. Што хитније ова чињеница буде разјашњена, даћемо шансу будућности, даћемо шансу Србији.

ИНФО

Данас  је у Министарству просвете науке и технолошког развоја одржан састанак представника сва четири репрезезентативна синдиката са представницима ресорног министарства, Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања  и Министарства државне управе и локалне самоуправе. У преговоре се коначно укључило и Министарство финансија, али представница овог министарства није имала овлашћења да потврди сагласност на синдикалне предлоге па се чека долазак Министра финансија. Из тог разлога наредни састанак је заказан за уторак 9. децембар.

Штрајакачки одбор ће на састанку у петак договорити даље активности. Пре тог састанка одржаће се седница Председништва Синдиката образовања Србије.

ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА! ОБАВЕШТАВАМО ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ ДА ЕВЕНТУАЛНУ ОДЛУКУ О ЗАМРЗАВАЊУ ШТРАЈКА МОЖЕ ДОНЕТИ САМО ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР ИЛИ НАЈВИШИ ОРГАН СИНДИКАТА! БЕЗ ТОГА, СВАКУ ДРУГУ ИЗЈАВУ, КОЈУ У ПОМЕНУТОМ СМИСЛУ ПЛАСИРАЈУ ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАСТИ, ТРЕБА ТРЕТИРАТИ КАО МЕДИЈСКУ МАНИПУЛАЦИЈУ!

ИНФО-СОС

На састанку Одбора за преговоре одржаном 01.12.2014. године,  између представника ресорних министарстава и репрезентативних синдиката на доношењу Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика, усаглашени су су скоро сви спорни чланови међу којима је за синдикате најважнији члан 5. који одређује правила приликом заснивања радног односа. Изменама наведеног члана предвиђено је усаглашавање са одредбама члана 130. Закона о основама система образовања и васпитања тако што је нађено решење које је најповољније за запослене а истовремено омогућава лакше преузимање и флуктуацију запослених као и распоређивање у циљу повећања норме за запослене који раде са непуним радним временом.

Одредбе које се односе на годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство су усаглашене са изменама Закона о раду.

Посебан проблем је био прецизирање одредби који се односи на додатак на плату и то код права на минули рад и права на додатак за повећани обим посла по основу рада са различитим социјалним групама, на превенцији раног напуштања школе, ангажовања на заштити и безбедности ученика у школи и ван школе у сарадњи са родитељима, јединицама локалне самоуправе и другим органима.

Код доношења критријума за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом, у великој мери су коришћени ставови и правила који су усвојени у досадашњем раду Комисије за тумачење Колективног уговора, тако да су ове одредбе значајно побољшане.

Као спорно остала је одредба око примене и обима заштите запослених без чије сагласности не може престати радни однос као заштите синдикалних представника.

Највећи проблем око доношења Колективног уговора, као и до сада, праве представници Министарства финасија који својим не доласком на састанке, без икаквог образложења, отежавају рад и доводе до тога да се рад на доношењу непотребно отеже.

Синдикати су сагласни да штрајк мора да се настави и ако је потребно да се и интезивира све док се не изврши потписивање Колективног уговора и заједничког Протокола којим ће се утврдити услови за престанак штрајка.

Следећи састанак Одбора за преговоре је у среду 03.12. 2014. када се надамо да ће сви чланови бити усаглашени и Колективни уговор бити спреман за усвајање.

ЈОШ ЈЕДНО ПОНИЖЕЊЕ

Данас су настављени преговори око Посебног колективног уговора. Састанку су присуствовали представници репрезентативних синдиката, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства рада и запошљавања и Министарства за управу и локалну самоуправу. ПОНОВО НИЈЕ БИЛО ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА!

Овакво неозбиљно понашање, данас није само одраз опструкције. Ово је ДОДАТНО ПОНИЖАВАЊЕ!!! Рок за договор, који је још пре 10 дана прецизирао премијер, није испоштован од стране једног министарства. Нејасно је само да ли ово министарство својим неучествовањем у раду Одбора за ПКУ, лупа шамаре премијеру, синдикатима, ученицима, њиховим родитељима или просветним радницима.

Данас је рад на предлогу измена и допуна ЗОСОВ-а завршила именована радна група. Средином месеца министар ће коначан текст измена представити јавности. Спорни чланови Закона и ПКУ-а усаглашени су са синдикатима, па најављених „претњи“ према радном статусу запослених практично више нема. Верификација ПКУ-а од стране министарства финансија последња је станица до нормализације наставног процеса. Али неко ту има лошу намеру или је воља напрасно пресушила!

У среду је заказан још један састанак. Да ли да се додатно понизимо „чекајући Годоа“, или да јавности ОБЈАВИМО КО ТО ПРОВОЦИРА НЕРЕГУЛАРНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ,  питање је на које сви чекају одговор. НЕ  ЗАДУГО!

СОС

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ОПСТРУИШЕ ДОГОВОР?

Ове недеље, настављени су започети разговори. Када је реч о Закону о основама система образовања и васпитања, радна група је разматрала све чланове Закона, а коначан предлог биће утврђен у понедељак. Након тога материјал иде правно-нормативној служби на преглед и усаглашавање чланова.

Посебан колективни уговор усаглашен је са ресорним министарством у свим деловима који се не тичу финансија. Око осталих делова потребна је сагласност министарства финансија. Међутим у петак, 28. новембра, када је требало завршити рад на ПКУ, представници министарства финансија се нису појавили на преговорима. Из тог разлога представници репрезентативних синдиката упутили су јуче допис министру Вербићу и издали саопштење за јавност.

Имајући у виду да ће предлог измена Закона бити на јавној расправи у току децембра, а тек онда ући у скупштинску процедуру, приликом евентуалног замрзавања штрајка, потписивањем споразума, мораће да буду предвиђене мере обезбеђења да кључни чланови Закона не буду промењени у Скупштини у односу на предлог радне групе.

Подједнако важан кључ преговора налази се у рукама одбора за израду ПКУ, па ако овде не буде испоштован начелни договор, биће јасно и финално потврђено да је просвета последња рупа на државној свирали.

НЕШТО СЕ ДЕШАВА…

Преговори са ресорним министарством око штрајкачких захтева, након укључивања синдиката у радну групу која ради на изменама ЗОСОВ-а и отпочињања рада на ПКУ, улазе у фазу важног одлучивања. Радне групе ће до краја недеље дефинисати позиције које ће бити кључне за сагласност синдиката око потписивања ПКУ и чланова који се не смеју мењати у закону на скупштинској расправи. Тек након тога биће могуће евентуално потписивање споразума који би означио датум привременог замрзавања штрајкачких активности.

Последњих дана синдикати нису публиковали детаље о којима се разговара, како се преговори не би угрозили. Апелујемо на запослене да истрају, јер снага коју тренутно имамо (око 1200 школа у штрајку) потврђује оправданост штрајкачких захтева и представља додатни притисак на понашање преговарача са друге стране.

Примећује се опадање притиска на штрајкаче од стране директора, што такође говори у прилог томе да је комплетна штрајкачка процедура одрађена у складу са законом.

ЗАШТИТА ШТРАЈКАЧА

На основу информација из школа, које упућују на то да поједини директори спречавају запослене да учествују у законском штрајку, обавештавамо да ће против свих директора који спречавају штрајк, бити поднете кривичне пријаве!

Још једном позивамо председнике синдикалних организација који су изложени притисцима, да доставе податке и имена директора који им онемогућавају организацију и реализацију штрајка!

Против директора школа за које је документовано да су спречавали штрајк биће покренути поступци у складу са Законом. Најгрубљу повреду члана 15. Закона о штрајку до сада је учинио начелник Школске управе у Лесковцу, па су представници репрезентативних синдиката министру Вербићу упутили захтев за смену господина Томислава Симоновића.

ПОДРШКА ДРУШТВА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

ЈОШ ЈЕДНА БУРНА СИНДИКАЛНА НЕДЕЉА

Дешавања која су обележила протеклу радну недељу говоре у прилог томе да штрајк почиње да даје резултате. Најпре је у среду, 19. децембра,  почела са радом радна група која припрема Нацрт измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, у чији састав су ушли представници репрезентативних синдиката. Ова група ће на Нацрту радити свакодневно и целе следеће недеље, јер је крајњи рок у ком треба да се овај посао заврши данашњим решењем прописао министар Вербић. То би требало да значи да ћемо до 31. децембра имати припремљен Нацрт. Позивамо све заинтересоване колеге да предлоге за измену овог Закона достеве Регионалном центру најкасније до понедељка.

У четвртак, 20. новембра, одржан је састанак са министром Вербићем на ком су, иако није било значајних закључака по питању остварења свих штрајкачких захтева, преговори почели да добијају на озбиљности. Представници репрезентативних синдиката изнели су своје аргументе, којим се у потпуности оправдава незадовољство запослених у просвети и предложили конкретна решења. Између осталог, договорено је да преговори о ПКУ почињу од понедељка. Министар је у вези са темама о којима је било речи заказао састанак са председником Владе господином Вучићем и министром Вујовићем, који је одржан данас.

На овим састанцима Синдикат образовања Србије представљали су подпредседник Радомир Шојановић и члан Председништва Александар Ничић. Након данашњег састанка репрезентативни синдикати су издали званично саопштење.

ИНФО-СОС

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ СИНДИКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА У САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

У четвртак 20. новембра 2014. године одржана је коференција за новинаре представника синдиката јавног сектора у Савезу самосталних синдиката Србије. На конференцији су, поред Синдиката образовања Србије, били представници синдиката здравства, управе, правосуђа, културе, комуналне делатности и предшколског образовања који делују у Савезу самосталних синдиката Србије. У име Синдиката образовања Србије конференцији је присуствовао Александар Ничић, члан Председништва.

Главна тема је била смањење зарада запосленима у јавном сектору. Представници синдиката су поновили своје неслагање са смањењем зарада, пружили подршку штрајку запослених у образовању који је у току, а и најавили све облике синдикалне борбе у својим делатностима. Посебно је истакнут проблем недостатка социјалног дијалога и доношења мера Владе, које синдикате и запослене ставља пред свршен чин.

Заједнички захтеви свих синдиката су да започну преговори о гранским колективним уговорима чије важење истиче до краја године, као и активно укључивање синдиката у израду закона о платним разредима.

САОПШТЕЊЕ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА

Због све већих притисака на запослене који су у штрајку, од стране директора школа и представника Школских управа, Штрајкачки одбор је издао САОПШТЕЊЕ, па још једном позивамо запослене да одоле притисцима и истрају у одбрани достојанства професије!

САОПШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ИНФО-СОС

Јуче је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја започео рад на изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања у коме између осталих, учествују и представници сва четири репрезентативна синдиката образовања.

        У име Синдиката образовања Србије састанку је присуствовао члан Председништва Александар Ничић.

        Радна група ће наставити рад све док комплетан текст Нацрта измена и допуна Закона не буде усаглашен.

НОВИ ПРИТИСЦИ

Данас је начелник Школске управе Лесковац  директорима школа у Јабланичком округу и синдикату упутио мејл следеће садржине:

„Поштовани,

На основу информација прикупљених са терена дошао сам до сазнања да се у многим школама штрајк просветних радника не спроводи по закону. Наиме у неким школама се после часа од 30 минута одмах наставља рад на наредном часу, тако да се настава у преподневној смени завршава у 11 сати, а настава у поподневној смени завршава се у 15 сати. Како је ово груба повреда и закона о раду и закона о штрајку проморен сам да о овоме обавестим председнике Републичких одбора синдиката и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и просветну инспекцију.

С поштовањем

Начелник,Томислав Симоновић“

На жалост, још једном, поводом овог саопштења, директорима, председницима Синдикалних организација и самом начелнику, са најбољом намером упућујемо:

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Као прво, потпуно је бесмислено да начелник Школске управе узима учешће у организацији штрајка! Репрезентативни синдикати организују и воде штрајк у складу са законом, па је у складу са тим, тело са највећом одговорношћу у току реализације штрајка – Штрајкачки одбор на нивоу Републике, наведен у одлуци о ступању у штрајк. Законско право на штрајк које просветни радници у Србији користе у овом тренутку дефинисано је Законом о штрајку (члан1, члан 3 став 2, члан 9 став 2, члан 10 и члан 11), Законом о основном образовању и васпитању (члан 79. став 2.) и Законом о средњем образовању и васпитању (члан 92. став 2.). Како је штрајк поменутим прописима дефинисан као прекид рада који се испољава на месту рада, а за просвету као делатност прецизира поштовање минимума процеса рада, тако за учеснике у штрајку који је организован и јуче започет у Србији нема опасности да дође до покретања дисциплинског поступка, нити свеобухватно гледано има елемената за изношење тврдњи да се штрајк организује противзаконито. Такође, како је наведено у Закону о основном образовању и васпитању и Закону о средњем образовању и васпитању (чл.79 и чл. 92), минимум процеса рада за наставника је извођење наставе у трајању од 30 минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, па захтев којим се предвиђа пауза између часова од 20 минута, може да се тумачи једино као притисак којим се негативно утиче на очување безбедности ученика и запослених.

Овим путем упозоравамо све оне који вољно или стихијски покушавају да се инфилтрирају у Штрајкачки одбор просветних радника, свеједно да ли се ради о начелницима, директорима или трећим лицима, да још једном проуче члан 15. Закона о штрајку, као и казне предвиђене у члану 19. истог закона!

РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС

ПОЧЕО ШТРАЈК

Данас је у Србији почео штрајк просветних радника! На територији Јабланичког округа од 63 школе, првог штрајкачког дана у штрајк су ушле 42 школе. У 6 школа, у току су припреме за улазак у штрајк, и оне ће се у току седмице придружити штрајкачком табору. Што се тиче преосталих 15 школа, у две није организован синдикат, па штрајк нико није ни најавио, а у осталим школама се мали број запослених изјаснио за штрајк. Међутим остаје могућност да и у тим школама запослени изразе своје незадовољство имајући у виду да су одлуке репрезентативних синдиката на време упућене послодавцу.

Објављујемо табеларни приказ школа у Јабланичком округу које су данас ступиле у штрајк, подржавају штрајк или врше припреме, као и преглед трајања часова. Табела ће се дневно ажурирати у току трајања штрајка.

9. ДАН ШТРАЈКА – 27.11.2014.  :::  БРОЈ ШКОЛА У ШТРАЈКУ: 53

ЛЕСКОВАЦ

РБ

ШКОЛА

У ШТРАЈКУ

НАПОМЕНА

/трајање часова/

 1

ОШ „ЈОСИФ КОСТИЋ“

ДА

30′

 2

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“

ДА

30′

 3

ОШ „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ“

ДА

30′

 4

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

ДА

30′

 5

ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

ДА

45′/30′

 6

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

ДА

30′

 7

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ДА

30′

 8

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

ДА

30′

 9

ШОСО „11. ОКТОБАР“

ПОДРЖАВА

 10

МУЗИЧКА ШКОЛА „С.БИНИЧКИ“

ДА

 издвојена одељења 30 мин

 11

ОШ „Б.РАДИЧЕВИЋ“ – БРЕСТОВАЦ

ДА

30′

 12

ОШ „Б.СТАНКОВИЋ“ – ВУЧЈЕ

ДА

30′

 13

ОШ „А.СИНАДИНОВИЋ“ – ПРЕДЕЈАНЕ

НЕ

 14

ОШ „Ђ.ЈАКШИЋ“ – ТУРЕКОВАЦ

ДА

30′

 15

ОШ „Р.ДОМАНОВИЋ“ – МАНОЈЛОВЦЕ

НЕ

 16

ОШ „В.КАРАЏИЋ“ – В. ГРАБОВНИЦА

ДА

30

 17

ОШ „М.СМИЉКОВИЋ“ – ВИНАРЦЕ

НЕ

 18

ОШ „С.ЗЛАТАНОВИЋ“ – МИРОШЕВЦЕ

ДА

30′

 19

ОШ „Н.СКОБАЉИЋ“ – ВЕЛИКО ТРЊАНЕ

ДА

30′

 20

ОШ „Д.МАКСИМОВИЋ“ – ГРДЕЛИЦА

ДА

30′

 21

ОШ „Б.СТАНКОВИЋ“ – ГУБЕРЕВАЦ

ДА

45′/30′

 22

ОШ „Б.СТАНКОВИЋ“ – БОГОЈЕВЦЕ

ДА

30′

 23

ОШ „В.ВЛАХОВИЋ“ – ПЕЧЕЊЕВЦЕ

ДА

30′

 24

ОШ „Ј.ПАНЧИЋ“ – ОРАШАЦ

ДА

30′

 25

ПРВА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

ДА

30′

 26

ТРГ.ШКОЛА „В.НИКОЛАЈЕВИЋ“

ДА

30′

 27

ХТШ „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“

ДА

30

 28

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

НЕ

 29

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ“

ДА

30′

 30

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

ПОДРЖАВА

 31

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

ДА

30′

 32

ТШ „РАДЕ МЕТАЛАЦ“

ДА

45′/30′

 33

ОЦ „СВЕТОЗАР КРСТИЋ“ – ВУЧЈЕ

ДА

30′

 34

СР. ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА – ГРДЕЛИЦА

ДА

45′/30′

 35

ШОО „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ДА

30′

ВЛАСОТИНЦЕ

 36

ОШ „25. мај“ Доња Лопушња

ДА

30′

 37

Гимназија Власотинце

ДА

 45/30

 38

ТШ „1. Октобар“

ДА

30′

 39

ОШ „Синиша Јанић“

ДА

45/30′

 40

ОШ „8. Октобар“

ДА

30′

 41

ОШ „К.Петровић“ Крушевица ДА 30

 42

ОШ „Свети Сава“ Гложане ДА 45/30

 43

ОШ „В. Карађорђе“ Тегошница

ДА

45/30

 44

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Свође

ДА

30′

 45

ОШ „Б.Миљковић“ Г.Присјан

ДА

30′

 46

ОШ „Б.Миленковић“ Шишава

У ПРИПРЕМИ

ЛЕБАНЕ

 47

Гимназија Лебане

ДА

30′

 48

ОШ „Радован Ковачевић Максим“ Лебане

ДА

45′/30′

 49

ОШ „Вук Караџић“ Лебане

ДА

30

 50

ОШ „Р. Домановић“ Бошњаце

ДА

45/30

 51

Техничка школа Лебане

ДА

30′

БОЈНИК

 52

ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић

ДА

45′/30′

 53

ОШ „Станимир Вељковић“ Бојник

ДА

45′/30′

 54

ТШ „Бошко Крстић“ Бојник

НЕ

МЕДВЕЂА

 55

Техничка школа „Никола Тесла“ Медвеђа

ДА

30′

 56

ОШ „Горња Јабланица“ Медвеђа

ДА

30′

 57

ОШ „Радован Ковачевић“ Леце

ДА

30′

 58

ОШ „Партизански дом“ Бучумет

НЕ

 59

ОШ „Владимир Букилић“ Туларе

ДА

45′/30′

 60

ОШ Тупале

НЕ

 61

ОШ Сијаринска бања

ДА

45′/30′

ЦРНА ТРАВА

 62

ОШ „Аца Стојановић“

НЕ

 63

ГТШ „М. Поповић“

НЕ

САСТАНАК СА МИНИСТРОМ

У петак 14. новембра 2014. године одржан је састанак представника репрезентативних синдиката из образовања са министром просвете, науке и технолошког развоја др Срђаном Вербићем. У име Синдиката образовања Србије разговорима су присуствовали Радомир Шојановић, потпредседник и Александар Ничић, члан Председништва.

На састанку су разматрани штрајкачки захтеви репрезентативних синдиката и договорено је да преговори о Посебном колективном уговору за основне и средње школе и домове ученика отпочну наредне недеље, а да ће за две недеље бити формирана радна група за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања. Министар је најавио да ће се посредством Светске банке обезбедити средства за отпремнине и да ће се са синдикатима накнадно преговарати о висини отпремнина.

На састанку је закључено да се упути допис, председнику Владе Републике Србије да прими представнике синдиката из образовања и започне преговоре о Закону о платним разредима, јединственим за све јавне службе, чијим би се доношењем надокнадило смањење плата. Представници репрезентативних синдиката изразили су огромно незадовољство јер је на основу Закључка Владе Републике Србије од 6.11.2014. године, који су школе добиле у четвртак 13. новембра, документовано да ипак постоје делатности које су изузете од смањења плата.

Од понедељка 17. новембра 2014. године четири репрезентативна синдиката ступају у штрајк у складу са донетом одлуком.

ЈОШ БИ НЕКО ДА ОРГАНИЗУЈЕ ШТРАЈК!?

У петак, 14.11.2014. године, из Школске управе Лесковац, директорима основних и средњих школа у Јабланичком и Пчињском округу прослеђен је мејл којим се, између осталог, саветује да часови од понедељка задрже трајање од 45 минута. Истим мејлом приложена је и табела коју ће директори морати да попуњавају и која треба да садржи податке о броју штрајкача. Текст који је садржан у овој електронској преписци објављујемо у целости:

Поштовани,

Поводом најављеног штрајка за понедељак 17.11.2014. године потребно је да нам доставите податке у табели у прилогу, само електронски, у понедељак до 08:30 за прву смену, и до 13:30 за другу смену. У вези саме организације штрајка напомињемо следеће:

 • За време штрајка појачати дежурство наставника у сарадњи са председником синдикалне организације,
 • На ђачком парламенту објаснити ученицима начин функционисања школа у време штрајка,
 • Звонити на 45 мин јер има упошљеника који нису чланови синдиката 

С` поштовањем

начелник, Томислав Симоновић

Како РЦ Лесковац незванично сазнаје, тезе „штрајкачког упутства“ које су горе наведене, представљају закључке Актива директора средњих школа града Лесковца који је одржан прошле недеље. Једино остаје нејасно да ли је оваква „мејл-инструкција“ покушај притиска на просветне раднике, која иначе представља директну повреду члана 15. став 2. Закона о штрајку, или директори средњих школа у Лесковцу, заједно са начелником Школске управе, тиме изражавају сакривену жељу да на било који начин учествују у штрајку и организацији!?

Свим запосленима на територији коју покрива ШУ Лесковац, нарочито директорима школа, због могућности да је наведена порука ШУ створила евентуалну забуну, дајемо следеће

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Штрајк у складу са Законом најављује Синдикат или већина запослених, а у штрајку учествују запослени. Према томе, потпуно је ирелевантно за спровођење штрајка  да ли су сви запослени у школи чланови сииндиката, уколико сви желе да се прикључе штрајку. Такође, постоји и дозвољена могућност да неко ко је члан синдиката донесе одлуку о неучествовању у штрајку. Тек у ситуацији када постоје запослени за које је документована и заведена изјава да не учествују у штрајку, штрајкачки одбор установе мора обезбедити услове за њихов несметан рад. На који начин ће се то евентуално спровести, зависиће од одлуке штрајкачког одбора одређене школе.

Сваки покушај наметања дужине трајања часова или други вид ометања спровођења штрајка, сматраће се притиском дефинисаним у члану 15. став 2. Закона о штрајку. Напомињемо да је за повреду наведеног члана Закона о штрајку предвиђена новчана казна за установу од 800.000 до 1.000.000 динара. Па нека се директори и начелник определе о чему се овде ради.

ДОДАТНО УПУТСТВО

ДОДАТНО УПУТСТВО

 о спровођењу штрајка од 17.11.2014. године

У вези спровођења одлуке свих репрезентативних Синдиката просвете од 29.10.2014. године, одлуке Републичког одбора СОС број 79/14 од 31.10.2014. године, као и одлуке Председништва РОС од 07.11.2014. године, Регионални центар Лесковац СОС председницима Синдикалних организација у установама на територији Јабланичког округа  даје додатно упутство везано за спровођење штрајка најављеног за 17.11.2014. године и то:

 1. Штрајк запослених, уз поштовање минимума процеса рада, почиње 17.11.2014. године у свим школама Јабланичког округа.
 2. Минимум процеса рада у настави, обезбеђује се скраћењем трајања часова на 30 минута.
 3. Пошто је истекао законски рок предвиђен чл.10.ст.5 Закона о штрајку, односно директори нису одредили минимум процеса рада ненаставног особља, РЦ Лесковац СОС ненаставном особљу предлаже следеће услове за учешће у штрајку: Педагог и психолог док су у штрајку поштују минимум процеса рада обављајући своје радне обавезе 4 сата дневно (20 сати недељно) а остало ненаставно особље  6 сати дневно (30 сати недељно).
 4. Предлог и реализација услова из тачке 3. може се спровести уколико надлежни државни орган из чл 10. ст. 6. Закона о штрајку до дана одређеног за почетак штрајка не утврди мере и начин за испуњење услова за обезбеђивање минимума процеса рада за категорију запослених из тачке 3. овог упутства.
 5. Штрајкачки одбор установе има обавезу да прати  спровођење  чл. 15. ст.2 Закона о штрајку који гласи: „Послодавац не сме да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да употребљава мере принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу неучествовања у штрајку предвиди повољнију зараду или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку“, те  у том смислу штрајкачки одбор установе неће поступати по евентуалном захтеву директора о достављању спискова запослених који су у штрајку, јер састављање таквих спискова може створити услове за повреду горе цитираног прописа од стране послодавца и негативно етикетирање запослених који остварују своја законска права.

__________________________

ДОДАТНО УПУТСТВО -pdf

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР УЛАЗИ У ШТРАЈК

На јучерашњој 26. седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије председницима Синдикалних организација у округу презентована су детаљна упутства о организацији предстојећег штрајка, најављеног за 17. новембар 2014. године. На основу одлуке коју су репрезентативни синдикати донели 29. октобра, Републички одбор СОС на седници одржаној 31.10.2014. године одлучио је о ступању у штрајк чланова Синдиката образовања Србије уз услов да више од 50% чланства искаже спремност анонимним анкетирањем.

Анкетирање чланова је иначе статутарна процедура која се тренутно спроводи на територији целе Србије међу члановима СОС-а. Како је у Јабланичком округу ова анкета већ спроведена пре две недеље, члановима Одбора прослеђен је комплетан материјал на основу ког ће директорима школа штрајк бити најављен најкасније у петак, 7.11.2014. године, чиме ће бити испоштован и Законом предвиђен рок за најаву овог штрајка.

Како би се обезбедили услови за несметану реализацију штрајка, на нивоу основних организација изабраће се штрајкачки одбори који ће деловати у установама. Ови штрајкачки одбори стараће се да штрајк буде организован тако да се очува безбедност ученика и запослених и обезбеде услови за несметан рад свих који учествују у наставном процесу. Запослени који нису чланови синдиката, а који се слажу са штрајкачким захтевима и желе да штрајком изразе меру протеста треба да о томе обавесте штрајкачки одбор у установи. У школама у којима сви запослени улазе у штрајк промениће се сатница трајања школских часова.  У установама у којима има запослених који не желе да штрајкују, штрајкачки одбор ће обезбедити посебне услове.

__________________

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

УСКОРО ПОЧИЊЕ ШТРАЈК

На данашњем састанку четири репрезентативна синдиката из области образовања донета је одлука о ступању у штрајк по закону који ће почети 17. новембра 2014. године.

Раније утврђеним захтевима додат је и захтев да се хитно започну преговори о посебним колективним уговорима и изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. Републички одбор Синдиката образовања Србије у петак ће се изјаснити о овој одлуци.

 

ПРОТЕСТ – УВОД У НОВИ ШТРАЈК

Јуче је у Београду на Тргу Николе Пашића одржан протесни скуп просветних радника који су организовали репрезентативни синдикати. Имајући у виду временске неуслове, број присутних просветних радника који су допутовали из свих региона Србије, показао је озбиљну намеру просветара да се изборе за испуњење својих захтева. Скупу су присуствовали и чланови СОС из Јабланичког округа.

На територији Јабланичког округа, у штрајк тоталном обуставом наставе ушла је Медицинска школа у Лесковцу, док је у пет школа настава скраћена на 30 минута. У осталим школама одржани су састанци синдикалних организација где су још једном подржани захтеви репрезентативних синдиката, а исказана је и жеља и спремност за наставак протеста који су, одржаним штрајком упозорења, почели 2. октобра. Одбор Јабланичког округа СОС, истичући максимално одговоран однос према својим члановима, није подржао јучерашњи штрајк због озбиљних пропуста у организацији и апеловао на репрезентативне синдикате да оваквих пропуста више не буде. Након непромењеног става ресорног министарства, очекује се договор синдиката о датуму наставка протеста. Просветни радници могу да очекују да почетком новембра отпочне велики штрајк, који ће трајати до испуњења захтева.

ОДРЖАН САСТАНАК СА МИНИСТРОМ – ПРОТЕСТИ СЕ НАСТАВЉАЈУ

Јуче је у Београду одржан састанак репрезентативних синдиката са министром Срђаном Вербићем. На састанку није било договора око основне теме која се односи на најављено смањење плата просветним радницима, мада се министар сложио да су зараде у просвети мале. Просветни радници су изразили спремност да прихвате смањење зарада након доношења Закона о платним разредима којим би се претходно направио баланс примања у разним платним групама. Министар је закључио да је захтев основан али да нико од министара у овом тренутку није у ситуацији да на Влади заступа тако нешто.

VERBIC I PREDSTAVNICI SINDIKATA U PROSVETI

Договорено је да отпочну преговори око Посебног колективног уговора. У току недеље синдикати ће оформити тимове који ће учествовати у овом послу. Када је реч о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, договорено је да се убудуће разговори о изменама не воде без учешћа синдиката, као и да ће министар лично водити састанке на којима ће се обликовати предлог измена.

Синдикати су најавили наставак протеста, који ће у новембру највероватније бити манифестован као штрајк уз поштовање минимума процеса рада.

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ИСКРИТИКОВАО РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ СИНДИКАТЕ

На седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, која је данас одржана у Свечаној сали Економске школе у Лесковцу, расправљало се о одлуци репрезентативних синдиката из области образовања о ступању у штрајк запослених који је најављенн за 22. октобар 2014. године. Седницом је председавао председник одбора Александар Ничић, који је присутне упознао са свим релевантним подацима који се тичу преговора синдиката са ресорним министарством, као и са резултатима анкетирања чланова у Јабланичком округу.

Од укупног броја анкетираних просветних радника, 27% се изјаснило за учешће у штрајку једнодневном обуставом рада, 54% за штрајк уз поштовање минимума процеса рада, 7% за другачији облик протеста, 7% не жели да штрајкује, 3% не сме да штрајкује а 1% листића нису важећи.

Чланови Одбора изразили су огромно незадовољство начином на који се за 22. октобар организује штрајк, прекршеном штрајкачком процедуром и штурим упутством за вођење штрајка, чиме се просветни радници на територији целе Србије свесно стављају у позицију повреде закона коју не може одбранити нико, а камоли они који позивају и штрајк организују на овакав начин. Штрајкачки одбор, који је овај штрајк и најавио, физички не може бити у стању да штрајк води у школама широм Србије, чиме директно може бити угрожена безбедност и ученика и запослених.

Одбор сматра да је обавеза руководстава репрезентативних синдиката да поступају искључиво у складу са вољом запослених и у том смислу подржава анкетирање које је спроведено на територији нашег округа. Резултати анкете указују на то да је огромна већина запослених апсолутно против мера смањења зарада, неповољних измена Закона о основама система и доношења Закона о платним разредима на начин који се најављује. Међутим, јасно је да једнодневни штрајк неће решити нагомилане проблеме просветних радника, а могуће консеквенце по запослене нису вредне нечијег једнодневног експеримента.

Републичком одбору СОС и осталим репрезентативним синдикатима се поручује да списак штрајкачких захтева треба употпунити и онда, уз поштовање свих предвиђених законских процедура, реализовати многобројне начине протеста или штрајк уз поштовање минимума процеса рада, којима се не провоцира дисциплинска одговорност запослених нити мера отказа уговора о раду и који ће трајати до испуњења захтева!

Након вишесатне дискусије Одбор је донео следеће одлуке :

 1. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије подржава штрајкачке захтеве репрезентатиних синдиката али не подржава штрајк најављен за 22. октобар 2014. године, јер се тај штрајк организује на начин који не гарантује заштиту права запослених који су у штрајку. 
 2. Синдикалне организације треба да одрже своје седнице на којима ће чланству детаљно бити образложена ова одлука Одбора.
 3. Синдикалне организације задржавају право да поступе и у складу са одлуком репрезентативних синдиката о ступању у штрајк,  уколико чланство свесно прихвата постојеће ризике. 
 4. Републичком одбору СОС биће упућени предлози ОЈОСОС за даље поступање у циљу остварења захтева просветних радника.

______________________________________

ОДЛУКА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

АНКЕТИРАЊЕ ЧЛАНСТВА

Од почетка седмице, на територији Јабланичког округа у Синдикалним организацијама је отпочело анкетирање чланова које треба да укаже на праву слику мишљења просветних радника у вези са многим неповољним најавама ресорног министарства. Од како је формирана Влада, просветни радници се суочавају са најавом мера које могу имати катастрофалан утицај на већ посрнулу просвету. Осим најављеног смањења зарада, паралелно се ради на изменама Закона о основама система образовања и васпитања без учешћа синдиката, платни разреди се разрађују као начин конзервације постојећег стања, не отпочињу преговори око наставка важења Посебног колективног уговора, а помиње се и нови Закон који треба да ограничи деловање синдиката.

У исто време, репрезентативни синдикати из области образовања покрећу активности којима би требало да укажу на многе апсурде и демагошке замке, али је отворено питање ко је и да ли је преостао неко ко ће указ да разуме. Питање је и колико је још просветних радника у стању да образовну делатност анализира и посматра без примеса политичких утицаја.

Како је примарна обавеза Регионалног центра Лесковац СОС заштита својих чланова, руководство центра је одлучило да пре седнице Одбора која је заказана за петак (17. октобар), изврши анализу размишљања чланства и одговарајућу одлуку о начину протеста донесе на основу воље већине. Анкета која је прослеђена колегама садржи 5 ставова:

 1. Желим да протествујем једнодневном обуставом рада;
 2. Желим да протествујем учешћем у штрајку уз поштовање минимума процеса рада;
 3. Желим да протествујем на другачији начин;
 4. Не желим да протествујем;
 5. Не смем да протествујем.

До почетка седнице ОЈОСОС, извршиће се статистичка анализа изјашњавања, која ће члановима Одбора бити презентована у целости. На основу тих података и упутстава од стране Председништва СОС, донеће се одговарајуће одлуке и упутства којима ће се заштита запослених који желе да протествују ставити у први план.

ОРГАНИЗОВАНА ТРИБИНА У БЕОГРАДУ

У суботу, 11. октобра 2014. године у малој сали Дома синдиката у Београду одржана је трибина у организацији четири репрезентативна синдиката у образовању. На трибини су говорили председници Синдиката образовања Србије, Уније просветних радника, Гранског синдиката „Независност“, Синдиката просветних радника Србије, истакнути синдикални активисти ових синдиката, и гости адвокат Бранко Павловић и професор на ПМФ-у Александар Липковски.

tribina

На трибину су позвани и представници Владе Републике Србије, министар Срђан Вербић, министар Душан Вујовић и министарка Кори Удовички, који се нису појавили.

Више од 300 присутних просветних радника имало је прилику да се упозна са ситуацијом у образовању, упути питања и добије одговоре од организатора трибине. Након свих излагања јавности су упућени следећи закључци:

 1. Изузимање просветних радника од најављеног смањења зарада;
 2. Доношење правичног Закона о платним разредима;
 3. Хитно отпочињање преговора о Посебном колективном уговору;
 4. Хитно укључивање представника репрезентативних синдиката у радне групе које раде на изменама и допунама закона који се тичу образовања;
 5. Покретање тужби против послодавца због укидања минулог рада пре истека важења ПКУ;
 6. Захтевати оставку министра Вербића због неадекватног представљања просветних радника;
 7. Припрема и реализација великог протеста и једнодневне обуставе рада 22. октобра 2014. године.

 

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА

САОПШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

Данас су просветни радници на територији Јабланичког округа ступили у штрајк упозорења, бранећи достојанство своје професије. Упозорење је и подсетник за Владу Републике Србије да би образовање требало да буде понос који брани и иза кога стаје озбиљна држава и да нема поноса већег приоритета!

Толеранција и разумевање су особине просветних радника које, кроз радни век, вежбамо са ученицима и родитељима. Нема сумње да би и у ситуацији у којој држава признаје озбиљну финансијску кризу, просветни радници разумели и прихватили озбиљне мере уштеде које имају смисла.

Међутим, разумели смо да се милијарде динара губе у сивој економији, у субвенцијама огромних „губиташа“,  у крађи струје, у утаји пореза, у финансирању безброј непотребних и измишљених агенција и на плате великог броја радника који су, да апсурд буде већи, запослени за време дејства Закона о забрани запошљавања!

Када би држава решила или почела да решава озбиљне и кључне проблеме, народ би помогао. Али овако, НЕ ПРИСТАЈЕМО! Презиремо демагогију и апсурд којима смо послужени и поручујемо да ЗНАМО! Неком се чини да смо за то и плаћени.

Александар Ничић

ОДБОР ПОДРЖАО ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

У уторак, 30. септембра 2014. године у ОШ „Светозар Марковић“ одржана је 24. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Чланови Одбора изјаснили су се да подржавају штрајк упозорења као начин протеста због најављеног смањења плата просветним радницима. Разлог за велико незадовољство просветара у Јабланичком округу јесте и најављено доношење Закона о платама у јавном сектору на начин који не подразумева изједначавање плата запослених у различитим делатностима у односу на ниво образовања и сложеност посла.

Чланови Одбора добили су на седници потребне материјале и детаљна упутства о процедури организовања штрајка упозорења. Свака основна Синдикална организација одржала је седнице својих одбора, изабрала штрајкачки одбор и одлуку о ступању у штрајк упозорења доставила директору установе у предвиђеном року. Штрајк упозорења спровешће се тако што неће бити наставе првог часа у првој и првог часа у другој смени у школама на територији Јабланичког округа. 

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА одржаће се у четвртак, 2. октобра а дефинисани штрајкачки захтеви су следећи:

 1. ИЗУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ОД НАЈАВЉЕНОГ СМАЊИВАЊА ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ И
 2. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЧНОГ ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (ПЛАТНИ РАЗРЕДИ), ЗА СВЕ ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ, КОЈИМ ЋЕ СЕ ИСПРАВИТИ НЕПРАВДА ПРЕМА ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА 

_____________________________

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

МИНИСТАР ДАНАС РАЗГОВАРАО СА СИНДИКАТИМА

Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић разговарао је данас са председницима и представницима четири репрезентативна синдиката у просвети – Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије, Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ и Синдиката радника у просветни Србије.

На састанку одржаном у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, министар Вербић позвао је представнике синдиката да учествују у радним групама за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и Закона о средњем образовању. Министар Вербић предложио је да се одржи и заједнички састанак са потпредседницом Владе и министром са државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички у вези са регулисањем питања платних разреда, што су синдикати прихватили. Говорећи о транспарентности запошљавања, министар Вербић, предложио је синдикатима да предложе начин како да „заједнички направимо критеријуме за конкурсе“ На састанку је између осталог, разговарано и о предлозима синдиката у вези са запошљавањем, дуалном систему образовања који су синдикати подржали, смањењу обима административних послова наставника, проширењем делатности школа и образовању одраслих, избору и начину рада директора и школских одбора.

Представници синдиката су се сагласили да ће подржати све што доприноси квалитету образовања и констатовано је да је заједнички циљ Министарства и синдиката – квалитетно образовање. Договорено је да се следећи састанак одржи следеће недеље.

ЛЕСКОВЧАНИ ПОНОВО ПРВИ

На Републичким спортским играма Синдиката образовања Србије које су одржане од 11. до 14. септембра у Доњем Милановцу репрезентација Јабланичког округа ТРЕЋИ ПУТ ЗА РЕДОМ проглашена је СВЕУКУПНИМ ПОБЕДНИКОМ!

Ове године репрезентацију је чинило 47 наших колегиница и колега који су достојно представљали Регионални центар Лесковац СОС. У мушкој конкуренцији освојено је 3. место у баскету, шаху и одбојци, 1. место у куглању и 4. место у пливању, а у женској конкуренцији 1. место у баскету и куглању, 2. место у шаху, 3. место у тенису, стоном тенису и пливању. У укупном пласману наша репрезентација освојила је 113 поена и заслужено понела победнички пехар. ЧЕСТИТАМО!

ОДРЖАНА СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

У Београду је данас одржана седница Републичког одбора Синдиката образовања Србије на којој је разматрана актуелна ситуација у образовању, извештај о реализацији помоћи нашим члановима који су постарадали у поплавама, извештај о екскурзији деце са поплављених подручја у место Закопане (Пољска) у реализацији нашег синдиката, организација Спортских сусрета и друго.
Републички одбор је усвојио закључак да Синдикат образовања Србије подржава сваки протест синдиката из области образовања који је у складу са заједничким захтевима репрезентативних синдиката, али инсистира и даље на заједничком наступу свих синдиката у образовању, што је гарант успешне борбе у остварењу већ дефинисаних захтева.
Такође, Републички одбор од ресорног министарства и Владе Републике Србије захтева да се под хитно започну преговори са репрезентативним синдикатима о најважнијим проблемима у образовању а то су: најављено смањење плата у образовању и платни разреди, запошљавање у образовању, израда Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика као и измене у школском законодавству.

ТРЛА БАБА ЛАН… А ДАН ЈЕ ИЗГЛЕДА ПРОШАО

Ако је СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ које је данас издао министар Вербић знак да коначно престаје „прање мозгова“ просветним радницима, онда човеку треба „скинути капу“. Ово ће засигурно страшно заболети психологе, педагоге, директоре и просветне саветнике, али Упутством је за застрашивање, туторисање и „трљање лана“ поменутим бабама дефинитивно прошао дан!

Навикли смо се већ на вику и писку „просветних полицајаца“ како одређени документи везани за школску документацију „обавезно треба да буду у наметнутој форми“, да рокови цуре и истичу, и да „мора“ да се уради и ово и оно. Без обзира на то што огроман део траженог није дефинисан законским и подзаконским актима и без обзира на детаљна објашњења и апел синдиката да се не треба бавити сличним будалаштинама и измишљотинама којих нема у законској регулативи, ауторитет или моћ директора и осталих тутора ипак је била јача од разума. И све по принципу „да сачувам посао“, годинама смо пуштали разум да цури,  претварали се у мишеве и од просветних радника заиста постајали јадници. Постали смо луксузни у производњи глупости. Пристали смо да стандарде уписујемо у планове и припреме, носили у школу месечне полугодишње и годишње припреме, писали планове по „најновијим“ табелама, плаћали обуке за изглед портфолија, плаћали стручно усавршавање, користили по захтеву искључиво писану, искључиво електронску или дуплирану форму документације, мењали форме свега и свачега због „најновијих важећих модела и табела“, сумануто јурили за бодовима, и тумарајући кроз лавиринт обавеза које су нам смишљали доколичари потпуно изгубили свој професионални идентитет.

Ако иза овог данашњег буду стигла и нова стручна упутства која ће прецизирати обавезе и обесмислити неке друге небулозе које нам се годинама сервирају, онда можда и буде наде да образовање полако почне да се враћа на припадајући колосек. Из овог Упутства можемо потпуно разјаснити план стручног усавршавања, употребу стандарда у плановима и припремама, начин вођења документације, садржај и рокове израде развојног плана установе, школског програма, годишњег плана рада и извештаја, предшколског програма, садржај припрема, портфолија, педагошке документације, оперативних и глобалних планова и још моного тога.

Напомињемо да је Упутством министар ПРОПИСАО дужност директора да исто објави у наставничкој канцеларији на видном месту како би се наставници и стручни сарадници непосредно упознали са његовим садржајем. Због тога апелујемо на председнике основних синдикалних организација да тамо где директори не буду поступили у складу са прописаном дужношћу, преузму обавезу и информишу своје колеге.

ТРКА СА ПРЕПРЕКАМА

У уторак, 26. августа одржани су састанци на којима се вршило распоређивање технолошких вишкова за школску 2014/15. годину. Распоређивање је пратила стручна Комисија Регионалног центра Лесковац СОС. По свему што се десило може се оценити да је ово најсрамнији састанак овог типа од када се у складу са законом врши распоређивање технолошких вишкова.

Наиме, већина директора школа код којих постоје слободни часови није присуствовала састанку, па законска одредница да „директор бира са листе“ није ни могла бити реализована. Упоређивањем званичних података са изјавама присутних директора и подацима синдиката потврђено је да је велики број слободних часова остао непријављен. Због свега наведеног наставак састанка планиран је за петак, 29. август уз напомену да ће директори овом састанку морати да присуствују.

У прилогу је списак распоређених наставника.

IN MEMORIAM

У недељу, 24. августа 2014. године после дуже болести преминуо је Славољуб Ђокић – Цаци, члан Председништва и Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије

caci1

Био је дугогодишњи председник Синдикалне организације ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу где је радио као наставник физичког васпитања. Као синдикални активиста, дао је посебан допринос формирању Регионалног центра Лесковац СОС. Биће упамћен као један од иницијатора реструктуирања синдиката на окружном нивоу, двогодишњи селектор победничке спортске репрезентације РЦ Лесковац, као човек ведрог духа, боемског надахнућа и доброг срца.

Драги Цаци много ћеш нам недостајати.

Синдикат образовања Србије – РЦ Лесковац

ПОЧИЊЕ РАСПОРЕЂИВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

У уторак, 26. августа 2014. године отпочеће процес распоређивања технолошких вишкова за школску 2014/15. годину на нивоу Јабланичког округа. Начелник Школске управе Лесковац заказао је данас серију састанака на којима ће се распоређивање радника за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба вршити најпре по јединицама локалних управа.

Састанци ће се одржати по следећем распореду:

 • од 09 до 10 часова:: општине Лебане и Бојник у просторијама ШУ Лесковац
 • од 10 до 11 часова:: општине Власотинце и Црна Трава у просторијама ШУ Лесковац
 • од 11:30 до 13 часова:: Град Лесковац у просторијама ТШ „Раде Металац“ у Лесковцу
 • од 13 до14 часова:: општина Медвеђа у ТШ „Раде Металац“ у Лесковцу.

Уз позив на састанке школама и синдикату прослеђене су и листе технолошких вишкова и слободних радних места, које објављујемо у целости на крају поста. Анализом је уочено да директори и ове године нису пријавили сва слободна радна места, ако се као меродавни узму подаци које је синдикат прикупио посредством председника основних синдикалних организација и осталих колега. Највише неслагања података јавља се из разлога што се поједина радна места, која су ослобођена одласком колега у пензију у току ове школске године а нису попуњена на неодређено време, не приказују на листи слободних часова. Сутрашње распоређивање вршиће се на основу података ШУ Лесковац, али ће у наставку овог процеса свакако испливати на површину и скривени часови јер је све већи број представки које наше колеге упућују надлежним инспекцијама посредством синдиката. На жалост то је за сада једини начин који ову, до скора „потпуно мутну работу“, поприлично бистри. Захваљујемо свима који су нам до сада доставили аргументоване податке.

Данас је у просторијама Регионалног центра Лесковац СОС одржана 12. седница Председништва на којој је именована Комисија синдиката која ће пратити распоређивање технолошких вишкова. Комисију чине Драган Стошић, Марија Савић Ајша Баба-Алић, Ивица Станковић, Љубиша Павловић, Стеван Јовановић, Звонимир Јовић и Драгољуб Марковић.

ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ ПОНОВО КРИЈЕ СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

Данас је начелник Школске управе Лесковац свим школама и синдикату проследио листу технолошких вишкова за школску 2014/15. годину. Као и прошле године листа не садржи табелу потреба, па подаци о слободним часовима никоме нису доступни! Како након многобројних реакција са наше стране о оваквом поступању Школске управе није дошло до промене у објављивању података, не треба много мудровати да би се закључило да се слободна радна места намерно крију! Пошто смо се већ сусрели са оваквом ситуацијом, ове године на нивоу синдиката прикупљене су информације о технолошким вишковима, али и слободним часовима из око 60% школа у округу, а очекујемо да до састанка на коме ће се вршити преузимање вишкова поседујемо све релевантне податке.

Када непосредно пред тај састанак синдикату и школама извесна листа слободних часова буде доступна, како би се побегло од фарсе, тада неће бити времена за проверу исправности  и комплетности приказанаих података, па ће „капа бити скројена“ по мери оних који би да манипулишу. Због тога ћемо ове године праћење распоређивања вишкова вршити на основу података које је прикупио синдикат! То ће вероватно изазвати још већи хаос, али је тако једино могуће указати на апсурд скривања података у округу у коме синдикат будно прати овај процес и доказано помаже запосленима.

На основу информација са терена, оправдана је сумња да већи број часова који су се прошле године држали на одређено време због забране запошљавања, сада неће бити приказани! Било је и покушаја да се и поред слободних часова у школама за одређени предмет проглашавају технолошки вишкови за исти предмет. Радници који су у настави тада били заступљени на одређено време задржани су у том статусу, а они који годинама раде на неодређено време проглашавају се вишковима!

Данашњу листу вишкова објављујемо ОВДЕ! Податке који нам пристижу о слободним часовима радо ћемо уступити заинтересованим колегама. О овим и другим важним питањима можете се информисати у просторијама Регионалног центра СОС сваког радног дана од 9 до 14 часова.

ПОЧИЊЕ ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

У складу са одлуком Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије о прикупљању података везаним за технолошке вишкове и слободне часове у 2014/15. школској години, која је донета на 22. седници одржаној 14. маја 2014. године, објављујемо образац (Табела 145 СОС) који председници Синдикалних организација треба да попуне, потпишу, овере печатом и проследе Регионалном центру Лесковац СОС мејлом или факсом. На основу ових података формираће се контролне листе, које би требало да спрече неправилности са којима смо се до сада сусретали.

Уколико се и ове године деси да Школска управа Лесковац не објави листе вишкова и слободних часова до 15. августа, и чува ове податке у тајности све до састанка на ком се врши преузимање, Регионални центар Лесковац ће контролу преузимања вршити по сопственим списковима. Зато је веома важно да подаци који пристижу буду прецизни и комплетни.

Образац можете преузети ОВДЕ!

ЗАВРШЕНЕ ТРЕЋЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

У петак, 13. јуна 2014. године у новоизграђеном хотелу „Бавка“ у Лесковцу одржана је свечаност на којој су учесницима Трећих спортских игара просветних радника са територије Јабланичког округа додељена одличја. Ову свечаност Регионални центар Лесковац СОС традиционално организује пред крај наставног дела школске године и на њој учествују сви заинтересовани просветни радници из читавог округа. Прослави је присуствовало 350 колегиница и колега уз присуство представника Синдиката образовања Србије, СОНК Македоније, представника Школске управе Лесковац, представника медија, спонзора и директора школа.

Ове године број просветних радника који су учествовали на спортским сусретима нарастао је на 300, што ове игре чини најмасовнијим до сада. Учешће је узело 29 Синдикалних организација са 170 пријављених екипа. Игре су почеле 26. априла и трајале до краја маја тако што су такмичења реализована викендом у школским фискултурним салама, на спољним теренима појединих школа и у простору Спортско-рекреативног центра „Дубочица“ у Лесковцу.

Организациони одбор је кроз координацију, такмичарске комисије по спортовима, редарство и суђење у реализацију игара укључио 37 колега из образовних установа са територије Јабланичког округа који су обезбедили да такмичења протекну у најбољем реду. Спортски дух, дружење, колегијалност и фер плеј, вредности су које представљају највећи трофеј ових сусрета, а број учесника који се сваке године удвостручује указује на то да Спортске игре које организује Регионални центар Лесковац СОС имају посебан значај међу члановима.

Као и претходних година ЗА СВЕУКУПНОГ  ПОБЕДНИКА ИГАРА проглашена је Синдикална организација Економске школе Лесковац. Екипе ове школе узеле су учешће у свим спортским дисциплинама и оствариле најбоље резултате. Честитамо победницима!

ОДЛАЖЕ СЕ ШТРАЈК ЗБОГ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Имајући у виду да је у Србији због временских непогода проглашено ванредно стање и огроман број школа не ради, најављено ступање просветних радника у штрајк упозорења биће одложено. На данашњем састанку репрезентативних синдиката који ће се одржати у 11 сати биће одлучено ког датума ће се реализовати најављени штрајк.

Синдикалне организације на територији Јабланичког округа које су већ донеле одлуку о подршци одлуке о ступању у штрајк упозорења репрезентативних синдиката, реализоваће штрајк уз промену датума, а Синдикалне организације које су за данас заказале састанке могу да одлуче о подршци постојеће одлуке репрезентативних синдиката од 7. маја 2014. године уз напомену да ће се датум реализације накнадно назначити.

РЦЛ

ПОДРШКА ШТРАЈКУ УПОЗОРЕЊА

У среду, 14. маја 2014. године у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 22. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије којој је присуствовало 45 чланова Одбора. На седници је верификован мандат председнику новоформиране Синдикалне организације ТШ „1. октобар“ у Власотинцу, извршена је анализа досадашњих активности Регионалног центра и донете су одлуке о ступању у штрајк упозорења и о прикупљању података о слободним радним местима и технолошким вишковима за 2014/15 школску годину.

Одбор је подржао одлуку о ступању у штрајк упозорења коју су 7. маја донели репрезентативни синдикати и коју је подржало Председништво Републичког одбора СОС. Штрајк упозорења на територији Јабланичког округа спровешће се 19. маја у образовним установама по упутству утврђеном на данашњој седници.

До краја недеље биће одржани састанци основних Синдикалних организација и формирани штрајкачки одбори, тако да ће одлука о штрајку упозорења бити достављена сваком директору у року који је предвиђен законом. За време штрајка упозорења окупљеним колегама прочитаће се Проглас.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ЗАКАЗАНА 22. СЕДНИЦА ОДБОРА

У среду, 14. маја 2014. године, у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу биће одржана 22. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Седница ће почети у 12 часова. На седници ће бити разматране активности Регионалног центра у претходном периоду, донеће се одлуке о праћењу запошљавања и збрињавања технолошких вишкова у следећој школској години, а Одбор ће одлучивати и о начину на који ће се у образовним установама на територији Јабланичког округа спровести најављени штрајк упозорења.

ЗА ДОСТОЈАНСТВО ПРОФЕСИЈЕ

Најава Владе Републике Србије о смањењу зарада за 10% у јавном сектору требало би да се односи и на запослене у образовању. Како се чини најава је промоција сасвим озбиљне намере која само потврђује вишегодишњи однос државе према нашој делатности. Од нас се највероватније очекује да слегнемо раменима, прогутамо још једну кнедлу у грлу па да затим аплаудирамо и честитамо премијеру на потезу каквог се његови претходници нису сетили! Некако је и посао просвете да препозна и подржи сваку генијалност. И уместо да се, како смо навикли, предано позабавимо задатом темом па можда мудровањем пронађемо још који динар у шупљим џеповима и сакупимо за заједнички поклон „премијеру генерације“, ми најављујемо штрајк!

Чудом неким, иако је било покушаја да то не успе, репрезентативни синдикати образовања коначно су се дозвали памети и повезали. Споразум који је потписан 23. априла доследно се поштује, о чему сведочи и заједнички наступ пред новим ресорним министром, али и одлуке које се доносе. На састанку репрезентативних синдиката одржаном 7. маја донета је одлука о ступању у штрајк упозорења. Репрезентативни синдикати не прихватају смањење зарада у просвети и залажу се за што хитније доношење Закона о платама у јавном сектору уз услов да синдикати буду укључени у тај посао.

Имајући у виду да су плате у образовању најниже у јавном сектору, да држава не смањује број иаонако непотребних агенција, да субвенционише мега-губиташе, и да се број запослених у државној управи и локалним самоуправама енормно повећао последњих година услед политичког запошљавања, даље ћутање просвете било би само саучесништво у уништавању земље.

Штрајк упозорења биће одржан 19. маја и спровешће се обуставом наставе првог часа у првој и другој смени. Уколико не дође до договора са Владом у вези са штрајкачким захтевима, репрезентативни синдикати ће одлучити о даљим потезима.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

СМАЊЕЊЕ ПЛАТА У ОБРАЗОВАЊУ – МАЛА УШТЕДА

Премијер Вучић и Влада Републике Србије изгледа да су упорни у намери да смање за 10% плате у јавном сектору. На делу је неолиберални концепт који пропагира ММФ, Светска банка, а и добар део министара у Влади. Да се овакав вид штедње не исплати, уочено је у многим земљама и неки од најпознатијих светских економиста су против штедње, а за повећање потрошње. Како та наводна штедња делује на образовни систем, можемо видети на примеру Грчке, где је образовни систем буквално уништен сталним смањивањем плата запосленима.

Код нас у образовању које се финансира из буџета ради око 125.000 запослених (без запослених у предшколским установама). Ако би се умањила плата  за 10%, то умањење би се односило на 110.000 запослених, јер се већ око 15.000 запослених (углавном помоћног особља) налази на минималцу. На њима, значи, нема уштеде. На осталим запосленима којима је просечна плата око 45.000 динара, држава би привидно уштедела око 9,86 милијарди на годишњем нивоу. Кажемо – привидно,  јер би се са смањењем плата, смањили и порези и доприноси и то:

Доприноси за ПИО фонд за око 1,8 милијарди

Доприноси за Фонд здравства за око 1 милијарду

Порези на доходак за 0,9 милијарди

Доприноси за незапосленост за 0,124 милијарде

Укупно смањење је 3,824 милијарде динара

Дакле, ефекат смањења плата је 6,036 милијарди на годишњем нивоу, а на полугодишњем нивоу 3,018 милијарди динара. Па зар за 3 милијарде динара уштеде у буџету треба да се још више смањи мотивација за рад и осиромаше ионако слабо плаћени просветни радници? А – као, образовање је у експозеу премијера истакнуто као приоритет приоритета Владе! Какве су то реформе које иду са смањењем плата и издвајања за образовање? С друге стране – не чини се готово ништа да се повећа приходна страна буџета. Око 200 милијарди динара нестане годишње у сивој економији. Само одржавање возног парка државних установа кошта преко 6 милијарди годишње. Естрадне звезде, адвокати, повлашћене фирме и појединци не плаћају порез или га плаћају минимално. У крађи струје, (што је губитак у ПДВ-у) нестане неколико милијарди годишње. И даље нису угашене неке од непотребних агенција. Ефекат смањења плата у јавном сектору биће додатно умањен и губитком пар процената ПДВ који чини 2/3 буџетских прихода.

Ако је држава у таквој опасности да јој прети банкрот и да је једино решење смањење плата у јавном сектору, просветни радници неће бити против смањења, али да се прво од свих других субјеката наплати оно што дугују држави, да се укину непотребни трошкови и дотације и да се отпусте партијски кадрови који су на брзину примљени у последње две године.

СОС

ПОЧЕЛЕ ТРЕЋЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

У суботу, 26. априла у СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу такмичењем у куглању отпочеле су треће Спортске игре СОС у Јабланичком округу. Игре ће трајати до краја маја уз пријаљено учешће 32 Синдикалне организације. На основу пријава очекује се да ће се ове године такмичити око 400 наших колега, што показује да је интересовање за овај вид синдикалног дружења прилично велико.

Такмичења се настављају сваког викенда по Програму спортских игара, а додела пехара и признања обавиће се на Свечаној забави просветних радника која је заказана за 13. јун у хотелу „Бавка“.

НАСТАВЉА СЕ ОБИЛАЗАК УСТАНОВА

У петак, 11. априла 2014. године делегација Регионалног центра Лесковац СОС обишла је ОШ „Аца Стојановић“ и ГТШ „Милентије Поповић“ у Црној Трави, ОШ „Вожд Карађорђе“ у Тегошници и ОШ „Божидар Миљковић“ у Горњем Присјану. Овом приликом колегама је подељен трећи број листа „Синергија“ а школама су дониране беле табле.

Чланству су презентоване активности које Регионални центар планира за наредни период, а колеге су биле у могућности да са стручном сарадницом разреше дилеме око примене закона и правилника из области образовања.

СМАЊЕЊЕМ ПЛАТА ДО БОЉЕГ ОБРАЗОВАЊА ???

Прошли су избори, конституисана је Народна скупштина, чека се избор нове Владе и нових министара. После силних обећања, најава нових реформи, наравно и нових хапшења, треба се мало позабавити с оним што нас чека у светлој будућности. Треба да се штеди, најављује сваки дан будући премијер, смањиће све непотребне издатке, распродаће пола возног парка и, наравно, смањиће плате у јавном сектору за најмање 10%.

При томе, наши политичари из сада владајуће странке строго избегавају да дефинишу таксативно ко чини тај јавни сектор. Није довољно рећи да у јавном сектору има 780.000 запослених, већ треба рећи колико има запослених који плату примају искључиво из буџета, а колико је оних који су на тржишту и могу тамо и да зараде за себе бољом организацијом и продуктивношћу.

Прави буџетски корисници су образовање, здравство, државна управа, правосуђе, војска, полиција, култура, наука и још неки мањи корисници. Број запослених у тим делатностима је између 400 и 450 хиљада. Тачан број из разумљивих разлога није познат. Пошто ће солидарни порез бити укинут, јер се држава мало овајдила од њега, а могао би и Уставни суд да га прогласи неуставним, спрема нам се нови намет – смањење плата за најмање 10%. Годишње се за плате запослених у образовању без предшколаца издвоји око 115 милијарди динара. Ако се томе додају запослени у предшколским установама, којих има око 22.000 у Србији, онда је укупна сума која се издваја за плате у комплетном образовању око 135 милијарди динара. Смањење плата на годишњем нивоу доноси према простој рачуници уштеду од око 13,5 милијарди. Међутим, та проста рачуница није тачна, јер око 20.000 запослених прима минималац, па се њихове плате не могу смањити. Поред тога. још неке категорије запослених пашће на минималац, а однос између највеће и најмање плате у школама пашће на 2 : 1, уместо 3 : 1 као што је било пројектовано. Иначе, просечна плата у образовању је око 43.000 динара, па би се овим смањењем пало на 39.000 или 337 Евра – што је убедљиво најмање у региону.

Смешно делује и Стратегија развоја образовања до 2020. године, која предвиђа издвајање за образовање од 6% БДП, јер ће на овај начин издвајање за образовање пасти на 3,3% БДП. Следећи корак је вероватно отпуштање запослених и слање оних који могу да нешто раде у другом сектору јавних служби. То је већ виђено у Грчкој. Само, Грци су пре кризе живели јако добро, а ми већ двадесет и кусур година живимо лоше.

Па зар неко мисли да ће образовање смањивањем и овако ниских плата постати боље, запослени мотивисани да боље раде и извршавају неке акционе планове. А министар (или министарка) који нам се изгледа спремају, обожавају увођење разних иновација, које обично не служе ничему. Важно је да је то негде у некој богатој и стабилној земљи примењено.

Због свега овога, синдикати образовања морају да дигну свој глас. Заборавите међусобна препуцавања, пребројавања, отимање чланства. Морамо овај пут заједнички да направимо стратегију и да се свему овоме супротставимо. Јер, држава која годишње изгуби 200 милијарди динара у сивој економији, неће бити спашена ако приштеди на образовању и здравству – стубовима сваке озбиљне државе.

Павловић Бранислав

ИГРЕ МОГУ ДА ПОЧНУ!

Све је спремно за почетак III Спортских игара Синдиката образовања Јабланичког огруга

Рекордан број пријављених спортских екипа из Синдикалних организација образовних установа најављује да ће III Спортске игре Синдиката образовања Јабланичког округа бити веома успешне. Учешће на овогодишњим играма узеће 32 Синдикалне организације из свих шест општина (Лесковац, Медвеђа, Лебане, Бојник, Власотинце и Црна трава). Такмичења ће се спровести у девет спортова (шах, пливање, куглање, пикадо, стони тенис, тенис, баскет, мали фудбал и одбојка) у родно мешовитим екипама, што представља специфичност спортских игара у организацији РЦ Лесковац. Тридесет  Синдикалних организација пријавило је 176 такмичарских екипа са преко 300 такмичара- појединаца.

Поређења ради, 2012. године на играма је учествовало 12 Синдикалних организација са укупно 37 пријављених екипа а 2013. године 22 Синдикалне организације са 121 пријављеном екипом. На овогодишњим спортским играма број пријављених екипа по спортовима је следећи:  стони тенис – 25 екипа; пливање – 21 екипа; пикадо – 31 екипа; куглање – 18 екипа; тенис – 13 екипа; баскет – 16 екипа; одбојка – 16 екипа; мали фудбал – 19 екипа; шах – 17 екипа.

Проширени Организацион одбор такмичења, са трочланим спортским комисијама у 9 спортова броји 37 чланова који  ће бринути о најситнијим детаљима организације, условима и регуларности такмичења. Организациони одбор је на својим седницама израдио систем такмичења, структуру и костур такмичења и одредио места и локације на којима ће се такмичења одиграти. Такође, овај одбор је усвојио и Правилник синдикалних спортских игара са свим специфичностима.

Жребање екипа у свим спортовима обављено је јавно у суботу, 5. априла 2014. године у просторијама Регионалног центра Лесковац СОС.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

КОНАЧНО ЈУБИЛАРНЕ У ЛЕСКОВЦУ

После три месеца кашњења, сутра ће просветним радницима на територији града Лесковца бити исплаћене јубиларне награде за 2013. годину. Ово је уједно и крајњи рок за исплату ове накнаде који је начелник Градске управе за финансије и најавио пре десетак дана.

Исплата јубиларних награда за прошлу годину каснила је из више разлога. Најпре је крајем јануара ове године урађен обрачун, али се онда размишљало о томе да исплата ипак буде извршена у нето износу. Након реакција од стране синдиката, ипак се дошло до тога да се поштује законски дефинисан начин исплате ове накнаде. Затим је у марту извршен нови обрачун, јер се републички просек у међувремену променио. Том приликом дошло је до пропуста код обрачуна у неким школама које су узимале у обзир просек примања у установи (што је у конкретним случајевима било неповољније за запослене) или се дешавало да су спискови некомплетни.

Након интервенције синдиката и школа, у међувремену је дошло до кориговања рекламираних пропуста, па је сада све спремно за сутрашњу исплату. Просветни радник који је у 2013. години напунио 10 година радног стажа требало би да добије награду у износу  од око 30.000 динара, за 20 година око 60.000 и за 30 година око 90.000 динара. Обрачун је рађен у односу на просечну бруто зараду која је у претходном месецу износила 60.845 динара, међутим у школама у којима је просек примања у претходном месецу био већи од републичког просека узимао се у обзир износ који је повољнији за запосленог. Разлике у висини исплате по запосленом ће варирати од школе до школе, али оне не могу бити веће од пар хиљада динара. Средства за ову намену биће пребачена школама у току сутрашњег дана, а јубиларци ће коначно моћи да уживају у својим наградама дан касније.

НОВИ БРОЈ „СИНЕРГИЈЕ“

У току следеће недеље по установама на територији Јабланичког округа почиње дистрибуција информатора „Синергија“. Трећи број нашег листа садржи информације о актуелним синдикалним питањима и активностима Регионалног центра у претходном периоду. Синергију можете прочитати и овде:

sin3

ШТА НАС ЧЕКА ПОСЛЕ ИЗБОРА

Парламентарни избори у Србији су десетак дана иза нас, део бирача који је гласао будућу скупштинску већину ужива у еуфорији, они други презиру весеље првих а половина грађана Србије која је бојкотовала изборе мудрује о изборним резултатима. Још пар недеља и добићемо нову Владу, још пар месеци и знаћемо на чему смо… мада је то можда одавно јасно. Ако је дозвољено судити на основу догађаја из новембра, децембра и јануара, на основу тенденција написаних у неким важећим законима, на основу ставова и „прогноза“ ЕУ и на основу понашања и јавног оглашавања власти из скорашњег периода,  није тешко закључити да се образовном систему у Србији не пише добро. Истина је да то није новина, али мишљења смо да  треба образложити и наговестити могуће заплете који се ускоро могу десити и многе запослене у просвети ставити у неповољан положај.

Финансирање по броју ученика почиње заједно са 2014/15. школском годином, мада су многи поверовали најавама министра Томислава Јовановића да се то неће десити. Ипак овај модел финансирања у основним и средњим школама дефинисан је члановима 155 и 180 Закона о основама система образовања и васпитања, који се није мењао, а колике су шансе да до промене дође пре 1. септембра није тешко претпоставити. Има и оних који апсолутно не прихватају ову законом предвиђену обавезу ни као могућност а камо ли као скору реалност.

Међутим важно је запослене подсетити на још једну чињеницу. Почевши од 7. децембра 2013. године у Србији важи Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору. Додатна објашњења о томе како ће се ова уредба примењивати у просвети објављена су у другој половини децембра. Сви конкурси који нису окончани до датума ступања Уредбе на снагу замрзнути су или поништени. Комисија која је надлежна за давање сагласности о расписивању конкурса до сада није одговорила школама, иако за то нема прописаног разлога, али је зато 25. фебруара Министарству просвете, науке и технолошког развоја упутила Закључак бр. 112-1747/2014 по коме број запослених на одређено време у установама треба задржати на нивоу од 1. марта. Ова одредба ће важити до 30. јуна.

Врло је могуће да ће око 2000 просветних радника, који су тренутно ангажовани на одређено време до коначности решења по конкурсу, добити отказ уговора о раду 30. јуна. Чак и да тако не буде њихов ангажман мора престати на крају школске године.  Тако ће сва ова радна места остати слободна за збрињавање технолошких вишкова чији би се број нагло повећао применом система финансирања по броју ученика. На овај начин постигао би се ефекат ублажавања првих непријатних последица које овај систем носи.

Од осталих најава које би могле да заболе запослене у просвети не треба заборавити Закон о раду који ће се свакако мењати, а ни увођење платних разреда, на чему се од скора инсистира. Имајући у виду бивши нацрт Закона о раду и последице које би погодиле запослене, али и многе најаве званичника да до многих промена у овом закону мора доћи, остаје нам само стрепња до реализације овог започетог посла.

Када је реч о увођењу платних разреда,  стопроцентно је сигурно да се такав систем не може успоставити у Србији а да се добром делу запослених у образовању не смањи плата. Такав покушај се очекује. Ако око тога постоји икаква сумња, треба само погледати пример Бугарске. У прилог најави напредовања по платним разредима говори и Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника којим се кроз предвиђено напредовање у звању, заправо прави паралела за разредима.

Могуће је и да овакав сценарио неће бити реализован. Можда је све наведено део неког другачијег плана. Ипак смо дужни да колеге подсећамо на чињенице за које постоји могућност да ће неповољно утицати на положај просветних радника. Било би неодговорно ћутати или неоправдано подстицати оптимизам, јер је снага синдиката сразмерна нивоу информисаности чланства.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА У ЛЕСКОВЦУ

По речима начелника Управе за финансије града Лесковца, јубиларне награде за запослене у основним и средњим школама биће исплаћене до краја овог месеца. У прилог овој тврдњи говоре и јучерашњи захтеви упућени школама да се припреме нови обрачуни за исплату јубиларних награда, у складу са Законом.

Први обрачун за исплату јубиларних награда за 2013. годину, школе су извршиле крајем јануара месеца, па су заинтересовани запослени могли да сазнају оквиран износ који треба да добију. Међутим после јучерашњег обрачуна, многе колеге су се обратиле Регионалном центру због незадовољства изазваног „умањењем“ износа по јануарском обрачуну за око 10.000 динара.

Из тог разлога дајемо следеће обавештење:

 • Јубиларне награде се у складу са ПКУ исплаћују у години у којој запослени наврши 10, 20 или 30 година рада оствареног у радном односу. То значи да је последњи законски рок за исплату ове накнаде био 31. децембар 2013. године.
 • Висина јубиларне награде по запосленом утврђена је чланом 30. ПКУ (1/2 просечне плате за 10, 1 просечна плата за 20 и 1,5 просечна плата за 30 година), док је чланом 28. дефинисана просечна плата.
 • Просечна плата представља  просечну зараду исплаћену у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате јубиларне награде, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније по запосленог. Пошто Републички завод за статистику ове податке објављује у другој половини месеца – за претходни месец, јасно је да ће се просечна зарада приликом обрачуна и исплате јубиларних награда у периоду од данас до половине априла рачунати по подацима из марта (просек за фебруар).
 • Велике осцилације просечне зараде у претходних неколико месеци представљају разлог различите висине јубиларне награде у зависности од тога када се она исплаћује. Наиме просечна зарада у новембру 2013. године била је 60.893 динара, у децембру чак 70.071 динар, у јануару 2014. године 52.438 динара, а у фебруару 60.845 динара.

Ако се има у виду ова статистика, јасно је да ће висина јубиларних награда бити на практично истом нивоу као да су исплаћене у законском року, односно до краја децембра 2013. године. Тада би се за обрачун узимала просечна зарада из новембра, која је на нивоу фебруарске. Да је град којим случајем имао средства да ову накнаду исплати у фебруару, када је просечна зарада пала за готово 18.000 динара, онда би заиста могли да говоримо о великој разлици.

Према свему изнетом, ови обрачуни се припремају у складу са Законом, а запослени који су незадовољни „смањењем“ висине јубиларне награде у односу на јануарски обрачун, могу да буду и задовољни ако ствар посматрају из перспективе свести о томе да је ова иста накнада могла у фебруару да буде исплаћена у висини од 52.000 динара и то за 20 година рада.

Оно што ће бити реално оштећење запослених који су стекли право на исплату јубиларне награде је извесно кашњење исплате, па они који буду желели да по овом основу наплате и камату, треба да потраже правну помоћ и судским путем добију обештећење.

МЕНТОРСКИ СЕМИНАР ЗА РЕГИОНАЛНЕ ЦЕНТРЕ СРБИЈЕ

У Нишу, у хотелу Тами Резиденс, 21. и 22. марта 2014. године одржан је семинар намењен активистима из Регионалних центара. Тема семинара је била: „Унапређење рада Регионалних центара – с ким и како до успешног резултата?“ То су представницима Регионалног центра Браничевског и Подунавског округа са седиштем у Пожаревцу, представницима Регионалног центра Поморавског округа са седиштем у Јагодини, као и представницима потенцијалног Регионалног центра Нишавског округа веома успешно показали представници Регионалног центра Јабланичког округа са седиштем у Лесковцу. РЦ Лесковац је на семинару имао улогу домаћина, односно ментора са циљем да се унапреди рад других центара. Руководилац РЦ Лесковац Александар Ничић је са сарадницима: Драганом Карапанџић-СтефановићДраганом СтошићемСветланом КоцићЈеленом КостићМаријом СавићАлександром Николићем и Ивицом Поповићем веома детаљно представио различите области рада и до сада постигнуте резултате за мање од две године активног рада РЦ у Лесковцу. Угледни и огледни РЦ је тиме показао с ким, а потом и како су постигли веома позитивне резултате.

На основу представљених активности и резултата РЦ Лесковац учесници семинара из других центара су имали задатак да у радионицама изложе колико те активности сматрају важним за рад у њиховим регионима, као и да ли их сматрају остварљивим. Примењени метод рада је сваког учесника подстакао на активно учешће, те су и резултати били веома конкретни. Водитељи радних група – презентери појединих области рада такође су имали веома захтеван задатак да кроз рад шест кругова радних група дођу до што конкретнијих показатеља – шта који центар сматра да може да примени и колико коју област сматрају значајном.

У припремљеним материјалима учесници семинара добили су, поред осталог и релевантне податке за свој регион, тако да су и очекивања од будућих резултата велика. Прва наредна провера шта се променило биће на јесењем семинару за Регионалне центре.

РАСПИСАНЕ ТРЕЋЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

Почела је пријава за ТРЕЋЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ у организацији Регионалног центра Лесковац СОС. Ове године формиран је Организациони одбор игара који чине представници свих општина на територији Јабланичког округа. На нивоу овог одбора разматрана су пратећа документа, Правилник игара, место одржавања спортских сусрета и друга питања важна за реализацију ове манифестације.

Овде можете преузети текст расписа са објашњењима и пријавни лист:

Пријава екипа је до 31. марта, након чега ће се извршити жребање, јер ће се такмичења одигравати по унапред предвиђеној шеми.

КОНКУРС ЗА СТРИП

Поштовани,

Обраћамо Вам се са позивом да ученици Ваше школе узму учешћа у Другом конкурсу за стрип каиш Јабланичког округа, организованом у склопу најстаријег и најмасовнијег стрип фестивала на простору бивше СФРЈ, Балканских смотри младих стрип аутора. Балканска смотра младих стрип аутора ове године обележава 16. издање, и у склопу фестивала Лесковачка школа стрипа „Никола Митровић Кокан“ у сарадњи са Синдикатом образовања Јабланичког округа и „Новом нашом речи“ расписује Други конкурс за Најбољи стрип каиш. Стрип каиш је стрип од два, три или четири кадра који се налазе у истом реду и причају једну причу. Испод прилажемо један пример тога шта стрип каиш јесте и како би приближно требало да изгледа. Аутор је шеснаестогодишњи Александар Крстић из Вучја.

str2

Радове треба послати најкасније до 25. маја на адресу: Синдикат образовања Србије – Регионални центар Лесковац, ул. Јанка Веселиновића 2, локал 6, 16000 Лесковац,  уз податке о старости учесника, школе из које долази и контакт информацијама ученика. Радове треба слати са са назнаком: „За стрип конкурс“.

Пристигле радове жирираће жири у саставу: Никола Милићевић (новинар Нове наше речи и стрип теоретичар), Марко Стојановић (предавач у Лесковачкој школи стрипа) и Милош Цветковић (предавач у Лесковачкој школи стрипа), и доделиће три награде и то: 1) Награда за узраст до 10 година 2) Награда за узраст од 11 до 15 година 3) Награда за узраст од 16 до 19 година. Поменуте три награде састојаће се у прибору за цртање какав користе професионални стрип цртачи и комплету издања едиције Лесковачки стрип, као и објављивању награђених стрипова у листу „Нова наша реч“. Прибор за цртање обезбеђује Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије. Сви учесници конкурса добиће захвалнице и (или) каталоге 16. Балканске смотре,а  исто важи и за школе из којих су пристигли радови, као и за наставнике-професоре ликовног школа из којих су радови дошли. Најуспелији радови биће изложени на отварању 16. Балканске смотре малдих стрипа утора 27.06.2014. године у 20 часова у Галерији Лесковачког културног центра, на отварању 16. Балканске смотре младих стрип аутора.

ПОРТФОЛИО – НОВА НАУКА

Измењени Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника заталасао је колективе и почевши од 3. марта 2014. године незадрживо утиче на демонстрацију слуђености и дезоријентисаности просветних радника у школама. Овим правилником, који је у примени од октобра 2013. године, предвиђено је да члан 20. почне да важи 3. марта ове године. „Несрећни“ члан наводимо у целости:

Члан 20. 

     Наставник, васпитач и стручни сарадник у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција. 
      Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио). 
    Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника – спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја.
 

Непосредно пре датума почетка примене овог члана на друштвенима мрежама и форумима просветних радника почеле су да се објављују презентације о томе како треба да изгледа „портфолио“. Центри за стручно усавршавање у многим деловима Србије организовали су „обуке“ о портфолију. Да несрећа буде већа, број просветних радника који је овој теми пружио огроман значај вртоглаво је порастао у кратком року. И по старом добром обичају, они који су прелистали презентације са Интернета или учествовали на трибинама, узбунили су народ у колективима својих школа веома брзо и лако, јер се код нас још увек пре верује речима колега, просветних саветника, директора или комшија који говоре о неком пропису него очима које пропис читају.

Тако је портфолио постао нова наука. Још један начин за скретање пажње са битног на небитно, али у паковању које изгледа плени и са називом који дефинитивно звучи. Литература која се појавила како би се ово „откриће“ разјаснило, добила је много различитих аутора, који су се неким чудом (читај: copy-paste) сложили у следећем: Портфолио мора да има насловну страну, затим садржај, биографију наставника, резиме стручног усавршавања, обавезно есеј, примере и прилоге и друго…

Како се овде не би предуго бавили будалаштинама треба само јасно истаћи: оно што портфолио треба да садржи дефинисано је Правилником у другом ставу члана 20. (болдирани део), а ако се евентуално новим изменама Правилника овом ставу придодају садржаји, есеји, биографије и ко зна шта још, тек онда ће и то постати обавеза. До тада измишљени захтеви о садржају звучне амбалаже „наше нове науке“ немају никакву важност. Тачка.

ШТА СВЕ ОПРАШТАМО ДРЖАВИ?

Примена Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о раду, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању као и пратећих Правилника, у многим случајевима спроводи се једнострано. Односно, када год је повреда правних прописа уочена у неиспуњавању обавеза наставника, васпитача и стручних сарадника, долази до ситуација у којима се запослени санкционишу, али када је у питању неиспуњавање обавеза од стране установа, локалне самоуправе или државе, просветни радници се углавном повлаче и праштају!

Да ли је деценијско скретање пажње са суштине на маргину, које представља мото реформе образовања у Србији, почело да се уграђује и у профил личности просветних радника или је реч просто о неинформисаности, питање је на које не можемо одговорити са сигурношћу. У сваком случају „списак праштања“ је све дужи, а услови рада и живота такав манир издвајају као луксуз.

Реализација исплате путних трошкова у Србији, па и у Јабланичком округу, може се шарено описати. Има локалних управа које ове обавезе измирују на време, уз слободан избор запослених да ли ће користити месечне карте превозника или ће користити сопствени превоз. На територији општина код којих постоји „градски превоз“ исплата путних трошкова важи за све запослене, по цени коштања месечне карте по зонама. Међутим има локалних управа у којима се наплата ових трошкова реализује једино путем тужбе. Регионални центар је прошле године преговарао са представницима града Лесковца о начинима решавања овог проблема, али је договор изостао. Погажена су обећања, па је сада просвета на потезу! На жалост, није тајна да је неиспуњавање ових обавеза према запосленима резултат математичке операције из области вероватноће. Град управо рачуна на „манир праштања“ и користи формулу: /број оних који туже/пута /просечан дуг/мање је од /укупног дуга/. Ова математика се неће променити ако значајно не почнемо да утичемо на повећање /броја оних који туже/!!! 

Исплата трошкова за полагање стручног испита и финансирање стручног усавршавања запослених такође су обавезе установа, које су гарантоване Законом. Ипак, просветни радници и овде често бирају „напредне“ иновације свести и препуштају се саосећању и „разумевању кризе и тешке ситуације“. Неки се утркују у бројењу прикупљених фамозних „сати“ стручног усавршавања, не марећи за силне динаре које од зараде рефундирају буџету. Регионалном центру се у претходне две године јавило више од двадесет запослених који ни после три године стрпљивог чекања нису добили надокнаду трошкова полагања испита за лиценцу! Међутим и они који се одваже и обрате нам се пре наступања застарелости по овом основу, ради коришћења судске заштите, и не помишљају да осим главног дуга од послодавца наплате и законску затезну камату.

Исплата дневница приликом извођења екскурзија и рекреативних настава још једна је замагљена тема. Више пута до сада, посредством медија просветни радници су сатанизовани због ове накнаде. Један део овог проблема има форму за коју се мисли да је јасна, а други део је потпуно замаскиран. Свесно или несвесно, поново у свему учествујемо као савезници државе. Наиме, сваке школске године Савет родитеља у многим школама доноси одлуку о висини „дневница“ за наставнике који изводе екскурзију. Међутим ова накнада никако не може да се назове дневницом јер су начин исплате и висина дневнице јасно дефинисани Законом. Накнада родитеља се може дефинисати нпр. као „посебна накнада за бригу о ученицима“ или некако слично, па Савет родитеља може одредити и висину ове накнаде, при чему је врло дискутабилно да ли она сме бити обавезујућа за сваког родитеља. И око овога има много полемика па многи пропагирају идеју да наставницима треба исплатити „законску дневницу“ и ништа више. Оно што се овде заборавља је чињеница да одговорност једног нпр. општинског службеника који сам путује и брине само о себи није упоредива са одговорношћу наставника који путује са двадесеторо ученика, па евентуална накнада од стране родитеља свакако има утемељење. Али када је реч о „законској дневници“, потпуно је нејасно како је она остала скривена у интересу установа, односно државе. Ту долазимо до замаскираног дела ове приче. Посебним колективним уговором предвиђено је да се за време службеног пута наставнику исплаћује половина дневнице или дневница у целости, у зависности од времена проведеног на путу. То значи да је установа дужна да изврши исплату ове накнаде! Међутим у пракси наставници пристају на исплату само родитељске „дневнице“, док држави опет праштају непоштовање. Треба разумети и раздвојити родитељска добровољна давања и обавезе државе, и инсистирати на испуњењу обавеза. Држава рачуна на нашу инертност а нама је тешко да то схватимо и покренемо се!

Новац који се не исплати из разлога што се обавезе по наведеним основима прећуткују, а који просветни радници, растргнути реформама и администрацијом, свесно или несвесно не потражују, предвиђен је буџетом! Било би утешно да бар знамо које смо улице асфалтирали деценију уназад ако је јасно да су нам просвету потпуно калдрмисали.

СПРОВЕДЕНА РЕВИЗИЈА ЧЛАНСТВА – УПЛАЋЕНО ОСИГУРАЊЕ

Чланови Синдиката образовања Србије на територији Јабланичког округа у току фебруара месеца имали су, у складу са одлуком Одбора ЈОСОС,  обавезу да попуне ревизионе листове. Дефинисани рок за достављање ових листова Регионалном центру био је 7. фебруар, али је десетак синдикалних организација прекорачило овај рок из оправданих разлога. Паралелно са достављањем података започело се са попуњавањем базе чланова СОС Јабланичког округа.

Део података био је потребан за формирање спискова на основу којих се члановима СОС уплаћује осигурање од последица несрећног случаја. Регионални центар је на време комплетирао податке и овај вид осигурања почео је да важи од 1. марта 2014. године!

Поједине Синдикалне организације донеле су одлуку да за своје чланове преко Регионалног центра уплате и допунско здравствено осигурање (ДЗО), што је за оне који су извршили уплату до краја фебруара уговорено и почело да важи у марту, а за остале који су се определили али касније доставили спискове и извршили уплату овај вид осигурања почиње да важи од 1. априла.

Финансирањем осигурања за своје чланове, Регионални центар Лесковац омогућио је остварење пароле „ЧЛАНАРИНА КОЈА СЕ ОДМАХ ВРАЋА!“ јер је заиста износ полисе за појединца чак и скупљи од дела чланарине који се на годишњем нивоу уплаћује Регионалном центру.

ЈОШ ЈЕДНО ДРУЖЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА

У петак, 7. марта 2014. године у ресторану „Парк“ у Лесковцу организована је осмомартовска забава  на којој је из 11 образовних установа учествовало око 250 просветних радника. Забава је организована од стране ресора за спорт, рекреацију и туризам Регионалног центра Лесковац Синдиката образовања Србије. Просветни радници у последње две године не пропуштају забаве које организује синдикат уз напомену да овакве манифестације итекако доприносе ширењу позитивне енергије међу колегама.

РЕВИЗИЈА ЧЛАНСТВА ПРЕ ОСИГУРАЊА

У складу са одлуком Одбора Јабланичког округа СОС по којој ће Регионални центар Лесковац осигурати своје чланове у овој години, пре потписивања полисе осигурања биће неопходно извршити ревизију чланства у Јабланичком округу. На седници Одбора од 17. јануара председницима синдикалних организација прослеђени су ревизиони листови који након попуњавања од стране чланова треба да буду достављени Регионалном центру најкасније до 7. фебруара.

Имајући у виду да у базу треба унети податке са око 3000 ревизионих листова, Регионални центар ће у току фебруара месеца рад са странкама ограничити на период од 13 до 14 часова сваког радног дана. 

Након уноса података, формираће се спискови чланова који се осигуравају од последица несрећног случаја и допунског здравственог осигурања, а затим ће бити потписана полиса по којој ће ово осигурање почети да важи. Због великог броја захтева за додатним објашњењима везаним за ову акцију Регионалног центра, прецизнији текст о осигурању запослених објављујемо овде.

НЕДОУМИЦЕ О ПЛАТНИМ РАЗРЕДИМА

На састанцима које су представници репрезентативних синдиката за област образовања последњих неколико месеци водили са представницима Владе Републике Србије, почела је да провејава прича о увођењу платних разреда за запослене у јавном сектору, која је покренула таласе одобравања и неодобравања у просветном народу. Влада је у последњем предлогу Протокола чак и уврстила тачку по којој се обавезује да Предлог Закона о платним разредима за запослене у јавном сектору утврди до 30. јуна 2014. године, али без икаквог објашњења о каквом се моделу ради.  Ако погледамо Закон о буџету за 2014. годину и опште стање у држави, тешко се може поверовати да ће евентуално усвајање неког таквог закона утицати на повећање зарада, као што су многи помислили. Међутим потписивање овог Протокола је изостало, у међувремену су расписани парламентарни избори,  па је ова тема засигурно замрзнута за одређени временски период.

У време кад  је тема отворена почеле су  да пристижу иницијативе чак и из основних синдикалних организација да овакву намеру Владе треба подржати. Ипак, ако знамо да се ради о законском оквиру који би значајно изменио тренутни модел одређивања висине зарада и који прилично круто дефинише систем плата и напредовања, веома је важно да се информишемо о моделима, примени и ефектима сличних закона у суседним државама, како нам се не би десило да прихватањем „на слепо“  штурих модификација туђих закона набацимо себи омчу око врата.

Најкомплекснији систем платних разреда, од оних који се примењују у околним државама, уведен је 2008. године у Словенији. Овај систем важи за све запослене у јавном сектору и дефинише висину основне бруто плате за сваки од укупно 65 платних разреда. Тако је тренутно основна бруто плата за 1. платни разред  438,18 евра а за 65. платни разред  5.156,00 евра. Висина зарада по платним разредима периодично се усклађује и модификује од стране надлежног министарства. У образовно-васпитној делатности наставник који није напредовао у звању сврстан је у 30. платни разред и има основну бруто плату од 1.360,49 евра (нето: око 900 евра). На основну плату,  одређену платним разредом,  запослени остварују право и на додатке. Додаци су одређени истим законом и предвиђени су за специјализацију, менторство, минули рад, двојезичност, рад у сменама, отежане услове рада и рад са ризицима и опасностима. Висина процента увећања основне плате по врсти додатка, као и узимање у обзир врсте додатка по делатностима дефинише се Колективним уговором.

Пл.раз. Основнаплата Пл.раз. Основнаплата Пл.раз. Основнаплата Пл.раз. Основнаплата
1 438,18 18 853,53  35 1.650,48 52 3.159,16
2 455,71 19 887,67  36 1.715,51 53 3.280,48
3 473,93 20 922,82 37 1.783,10 54 3.406,45
4 492,89 21 959,36 38 1.853,35 55 3.537,25
5 512,61 22 997,35 39 1.926,37 56 3.673,08
6 533,11 23 1.036,85 40 2.001,31 57 3.814,13
7 554,44 24 1.077,91 41 2.079,16 58 3.960,59
8 576,61 25 1.120,59 42 2.160,04 59 4.112,68
9 599,68 26 1.164,97 43 2.244,07 60 4.270,61
10 623,66 27 1.211,10 44 2.331,36 61 4.434,60
11 648,61 28 1.259,06 45 2.422,05 62 4.604,89
12 674,56 29 1.308,92 46 2.516,27 63 4.781,71
13 701,54 30 1.360,49 47 2.614,15 64 4.965,33
14 729,60 31 1.414,10 48 2.715,84 65 5.156,00
15 758,78 32 1.469,81 49 2.821,49
16 789,13 33 1.527,72 50 2.929,83
17 820,70 34 1.587,91 51 3.042,34

Платни разреди са износом основне бруто плате

Словеначки закон даље дефинише 10 платних група (А-К) и за сваку групу одређени број подгрупа (А1, А2…К1…).  Групама и подгрупама дефинишу се радна места по делатностима, па су тако на пример сва радна места у образовно-васпитној делатности сврстана у групу Д, док је административно-техничко особље сврстано у групу Ј. Подгрупу Д1 чине наставници и сарадници у високошколским установама, подгрупу Д2 наставници у основним и средњим школама, а подгрупу Д3 васпитачи и сарадници у предшколским установама. За сваку подгрупу се Колективним уговором  утврђује табела којом је свако занимање у делатности сврстано у одређени платни разред. Овим табелама се утврђује и висина платног разреда за свако занимање по нивоима напредовања, при чему треба нагласити да наставник у Словенији има два нивоа напредовања. Први ниво напредовања се односи на стицање звања, и то: наставник (пл.раз.30), наставник ментор (пл.раз.33), наставник саветодавац (пл.раз.35) и наставник саветник (пл.раз.38), па свако наредно стицање звања представља скок за два или три платна разреда. По овом нивоу напредовања наставник може достићи максимално 38. платни разред. Други ниво напредовања је конципиран тако да директор установе сваке године оцењује рад наставника оценом од 1 до 5, имајућу у виду резултате рада, креативност, поузданост, квалитет сарадње и организације рада и остале вештине. Добијене годишње оцене се сабирају, па на основу збира тих оцена, након сваког трогодишњег периода, наставник може напредовати за један платни разред у односу на претходни. По овом нивоу напредовања може се напредовати за максимално 5 платних разреда. Тако наставник у каријери може достићи највише 43. платни разред уколико достигне највише звање и максимално напредује у другом нивоу. Основна бруто плата у 43. платном разреду је 2.244,07 евра.

РАДНО МЕСТО

СТ.СТР.СПР.

ПЛ. РАЗ. без напредовања

ПЛ. РАЗ. уз напредовање

Помоћни радник

2

6

16

Домар

4

15

25

Благајник

4

12

22

Секретар

7

25

35

Шеф рачуноводства

7

28

38

Васпитач

5

19

29

Васпитач

7

30

35

Васпитач ментор

7

32

37

Васпитач саветодавац

7

34

39

Васпитач саветник

7

36

41

Наставник

7

30

35

Наставник ментор

7

33

38

Наставник саветодавац

7

35

40

Наставник саветник

7

38

43

Асистент

7

30

35

Асистент са магистратуром

8

32

37

Асистент са докторатом

9

36

41

Доцент

9

43

48

Ванредни професор

9

46

51

Редовни професор

9

50

55

Преглед платних разреда у односу на радно место и степен стручне спреме

Оно што је основна замерка овом систему је драстично неједнак третман степена стручне спреме и нивоа образовања по различитим делатностима приликом додељивања платних разреда. Тако се по делатностима праве велике разлике у платама за приближно или слично ангажовање са истим нивоом образовања.

СТЕП. ОБРАЗ. НАЈНИЖИ ПЛ. РАЗ.
I

1

II

3

III

7

IV

10

V

12

VI

19

VII/1

25

VII/2

29

VIII

31

IX

36

Најнижи платни разреди по степену образовања

Систем који је уоквирен законом, а регулише зараде огромног броја запослених у свим делатностима јавног сектора, губи флексибилност и не може се лако мењати. Све разлике које се направе приликом формулисања платних разреда усвајањем закона постају готово коначне, јер каснији захтеви за оправданом позитивном корекцијом платних разреда повлаче незадовољство осталих. Овај систем је у Словенији након 5 година примене наишао на оштре критике, па у последње време све већи број синдиката, експерата и представника стручне јавности тражи укидање оваквог начина регулисања зарада у јавном сектору или  измештање из њега појединих делатности.

Остаје отворено питање да ли ће се Србија вечито прихватати модела који се као неуспешни критикују и укидају у другим државама и да ли ће наставити да жмури на свет око себе. Права је енигма шта је уопште мотив најаве увођења платних разреда код нас у тренутку кризе и беспарице. Ако је министар Крстић мислио на имплементацију озбиљног модела платних разреда, онда би то требало да подразумева много више новца у буџету за који и сам каже да недостаје. На жалост, све су прилике да би са 3,6% буџетских средстава, колико се издваја за образовање у Србији, имплементација платних разреда могла једино да нам пресликала искуства из Бугарске, где је плата наставника почетника 250 евра а у највишем звању иста као и код нас, 450-500. Треба добро размислити како одреаговати на најаве наше Владе, радити на јединству синдиката по овом питању и чувати се замки, јер сваки олако стављен потпис на некакву паушалну најаву Закона о платним разредима може бити веома скуп.

Александар Ничић

ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ У 15 УСТАНОВА

О припреми плана уписа ученика у први разред средњих школа за 2014/15. школску годину дискутовало се на састанцима одржаним 23. и 28. јануара на којима су присуствовали начелник Школске управе Лесковац Томислав Симоновић, директори средњих школа са територије града Лесковца, начелница управе за друштвене делатности Сузана Станковић Илић, представници Националне службе за запошљавање и представници Синдиката образовања. Начелник  Школске управе Лесковац  објаснио је да је тражени број одељења већи од потреба и да ће се на нивоу округа формирати три одељења мање. У граду Лесковцу по плану уписа требало би да буде два одељења мање. Губитак одељења у средњим школама требало би да избалансира упис у 2015/16. школску годину, када се због повећаног броја ученика који ће тада завршити 8. разред очекује формирање 10 нових одељења.

Екстерно вредновање рада школа на територији Јабланичког округа биће спроведено у укупно 15 образовних установа у 2014. години, и то у 12 основних школа, 2 предшколске установе и једној средњој школи. Од  основних школа спољашње вредновање ће проћи: ОШ „Бора Станковић“ у Губеревцу, ОШ „Аца Синадиновић“ у  Предејану, ОШ „Милутин Смиљковић“  у Винарцу, ОШ „Јосиф Панчић“ у Орашцу, ОШ „Браћа Миленковић“ у Шишави, ОШ „Владимир Букилић“ у Тулару, ОШ „Вук Караџић“ у Тегошници, ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Свођу, ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу, ОШ „Десанка Максимовић“ у Грделици, ОШ „Синиша Јањић“ у Власотинцу и ОШ „Радован Ковачевић Максим“ у Лебану. Лесковачка Трговинско угоститељска школа једина је средња школа која ће у овом кругу проћи екстерну евалуацију. Од предшколских установа евалуација је планирана у власотиначкој ПУ „Милка Диманић“ и ПУ „Младост“ у Црној Трави. Чланови тимова за спошљашње вредновање квалитета рада установа ближе су упознали директоре са непоходним припремама за ове активности.

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА ОДРЖАН У 42 ШКОЛЕ У ОКРУГУ

Штрајку упозорења због Предлога измена и допуна Закона о раду, одржаном 23. јануара прикључио се велики број образовних установа у округу. Штрајк упозорења је на територији Јабланичког округа организован у укупно 42 школе. На територији града Лесковца штрајк је организован у 23 школе а осталим општинама у 19 школа. За време штрајка упозорења који је реализован обуставом наставе зе време 5. часа у првој смени није дошло до нарушавања реда и мира, а у многим школама штрајкачки одбори организовали су појачана дежурства. У школама које раде само у поподневној смени није било никаквих штрајкачких активности, у предшколским установама није било могуће организовање штрајка, а у неким школама штрајкачки одбори нису организовани у законски дефинисаном року или је синдикална организација одлучила да не учествује у штрајку упозорења.

Повлачењем спорног Предлога измена и допуна Закона о раду привремено је заустављена стрепња запослених, али ће већ после одржавања парламентарних избора бити јасније како ће се ово питање даље решавати. Постоје најаве да ће нова радна група припремити Предлог измена и допуна само 10% спорних чланова важећег Закона о раду, међутим велики број синдикалних активиста сматра да је ту реч о предизборној кампањи.

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ПОДРЖАВА ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

У складу са Одлуком са седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије одржане 17.1.2014. године, у образовним установама на територији Јабланичког округа у четвртак, 23. јануара 2014. године у периоду од 11 до 12 часова одржаће се Штрајк упозорења због Предлога измена и допуна Закона о раду.

Иако је јуче у медијима објављено да ће се овај Предлог повући из процедуре, Штрајкачки одбор Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“ на данашњој седници одлучио је да се Штрајк упозорења одржи без обзира на најаве о повлачењу Предлога Закона, јер најава не значи испуњење штрајкачког захтева!

Све Синдикалне организације у образовним установама на територији Јабланичког округа поступиће у складу са упутством са 21. седнице ОЈОСОС, формирати Штрајкачке одборе и најавити Штрајк упозорења директорима установа најкасније 24 часа пре почетка Штрајка упозорења, у складу са Законом.

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СОС

У петак, 17. јануара у великој сали Центра за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 21. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Седници су присуствовали и чланови који су одласком у пензију у току 2013. године престали да буду део Одбора, па су им овом приликом додељене захвалнице за допринос формирању и раду Регионалног центра и поклони поводом одласка у пензију.

Одбор је у двосатној дискусији претресао актуелна питања, а свим члановима је подељен штампани материјал неопходан за обавештавање чланства по установама. Након усвајања записника са претходне седнице и верификације мандата новим члановима, Извештај Надзорног одбора и Финансијски извештај за 2013. годину једногласно су усвојени. Председник Одбора детаљно је образложио прошлогодишње финансијско пословање Регионалног центра, Извештај о раду и предложио на усвајање План рада за 2014. годину и Финансиски план за 2014. годину. Ови планови су такође усвојени једногласно.

Одбор је донео одлуку Ревизији чланства на територији Јабланичког округа. Сви присутни добили су ревизионе листове које након попуњавања од стране чланства треба да доставе Регионалном центру и то најкасније до 7. фебруара. Ревизија ће се спровести због формирања јединствене базе чланства и због попуњавања неопходних података који су потребни за финансирање осигурања запослених чланова. По одлуци са претходне седнице, Регионални центар ће ове године сваком члану уплатити осигурање од последица несрећног случаја па је пре потписивања полисе неопходно да сви подаци о осигураницима буду доступни. Очекује се да ће полисе почети да важе од 1. марта 2014. године.

Члановима Одбора детаљно су образложене измене и допуне Закона о раду из актуелног Предлога и могуће последице по запослене у образовним установама. Такође, Одбор је прихватио иницијативу Председништва СОС и донео одлуку о ступању у штрајк упозорења 23. јануара 2014. године.

По питању преговора са представницима града Лесковца, председник је обавестио присутне да прошлогодишњи преговори и поред најава нису имали „завршницу“ у облику Протокола, и да ће Регионални центар изаћи у сусрет сваком члану који судским путем жели да оствари Законом гарантована права.

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У среду, 15. јануара 2014. године у просторијама Регионалног центра Лесковац СОС одржане су седнице Председништва и Надзорног одбора ОЈОСОС. На седници Надзорног одбора разматран је детаљан финансијски извештај председника о финансијском пословању Регионалног центра у 2013. години. Финансијски извештај образложен је на 25 страна са свим појединостима везаним за приходе и расходе у овом периоду, а члановима Надзорног одбора достављена је на увид и контролу сва пратећа документација. Увидом у стање и прошлогодишње финансијско пословање кроз изводе, фактуре и одлуке, Надзорни одбор је без примедби сачинио Извештај који је прослеђен Одбору ЈОСОС на усвајање.

Након ове седнице одржана је и 20. седница Председништва на којој су разматране измене и допуне Правила о раду Секције жена, пружене информације о Предлогу измена и допуна Закона о раду, дата објашњења о рефлексији забране запошљавања у јавном сектору на образовне установе и упућене одговарајуће препоруке Одбору ЈОСОС. По питању најављеног штрајка упозорења поводом Предлога измена и допуна Закона о раду, Председништво је дало препоруку да Синдикалне организације из састава Јабланичког округа СОС  подрже најављени штрајк.

Седницама Надзорног одбора и Председништва ОЈОСОС председавала је Марија Савић потпредседница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.

ИНФО СОС

 • Републички одбор Синдиката образовања Србије на седници одржаној 20. децембра 2013. године донео је одлуку да се прикључи и учествује у свим активностима Савеза самосталних синдиката по питању протеста због Предлога измена и допуна Закона о раду.
 • На седници Већа Савеза самосталних синдиката Србије одржаној 26. децембра 2013. године донета је одлука да се 23. јануара 2014. године у времену од 11 до 12 часова организује штрајк упозорења због Предлога измена и допуна Закона о раду, које су донете без консултација са социјалним партнерима и уважавања предлога и ставова представника синдиката у Радној групи за израду нацрта тог закона.
 • Председништво Републичког одбора Синдиката образовања Србије на седници одржаној 15. јануара 2014. године донело је одлуку о ступању у штрајк упозорења најављеног за 23. јануар 2014. године. Чланови Републичког одбора добили су упутства о хитном одржавању седница на општинском, градском односно окружном нивоу на којима ће се презентовати ова одлука.

НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

smreke+sneg

 

СВИМ КОЛЕГИНИЦАМА И КОЛЕГАМА

ЖЕЛИМО СРЕЋНУ И УСПЕШНУ НОВУ ГОДИНУ

 СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ :: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР – ЛЕСКОВАЦ

ЗВАНИЧНА НАЈАВА ИСПЛАТЕ ТРОШКОВА СОПСТВЕНОГ ПРЕВОЗА

Данас је у сали Скупштине града Лесковца одржана јавна расправа о предлогу буџета за 2014. годину. Први пут Синдикат образовања Јабланичког округа званично је позван на овакву дебату. На расправи је присуствовало око 70 грађана, представника НВО и јавних предузећа. Градоначелник Лесковца др Горан Цветановић и начелник Градске управе за финансије Далибор Тричковић пружали су појашњења у вези са предложеним буџетом који ће се сутра наћи на дневном реду Скупштине.

Председник Регионалног центра Лесковац СОС, Александар Ничић узео је учешће у расправи поставивши питања у вези са делом буџета који се односи на образовање. Примећено је повећање планираних средстава у односу на прошлу годину од 4,5% на 6,7% у односу на укупан буџет, па је председник Регионалног центра тражио појашњења у вези са наменом ових средстава, нагласивши све елементе једногодишњих преговора са представницима града, уз очекивања да ће најаве бити испоштоване. Градоначелник је нагласио намеру да односи са нашим синдикатом остану пријатељски, а начелник Градске управе за финансије је уз тражена објашњења најавио почетак исплате троошкова сопственог превоза за запослене у образовању у 2014. години. Он, такође, најаву потписивања Протокола са Регионалним центром Лесковац СОС није демантовао, али је то остало питање које се треба усагласити до краја године. У сваком случају гледајући предлог буџета, може се претпоставити да ће многа спорна питања која се провлаче десет година уназад, а о којима се последњих годину дана интезивно разговара између нашег синдиката и представника Града, почети да се решавају.

МЕЂУНАРОДНО ПОВЕЗИВАЊЕ ДАЈЕ РЕЗУЛТАТЕ

Везе које је Регионални центар Лесковац СОС почео да успоставља са суседима на међудржавном нивоу, почињу да се шире и продубљују у циљу сарадње просветних радника Балкана и у циљу неопходне размене искустава. У пропратним активностима поводом потписивања Споразума о сарадњи регионалних синдиката образовања Лесковца и Охрида у јуну месецу ове године, започети су разговори и о могућем братимљењу школа из ова два региона.

На почетку школске године договорено је братимљење ОШ „Светозар Марковић“ из Лесковца и ОШ „Ванчо Николески“ из Охрида, које је реализовано 12. децембра поводом Дана школе „Светозар Марковић“. Запослени у овој школи били су изврсни домаћини колегама из Македоније који су у Лесковцу провели 3 дана. У току посете, гостима је приказана презентација школе и града, размењени су пригодни поклони и договорена је даља сарадња.

У петак, 13. децембра колеге из Македоније посетиле су просторије Регионалног центра Лесковац СОС где им је презентован рад нашег синдиката на свим нивоима. Председник Регионалног одбора Охрида СОНК Аце Речкоски, који је заједно са председником Регионалног центра Лесковац СОС и започео читаву ову причу,  нагласио је да је овде реч о искреној сарадњи народа, колега, синдиката, струке и да је у Лесковцу почело једно вечно пријатељство.

АКТИВНА СЕКЦИЈА ЖЕНА

Председништво Секције жена Синдиката образовања за Јабланички округ учествовалo је на округлом столу „ПОВРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА“ који je одржан 12. децембра у Скупштини града Лесковца.

Округлом столу присуствовале су представнице институције Повереника за заштиту равноправности Антигона Андонов и Горица Чолић из Београда које су упознале присутне са начином рада институције надлежне да заштите и реагују у случају повреде права на равноправност и на дискриминацију било које врсте.

Уставом Републике Србије (од 2006) забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна , по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Законом о  забрани дискриминације (2009) уређена је општа забрана дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације, и установљен је Повереник за заштиту равноправности. У многим законима којима се забрањује дискриминација прописане су прекршајне казне за оне који крше ову забрану. Кривичним законом Републике Србије из 2005. године и његовим допунама из 2009. године прописано је више кривичних дела у вези са забраном дискриминације.

ДИСКРИМИНАЦИЈА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА! АКО СТЕ ЖРТВА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ОБРАТИТЕ СЕ ПОВЕРЕНИКУ ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ! УПУТИТЕ ЖРТВЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ!

Уколико су Вам потребне правне информације, савети или помоћ у састављању притужбе, закажите термин за разговор у пријемној канцеларији Повереника за заштиту равноправности (poverenik@ravnopravnost.gov.rs).

Председница Секције жена : Баба- Алић Ајша

ОРГАНИЗОВАН СЕМИНАР ЗА ВАСПИТАЧИЦЕ

Након семинара које је Регионални центар Лесковац СОС организовао и финансирао за све школе у округу, данас је у Центру за стручно усавршавање организован семинар за васпитачице ПУ „Вукица Митровић“. На семинару „Родитељи и ми“ који је саставни део Каталога програма стручног усавршавања данас је присуствовало 30 васпитачица ове предшколске установе и добило уверења о 8 сати одслушаног програма стручног усавршавања.

Синдикална организација ПУ „Вукица Митровић“ веома је активна последњих година и представља организацију са највише чланова. Чланови ове организације узимају учешће у многим активностима у организацији Регионалног центра Лесковац СОС, па је руководство центра одлучило да за колегинице из ове установе организује посебан семинар као посебан поклон за Дан установе.

РАДНО И У СЕКЦИЈИ ЖЕНА

Извештај са седнице Председништва Секције Жена ОЈОСОС, одржане у Бугарској у месту Банско дана 30.11.2013. године.

Седници Председништва Секције жена присуствовале су и представнице СОНК-а Македоније Гордана Букаревска и Дајана Пајмаковска.

На седници је поднет извештај о раду Секције жена  за период од априла до децембра 2013 године. Према плану рада Секције жена за 2013-2014. годину предвиђена је сарадња са Секцијама жена на регионалном и међународном регионалном нивоу. Постигнута је сарадња са Секцијом жена Регионалног центра за Браничевски округ и започети  су преговори о сарадњи са Секцијом жена СОНК-а Македоније са циљем закључивања Споразума о пријатељству и сарадњи ових двеју секција.

На седници је представница СОНК-а Македоније  Гордана Букаревска  изнела примере добре праксе  њихове секције, дала неке предлоге и идеје за заједничке активности којима ће се реализовати јачање синдикалних секција и синдикална солидарност у међусобним односима. На седници је разматран план активности за следећу годину. Према интересовању чланица Секције жена, предложени су следећи семинари и трибине који би се реализовали у 2014. години, као што су:

-Радно-правна заштита запослених жена у образовању

-Стрес на послу

-Родна равноправност и задаци жена у синдикату

-Семинар за оснаживање жена за бољу заступљеност у синдикату

-Пензиони систем  и положај запослених жена у образовању

 Предложене су и активности на укључивању младих колегиница у рад синдиката, спортско-рекреативне активности запослених жена као облик унапређења здравља… Дати су и други предлози које ће Председништво размотрити и усвојити на наредној седници

 Председница Секције жена

 Баба -Алић Ајша

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ У БУГАРСКОЈ

У склопу започете „Балканске иницијативе синдиката просветних радника“ која подразумева повезивање и сарадњу активних Одбора на међународном регионалном нивоу, након потписаног споразума са охридским Одбором македонског СОНК-а, 30. новембра је у Банском  потписан споразум о сарадњи и са тамошњим Одбором бугарског синдиката образовања (СЕБ). Овај синдикални скуп организован је од стране Регионалног центра Лесковац, који је своје завршне седнице Одбора и Председништва Секције жена реализовао протеклог викенда у Бугарској.

Проширеној 20. седници Одбора ЈОСОС присуствовало је 50 представника Синдикалних организација. Пре почетка седнице представници Одбора бугарског синдиката са седиштем у Банском приредили су традиционалну добродошлицу, обратили се колегама из Србије и Македоније и поклонили присутнима штампане материјале и аутентичне сувенире. Након тога приступило се потписивању Споразума о пријатељству и сарадњи. Председници регионалних Одбора – Стефка Христова и Александар Ничић договорили су наставак сарадње која би требало да допринесе борби за заштиту права просветних радника на овим просторима.

Седници су као гости присуствовали Томислав Симоновић начелник Школске управе Лесковац, Јовица Марјановић председник актива директора основних школа и Славољуб Станојевић председник актива директора средњих школа. У току седнице и они су узели учешће у дискусији уз општи закључак да је Регионални центар Лесковац показао да је једини синдикат у округу који се бори и реално штити права и интересе својих чланова.

Након седнице Одбора одржана је и проширена седница Председништва Секције жена ОЈОСОС, којој су присуствовале представнице македонског СОНКА Гордана Букаревска и Дајана Пајмаковска. На седници је разматран план активности за следећу годину.

ЈОШ ЈЕДАН КРУГ СЕМИНАРА ЗА НАШЕ КОЛЕГЕ

У петак, 29. новембра у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу организован је семинар „Школа – добро место за рад: радно-правни положај запослених и одговорност за повреде радне обавезе“ за 32 представника основних и средњих школа у Јабланичком округу. Семинар је финансирао Регионални центар Лесковац СОС. Ово је други круг оваквог вида помоћи запосленима којим је на исти начин испоштована свака школа – чланица.

Тема семинара, који је у Каталогу програма стручног усавршавања укњижен под бројем 960, веома је заинтересовала запослене а у току програма свако је имао могућност да постави питање и сазна како треба решити правну заврзламу из праксе. На крају семинара учесници су добили уверења о 8 сати савладаног програма.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА НА ТЕРЕНУ

У претходном двомесечном периоду представници Регионалног центра били су активни по питању формирања нових Синдикалних организација, наставили обилазак терена и покренули нови круг плаћених семинара за школе – чланице. Приликом обиласка терена, представници Регионалног центра имали су прилику да поразговарају са члановима и да у директном разговору сазнају за бројне неправилности, као и да дају стручна упутства и појашњења везана за скоро усвојене законе.

Крајем септембра извршен је обилазак основних и средњих школа у Лебану, Медвеђи, Сијаринској бањи и Тулару. Овим школама дониране су беле табле и дистрибуиран је лист „Синергија“. У склопу ових посета започете су активности око оживљавања синдикалног деловања у основној школи „Радоје Домановић“ у Бошњацу, што је 13.11.2013. године резултирало оснивањем нове Синдикалне организацијe и избором руководства.

У току октобра посете су усмерене на општину Власотинце. Основне школе „Синиша Јањић“, „8.октобар“ и Гимназија у Власотинцу, као и основне школе у Доњој Лопушњи, Гложану и Шишави такође су добиле донацију од Регионалног центра у виду беле табле. Основна школа у Доњој Лопушњи је прихватила пројекат „Просветна мрежа“, па су посредством Регионалног центра менаџери Телекома недељу дана касније обишли ову школу. Том приликом отворена је могућност да се створе техничке могућности за увођење ЦДМА – линије,  јер је комуникација тамо крајње отежана.

На територији града Лесковца забележено је присуство седницама у Синдикалним организацијама „Дом ученика средњих школа“ и ОШ „Вожд Карађорђе“, где су члановима пружена тражена објашњења, а у Дому ученика је изабрано ново руководство па је синдикална организација за кратко време добила 40 нових чланова. Основним школама „Никола Скобаљић“ у Великом Трњану и „Вук Караџић“ у Великој Грабовници дониране су беле табле.

Теренски обиласци биће настављени, а по плану би требало да до краја године буду посећене општине Бојник, Црна Трава и још две школе у општини Власотинце.

До краја године планира се и други круг семинара које за школе чланице организује и финансира Регионални центар. Крајем новембра, по једног представника делегираће 32 школе из Јабланичког округа, а почетком децембра биће организован семинар за васпитаче ПУ „Вукица Митровић“, што ће на симболичан начин представљати поклон синдиката за дан установе.

МИНИСТАР ПРИСУСТВОВАО СЕДНИЦИ РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

Седница Републичког одбора одржана је у Београду 1. новембра 2013. године. Поред чланова Одбора седници је присуствовао и нови министар просвете, науке и технолошког развоја др Томислав Јовановић. У уводном делу министар је говорио о актуелној ситуацији у образовању, а потом су чланови Одбора постављали питања која су најважнија за просвету у овом тренутку.

 

            Прво питање је било везано за реализацију завршног испита односно мале матуре око чега се воде полемике преко средстава јавног информисања. Министар је изјавио да је систем завршног испита уређен законом, да је Национални просветни савет поставио оквире и да Завод за вредновање израђује испитна питања. Од следеће године поред испита из матерњег језика и математике уводи се и испит из групе предмета у коме ће бити питања из физике, хемије, биологије, географије и историје. Министар је рекао да је његова основна дужност да се релизација испита спроведе на најбољи могући начин и да је тражио сарадњу и помоћ од још три министарства.

            На једно од најважнијих питања о увођењу модела финансирања запослених у образовању по глави ученика (пер капита) министар је одговорио да је сам термин неприхватљив, као и да он као министар неће прихватити тај систем.

 

            У вези са радно правним статусом запослених у образовању на Косову и Метохији министар је рекао да су запослени у образовном систему Републике Србије и да ће се наставити са финансирањем од стране државе као до сада.

            Председница Одбора делатности предшколских установа је поставила питање о звањима код запослених у предшколским установама, јер овај проблем није системски решен за све, као и потребу да се Уредба о коефицијентима измени. Министарство је дало акредитацију програма високошколским установама за дошколовање и зато је одговорно. Министар се сложио са тим и рекао да синдикат изврши пристисак на Владу да се то што пре заврши.

            У дискусији су истакнути и проблеми запослених у школама који су преотерећени бројним административним пословима на уштрб квалитета. Министар је рекао да је то проблем који врло често чује из школа и сматра да би се могао решити бољом употребом електронике, односно рачунара.

            Министар је рекао да ће од Владе и министра финансија тражити да што пре започну преговори о цени рада за 2014. годину са репрезентативним синдикатима у просвети. Такође, говорио је о проблемима које је затекао са исплатом отпремнина за запослене у просвети у Војводини, као и о јединственом случају да је државна средња школа из Новог Сада у стечају! Министар је разговарао са члановима Одбора око сат времена, а ту су била и средства јавног информисања.

НОВА ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ – АКЦИЈА „ПРОСВЕТНА МРЕЖА“

Регионални центар Лесковац СОС у сарадњи са „Телеком Србија“ А.Д. уговорио је прошлог месеца умрежавање запослених чланова са територије Јабланичког округа под најповољнијим условима у Србији. Акција „Просветна мрежа“ која је тек заживела, само у току октобра месеца привукла је 200 нових корисника, а уз најаве чланова колектива, који су већ умрежени локално (на нивоу школе), да ће по истеку важења уговора приступити Просветној мрежи сасвим је реално очекивати да се до краја наставне године овај број повећа и до 1000 корисника.

Предности које ова мрежа нуди су најјефтиније цене разговора, тарифирање по секундама без зарачунавања таксе за успоставу везе, разговори без заокруживања започетог разговора на минут и многе друге. Основна погодност је то што је мрежа „ширећа“ за све време трајања уговорне обавезе.

Све заинтересоване колеге могу се од 25. до 30. у месецу директно или посредством својих председника Синдикалних организација у школама пријавити за потребан број СИМ картица, а затим у периоду од 1. до 5. у следећем месецу у просторијама Регионалног центра Лесковац СОС потписати уговор и преузети картице. На почетку сваког месеца радници Телекома бораве у нашим просторијама, потписују уговоре и дају додатна обавештења.

РЕКЛАМНИ ФЛАЈЕР  АКЦИЈЕ  “ПРОСВЕТНА МРЕЖА“ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ДИРЕКТОРИ ПОДРЖАЛИ ЗАХТЕВ СИНДИКАТА – ПОНОВО ВАЖЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ

Након састанка председника Синдикалних организација основних и средњих школа са територије Града који је одржан у уторак, 22. октобра 2013. године, свим директорима школа прослеђени су закључци и захтеви које смо већ објавили.

На молбу председника Регионалног центра, у дневни ред састанка актива директора основних школа, који је одржан јуче, уврштена је посебна тачка по којој се водила дискусија о спорном питању процесуирања административних забрана за запослене у школама на територији Града. Директорима је представљен текст захтева председника Синдикалних организација, па је након размене мишљења донета одлука да се обустави примена усмене мере Града из маја месеца. Посебно радује податак да су директори били сложни око тога да се заузме јединствен став по овом питању и да се доследно поштује. Ово би требало да значи да ће се у свим основним школама већ од следеће недеље успоставити и нормализовати процес издавања и признавања потврда и административних забрана. Ускоро ће бити одржан и актив директора средњих школа, па очекујемо да се и на том активу донесе идентична одлука.

Регионални центар Лесковац СОС  захваљује свим директорима који су овим гестом положај запослених ставили испред сваке врсте притисака за које знамо да постоје. Ово је уједно и доказ да систем рада Регионалног центра, који однос са директорима од старта третира као партнерски однос по многим питањима, почиње да даје видљиве  резултате.

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

На данашњем састанку председника Синдикалних организација основних и средњих школа са територије града Лесковца расправљало се о предлогу Протокола који би требало да се потпише са Градом, враћању административних забрана у редовну процедуру, примедбама просветне инспекције и другим питањима. Састанак је одржан у просторијама Регионалног центра СОС, а присутни су исказали огорченост чланства због свих притисака на просветни народ у Лесковцу. Посебно незадовољство изражено је због начина на који се врши запошљавање и због давања сагласности на расписивање конкурса од стране Школске управе Лесковац иако на листи технолошких вишкова има радника стручних за наведени предмет.

По питању непроцесуирања административних забрана и потврда, закључено је да све већи број школа прекида са применом усмене мере Града и да се тиме појас дискриминације шири. Такође су изнети подаци да се по основу увида у изводе школских рачуна не примећује значајно смањење трошкова платног промета. Закључено је да се школама упуте захтеви са овог састанка и да се, уколико нема позитивне реакције директора школа, примени Одлука ОЈОСОС из августа месеца. ТЕКСТ ЗАХТЕВА СА САСТАНКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

По питању запошљавања мимо листе технолошких вишкова, закључено је да се о свим повредама Закона у овом процесу пошаљу представке надлежном министарству.

 

ОБЈАВЉЕНА НОВА ЛИСТА

Данас је Школска управа Лесковац објавила „сређену“ листу технолошких вишкова на којој се налазе запослени који су преузети са листе али школе у које су преузети, Школској управи до данас нису доставиле копије споразума о преузимању. Ови радници су означени црном бојом. Црвеном бојом су означени они запослени за које до сада није пронађено решење за преузимање, а плавом бојом они који су ангажовани на одрђено време и остају на листи.

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије је у току септембра месеца прикупљао информације са терена и приговоре запослених на поступак запошљавања противно Закону. По свим прикупљеним информацијама, стиче се утисак да је на почетку ове школске године било много више пропуста и игнорисања законских оквира него претходних година, откако пратимо овај процес. Председник Регионалног центра данас је са начелником Школске управе договорио састанке за следећу недељу, када ће „клупко почети да се одмотава“. Уколико се поједини „случајеви“ који су у синдикату уредно пријављени попуњавањем Пријаве угрожености права запосленог, не могу решити интервенцијом синдиката у току овог месеца, против појединих директора биће покренути дисциплински поступци посредством инспекцијских служби и других надлежних органа. О току даљег распоређивања технолошких вишкова запослени ће редовно бити обавештавани путем наших гласила.

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПОСТОЈЕЋЕ И БУДУЋЕ РЕГИОНАЛНЕ ЦЕНТРЕ

У оквиру реализације пројекта сарадње Синдиката образовања Србије и шведског синдиката образовања Ларарфорбундет у бањи „Ждрело“ код Петровца на Млави од 4. до 6. октобра 2013. одржан је семинар са темом „Унапређење Синдиката образовања Србије кроз рад Регионалних центара“.


У раду семинара учествовали су представници до сада отворених Регионалних центара – из Лесковца, Пожаревца и Јагодине, као и представници синдикалних организација из региона који имају потенцијале за оснивање и рад Регионалних центара. Поред тридесетак наших представника, успешном раду семинара допринеле су својим учешћем и колеге из братских синдиката СОНК из Македоније – почасни председник Дојчин Цветаноски и генерални секретар Весна Неделковска, као и Синдиката просвјете Црне Горе – потпредседник мр Предраг Ражнатовић и председник Регионалног одбора СПЦГ из Будве Николај Кнежевић.

Током дводневног рада учесници су били у прилици да се упознају са основним информацијама везаним за формирање Регионалних центара и њиховим потенцијалима за унапређење квалитета рада синдиката образовања у непосредној комуникацији са члановима, као и за заступање интереса запослених на регионалном нивоу.

Искуства у регионалној организацији синдиката образовања из Македоније и Црне Горе била су изузетно корисна за учеснике, без обзира што се решења из других организација не могу пресликати, већ се промене предлажу на основу постојеће ситуације у нашем синдикату.

Посебно инспиративна за све учеснике била су излагања и презентације резултата активности чланова тима из Регионалног центра из Лесковца. Импресивни резултати за само годину дана постојања Центра, били су најчешћи коментари учесника. С обзиром на то да је у овом Центру, поред дефинисаних и спроведених процедура, дошло до изузетно позитивних резултата за кратко време, овај центар ће у наредном периоду имати значајну улогу у помоћи другим центрима у оснивању. Теме о којима су у току семинара говорили Драгана Карапанџић Стефановић, Марија Савић, Ивица Поповић и Александар Николић из Регионалног центра за Јабланички округ, садржане су у раду који је написан за ову прилику а који можете преузети ОВДЕ!

У раду семинара је учесвовао и Хенрик Хербер, међународни секретар у шведском синдикату Ларарфорбундет, задужен за реализацију пројекта са нашим синдикатом. Током боравка у Србији, поред учешћа у раду семинара посетио је и Регионални центар у Лесковцу и Пожаревцу, како би се непосредним увидом уверио у напредак остварен радом центара. Такође су договорене и активности на даљој реализацији пројекта који ће трајати још две године.

Током семинара Јован Јерковић, правни саветних је представио брошуру „Тумачење Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика“, која је већ достављена свакој синдикалној организацији, као помоћ у примени решења из колективног уговора.

ПРЕДСТАВНИК ШВЕДСКОГ СИНДИКАТА ПОСЕТИО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Представник шведског синдиката „Ларарфорбундет“ Хенрик Хербер посетио је у четвртак, 3. октобра 2013. године Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије. Циљ посете био је упознавање са начином рада и структуром првоформираног регионалног центра нашег синдиката у склопу процеса децентрализације СОС-а.

Господину Хенрику представљене су активности које се спроводе на нивоу региона, ниво техничке опремљености центра као и структура обавеза и одговорности представника сектора на нивоу Регионалног центра Лесковац. Након разговора и презентација, позитиван утисак о нашем центру господин Хенрик Хербер подвукао је реченицом „Да ја живим и радим у Србији желео бих да будем члан вашег синдиката“.

Ларарфорбундет је иначе највећи синдикат образовања у Шведској који је и финансијски помогао децентрализацију Синдиката образовања Србије. Господин Хенрик Хербер је као секретар овог синдиката у Србији боравио од 2. до 6. октобра у циљу праћења спровођења поменутог процеса који је помогнут од стране његовог синдиката. У току посете договорен је план активности до 2015. године, до када би требало да буде отворено још неколико регионалних центара али ће се успут водити рачуна о одрживости већ формираних.

ПОСЛЕДЊА ШАНСА ЗА ДОГОВОР

Данас је у просторијама Градске управе за финансије одржан састанак између начелника ове управе Далибора Тричковића и председника Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије Александра Ничића, на којем је разматран предлог Протокола који ће бити потписан до краја октобра, након што надлежне градске службе прибаве релевантне податке и направе анализу укупних трошкова према основним и средњим школама на подручју града по тачкама које Протокол предвиђа.

Прибављање ових података неопходно је због прецизирања поједних тачака Протокола и због планирања дела буџета Града за 2014. годину који се односи на финансирање основних и средњих школа.

Овим Протоколом требало би да се дефинишу начин и датум почетка исплате путних трошкова за све запослене у основним и средњим школама, укључујући и сопствени превоз и могућности избора истог; крајњи рок за исплату јубиларних награда за 2013. годину; датум почетка и континуиране рате за исплату заосталих дуговања Града према просветним радницима и начин за решење проблема обуставе финансирања трошкова платног промета везаног за административне забране.

Из разлога што је предлог текста Протокола, сачињен од стране Синдиката, у основи прихваћен али захтева и додатне анализе, као и због тога што по први пут надлежне градске власти преговарају са Синдикатом пре усвајања буџета са апострофираном жељом да трошкове по захтеву синдиката уврсте у буџет, Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије  привремено застаје са реализацијом одлуке Одбора од 23.08.2013.године а најкасније до 15. октобра 2013. године, до када ће се, по речима начелника градске управе за финансије, представници градских власти јавно огласити и прецизирати датум потписивања поменутог Протокола.

Уколико у наредних 15 дана потписивање Протокола буде опструирано и доведено у питање на било који начин, или Град инсистира да делови Протокола буду измењени на начин који оштећује просветне раднике, Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије ће хитно поступити по одлуци Одбора од 23.8.2013. године без даљег одлагања.

РАТ ЗА РАТЕ

Откако је директорима основних и средњих школа на територији града Лесковца крајем маја саопштена одлука да Град више неће финансирати трошкове платног промета по основу административних забрана запослених, започели су нови проблеми за запослене који су кулминирали почетком нове школске године. У почетку је мали број директора школа почео да примењује усмену препоруку Града, али већ од 2. септембра у примени ове одлуке учествује огромна већина директора школа. Синдикат је од почетка у сталном контакту са Градом и на многе начине указао на бесмисао ове мере укључујући и образложења.

Право питање за надлежне градске структуре је процена позитивности примене предложене мере. Наиме, ако се узме у обзир да се ради о веома дискриминативној и непопуларној мери а да је могућа уштеда по овом основу 2 до 3 милиона динара на годишњем нивоу,  јасно је да ће иритација око 2 хиљаде просветних радника сасвим сигурно нанети много већу штету владајућој градској структури, ако не пре, онда на следећим изборима.

Неописиво је осећање просветног радника коме продавачица у супермаркету наглашава „статус грађанина трећег реда“ обавештавајући га да „за просветаре више не важе потврде и административне забране“. Невероватно је и то да онај ко је осмислио овакву меру није имао у виду да се таква мера не примењује нигде у Србији, да се не примењује у осталим општинама нашег округа, али и да сви остали буџетски корисници на територија града Лесковца уживају могућност трговине „на рате“. Такође су нереални износи које су представници Града помињали као трошак по овом основу. Најпре је речено да се ради о 12, а затим 6 милиона динара годишње. Колико год да ти трошкови износе (а синдикат има обрачун процене), они су последица начина обрачуна и исплате зараде за просветне раднике у основним и средњим школама на који никако нису утицали сами просветни радници већ је то решење државе. И наравно, уместо да се решење проблема тражи тамо где је проблем настао, неко покушава да „уштеди“ ломећи кичму недужних. А када већ помињемо дугове, треба истаћи да су просветни радници једини буџетски корисници којима се не исплаћују многе Законом гарантоване обавезе. Као да је већ устаљена пракса деградирања просветних радника постала редовна процедура и од нас се, чак љутито, стално тражи да покажемо сажаљење, разумевање, одустајање од потраживања припадајућих обавеза и да се мирно одричемо људских и законских права, односно себе самих.

У складу са одлуком са 19. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије председник Регионалног центра СОС, током претходне недеље упутио је обавештење о одлуци синдиката надлежним градским структурама, директорима школа и председницима Синдикалних организација. По договору на нивоу Председништва, реакција Града и повлачење ове мере чека се најкасније до 27. септембра. Ако не дође до позитивног решења, од 30. септембра кренуће судска наплата путних трошкова посредством правне службе Регионалног центра.

По најави начелника Градске управе за финансије, почетком следеће недеље одржаће се састанак представника нашег синдиката са градоначелником на ком треба да се разговара о овом и другим проблемима везаним за раднике у просвети. У Регионалном центру Лесковац извршена је анализа трошкова платног промета која доказује да су износи о којима месецима говоре представници Града нетачни. Анализа је урађена на основу извода једне школе у центру града која спада у ред школа које предњаче по броју административних забрана. Из анализе се види да су трошкови по основу административних забрана око 21% свих трошкова платног промета и да они месечно, у школи која има много обустава, не прелазе 10.000,00 динара. Узимајући у обзир ове податке урађена је још једна процена која потврђује да трошкови платног промета по спорном основу не могу бити већи од 3,5 милиона динара годишње, што је знатно мање и од 6 и од 12 поменутих милиона. Ако се овоме дода и чињеница да су трошкови платног промета по тарифи Трезора били нижи маја месеца кад је Град најавио“ меру штедње“, може се израчунати да према тада важећим тарифама ови трошкови на годишњем нивоу нису могли бити већи од 1,8 милиона динара.

Када се погледа структура буџета Града за 2013. годину, којим је за образовање издвојено 427.890.000,00 динара, од којих 171.156.000,00 за основне и средње школе, ако се за платни промет, јубиларне награде и путне трошкове утроши нешто више од 50 милиона годишње, значи да остаје довољно новца да свака школа може да буде дотирана са 330.000, 00 динара месечно! Свака уштеда од милион, два или три на рачун коже просветних радника у овој подели апсолутно нема оправдања! 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ ПОНОВИО ПРОШЛОГОДИШЊИ УСПЕХ

На II спортским играма Синдиката образовања Србије, које су на републичком нивоу од 13. до 15. септембра одржане на теренима хотела „Лепенски вир“ у Доњем Милановцу, Регионални центар Лесковац освојио је ПРВО МЕСТО у укупном пласману и проглашен СВЕУКУПНИМ ПОБЕДНИКОМ овогодишњих спортских сусрета.

На такмичењима је учествовало 25 екипа из целе Србије са више од 300 такмичара.  Наше колеге учествовале су у свим спортским дисциплинама у мушкој и женској конкуренцији. Репрезентација Регионалног центра формирана је у складу са Правилником окружних спортских игара и са 50 такмичара означена као најбројнија екипа на играма. Велики је број колега који су се додатно пријавили и самостално поднели трошкове котизације.

Такмичења су организована првог и другог дана сусрета и због великог броја пријављених екипа трајала до вечери. Бројност наше екипе показала се као стартна предност, а пожртвованост и ферплеј просветних радника Јабланичког округа довели су до остварења прошлогодишњег успеха. Екипа Регионалног центра Лесковац вратила се данас из Доњег Милановца као ПОБЕДНИК игара а наше просторије биће богатије за 10 новоoсвојених пехара.

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Данас је приликом свечаног отварања вртића у Шарлинцу потписан Колективни уговор који ће на прецизнији начин штитити интересе радника у ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу. Ово је прича која је започета још пре више од годину дана са представницима претходне владајуће структуре у граду. Променом власти после избора, кренуло се од почетка. У јануару месецу када је градоначелнику представљена платформа социјалног дијалога, једна од примарних ставки била је и потписивање овог уговора.

Након много чекања, гледајући са аспекта запослених у предшколској установи, али и услед много уложеног труда председнице синдиката у овој установи, и уз упорност и логистичку подршку Регионалног центра Лесковац СОС, данас је коначно на ово питање стављена тачка.

Колективни уговор потписан је од стране председнице синдиката у установи Ане Митровић, директорке установе Јасмине Ђорђевић и градоначелника Лесковца др Горана Цветановића.

ОБЈЕДИЊЕНА ЛИСТА

Након састанака на којима се вршило распоређивање технолошких вишкова, за општине Лебане, Медвеђу, Власотинце, Бојник и Црну Траву и посебно за град Лесковац, почело је преузимање запослених у складу са одлукама са ових састанака. Распоређивање се вршило под контролом представника Регионалног центра СОС.

За општину Бојник распоређивање је пратио Стеван Јовановић председник СО ТШ “Бошко Крстић“,  за општине Лебане и Медвеђа  Драгљуб Марковић председник СО ОШ “Вук Караџић“ и Ненад Митић председник СО ОШ „Сијарињска Бања“, за општине Власотинце и Црна Трава Звонимир Јовић председник СО ОШ „Свети Сава“ а за град Лесковац Ивица Станковић председник СО Хемијско-технолошке школе, Драган Стошић председник СО ОШ „Вожд Карађорђе“, Ајша Баба-Алић председница СО Пољопривредне школе и Марија Савић председницса СО Медицинске школе.

Током претходне недеље Школска управа Лесковац почела је да обједињује податке, односно да формира јединствену листу за Јабланички округ на којој треба да се нађу сва преостала слободна радна места и сви нерешени технолошки вишкови. Међутим школе не прослеђују ажурно информације о преузимању и копије споразума, па је слика и даље мутна. Школска управа је сачинила обједињену листу, али на њој се према нашим подацима налази стање које у потпуности не одговара чињеничном стању.

ОВУ ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ! Црвеном бојом су приказани радници који нису преузети, плавом бојом они за које је пронађено привремено решење(рад на одређено време или нестручно ангажовање)  а црном бојом они који су преузети са листе.

ОД ЈЕДИНСТВА ЗА ШТРАЈК – ДО СВЕГА ШЕСТ ГЛАСОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИСТОГ

Најављени штрајк упозорења Синдиката ОШ “Петар Тасић“, који је био заказан за  2. и 9.09.2013. године, ОДЛУКОМ  ЧЛАНСТВА СТАВЉЕН JE ВАН СНАГЕ.

На састанку чланства синдиката ОШ „Петар Тасић“ који је одржан 30.08.2013.године,  тајним гласњем  свега шест чланова се изјаснило за реализацију заказаног ШТРАЈКА  УПОЗОРЕЊА за 02.09.2013. и ШТРАЈКА ПО ЗАКОНУ за 09.09.2013. године.

Саопштење за јавност и медије о неступању у штрајк можете видети овде.

Председник синдиката ОШ „Петар Тасић“

Мр Ивица Поповић

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ВИШКОВА ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Састанак на коме ће се распоређивати технолошки вишкови за град Лесковац одржаће се у петак, 30. августа 2013. године у 9 часова у ТШ „Раде Металац“ у Лесковцу. Школска управа Лесковац данас је проследила комплетне податке вишкова и слободних радних места. На овом састанку биће узети у обзир и технолошки вишкови и слободни часови из осталих општина.

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ПОЧИЊЕ РАСПОРЕЂИВАЊЕ ВИШКОВА

Данас је Регионалном центру од стране Школске управе Лесковац прослеђен позив да наши делегирани представници присуствују састанцима на којима ће се вршити распоређивање технолошких вишкова.

За сутра, 28. август заказана су два одвојена састанка. У 10 часова распоређиваће се вишкови са територија општина Лебане и Медвеђа, а у 10:30 вишкови са територија општина Бојник, Власотинце и Црна Трава. Уз позив нам је прослеђена и листа која приказује преглед вишкова и потреба – али само за поменуте општине.

ОВУ ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Како нам је саопштено из Школске управе, састанак са директорима лесковачких школа по овом питњу биће заказан за петак или суботу, а листа слободних радних места биће доступна дан пре састанка.

Овакво поступање Школске управе Лесковац представља заокрет у досадашњем опхођењу према просветним радницима, јер су транспарентни подаци до сада помогли у спречавању разних покушаја кршења Закона. Регионални центар Лесковац је претходних дана прикупио податке са терена и спреман је да укаже на сваку неправилност која буде уочена. Листе које смо данас добили анализиране су и упоређене са постојећим подацима којима располаже синдикат. По свему судећи, просветна инспекција ће бити веома заузета ове јесени.

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ОРГАНА СИНДИКАТА

У петак, 23. августа 2013. године одржане су седнице Комисије за доделу помоћи, Председништва ОЈОСОС и Одбора Јабланичког округа СОС. 

На седници Комисије за доделу помоћи усвојен је Правилник о додели помоћи који би требало да обезбеди једнак третман за све кориснике финансијске помоћи из средстава Регионалног центра. У међувремену је ова Комисија имала неколико састанака на којима је разматрала пристигле захтеве, али у складу са Правилником о материјално-финансијском пословању Одбора. Како је пракса за кратко време показала да овај акт није довољан, председник је Комисији дао рок да у току лета сачини посебан правилник по коме ће се надаље радити. Усвојени Правилник биће јавно доступан и на нашем сајту после 1. септембра.

На седницама Председништва и Одбора расправљало се о актуелним проблемима, делегирани су чланови који ће пратити предстојеће распоређивање технолошких вишкова, постигнут је договор око формирања репрезентације Регионалног центра на републичким спортским сусретима, верификовани су мандати новим члановима и донете важне одлуке.

У вези са насталим проблемом који је градска власт проузроковала одбијањем да исплаћује износ платног промета по основу административних забрана запослених, Одбор је донео одлуку да, након краћег рока за повлачењем поменуте градске одлуке, који ће се упутити надлежнима у граду Лесковцу, покрене тужбе за исплату путних трошкова свим запосленима на територији Града. Уколико до овога дође школе на територији града Лесковца могле би да буду финансијски блокиране дужи временски период, јер је висина дуговања према просветним радницима по овом основу двадесетоструко већа од новчаних средстава које Град покушава да уштеди овом приликом.

Неприхватање приступница 28 нових чланова СОС од стране председника синдикалне организације у Дому ученика средњих школа у Лесковцу, што представља проблем који се протеже од 28. јуна ове године, био је разлог дуже полемике на седници Одбора. На основу свих дописа које је председник ове синдикалне организације упутио разним структурама, констатовано је да постоји више повреда Статута СОС и да се неприхватањем нових чланова евидентно наноси штета Синдикату образовања Србије. Из наведених разлога, Одбор је у складу са Статутом донео одлуку да се Председништву СОС и Републичком одбору проследи предлог за изрицањем мере искључења из чланства СОС Братислава Ристића, председника синдикалне организације Дома ученика средњих школа у Лесковцу.

ШТРАЈК У ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

Претходне недеље, актуелна ситуација нерешавања сегрегације у ОШ „Петар Тасић“ дошла је до усијања, када се након низа нереализованих састанака и поред позива надлежним институцијама, колектив ове школе одлучио да најави штрајк! Штрајк је најављен као штрајк упозорења у трајању од једног сата у свакој смени 2. септембра. Уколико у међувремену не уследи реакција и не дође до договора са надлежним органима, запослени су запретили да ће ући у једнодневни штрајк 9. септембра, поштујући минимум процеса рада.

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

О овоме је информисан Регионални центар СОС Лесковац, као и Синдикат образовања Србије. Штрајкачки одбор ОШ „Петар Тасић“, након објаве штрајка,  затражио је од виших синдикалних инстанци да се одреде о њиховој одлуци. Председник Регионалног центра данас је доставио свој став штрајкачком одбору, а став СОС-а се очекује након предстојећих седница Председништва и Републичког одбора.

СТАВ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

ПРОШИРЕНА ЛИСТА АЛИ И ДАЉЕ БЕЗ СЛОБОДНИХ ЧАСОВА

Данас је Школска управа Лесковац школама у округу проследила и најављену проширену листу, међутим и она не садржи табелу слободних часова. Напомињемо да листе које објављујемо нису званично прослеђене синдикату, већ их добијамо посредством школа.

У смислу поштовања ПКУ, председник Регионалног центра упутио је допис начелнику Школске управе у коме се тражи да синдикату буду прослеђени сви релевантни подаци како би синдикат на време извршио анализу података, њихово упоређивање са подацима који пристижу са терена и како би били спремни за седницу на којој ће се распоређивати технолошки вишкови.

ПРВА ЛИСТА ВИШКОВА ЗА 2013/14. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Данас је школама у Јабланичком округу прослеђена прва прелиминарна листа технолошких вишкова. На овој листи не налазе се они радници чије школе до данас Школској управи нису проследиле потпуну документацију (решења, записник комисије, бодовну листу из школе…), нити се налазе радници који су се налалазили на прошлогодишњој листи а нису успели да пронађу никакав ангажман. Школама је дат рок да до понедељка, 19.8.2013. године допуне податке који недостају, како би се формирала коначна листа вишкова. Коначна листа садржаће и колеге које прошле године нису преузете.

Примећујемо да ексел документ који садржи листу, ове године по први пут не садржи попуњене табеле у другом, трећем и четвртом радном листу где смо последњих година могли да пронађемо податке о слободном радним местима, као и податке о запосленима који ће у току године отићи у пензију.

Синдикат ће наредних дана указати на овај пропуст и званично затражити поменуте податке. Уколико нема званичне табеле слободних часова, или се ови подаци не проследе на време синдикату, састанак на коме ће се вршити распоређивање вишкова неће имати регуларни оквир јер ће праћење и контрола распоређивања бити немогући. Надамо се да се ипак ради о случајном пропусту и да ће се до одржавања састанка решити сви уочени проблеми.

ЛИСТА ВИШКОВА 15.08.2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са дописом Школске управе Лесковац, директори школа са територије Јабланичког округа имали су обавезу да до 5. августа доставе податке о слободним радним местима, радницима који ће отићи у пензију и радницима за чијим радом делимично или потпуно престаје потреба. Сазнајемо да до данас велики број школа није доставио тражене податке, али то и није толико спорно, имајући у виду да је законом прописано да се ови подаци доставе до 15. августа.

Ове године  “Листа технолошких вишкова“ неће садржати оне раднике чије копије решења не буду достављене Школској управи. Наиме, од директора школа затражено је да уз списак запослених радника који губе део норме у прилогу доставе и копије решења која то потврђују.

Седница на којој ће се вршити распоређивање вишкова одржаће се између 29. и 31. августа, након што се заврши други уписни круг и буде известан број формираних одељења. У међувремену ће бити делегирани чланови нашег синдиката који ће пратити овај процес. Прва прелиминарна листа која буде оформљена и спремна за седницу, биће објављена на нашем сајту.

Регионални центар почиње са радом 12. августа, тако да колеге које имају било какве примедбе на поступак бодовања у школама могу да се обрате како би правовремено реаговали.

ТРЕСЛА СЕ ГОРА…

И поред помпезне најаве да ће се проблем образовне сегрегације ученика решити, шест месеци након започете кампање све је извесније да нема конкретних резултата. Синдикат образовања Јабланичког округа у једном тренутку укључио се у ову причу, подстакнут захтевом чланова ОШ „Петар Тасић“, и истакао чиниоце и могућности за решавање овог проблема. Међутим, надлежни у релевантним институцијама кренули су неким другим путем. Путем којим се очигледно не стиже нигде.

Наше колеге из ОШ „Петар Тасић“ у Лесковцу настављају да указују на постојећи проблем, јер су они свакако најсвеснији сегрегације. Свакодневно се сусрећу са том чињеницом и последицама које остатку јавности нису блиске. Из тог разлога у четвртак је Синдикална организација ОШ „Петар Тасић“ издала саопштење за јавност.

Регионални центар ће, као што смо већ и најавили, подржати свако решење надлежних структура које је у складу са Законом.

УСВОЈЕНИ ЗАКОНИ О ОБРАЗОВАЊУ

Данас су усвојени закони о образовању који ступају на снагу 8 дана након објављивања у Службеном гласнику и примењиваће се од школске 2013/2014. године.

Нове законе можете преузети овде:

СТРЕПЊЕ КОЛЕКТИВА ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

Да ли ће Град Лесковац и Школска управа Лесковца заиста решити вишедеценијску сегрегацију Ромске деце у ОШ „Петар Тасић“ ???

Синдикална организација ОШ „Петар Тасић“ је охрабрена закључцима и одлукама са састанка директора основних школа града Лесковца поводом вишедеценијског проблема  сегрегације Ромске деце у Основној школи „ Петар Тасић“ у Лесковцу.

Састанак је одржан 03.06.2013. године у сали Центра за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу. Ово је био трећи састанак под окриљем Града Лесковца, а све на иницијативу директора ОШ „Петар Тасић“. Синдикат ОШ „Петар Тасић“ се активно укључио у решавање овог проблема јер је чланство синдиката школе на последња два заседања одлучило да да све своје  људске ресурсе и капацитете ради помагања у решавања горућег друштвеног и градског проблема – Образовне сегрегације Ромске националности.  Састанку су присуствовали начелник Градске управе за друштвене делатности, начелник Школске управе, републички просветни инспектор, шеф кабинета градоначелника, шеф кабинета помоћника градоначелника, председник синдиката ОШ „Петар Тасић“, председник школског одбора ОШ „Петар Тасић“ , два представника колектива ОШ „Петар Тасић, председник Одбора  Јабланичког округа  Синдиката образовања Србије и директори осам градских школа.

Председник Синдиката ОШ „Петар Тасић“ мр Ивица Поповић, председник школског одбора и представници колектива су задовољни протеклим састанком у свим његовим сегментима. Овај став је из разлога што су, након деценијске сегрегације Ромске деце у нашој школи, по први пут нова Градска структура, Школска управа града као и републички просветни инспектор, дефинитивно одлучили да организовано и системски стану на пут деценијске небриге Града у решавању сегрегације Ромске деце у ОШ „Петар Тасић“. Због деценијске небриге предходних Градских власти, који су  „под тепих“ стављали опасан друштвени и градски проблем , ОШ „Петар Тасић“ је дошла у ситуацију да постане чисто Ромска школа. Последњих шест година редовно се признају два чисто ромска оделења у први разред и једно мешовито национално оделење. Из године у годину, то је једино мешовито оделење, има све мање и мање српске деце. Ове школске године је уписано само пет ученика српске националности, а за наредну 2013-2014 годину се није уписало нити једно дете српске националности. Чињеница је да са реона школе има  четрдесет детета српске националности и двадесет и пет детета ромске  националности за упис у први разред школске 2103-2014 године. Тренутно је тестирано свега седамнаест Ромске деце и ниједно Српско дете. Небрига бивших Градских власти је достигла очигледни врхунац у пропадању једне, некада давно, успешно – срећне и угледне вишенационалне градске школе.

На срећу, нова Градска власт, друштвене структуре града, Школска управа и републички просветни инспектор су услишили молбе директора наше школе, запослених у школи, Синдикат школе, и ушли у процедуру и поступак  решавања овог градског и друштвеног  проблема.

На поменутом састанку Града, у решавању проблема сегрегације Ромске деце у ОШ „Петар Тасић“,  ДОНЕТЕ СУ ОДЛУЧНЕ ОДЛУКЕ у решавању овог проблема наше школе.

 ОДЛУКЕ

1. Директори свих основних школа треба да доставе Републичкој просветној инспекцији спискове тестиране и уписане деце, са ЈМБГ и адресама родитеља, до 04.06.2013. године у 12h.

2. Директори школа, у року од 5 дана, морају да обавесте родитеље који су поднели захтев за упис ученика са друге територије,  да нису у могућности овог момента да упишу њихово дете, до формирања одељења и да их упуте у школу којој територијално припадају.

3. Директори се обавезују да неће тестирати и уписати ниједно дете које не припада школи по рејонизацији.

4. Деца могу бити уписана после формирања одељења ако су испуњени услови, али не преко законски одређеног броја.

За напред наведене одлуке гласалo je 12 присутних, а троје присутних (Јовица Марјановић, Илија Ђорђевић и Светислав Прокопијевић) су били уздржани.

Синдикат ОШ „Петар Тасић“ ће максимално пратити активности и реализацију донешених Одлука. Акциони план Синдиката ОШ „Петар Тасић“ се састоји у следећем:

 1. Преузимање спискова молби родитеља деце са реона наше школе, од републичког инспектора и начелника Школске управе, који желе да упишу своју децу у околне школе,
 2. Иницијатива Синдиката школе да Град Лесковац организује састанак са поменутим родитељима, ради презентовања стратегије Града према школи „Петар Тасић“
 3. Иницијатива Синдиката школе да се уради системска позитивна медијска кампања Града Лесковца према нашој школи.
 4. Иницијатива Синдиката школе да Полицијска управа града Лесковца провери сваки фиктивни  покушај родитеља да мења место пребивалишта ради уписивања своје деце у околне школе.

Синдикат ОШ „Петар Тасић“ стрепи да ће донешене Градске Одлуке бити изигране, као и предходна усмена обећања прошлих градских власти . На потезу је Град Лесковац, Школска управа, републички просветни инспектор да докажу своју искреност у својим  позитивним „Одлукама“ за решавање образовне сегрегације деце Ромске националности у ОШ „Петар Тасић“.  

 председник синдиката

 мр Ивица Поповић

ПРОЦУРИЛО…

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Разлог за померање полагања теста из математике на завршном испиту за ученике основних школа за среду 19.6.2013. године, представља још један доказ безглавог функционисања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Претходних месец и више дана, просветна јавност је подигнута у стање приправности, извођењем силних обука за дежурне наставнике, за супервизоре, за прегледаче и директоре школа, а све у циљу постизања веће контроле исправности резултата тестирања на завршном испиту. Након поменутог малтретирања запослених и спровођења обуке, која је документована јучерашњом ружном сликом и практичним упоређивањем наших ученика са затвореницима, са врха система дешава се сраман пропуст. Завршни  испит у 2013. години очигледно је нерегуларан. Његову регуларност неће учврстити ни резервни тест из математике заказан за сутра, нити ико може гарантовати регуларност теста из српског језика који је рађен јуче.

Због  оваквог поигравања са ученицима, родитељима и просветним радницима и посредно целом нацијом, због потпуног игнорисања вишегодишњих реалних и образложених захтева просветних радника са циљем измена предлога закона и због вишегодишњег урушавања система образовања и васпитања, Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије захтева од ресорног министра Жарка Обрадовића да хитно поднесе оставку.

ЈОШ ЈЕДНА РАДНА НЕДЕЉА

После успешног штрајка упозорења који је на територији Јабланичког округа подржан у 40 школа, многе школе јавиле су се и тражиле присуство делегације нашег синдиката како би им биле разјашњене недоумице везане за систем финансирања по броју ученика и примену Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника.

Делегација Регионалног центра у последњих десет дана обишла је Пољопривредну школу у Лесковцу, ОШ „Десанка Максимовић“ у Грделици, Средњу школу у Грделици, ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу и ОШ „Вук Караџић“ у Лесковцу. Грделичким школама дониране су беле табле, присутне колеге биле су у могућности да поставе и добију одговоре на многа спорна питања, а после сваког састанка подвучена је потреба да делегација синдиката чешће обилази школе – чланице.

До краја јуна планиране су посете у још неколико школа, а Регионални центар по плану посета треба да до краја календарске године својим присуством испоштује сваку општину на својој територији.

ЗАВРШЕНЕ ДРУГЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ И ПОТПИСАН СПОРАЗУМ СА СОНК – ОХРИД

У петак, 7. јуна 2013. године Регионални центар Лесковац дочекао је делегацију Регионалног одбора за Охрид Синдиката за образовање, науку и културу Македоније. Делегацију је до просторија синдиката спровела мото-патрола Полицијске управе Лесковац којој се захваљујемо на сарадњи.

По доласку, представници регионалних центара синдиката обе државе усагласили су текст споразума, договорили се о покретању иницијативе стварања стратегије заједничког синдикалног деловања Балканских земаља и дефинисали протокол потписивања споразума.

У 19 часова у ресторану „Парк“ у Лесковцу почела је Свечаност, организована за крај наставне године, на којој се по плану рада Регионалног центра додељују признања најуспешнијим екипама спортских сусрета. Присуствовало је око 250 просветних радника са територије Јабланичког округа, углавном из школа које су учеснице игара. Својим присуством, свечаност су увеличале и многобројне званице. Представници Синдиката образовања Србије, Синдиката за образовање, науку и културу Војводине, Школске управе Лесковац, српско-македонског друштва „Илинден“, директори школа и остали гости, уживали су у програму и предивној забави. Још једном, Регионални центар је допринео ширењу позитиве и пријатељства међу запосленима у образовним установама.

Најпре се приступило свечаном потписивању СПОРАЗУМА О ПРИЈАТЕЉСТВУ И САРАДЊИ, којим су председник Регионалног одбора Охрид СОНК Македоније Аце Речкоски и председник Регионалног центра Лесковац СОС Александар Ничић озваничили започету сарадњу, а затим су најуспешнијим екипама спортских сусрета додељени пехари и признања. Свеукупни победник ДРУГИХ окружних спортских игара је Економска школа Лесковац.

На овогодишњим Спортским сусретима просветних радника Јабланичког округа учествовало је 120 екипа из 24 школе а такмичења су организована у 9 спортских дисциплина на општинском и окружном нивоу. Такмичења су трајала од марта до краја маја, распоређена по дисциплинама и нивоима а одржавана су сваког викенда.

БОРБА ПРОТИВ СЕГРЕГАЦИЈЕ ИЛИ…?

Данас је у Центру за стручно усавршавање одржан састанак, представника градских структура, Школске управе Лесковац и директора 8 основних школа (ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „Петар Тасић“, ОШ „Вожд Карађорђе“, ОШ „Васа Пелагић“, ОШ „Трајко Стаменковић“, ОШ „Коста Стаменковић“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Јосиф Костић“). Сасатанак је одржан на иницијативу директора и наставника ОШ „Петар Тасић“. Циљ састанка, који се у овом саставу организује по трећи пут, је спречавање сегрегације у школи „Петар Тасић“.

Састанку су присуствовали и представници запослених из школе „Петар Тасић“, као и председник Регионалног центра СОС, коме се у петак захтевом за заштиту обратила делегација ове школе.

Регионални центар Лесковац, сагледао је реалну затечену ситуацију и Дописом се данас обратио Граду. У допису се истиче анализа чињеничног стања, као и предлози активности  које би по мишљењу синдиката требало покренути. 

ОВАЈ ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Након бурне дискусије, директорима који су тестирали или уписали децу са територије других школа запрећено је могућношћу разрешења!  Синдикат се противи свакој репресивној мери која нема законско утемељење! Уместо да се створе услови за једнак третман деце у реону сваке школе и да се родитељима деце са реона ОШ „Петар Тасић“ усмереном активношћу покаже спремност да ова школа има реалну будућност као мултиетничка, посеже се за неким, по нашем мишљењу, непримереним решењима.

Директори школа су добили рок од 5 дана да обавесте родитеље деце са реона других школа, који су правовремено поднели захтеве за упис, да нису у могућности да изврше упис до формирања одељења. Мишљења смо да се циљањем у погрешну мету неће доћи до решења. Видећемо како ће се овај процес одвијати.

Став синдиката, који је представљен Граду, сачињен је тако да се потенцира реална могућност спречавања сегрегације али се родитељима у коначном исходу не ускраћује могућност избора школе. Свака друга опција у основи представља изврдавање Закона.

 

ПРОБЛЕМИ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ЗАБРАНАМА У ЛЕСКОВАЧКИМ ШКОЛАМА

Иако је на састанку, који је одржан прошлог четвртка са представницима Града, договорено да се до проналажења одрживог решења настави плаћање провизије платног промета по основу административних забрана запослених, неколико дана касније директорима школа пренето је усмено упутство да обуставе праксу процесуирања овог начина одложеног плаћања за запослене.

Регионални центар подржава оправданост незадовољства запослених и са тим у вези у петак, 31.5.2013. године начелницима Градских управа за финансије и за друштвене делатности прослеђен је упозоравајући допис.

ОВАЈ ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Истовремено је затражена подршка и од директора школа:

„Поштовни, 

Обавештавам Вас да је најављена мера Градске управе за друштвене делатности која се односи на непризнавање трошкова платног промета по основу административних забрана запослених, а која Вам је за сада само усмено саопштена, наишла на оправдано огромно незадовољство запослених због неједнаког третмана буџетских корисника у граду и својеврсног додатног омаловажавања просветних радника у време ниског животног стандарда. Сами сте свесни да школе на годишњем нивоу добијају само око 30% гарантованих буџетских средстава и да је стрпљење запослених у вези са потраживањем заосталих обавеза и даље на високом нивоу. Зато Вас молим да дате допринос у заштити права запослених по основу поменутог проблема. У прилогу Вам шаљем допис који је јутрос прослеђен надлежнима у Граду. О даљим реакцијама Синдиката бићете благовремено обавештени.

Срдачан поздрав,
Александар Ничић“

ДАНАС ОДРЖАН ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У ШКОЛАМА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА

У школама на територији Јабланичког округа данас је одржан штрајк упозорења, организован и најављен по Одлуци Председништва Синдиката образовања Србије са седнице од 24. маја 2013. године. Регионални центар Лесковац овог синдиката, претходних дана организовао је предавања за све председнике Синдикалних организација из свог састава на којима је разјашњен основни концепт Система финансирања по броју ученика, чије се одлагање захтева од стране синдиката.

strajk

Штрајк упозорења представља и својеврсну најаву протеста за следећу школску годину уколико Министарство не прихвати захтеве синдиката. На територији Јабланичког округа данас је штрајк упозорења у различитим облицима  подржан у 40 школа. Основна замисао Регионалног центра била је да се за време првог часа у свакој смени не одржи настава, већ синдикални час за присутне запослене на ком би се колегама образложило штиво са поменутих предавања на тему финансирања по броју ученика. Веома је важно да сваки запослени има увид у суштину овог система, какве би последице могле да настану и са каквим последицама су се сусреле наше колеге из суседних земаља.

Синдикални час из објективних разлога није било могуће организовати у свим школама, па ће ова тема бити анализирана на наставничким већима у току јуна месеца. У неколико школа пријављено је спречавање штрајка од стране директора, и у вези са тим Регионални центар ће наредних дана донети одлуку о евентуалном поступку против истих јер је спречавање штрајка упозорења противзаконито!

У школама у којима је синдикални час реализован, утисци просветних радника су да се више не сме дозвољавати урушавање система образовања и васпитања и да су „десетогодишњим лошим пробама“ уназађене генерације за наредних петнаестак година, па више нема времена за пасиву.

ОДРЖАНА ПОСЛЕДЊА СЕДНИЦА ОДБОРА У НАСТАВНОЈ ГОДИНИ

У петак, 24. маја 2013. године у просторијама Центра за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 18. Седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. На седници су верификовани мандати за шесторо нових чланова, међу којима су новоизабрани председници синдикалних организација које су већ у саставу Одбора али и председници синдикалних организација које су недавно приступиле Регионалном центру. Седницом је председавала подпредседница Марија Савић. Поднети су извештаји о раду у међупериоду, побројане реализоване активности и извршен је ребаланс буџета. Донета је одлука о учешћу Регионалног центра на републичким спортским играма, које ће се организовати у септембру и одлуке о финансирању стручног сарадника и председника Регионалног центра за период после 1. септембра.

У међувремену је пристигла и Одлука Председништва СОС из Београда којом се најављује приступање штрајку упозорења, коју су чланови ОЈОСОС једногласно подржали. После седнице у ресторанском делу ЦСУ организована је мала закуска којом је и званично обележена годишњица постојања Регионалног центра СОС за Јабланички округ.

ПРЕДСЕДНИШТВО СОС ПОДРЖАЛО ШТРАЈК

Данас је у просторијама Синдиката образовања Србије у Београду донета одлука којом се подржава штрајк упозорења Уније СПРС, заказан за 30. мај 2013. године и прецизира листа захтева према Министарству. Председништво је заседало у пуном саставу а све одлуке донете су једногласно.

Штрајк упозорења спровешће се на начин који је већ раније најављен, што значи да у четвртак 30.5.2013. године у школама  неће бити одржан први час у првој и другој смени. 

Синдикат образовања Србије овим потезом жели да стави до знања Министарству да као највећи синдикат просветних радника у Србији сматра да је одсуство слуха Министарства за реалне и разложне захтеве просветних радника недопустиво и да овом приликом само опомиње да просветни радници неће дозволити игнорисање и бахато опхођење од стране Министарства.

ОДЛУКУ И ЛИСТУ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ШТРАЈК?

Последњих месеци репрезентативни синдикати у просвети, по ставовима и захтевима према ресорном Министарству, постигли су висок степен јединства и слагања. Ово свакако представља тренд који треба неговати и не дозволити да лидерске несугласице, којих је просветни народ сит, покрену кола низбрдо. На састанку који је у Министарству одржан пре месец дана и на ком су представницима репрезентативних синдиката представљени предлози за измену Закона о основама система образовања и васпитања, синдикати су имали једнаке ставове и аргументоване примедбе. Ипак, готово да ништа од тога није прихваћено.

Синдикат образовања Србије у петак, 24. маја има заказану редовну седницу Председништва и на тој седници ће се одлучити о начину протеста због игнорисања од стране Министарства.

Чланови на територији Јабланичког округа биће правовремено обавештени о свим појединостима.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ПОКРЕНУО ПРОВЕРУ ПОДАТАКА У ПИО ФОНДУ

Како годинама запослени у просвети имају огромне проблеме приликом одласка у пензију и доживљавају вишемесечно  мрцварење од шалтера до школе и назад небројено пута. Како би се прикупили сви подаци и извршило повезивање и утврђивање стажа, Регионални центар је покренуо акцију превентивног ажурирања података.

У последње време више наших колега указивало је на постојање овог проблема и тражило помоћ синдиката. Највише проблема  пријављено је из општине Медвеђа. Данас је са надлежнима из ПИО фонда – филијале у Лесковцу договорено да се за све школе у округу чије су синдикалне организације у саставу СОС уради листинг и сачини списак података који недостају. Синдикат ће затим проследити школама појединачне листе, па треба веровати да ће се до краја јуна попунити евиденција по овом пресеку.

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА

Данас је у кабинету начелника Градске управе за финансије града Лесковца одржан састанак начелника ове управе Далибора Тричковића, начелнице Градске управе за друштвене делатности Сузане Станковић-Илић и председника Регионалног центра СОС Александра Ничића. Састанак представља наставак преговора које је синдикат започео са градом, али и покушај да се реше могући проблеми који су могли настати да је била испуњена најава да ће се школама забранити одбијање задужења запослених по основу административних забрана посредством рачуноводствене службе.

Наиме претходних дана директори школа добили су најаву од стране Сузане Станковић-Илић да ће се ова пракса укинути. Проблем је у томе што по основу провизија за ове трансакције град троши око 6 милиона динара на годишњем нивоу, а рачуноводствени радници немају законску обавезу да раде тај посао. Такође има школа у којима се овакве обуставе уопште не обрађују, па је свака трансакција према њима далеко исплативија јер сва трансверна средства могу у целости бити употребљена за одређену намену. Школе код којих је висина трошкова платног промета и преко 30.000 динара месечно, добијају „окрњене“ трансакције, тако да никада не могу у потпуности реализовати плаћања за која се средства пребацују.

Председник синдиката је упозорио да би оваква мера изазвала велики социјални бунт јер је „живот на рате“ наша реалност и да је, у многим случајевима где је просветарска плата једини извор прихода за целу породицу, незамисливо преживети без ове погодности. Такође је јасно да би се овим потезом потенцирала нејднакост буџетских корисника. Познато је и да у  осталим општинама округа локалне самоуправе не посежу за сличним мерама.

Како је једна од тема дијалога града и синдиката и почетак исплате путних трошкова запосленима без незаконитог „лимита“ од 4 километра, односно признавање права на сопствени превоз за све запослене у просвети, начелник управе за финансије је упозорио да трошкови платног промета односе половину средстава која би била довољна за путне трошкове на годишњем нивоу.

Председник синдиката није се противио проналажењу решења да запослени учествују у плаћању таксе платног промета уколико се задржи принцип да обуставе иду системски, посредством рачуноводствене службе. Ова такса иначе износи 68 динара по налогу за износ мањи од 3.000 динара. Наравно евентуално пронађено решење могло би се имплементирати ако у пакету буде договорен и одобрен сопствени превоз. Закључак по овим питањима је да се у наредних месец дана ради на тражењу најбољих решења а да до тада, односно до постизања договора са синдикатом, нема промена и да се обуставе раде на исти начин.

Потписивање ПКУ за ПУ „Вукица Митровић“ долази коначно у завршну фазу. Надлежни у граду су прегледали текст који је усаглашен између синдиката и управе предшколске установе и констатовано је да у правном смислу нема ничега спорног. Начелник управе за финансије затражио је још неколико додатних докумената, након чега се ПКУ може потписати. Допуна материјала извршиће се у наредних недељу дана од стране синдиката, а следећи састанак је договорен за 10. јун.

САРАДЊА СА СУБОТИЦОМ

Након посете чланова Председништва СОС нашем центру, представници Покрајинског одбора позвали су нас да учествујемо на традиционалним спортским играма просветних радника Војводине које се 8. пут организују у Суботици. Такмичарски део реализован је у суботу 18. маја, а претходног дана представници региона, покрајине и гости из Мађарске учествовали су на саветовању о систему финансирања по броју ученика. Саветовање је организовано у суботичком Већу Савеза самосталних синдиката а тему је презентовао Раде Ерцег.

За време посете наше делегације разговарало се о међусобној сарадњи и посетама поводом значајнијих догађаја, што би требало да допринесе размени искустава и бољој координацији и подршци на нивоу синдикалног деловања у Републичком одбору.

Боје Регионалног центра Лесковац у такмичарском делу бранили су Зоран Николић и Петар Стојановић из ОШ „Вожд Карађорђе“ из Лесковца, који су на градским играма показали завидне резултате у стоном тенису. Наша екипа је у јакој конкуренцији освојила четврто место.

 

РЕАЛИЗОВАНО ПУТОВАЊЕ ДО ОХРИДА

Сектор за спорт и рекреацију Регионалног центра Лесковац  Синдиката образовања Србије организовао је тродневну ексурзију до Охрида за чланове Синдиката образовања од 27.04. до 29.04.2013. године. Путовање је реализовано посредством туристичке агенције „Плутон турс“. Међу путницима нашле су се наше колеге из Власотинца, Црне Траве и Лесковца.

На ексурзију су кренуле и чланице председништва Секције жена и Регионалног центра синдиката образовања за Јабланички округ са циљем да се успостави међународна сарадња са Регионалним центром синдиката образовања и науке у Охриду.

Охрид је оправдао сва наша очекивања природним лепотама, историјским знаменитостима, богатством манастира, климом и локалним гостопримством. Захваљујући прелепом времену, доброј организацији и локалном водичу, план и програм екскурзије је у потпуности реализован на задовољство свих путника. Синдикалци су посетили Стари град Охрид и у њему цркве св. Јован Канео, св. Софија, св. Климент Охридски, Самоилову тврђаву, манастир св. Наум, Биљанине изворе, и Цитy Мал у Скопљу. Посебан ужитак је било крстарење бродом по Охридском језеру, као и македонско вече у етно ресторану са охридским специјалитетима уз њихову националну музику.

Успостављен је контакт са представницима Председништва Регионалног центра Охрид за образовање и науку на челу са председником Ацом Речковским. Наша делегација наишла је на врло срдачан пријем и сусрет на којем је започета  међународна сарадња између два Регионална центра синдиката образовања. Договорено је да се Регионални  центри  побратиме, потпишу споразум о међународној сарадњи, сарадњи Секција жена, изради заједничких пројеката и размени искустава. У конструктивним разговорима, уочене су сличности и разлике у системима образовања у Македонији и Србији, као и у раду синдиката. Следећи сусрет је заказан за крај августа на обострано задовољство.

Обзиром да је македонско образовање кренуло раније са реформама, из њиховог искуства сазнали смо да нас не очекује епохални едукативни рад са ученицима, већ велики административни намет којем очигледно нигде нема краја. Наиме, просветни радници у Македонији су свакодневно у обавези да писаним и електронским путем бележе сваки одржани час са коментарима и запажањима, као и активности сваког ученика појединачно. Наставници се често екстерно оцењују како од стране Министарства просвете, тако и од стране родитеља и ученика. Уколико се екстерном евалуацијом испостави да је ученик оцењен са две оцене више или мање од добијене на тестирању, предметни наставник је у обавези да иде на саветовање код републичког инспектора. Уколико се то понови, добија отказ. Синдикат образовања у Македонији је, због свега наведеног,  изузетно незадовољан оваквом реформом која није дала видљиве резултате у побољшању квалитета образовања. Ипак истрајном  борбом они су успели су да укину инклузију, која је додатно оптерећивала рад наставника.

Пуни лепих утисака, како радних тако и туристичких, богатији за нова иксуства, сазнања и пријатељства, напустили смо древни Охрид. Са надом и жељом да ће сарадња заживети, са нестрпљењем очекујемо крај августа.

Потпредседница Савић Марија

Председница Секције жена Баба -Алић Ајша

„СТРИПОВАЊЕ“

У оквиру успостављене сарадње Регионалног центра за Јабланички округ СОС и Лесковачке школе стрипа, у којој младе таленте ентузијастички подучавају многе наше колеге, позивамо све наставнике који код својих ученика препознају „стрип-таленат“ да помогну акцију коју покрећемо. КОНКУРС ЗА СТРИП је прослеђен свим школама у округу а биће објављен и у „Новој нашој речи“. Синдикат овом приликом обезбеђује логистичку подршку и део наградног фонда. Конкурс је, по замисли Лесковачке школе стрипа отворен за стрип-цртаче узраста до 19 година.

Овом приликом, позивамо СВЕ НАШЕ КОЛЕГЕ који се баве цртањем стрипова или су вешти сценаристи, да до 10. маја на адресу Регионалног центра пошаљу свој стрип или сценарио за стрип на тему из области образовања! Најуспешнији радови биће награђени и објављени у листу „Синергија“.

За преузимање текста конкурса кликните на сличицу испод!

stripk

РАДНО У АПРИЛУ

У петак, 19. априла 2013. године у просторијама Регионалног центра за Јабланички округ одржан је 3. састанак Комисије за доделу помоћи Регионалног центра, затим седница Председништва ОЈОСОС, конференција за новинаре и седница Председништва Синдиката образовања Србије.

На седници Председништва ОЈОСОС чланови су обавештени о раду виших органа у претходном периоду, презентоване су све активности Регионалног центра које су обележиле рад у првом тромесечју текуће године и дефинисана је платформа ширења чланства у предшколским и високошколским установама на територији Јабланичког округа. Похваљена је акција донирања школа наставним средствима и посебно похваљен покренут пројекат помоћи запосленим члановима у облику организације семинара стручног усавршавања.

Медијима су се затим обратили председник СОС-а Бранислав Павловић, председник Регионалног центра Александар Ничић и подпредседница Регионалног центра Марија Савић. Просветна јавност Јабланичког округа, овом приликом обавештена је о замеркама које СОС има на рачун предлога измена Закона о основама система образовања и васпитања, али и о предлозима синдиката који су прихваћени од стране Министарства. Александар Ничић, обратио се чланству информацијама да је део Стратегије сарадње са Градом почео са реализацијом, да се у најскорије време очекује наставак преговора и да је залагањем СОС код надлежног министарства пронађено решење за исплату накнада запосленима, којима је то право ускраћено у две лесковачке школе због блокаде рачуна. Школа за текстил и дизајн и ШОСО „11. октобар“, након захтева који треба да упуте Школској управи у Лесковцу, од следеће недеље треба да очекују коначно решење насталих проблема. Марија Савић је истакла почетак рада Секције жена, чланица СОС у Јабланичком округу, као и припајање Акционог плана ове секције Стратегији Града која ће се бавити питањем родне равноправности. Бранислав Павловић, оштро је критиковао намеру Министарства да и поред противљења свих просветних синдиката започне примену финансирања по броју ученика и нагласио да ће се синдикати против тога борити свим дозвољеним средствима, укључујући и штрајк. Овај систем финансирања, по његовим речима, у суседним земљама оставио је без посла и до 20% наставника, али да има и земаља  које нису прибегле овој стратегији, попут Словеније, и да треба пажљиво и без брзгања пронаћи решење.

После веома посећене конференције за новинаре, одржана је седница Председништва СОС, која се по први пут организује у Лесковцу и чије одржавање у просторијама првог Регионалног центра СОС представља својеврсну подршку децентрализацији Синдиката образовања Србије и подстрек наставку квалитетног рада овог центра. На седници је претресан предлог измена Закона о основама система образовања и васпитања и донета је одлука о покретању иницијативе која ће оспорити велики број непотребних семинара, на чије се похађање приморавају просветни радници у Србији, а који основну корист доносе једино реализаторима истих, при чему нико не води рачуна о могућем сикобу интереса извођача семинара.

На крају дана, чланови Председништва Регионалног центра Лесковац и Председништва Синдиката образовања Србије, у неформалном разговору разменили су мишљења и искуства. Недвосмислено се може закључити да посета руководства СОС Регионалном центру у Лесковцу није случајна и да ће у будућем периоду овај центар бити домаћин и других скупова у оквиру саме организације али и дешавања међународног карактера.

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЉЕ

У недељу је у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржан семинар „Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе“. Семинар је похађало двадесет четворо учитеља из различитих основних школа Јабланичког округа. На овај начин Регионални центар Лесковац започиње посебан вид помоћи запосленим члановима, која се огледа у финансирању стручног усавршавања. 

У следећем кругу биће обухваћени наставници оних школа које у недељу нису имале своје представнике. За ову годину планирано је да Регионални центар до четири пута награди своје чланове, тако да све школе, односно синдикалне организације у Јабланичком округу, буду обухваћене.

ПОЧЕЛЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ ЖЕНА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЛЕСКОВАЦ

Након Седнице Председништва Секције жена Регионалног центра Лесковац, која је одржана 25. марта 2013. године и на којој је осмишљена стратегија деловања ове секције, 5. априла 2013. године у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је Друга седница Одбора Секције жена за Јабланички округ. Овај Одбор тренутно броји 36 чланица.

Председавајућа је присутне упознала са дневним редом који је био допуњен обавештењем Марије Савић о изради акционог плана за рад и активности Секције жена. На састанку је анализиран програм активности и план рада за 2013. годину који је једногласно усвојен.

Секција жена бавиће се положајем жена у Синдикату образовања, утврђивањем синдикалне политике за унапређење родне равноправности, радно-правном заштитом жена запослених у образовању, организовањем семинара, округлих столова, превентивном здравственом заштитом жена, подстицањем и промоцијом стваралаштва у оквиру новинарске, ликовне, драмске, литерарне подсекције и стваралачке подсекције „Златне руке“ и сарадњом са другим сличним организацијама.

Информисање жена, чланица женске секције обављаће се путем Синдикалног пера, Синергије, путем веб сајтова Синдиката образовања, путем брошура и других медија. Чланицом Секције жена на нивоу Јабланичког округа постаје се потписивањем приступнице, која посебно креиране за Регионални центар Лесковац, уз услов чланства у Синдикату образовања Србије. Свака чланица добија посебну чланску карту.

Одбор се сложио да акценат за наредни период буде кампања учлањивања жена, посебно млађих колегиница, у Синдикат образовања и едукација жена из области синдикалних питања.

Један од слогана секције је „СВА СНАГА И МОЋ НАЛАЗЕ СЕ У ТЕБИ“.

Председница

Баба-Алић Ајша

САОПШТЕЊЕ РУКОВОДСТВА СОС

Број: 38

Београд, 5. априла 2013.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Одлаже се примена финансирања по глави ученика

Јуче је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак представника свих репрезентативних синдиката и представника Министарства. Састанку је председавао др Зоран Костић, а били су присутни и помоћници министра и државни секретари, као и правници из Министарства.

Тема састанка била је измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања. Од стране синдиката и од стране Министарства просвете предложене су измене у око шездесетак чланова Закона, са циљем усклађивања са Стратегијом развоја образовања до 2020. године.

Главна примедба Синдиката образовања Србије која се односи на померање рока за примену новог начина финансирања по глави ученика, са школске 2014/15 на школску 2020/21 годину прихваћена је.

Синдикат образовања Србије предложио је, што је такође прихваћено, да се појача одговорност директора у случају  незаконитог давања отказа и других одлука које су довеле до блокаде рачуна или наношења штете школи.

Наша примедба је такође била да се обавеза исплате јубиларних награда премести са локалне самоуправе на државу, тј да се јубиларне награде исплаћују из Републичког буџета. У начелу је и ово прихваћено, али остало је да се о томе изјасни Министарство финансија и привреде.

Још једном се и на овом сатанку потврдила потреба да синдикати пре доношења неког закона саставе заједнички предлог и да наступе јединствено према Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и осталим министарствима, јер једино тако можемо нешто конкретно да урадимо за запослене у образовању.

Оно што није добро, а изгледа је постала пракса овог Министарства, јесте да се синдикати обавештавају у последњи час о раду на измени закона. Овај пута нам је остављено само три дана да доставимо своје примедбе и предлоге, а да притом нисмо знали шта од чланова Закона Министарство просвете, науке и технолошког развоја жели да промени. Зато се није ни дискутовало о члановима Закона који се мењају на предлог Министарства.

Још гора ствар је да Министарство просвете хоће да заједно са изменама Закона о основама система образовања и васпитања пошаље у скупштинску процедуру и Закон о основној школи, Закон о средњој школи и Закон о образовању одраслих. Значи – све у пакету.

Синдикатима није дата могућност да утичу на коначан предлог ових закона, што је свакако лоше, јер би имали итекако шта да кажемо о неким члановима. И тако, привид социјалног дијалога се наставља.

Председник Синдиката образовања Србије

    Бранислав Павловић

ЗАВРШЕНА ТАКМИЧЕЊА У ПЛИВАЊУ, СТОНОМ ТЕНИСУ И КУГЛАЊУ

У суботу, 30. марта 2013. године у СРЦ „Дубочица“ у Лесковцу одржана су окружна такмичења просветних радника у куглању, пливању и стоном тенису. На овим текмичењима постигнути су следећи резултати:

На такмичењу у пливању прво место освојила је екипа Економске школе „Ђука Динић“ из Лесковца, док је другопласирана екипа ОШ „Јосиф Костић“ из Лесковца.

На такмичењу у куглању прво место освојила је екипа ОШ „Васа Пелагић“ из Лесковца, другопласирана је екипа Пољопривредне школе а трећепласирана екипа ПУ „Вукица Митровић“.

На такмичењу у стоном тенису прво место освојила је екипа ПУ „Вукица Митровић“ из Лесковца, другопласирана је екипа Техничке школе из Лебана а трећепласирана екипа ОШ „Синиша Јањић“ из Власотинца.

ПОЧЕЛЕ II СПОРТСКЕ ИГРЕ

У суботу, 23. марта 2013. године, градским такмичењем у стоном тенису и окружним такмичењем у пикаду почеле су овогодишње окружне спортске игре које треба да се заврше крајем маја месеца. На првим такмичењима која су одржана у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу учествовало је 19 екипа из 12 Синдикалних организација.

На окружном такмичењу у пикаду 1. место освојила је ОШ „Петар Тасић“ из Лесковца, док су другопласиране и трећепласиране екипе из ОШ „Васа Пелагић“ и ОШ „Коста Стаменковић“.

На градском такмичењу у стоном тенису 1. место освојила је ПУ „Вукица Митровић“, другопласирана је екипа  ОШ „Бора Станковић“ из Вучја, а трећепласирана екипа ОШ „Вожд Карађорђе“. Финалисти градског такмичења имају пласман на окружни ниво такмичења.

НАПОМЕНА: за 30.3.2013. године мења се сатница такмичења због промене расположивих термина СРЦ „Дубочица“. Окружно такмичење у стоном тенису одржаће се од 9:00 до 11:00. Окружно такмичење у куглању одржаће се од 10:00 до 13:00. Окружно такмичење у пливању одржаће се од 13:00 до 15:00.

ДАНАС ЈУБИЛАРНЕ У ЛЕСКОВЦУ

Како је јуче, 18.3.2013. године на седници Градског већа усвојена одлука о прерасподели средстава за исплату јубиларних награда у основним и средњим школама, данас ће почети исплата ове обавезе. Запосленима који ово право остварују у основним и средњим школама на територији Града биће исплаћене јубиларне награде, осим у Школи за текстил и дизајн и ШОСО „11.октобар“. Има назнака да ће наша интервенција према министарству уродити плодом и да ће се убрзо доћи до решења.

ИНФО

 • Распоред такмичења на II СПОРТСКИМ ИГРАМА радника у просвети Јабланичког округа можете преузети ОВДЕ!
 • Списак пријављених екипа по спортовима можете преузети ОВДЕ!

ОД ПОНЕДЕЉКА ДИСТРИБУЦИЈА ПРВОГ БРОЈА „СИНЕРГИЈЕ“

Након анализе статистичких података који показују да свега 10% чланова посећује наш сајт, и анализе  информација добијених обиласком терена, суочили смо се са чињеницом да већина просветних радника нема основне информације везане за радно-правну заштиту, измене разних Правилника у оквиру образовног система а на крају и са чињеницом да већина наших чланова нема потпуне информације чак ни о деловању нашег Синдиката на окружном нивоу. Из ових разлога одлучили смо да покренемо окружни СИНДИКАЛНИ ИНФОРМАТОР Регионалног центра СОС за Јабланички округ.

sin1

Тако је настао синдикални информатор „СИНЕРГИЈА“ који ће просветним радницима у Јабланичком округу у будућем периоду презентовати неопходне информације везане за рад Регионалног центра и образовних установа. Синергија се штампа у 1500 примерака, што значи да ће више од 50% наших чланова моћи да добије лист „у папиру“. Поред тога, Синергија ће моћи да се чита и у електронској форми преко нашег сајта.

Овом приликом позивамо све заинтересоване просветне раднике из округа да нам достављају текстове о дешавањима из области образовања. Синергија ће излазити периодично, а најмање два пута у току једног полугодишта.

ПРВИ БРОЈ СИНЕРГИЈЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВДЕ!

ПРОЛЕЋНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

За пролећни распуст, Регионални центар Лесковац организује путовање до Охрида и путовање до места Банско у Бугарској.   Путовање до Бугарске ради се у сарадњи са Учитељским друштвом Лесковац. Заинтересоване колеге могу се пријавити у својим школама, у Регионалном центру,  мејлом или телефоном.

ohbansko13

КОЛАРИЋУ – ПАНИЋУ…

Више од  деценије образовни систем у Србији опседа магла, чијој густини и сами доприносимо на различите начине. Често се међу нама чује одмерена теза „Од кад психолози коло воде, све је отишло у пропаст…“. Не може се потврдити да је баш то разлог за суноврат образовања, али се не може ни порећи поступност и систематичност у урушавању вредности образовног система којим смо се некада дичили. Општи утисак је да „иновације и освежења“ која стално брзоплето преписујемо од  „развијеног друштва“  често немају претпостављени ефекат и не доносе бољитак. Изгледа да „учени људи“ којима је препуштена судбина најважнијег државног система нису баш пуно размишљали о специфичностима нашег поднебља, па су све и свашта калемили на један корен. Ми, ипак не маримо за то и као слепи се трудимо да у свим „новопримењеним“ стварима видимо и оно чега заиста нема. У потрази за оправдањем склони смо да још више разрадимо будалаштине на чију смо примену приморани, и тако омчу око врата превежемо још једном, за сваки случај! Сами себе заплићемо!

Велики је број „иновација“ које треба поменути, писати о њима, организовати јавне расправе и успротивити се најзад на сваки могући начин узурпацији здравог разума. Нажалост, најписменија делатност дозвољава кордоне глава у песку у својим редовима а то нас скупо кошта и коштаће нас и више ако се нешто не учини! За ову прилику изабрао сам нови Правилник о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Последњих неколико месеци у школама у Јабланичком округу педагошки колегијуми утврђују „бодовну листу“ по којој ће наставници, васпитачи и стручни сарадници прикупљати неопходне поене на годишњем нивоу.

Поени, сати, бодови?! О чему се овде ради?! Веровали или не, већина наших колега и даље не зна за нову обавезу. Али зато у члану 27. овог Правилника јасно пише да „у оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности“. Наравно обавеза сакупљања 120 бодова у петогодишњем периоду за очување лиценце остаје да важи. На распетљавање математичких заврзлама и међусобне повезаности бодова, поена и сати нећу трошити редове, али зато морам да истакнем колико је „44 сата стручног усавршавања“ обесмислило само стручно усавршавање.

Увидом у утврђене „Облике стручног усавршавања“ по школама у округу, који предвиђају и број могућих сати који ће се признати, наилази се на толико глупости да се за почетак отрежњења наших колега слободно може предложити преформулација наслова табеле у „Увод у бесмисао“. Ово је слична прича као са стандардима који су прописани за крај циклиуса основног образовања, па се неко поиграо терајући нас да их прописујемо за сваки разред. Неко нешто пропише, онда се то гурне међу нас, па се затим утркујемо ко ће „боље“ (читај сложеније) да разради оквирно штиво. У ствари се замајавамо нечијим игрицама док суштина промиче поред нас и постаје маргина.

slajdPS

Нико се више не бави наставом. Нико се не бави садржајем наставе. Сви смо слуђени формом и трком да се она задовољи. Поједине колеге се данас такмиче у разради сервираних небулоза, а нико не примећује замену теза и шта нам се гура под тепих. Наравно, ентузијастичко слепило треба опростити, али већина коначно мора да реагује. По Правилнику који помињем, потребно је  сакупљати сате и документовати их извештајима, записницима, фотографијама, сценаријима, а листа облика стручног усавршавања садржи ангажмане који, прво – не спадају у стручно усавршавање, а друго – представљају рад који се „награђује“ сатима и поенима уместо зарадом. Толико нам се појачава административно документовање рада да нам рад баш тако и промиче. И уместо да схватамо шта нам се сервира, дозвољавамо да, као у неким школама, стручни сарадници оверавају број остварених сати на основу предате документације!? Па како је могуће да се учешће у разним тимовима, израда школских часописа и сајтова награђује сатима?! И да још то буде обавеза?! Израда сајта, часописа и летописа је стручни рад – а не стручно усавршавање! То је додатно утрошено време које мора бити додатно плаћено или добровољно уложено! Учешће у раду стручних органа установе, извештавање са стручних скупова или студијских путовања, излагање одгледаних или прочитаних едукативних садржаја не сме да буде обавеза и морање. То је ствар етике, личног избора… Једноставно, вештачки се не могу добити природни процеси. А ако већ учествујемо у нечијем експерименту, експериментално ћемо се и понашати, а то сигурно неће побољшати квалитет образовања! Да је листа послова, уместо сатима, вреднована процентима додатка на плату, то би било поштено. Свако би у складу са својим интересовањима и афинитетима изабрао да уложи или не уложи  додатни рад. И то би било квалитетно, јер је ствар избора запосленог уз гарантовану мотивацију. Али држави очигледно не треба квалитет, него је неко преписао систем компјутерске игрице, па нам је увалио виртуелне поене и жетоне. Гарантујем да ће се убрзо разним техникама изиграти ова бесмислица, где ћемо, опет на уштрб наставе, трошити мисли на начине „како доскочити систему“.

Предлажем да све школе преиспитају своје „бодовне листе“ и да педагошки колегијуми, пошто већ морају, утврде систем бодовања такав да сваки запослени унапред има уписана фамозна 44 сата. У инат неразуму – за достојанство професије!

Александар Ничић

ОБАВЕШТЕЊЕ

Седница Градског Већа града Лесковца, која је требало да буде одржана у понедељак, одложена је, па се стицање услова за исплату јубиларних награда за 2012. годину није десило. Данас су одржане консултације и припрема нових тема о којима се на предстојећем Градском Већу треба расправљати. Не постоје назнаке да се договор о исплати јубиларних награда у овом месецу не испоштује. На јучерашњем састанку са начелником Градске управе за финансије, Далибором Тричковићем, дате су последње гаранције да ће се ова обавеза извршити у току следеће недеље.

Ако из било каквих разлога дође до застоја у реализацији, Регионални центар ће иницирати утужења. Постоји могућност да проблем исплате настане у Школи за текстил и дизајн и ШОСО „11.октобар“, јер су ове школе дуже време у блокади. Град је већ послао допис надлежном министарству са захтевом да се за запослене у овим школама одобри директна уплата на њихове текуће рачуне. Ради убрзања овог процеса и додатног притиска, председник Регионалног центра, Александар Ничић, јуче је председнику СОС-а послао следећи ДОПИС.

Предлог Посебног колективног уговора за запослене у ПУ „Вукица Митровић“, предат је представницима Града. Очекујемо да убрзо дође до евентуалног усклађивања текста и да овај ПКУ коначно буде потписан.

 

О ИСПЛАТИ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА У ЛЕСКОВЦУ

Број: 197,

Лесковац, 08.03.2013.год

СИНДИКАТ  ОБРАЗОВАЊА  СРБИЈЕ

СИНДИКАЛНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИЦИМА

 Предмет:  Обавештење

Поштовани,

Обавештавам Вас, да смо од представника Локалне самоуправе града Лесковца добили потврду, да ће се након седнице Градског већа која ће се одржати у понедељак 11.03.2013.године, извршити прерасподела новчаних средстава којом би се стекли услови за исплату јубиларних награда упошљеницима  свих школа на територији града Лесковца, па ће се исплата јубиларних награда реализовати у току наредне недеље.

С поштовањем,

председник

Александар Ничић

 

„БАЛ“ ЗА ПАМЋЕЊЕ

У организацији Регионалног центра Лесковац СОС, синоћ је у препуној сали ресторана „Парк“ у Лесковцу уприличена велика забава просветних радника школа са територије града поводом прославе Дана жена. Прослави је присуствовало око 250 просветних радника из укупно 12 образовних установа, а из редова званица, својим присуством манифестацију су подржали начелник и просветне саветнице Школске управе Лесковац, као и председник Учитељског друштва Лесковац.

DSCI0068

„Дугујемо једни другима да се познајемо, препознајемо и међусобно помажемо, а овакви скупови свакако томе доприносе, занемарујући разлике којима смо обојени… “ - истакао је, предеседник Регионалног центра, отварајући свечаност.

8. МАРТ

СРЕЋАН ПРАЗНИК  ДРАГЕ КОЛЕГИНИЦЕ!!!

РАСПИСАНЕ II СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ОКРУЖНОМ НИВОУ

Данас су расписане ДРУГЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ синдикалних организација Синдиката образовања Србије на нивоу Јабланичког округа. Планом такмичења предвиђено је да игре почну марта месеца и да трају до краја маја. За поједине спортове организоваће се општински и окружни ниво такмичења, а за неке ће се одмах играти на окружном нивоу.

Синдикалне организације које желе да узму учешће на играма ове године, треба да преузму следеће материјале, да их проуче и изврше пријављивање у предвиђеним роковима:

Као и прошле године, организациони одбор игара саставиће репрезентацију за републичке спортске игре које ће се одржати септембра месеца. У састав репрезентације ући ће по један, два или три такмичара из синдикалних организација које учествују на окружним играма, у складу са утврђеним критеријумима.

ВИП – ДРУГА ПРИЧА

НОВИ ПРОБЛЕМИ СА ВИП-ом

У среду, 13.2.2013. године, ВИП МОБИЛЕ ДОО је баринговао позиве свим корисницима ВПН мреже АНЕ СЕРБИКО, иако су до 6.2.2013. корисници исплатили дуговања која су имали закључно са 31.12.2013. године. Истог дана, посредством менаџера ВИП-а задуженог за овај део мреже добили смо информацију да су у току радови на мрежи и да ће се саобраћај нормализовати убрзо. Међутим, већ дан касније, господин Марјан Додлек из ВИП-а обавестио нас је да ће застој потрајати до понедељка (18.2.2013.) и да ће уколико „проблем“ не буде решен понудити нашем синдикату директни прелазак у ВИП мрежу али под лошијим условима по наше чланове. Како синдикат неће прихватити никакво погоршање потписаних услова, састали смо се са представницима АНЕ СЕРБИКО како би осигурали интегритет наших чланова који су корисници ове мреже.

Договорено је следеће: Ако се до четвртка, 21.2.2013. године,  не обезбеди нормализација саобраћаја од стране ВИП-а, сваки члан – потписник уговора о коришћењу услуга АНЕ СЕРБИКО, моћи ће да изабере једну од опција – ПРВА ОПЦИЈА: Раскид уговора при чему мобилни телефон остаје у власништву корисника без накнаде; – ДРУГА ОПЦИЈА: Потписивање анекса уговора и даље коришћење мреже при чему претплатнички број остаје исти уз промену оператера и префикса (060), али уз исте услове који су важили до сада. 

ДОПИС КОЈИМ НАС „АНЕ СЕРБИКО“ ЗВАНИЧНО ОБАВЕШТАВА О ПРОБЛЕМИМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА РЕШЕЊЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

Иначе акција „СВИ ПРОСВЕТАРИ У ЈЕДНОЈ МРЕЖИ“, чија је реализација започета још априла 2012. године, а сматрамо да је одлично замишљена, стално је била прекидана и опструирана посредством разних фактора, због којих се синдикат још на самом почетку обратио надлежнима у ВИП-у. Међутим од стране ВИП-а смо најпре обавештени да је АНЕ СЕРБИКО њихов званични ВПН партнер, да је умрежавање одрживо по условима које даје АНЕ СЕРБИКО и да ће се у једном тренутку уговори потписати и директно са ВИП-ом, под истим условима. Од господина Марјана Додлека, менаџера ВИП-а, више пута нам је најављена писмена понуда директних услуга, коју до данас нисмо добили. Сви застоји у реализацији акције до сада, проузроковани су застојем на релацији ВИП-АНЕ СЕРБИКО, али уз одсуство решења од стране ВИП-а. Просто је невероватно да једној оваквој компанији није нимало стало до могућих 3000 корисника (до сада је уз све потешкоће умрежено око 600 корисника). Чак су усмене понуде које смо добијали од менаџера ове компаније садржале неприхватљиво лошије услове од оних које смо уживали у међувремену, иако је ВИП званично гарантовао исте услове. За разлику од велике компаније ВИП, која није успевала да олакша пут до корисника,  једна мала фирма (АНЕ СЕРБИКО) је све ово време „пеглала“ пропусте ВИП-а и  сама куповала телефоне и додељивала их корисницима уз претплату од 50 динара, како би акцију учинила одрживом?!

Као доказ изнешених тврдњи објављујемо мејл који је у мају 2012. председник Регионалног центра упутио надлежнима у ВИП-у, и одговор који смо добили. САДРЖАЈ ОВЕ ПРЕПИСКЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

Како год да се расплете ова заврзлама, ВИП би дефинитивно требало да мења слоган. Предлажемо: „ВИП – ПОСЛЕДЊА ПРИЧА!“

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И САРАДЊА

Првог фебруара одржане су и прве седнице Председништва и Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије у 2013. години. Почетак је године, па је време да се прикажу начин пословања и резултати рада у протеклом, и поставе планови за предстојећи годишњи период.

Тим поводом, ОЈО СОС разматрао је и једногласно усвојио финансијски извештај председника о раду Регионалног центра за 2012.годину, као и план рада и финансијски план за 2013. годину, па је Регионални центар добио регулативни оквир рада за актуелну годину.

Овог  фебруара, рад Председништва и Одбора били су усмерени на:

- повећање протока информација и сарадње унутар синдикалне структуре, усвајањем препоруке Председништва о именовању координатора СОС-а за сваку од општина до 15 фебруара;

 -заступање интереса радника свих општина на територији Јабланичког округа од стране Регионалног центра према локалним властима, усвајањем препоруке Председништва о  подношењу извештаја Регионалном центру о проблемима исплате јубиларних награда и путних трошкова до 15 фебруара.

- стварање услова веће заступљености синдикалних организација у раду Регионлног центра, усвајањем препоруке Председништва  о делегирању  чланица у новонасталу Секцију жена до 15. фебруара.

 -формирање јединствених евиденционих база до 01.03.2013.године.

Значајан допринос подршци рада Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, дали су својим присуством и гости- представници Златиборског и Браничевског округа СОС-а, Милка Митровић и Радомир Шојановић, који су кроз дискусију на тему заједничких проблема и начина решавања истих, поделили сопствена искуства и корисна сазнања. Овим гестом отворена су врата међуокружне сарадње у оквиру СОС-а.

ОДРЖАН САСТАНАК О ПЛАНУ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2013/14

У Техничкој школи „Раде Металац“ у Лесковцу,01.02.2013.год.  одржан је састанак поводом плана уписа за 2013./2014.годину.

Састанку су присуствовали: начелник Школске управе Лесковац, представници Националне службе за запошљавање, представници лекарске комисије, директори средњих школа са територије Јабланичког округа и представници Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије.

Свака од средњих школа предала је свој план уписа за 2013./2014.годину.

 Начелник Школске управе, Томислав Симоновић, је на основу  упоредних података о броју ученика који завршавају 8. разред у школској 2012./2013. години и броју ученика који ће завршити 8. разред у школској 2013./2014. години, указао на присутни тренд смањења броја ученика на територији Јабланичког округа из године у годину.

С тим у вези, препорука је Школске управе да школе усагласе своје планове уписа са фактором смањења броја ученика, те да оне школе које су у свом плану  предвиделе већи бој одељења за 2013./2014.год. од броја уписаних одељења у 2012./2013.год, своје планове коригују у складу са овом препоруком.

Интересе синдиката заступале су испред Регионалног центра СОС – Лесковац Ајша Баба-Алић и Марија Савић.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О НОРМАЛИЗАЦИЈИ ОДНОСА У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „СВИ ПРОСВЕТАРИ У ЈЕДНОЈ МРЕЖИ“

Након скоро 9 месеци од кад је у појединим школама почело умрежавање чланова синдиката у ВИП-ВПН мрежу компаније АНЕ СЕРБИКО и након много проблема у реализацији ове акције, проузрокованих првенствено од стране ВИП-а, АНЕ СЕРБИКО али и појединих синдикалних организација, данас је након серије састанака постигнут СПОРАЗУМ, који ће уколико не буде поштован засигурно срушити ову корисну причу. Проблеми су настали најпре периодичним прекидима у снабдевању синдиката СИМ картицама и терминалном опремом, а касније и неиспоручивањем рачуна корисницима. За први део проблема одговорност сносе надлежни за ову ВИП-ВПН мрежу јер је основна понуда према синдикату садржала повољнијие услове од изворне ВИП понуде за умрежавање корисника. Што се другог дела проблема тиче, одговорност је и на представницима АНЕ СЕРБИКО и представницима синдиката, који појединачним усменим договорима нису успевали да дођу до решења. Тако је АНЕ СЕРБИКО у целокупном протеклом периоду уредно плаћао ВИП-у сва потраживања произведена коришћењем услуга у целој мрежи, како би одрживост мреже била могућа, иако од крајњих корисника није наплатио ништа.

Пре два дана, корисницима ове мреже прослеђене су поруке о досадашњим задужењима  за сваки телефонски број понаособ, уз обавештење да ће мобилни саобраћај бити ограничен ако се дуговања не измире до 31.1.2013. године. Ово је изазвало бурне реакције код одређеног броја чланова, па је у протекла два дана уследила серија састанака представника синдиката са представницима АНЕ СЕРБИКО.

Као резултат ових разговора данас је потписан СПОРАЗУМ О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА И ОБАВЕЗАМА, за који се надамо да ће од стране заинтересованих страна бити поштован у потпуности.

Како је штампање рачуна за протекли период онемогућено због недостатка података за више од 100 корисника услуга, договорено је да се подаци који недостају ажурирају у року од три дана, да се досадашња дуговања измире без издавања штампаног рачуна на основу омогућеног увида у листинг за сваког заинтересованог корисника, уз издати фискални рачун у тренутку плаћања. За сва дуговања већа од 2000,00 динара АНЕ СЕРБИКО ће омогућити плаћање у ратама. Рок за потпуно измирење обавеза или почетак отплате померен је до 6. фебруара 2013. године.

САВЕТУЈЕМО КОРИСНИЦИМА који сумњају у висину износа по обрачуну да се обрате компанији АНЕ СЕРБИКО у улици Булевар Ослобођења 53 (бивши локал агенције РУВЕМОЛ), или да се информишу телефоном на број 060 237 2100 како би лично или мејлом добили увид у листинг! У протекла два дана било је доста случајева да су првобитни обрачуни умањени из објективних разлога.

САВЕТУЈЕМО КОРИСНИЦИМА који ће износ дуговања уплаћивати путем банке, да приликом попуњавања уплатног налога у позиву на број обавезно наведу последње четири цифре телефонског броја за који се врши плаћање (нпр. 2100), или више група последњих цифара ако се плаћање врши за више бројева (нпр. 2100/2101/2102).

ИНФО

 • Према информацијама начелника Градске управе за финансије, исплата јубиларних награда за запослене у основним и средњим школама извршиће се у току фебруара. Датум за исплату није прецизиран јер у градској каси нема довољно средстава да се ова обавеза исплати у целости. Према подацима које је прикупио Регионални центар, за исплату ове обавезе потребно је близу 11 милиона динара, односно 10.476.167,04 динара за запослене у школама које нису у блокади. За ову намену Град тренутно располаже са око 80% средстава. Ускоро ће се наставити разговори са синдикатом, који би требало да резултирају прецизнијим договором око многих отворених питања. За сада можемо констатовати да се надлежни у градском руководству труде да успоставе сарадњу са синдикатом, размотре и сагледају проблеме и настоје да се дође до решења.
 • У току сутрашњег дана треба да се реализује исплата Новогодишње, односно Светосавске награде запосленима у основним и средњим школама у износу од 4.000,00 динара. Исплата ове награде гарантована је Посебним колективним уговором, а како до потписивања Протокола између Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката није дошло, висина награде за ову годину утврђена је од стране Владе.
 • Данас је у Београду одржана седница Председништва Синдиката образовања Србије. Појашњени су наводи потписане Уредбе за запослене у предшколским установама у Србији. Ова уредба биће допуњена у најскорије време како би се прецизирале недоумице око висине зарада у различитим општинама. Усклађивање коефицијената запослених у предшколским установама са запосленима у основним и средњим школама, биће обавеза послодавца, осим ако примена истих не умањује износ тренутне зараде запослених. На састанку у Влади гарантовано је да ће се општинама које немају довољно средстава за исплату зарада по новим коефицијентима извршити трансфер потребних додатних средстава.  На седници Председништва Синдиката образовања Србије похваљен је синдикални рад и допринос Ане Митровић, председнице ПУ „Вукица Митровић“ и донета одлука да се наша колегиница награди.

ЗАПОЧЕТИ ПРЕГОВОРИ СА ГРАДОМ

Данас је у кабинету градоначелника Лесковца одржан састанак представника Регионалног центра Лесковац Синдиката образовања Србије и представника градске власти надлежних за проблеме који муче просветне раднике на територији града. Састанку су испред Градске управе присуствовали начелница друштвених делатности Сузана Станковић-Илић и начелник градске управе за финансије Далибор Тричковић. У име синдиката позиције просветних радника заступали су председник Регионалног центра Александар Ничић и подпредседница Марија Савић.

Представницима Града представљена је платформа будућег социјалног дијалога на релацији Синдикат-Град Лесковац, која садржи предлоге основа решења постојећих проблема. Представници Града показали су спремност да се у наредном периоду консултације и договори са синдикатом обављају у континуитету и да се постигнути споразуми поштују у целости.

Датум исплате јубиларних награда запосленима у просвети за 2012. годину данас није могао да се прецизира из разлога што подаци о висини ових обавеза нису у потуности били доступни. Иако је градска управа за друштвене делатности школама већ дала рок да се ажурирање ових података обави до 31. јануара, договорено је да синдикат у наредна два дана прикупи ове информације и да се већ у петак, а најкасније у понедељак, договори датум до кога ће се исплата ове обавезе завршити.

Предлог синдиката да се исплата путних трошкова врши и уз могућност избора сопственог превоза прихваћен је уз назнаку да ову обавезу није могуће реализовати за запослене који путују на релацији краћој од 4 километра. На инсистирање председника центра прихваћено је да Градска управа за друштвене делатности прикупи прецизне податке о висини ових трошкова и да се о почетку исплате путних трошкова за све запослене договара након тога. Остале тезе Концепта социјалног дијалога који је предложен од стране синдиката нису декларисане као неприхватљиве за представнике Града, али је детаљисање на ту тему остављено за следећи сусрет, који би требало да се деси ускоро. У вези са Посебним колективним уговором за ПУ „Вукица Митровић“ прихваћено је да усаглашен текст синдиката и управе установе буде достављен на преглед и анализу од стране надлежних градских структура.

ПРЕДЛОГЕ СИНДИКАТА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

РАДНО ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ

Новогодишњи празници и зимски распуст не успоравају активности Регионалног центра СОС за Јабланички округ. Напротив, ради се пуном паром на свим пољима.

 • Решавање технолошких вишкова одвија се без нарочитог застоја. Сви чланови који су се до сада обратили синдикату успешно су решени. Једини случај који тренутно чека позитиван исход је случај Виолете Алексић, професорке српског језика. То је уједно и пример који показује да систем у односу на појединца може бити веома суров. Виолета Алексић се пре месец дана обратила за помоћ синдикату после мукотрпних покушаја да свој проблем реши самостално.   У вези са овим случајем председник Регионалног центра упутио је начелнику Школске управе Лесковац Захтев за враћање ове колегинице на листу вишкова. ЗАХТЕВ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.
 • Разговори са представницима општина око исплате јубиларних награда и путних трошкова радницима у просвети реализују се или су заказани за следећу недељу. До сада су јубиларне награде исплаћене у потпуности у општинама Власотинце и Црна Трава. О исплати награда у осталим општинама исход ће бити познат до 18.1.2013. године, о чему ће чланство бити обавештено.
 • Завршен је финансијски извештај председника за 2012. годину, који је данас, 11.1.2013. године, приказан Надзорном одбору. Надзорни одбор је, након увида у сва пратећа документа и доказе о финансијском пословању, сачинио Извештај који ће бити поднет Одбору на усвајање на следећој седници. Ова седница требало би да буде одржана до краја јануара.

 

НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

СВИМ КОЛЕГИНИЦАМА И КОЛЕГАМА

ЖЕЛИМО СРЕЋНУ И УСПЕШНУ НОВУ ГОДИНУ

.

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ :: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР – ЛЕСКОВАЦ

ОДРЖАН СИНДИКАЛНИ СКУП У СИЈАРИЊСКОЈ БАЊИ

Завршне седнице органа Регионалног центра – Лесковац  за ову годину, одржане су у оквиру Синдикалног скупа у Сијарињској бањи  14. децембра.

На 6. седници Председништва усвојен је записник са претходне седнице, разматрани су извештаји о раду подпредседника задужених за рад сектора Одбора, подржана је иницијатива за оснивање Секције жена и утврђен је Предлог за измену и допуну Правила о раду Одбора.

Седници Одбора присуствовали су и гости из руководства Синдиката образовања Србије, Миодраг Камперелић и Борка Вишнић. Поднет је извештај са Републичког одбора СОС, усвојен шестомесечни извештај о раду председника Одбора, подржани су планови рада сектора за следећу годину, усвојене измене Правила о раду Одбора и презентован тренутни пресек стања финансијских средстава. На крају седнице Одбора, прилику да презентују економске, синдикалне понуде добило је неколико предузећа.

У наставку  скупа одржана је прва седница Одбора Секције жена Регионалног центра СОС -Лесковац, којом је ова секција званично оформљена. Радом седнице до избора председнице руководила је Борка Вишнић. За председницу Секције жена изабрана је Ајша Баба-Алић, председница Синдикалне организације Пољопривредне школе у Лесковцу. У Председништво секције изабране су представнице из оних општина у округу које из којих је било присутних чланица. На следећем Одбору секције Председништво ће бити допуњено новим чланицама.

Учесници синдикалног скупа, после напорног радног дела имали су прилику да се опусте и уз свечану вечеру, поразговарају, друже се и размене искуства. Скуп је затворен у суботу, 15. децембра после доручка. Видно задовољни учесници организованим превозом напустили су Сијарињску бању уз напомену да овакве догађаје треба чешће организовати.

ЗАКАЗАНЕ ПОСЛЕДЊЕ СЕДНИЦЕ У ОВОЈ ГОДИНИ

Члановима Председништва и Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије прослеђени су позиви за Синдикални скуп, који ће се 14. и 15. децембра одржати у хотелу „Гејзер“ у Сијарињској бањи. За одржавање последњих седница органа Регионалног центра у овој години одабрана је дестинација у општини Медвеђа, што би требало да представља увод у праксу да се осим службених посета околних општина, на територијама истих одржавају и редовне седнице. Треба очекивати да следећих година и остале општине из региона буду домаћини званичних синдикалних окупљања.

На заказаном Синдикалном скупу, осим најављених седница, одржаће се и састанци комисија и ресора Регионалног центра, али и оснивачки Одбор Секције жена. Присуство овом догађају из Синдиката образовања Србије потврдили су Борка Вишнић – задужена за међународне односе, Миодраг Камперелић – секретар СОС-а и  Раде Шојановић – подпредседник СОС-а. Из градског одбора у Нишу присуство је потврдио Јован Ничковић – секретар.

Догађају ће се придружити и представници школа које су недавно најавиле улазак у Синдикат образовања Србије.

ПОЧЕЛИ ОБИЛАСЦИ ТЕРЕНА

Од ове јесени представници Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије добили су могућност да реализују теренске обиласке на територији округа и тако покушају да директно утичу на решавање евентуалних проблема. Тако су отпочели редовни теренски обиласци који се планирају и вандредне посете које се обављају због хитности деловања.

Због проблема у преузимању технолошких вишкова, 17.10.2012. године дошло је до посете лебанској Гимназији, када се у разговору са директором ове школе дошло до решења. Приликом ове посете одржан је и краћи састанак са председницима нашег синдиката у Гимназији и ОШ „Вук Караџић“.

У склопу плана теренских обилазака, а у циљу оживљавања и јачања сарадње Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије и синдикалних организација на територији Јабланичког округа, представници Регионалног центра Лесковац, 18.10.2012. год. посетили су, за почетак, више школа на територији Општине Власотинце и то: ОШ „Вук Караџић“ у Тегошници, истурено одељење ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Карађорђе Петровић“ у Крушевици и ОШ „Синиша Јањић“ у Власотинцу.

Утисци разговора са председницима синдикалних организација поменутих школа били су, и поред пријављених тешкоћа и нагомиланих проблема са којима се суочавају као радници запослени у просвети, махом позитивни. А оно што није било позитивно, заслужило је да се о њему дискутује и проба да реши. У том контексту, потекла је иницијатива за сазивање заједничког састанка  председника синдикалних организација и директора основних школа са седиштем у Крушевици, Тегошници, Свођу, Присјану, Доњој Лопушњи, а састанак је и одржан 25.10.2012. године у ОШ „Карађорђе Петровић“ у Крушевици.

На састанку се дискутовало о могућем проблему гашења “малих„  школа у ближој будућности и последицама које би тај проблем произвео у смислу појављивања великог броја радника за чијим би радом престала потреба, о сагледавању овог проблема кроз ставове нове стратегије образовања и о могућим будућим ставовима синдиката по том питању. Још једно од питања о којем се дискутовало, а које такође предвиђа нова стратегија образовања је питање финансирања по глави ученика, где би, по мишљењу учесника састанка, Локална самоуправа требало да покаже већи ангажман у смислу финансирања превоза ђака, а што би опет могао да буде проблем, обзиром да досадашња пракса показује да подмирење путних трошкова у области образовања за Локалну самоуправу представља тешко оствариву обавезу.

Питање рационализације и стварање мрежа школа такође с нашло на дневном реду састанка, а са њим у вези и проблеми  неуједначене и неправичне праксе поступања директора школа приликом запошљавања радника, што се пре свега негативно одражава на интересе просветних радника са непуним радним временом. Но, ово је такође проблем чије решење, уз допринос и залагње синдиката којег ће свакако бити, треба да уследи од стране Локалне самоуправе као  овлашћеног  и легитимног субјекта да о њему одлучује.

Говорило се и о  листи технолошких вишкова 2012./2013, о праћењу  промена које је претрпела од своје првобитне верзије, о уоченим неправилностима у смислу неслагања формалног стања ствари приказаног на листи и фактичког стања, као и о предузетим активностима и залагањима да  се ове неправилности што пре уклоне.

Учесници састанка свакако су изразили задовољство  приметивши да је у овој области заштите права и интереса просветних радника последњих пар година захваљујући Одбору Јабланичког округа СОС-а направљен значајан корак у односу на раније године. Закључак свих учесника састанка био је усмерен на заједничку сарадњу,а  посебно на јачање и бољу реализацију међусобне синдикалне подршке како  унутар синдикалне структуре, тако и у заступању јединственог и заједничког става деловањем према Локалној самоуправи, а у циљу заштите и остварења интереса радника запослених у просвети, кроз разрешење поменутих и других проблема.

23.10.2012.год. уследио је први, од укупно три обиласка ОШ „Бранко Радичеић“ у Брестовцу. Стање на терену није било сјајно. Међутим, суочавање са чињеницом да је недовољан ангажман, сада само формалних представника руководеће структуре синдикалне организације ове школе, резултирао одумирањем свих синдикалних активности и изопштењем из регуларних токова система рада синдикалних организација, био је само подстрек за деловање у смеру оживљавања идеје организовања и реорганизовања.

Након презентовања свих новина везаних за рад Регионалног центра  и могућности које за своје чланство пружа,  дошло се и до иницијативе и нове стартне позиције у виду испуњених услова за формирање нове синдикалне организације СОС-а у овој школи, те је поступак конституисања исте сасвим известан.

Активности везане за питање преусмерења новчаних средстава на име чланарине на нови рачун Регионалног центра, окончане су 16.11.2012.год. обиласком једине и последње школе чија синдикална организација још увек није преусмерила средства  – ОШ „Радован Ковачевић-Максим“ у Лебану. Чланству ове синдикалне организације, посредством члана Одбора,  стављене су на увид важеће одлуке о начину расподеле синдикалне чланарине, банкарски изводи са прегледом уплата осталих синдикалних организација и остављена процена губитка или добитка због досадашње праксе.

Након краће посете ОШ „Вук Караџић“ у Лебану, истог дана, представници синдиката одржали су радни састанак са директорком хотела „Гејзер“ у Сијарињској бањи поводом разматрања и прихватања услова понуде услуга овог Хотела и резервисања термина за децембар, како би реализовали одржавање планираног дводневног синдикалног скупа Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Састанку је присуствовао и председник синдикалне организације Техничке школе у Медвеђи, Љибиша Павловић, који је посредовао у контактима са хотелом и био домаћин представницима Регионалног центра у Медвеђи.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗАСТУПЉЕН НА СЕМИНАРУ СЕКЦИЈЕ ЖЕНА

Од 2. до 4. новембра, на Космају, у хотелу „Бабе“ одржан је семинар Секције жена Синдиката образовања Србије. Семинару су присуствовали и поједини чланови Републичког одбора СОС-а, који су имали прилике да учествују у подршци политици родне равноправности. Овом приликом, као нове чланице Секције жена, семинару су присуствовале Ајша Баба Алић и Марија Савић из Председништва Одбора Јабланичког округа СОС-а. Председник Регионалног центра СОС-а за Јабланички округ, Александар Ничић, презентовао је статистичке податке из нашег региона који сликају заступљеност жена на руководећим позицијама у синдикату и у образовним установама и дао необичан осврт на тему „Синдикално женско питање – из мушког угла“. Ова тема подстакла је дискусију око недоумице „квалитет испред квантитета“, што је резуртирало иницијативом да се у формираним регионалним центрима такође оснују секције жена.

Утисак је да ће се овквим активностима поспешити ангажованост жена у синдикалном раду и тако повећати проценат заступљености у структурама синдиката. Треба очекивати да се већ на следећем састанку Одбора Јабланичког округа СОС-а ово питање нађе на дневном реду.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА

РЕВИДИРАНА ЛИСТА ВИШКОВА

Јуче, 25.9.2012. године, Школска управа Лесковац послала је директорима школа ревидирану листу радника за чијим је радом потпуно или делимично престала потреба, која је свој тренутни облик добила након што су извршена преузимања радника у складу са одлукама са састанка одржаног 31.8.2012. године.

Оно што се примећује у први мах је чињеница да листа садржи податке и о пре