ЧЛАНОВИ РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС ОСИГУРАНИ И ОВЕ ГОДИНЕ

У складу са одлуком ОЈОСОС и одлуком комисије за избор осигуравајуће компаније за период од 1. марта 2017. године  до 28. фебруара 2018. године осигурање чланова СОС-а на територији Јабланичког округа поверено је компанији „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“.

ПОЈАШЊЕЊА  ВЕЗАНА  ЗА  ОСИГУРАЊЕ   ЧЛАНОВА  СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

I ОСИГРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, за сваког члана који поштује Статут Синдиката образовања Србије. Ово осигурање  нема просторно ни временско ограничење, а покривени су следећи ризици:

  1. смрт услед незгоде – премија је 50.000,оо динара,
  2. инвалидитет – премија је 100.000,оо динара,

Пријаву штете попуњава РЦ Лесковац СОС, а исплата одштетног износа врши се након завршеног лечења и процене степена инвалидитета од стране осигуравајуће компаније.

II ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је доступно за чланове Синдиката образовања Србије запослене у установама на територији Јабланичког округа.  Уговара га Регионални центар за Јабланички округ СОС-а а финансира га или Синдикална организација или члан у износу од 200,оо динара на годишњем нивоу.

 Овом полисом покривени су следећи ризици:

  1. теже болести – премија је 20.000,оо динара и
  2. хирушке интервенције – премија  је 20.000,оо динара.

За  настанак тежих болести: 1) инфаркт миокарда, 2) мождани удар, 3) малигни тумор, 4) лајмска болест, 5) емболија плућа, 6) АИДС, 7) енцефалитис, 8) бактеријски менингитис исплаћује се 100% износа уговорене премије осигурања – 20.000,оо динара.

За настанак  тежих болести: 1) хепатитис Б, 2) хепатитис Ц, 3) епилепсија, 4) отказивање рада оба бубрега, 5) бенигни тумор мозга, 6) цироза јетре, 7) ванматерична трудноћа, 8) емфизем плућа, исплаћује се  50% износа уговорене премије осигурања – 10.000,оо динара.

Допунско здравствено осигурање за случај хирушке интервенције покрива 110 врста хирушких интервенција,  и за сваку се исплаћује  одређени  проценат  од 20.000,оо динара као  уговорене премије осигурања. У оквиру допунског здравственог осигурања  важи тромесечна каренца која тече од дана потписивања уговора, па се уговорена премија исплаћује за  предвиђене теже болести и хирушке интервенције настале тек након истека поменуте тромесечне каренце.

У оквиру уговора са осигуравајућом компанијом у могућности смо да ове године понудимо и посебне погодности:

  1. ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ ЗАПОСЛЕНОГ ЧЛАНА могу се осигурати под истим условима (осигурање од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање);
  2. 10% попуста за чланове СОС-а код закључења полиса: „чувар куће“, „мини каско“ и „осигурање усева“.

Председници синдикалних организација установа добиће детаљна упутства о роковима и поступку осигуравања чланова по полиси „ДЗО“ и о роковима и поступку за осигуравање чланова породица по обе полисе.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колегинице и колеге,

У оквиру акције Регионалног центра Лесковац Синдиката образовања Србије „СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ“ коју у првој фази организујемо само за наставнике основних школа, за свих 17 понуђених семинара  пријавило се укупно 1036 полазника. Систематизујући све пријаве заинтересованих, у коначној статистици дошло се до тога да за неке семинаре нема довољног броја пријављених, док се са друге стране за поједние семинаре пријавио превелики број па то захтева формирање и до 6 група по једном семинару.

Из наведених разлога, али поштујући и захтеве и ограничења реализатора,  били смо принуђени да за неке семинаре формирамо нове групе спајањем „сродних тема“, као и да затражимо и обезбедимо додатне термине како би се реализовали и семинари са великим бројем пријављених.

Семинари ће се одржати 4. и 5. марта и 18. и 19. марта 2017. године. За први викенд (4. и 5. март) обезбеђене су просторије ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу. Семинари почињу у 10h. Запослени ће накнадно бити обавештени где ће се реализовати семинари планирани за други викенд (18. и 19. март).

Председници синдикалних организација школа добили су табелу/преглед учесника семинара, па се код њих можете информисати о томе за који сте семинар распоређени и у ком термину.

ЈОШ ЈЕДНА ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДШКОЛАЦА

slikaPU

СВА ВЛАСТ МИНИСТРУ

Незадовољство због нацрта закона о основама система образовања

ЈЕДАН ЧОВЕК БИРА СВЕ ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА

Извор: НОВОСТИ

И. МИЋЕВИЋ | 02. фебруар 2017. 14:40 | 

СВА власт у рукама министра, укидање значаја Националног просветог савета и школских одбора – главне су замерке синдиката на нацрт закона о основама система образовања, чија јавна расправа би требало да почне овог месеца. Проф. др Александар Липковски, председник Националног просветног савета (НПС), сматра да је овај документ толико штетан да га треба што пре суспендовати и писати нови нацрт. На дугачком списку замерки проф. Липковског наведено је да је чланове НПС до сада бирала скупштина и то на шест година, како би били независни од актуелне политике. Сада је предложено да их именује влада и то на четири године. Тиме, каже, Савет постаје потчињен министарству. Уместо да усваја наставне планове, НПС сада само даје мишљење.

- Речи „доноси министар“ и „утврђује министар“ понављају се у тексту 25 пута, а реч „министар“ 88 пута – пребројао је математичар, проф. Липковски. – Ово је централизација просветних надлежности у рукама једног човека, до сада невиђена у српској просвети, као и политизација просвете која подсећа на ону из доба владавине КП. Овај закон, ако буде усвојен, може довести до несагледивих штетних последица.

Незадовољни су и синдикати, а њима је трн у оку то што директора бира директно министар. Према речима Јасне Јанковић, председнице Уније синдиката просветних радника, будући закон доноси непотребну централизацију.

- Потпуно је погрешно да министар преузима улогу школских одбора и поставља директоре. Не може он имати увид у то како ради 1.700 директора и ко су најбољи кандидати – упозорава Јасна Јанковић. – Није добро што синдикати нису позвани да учествују у изради закона, као што је био случај са свим претходним законима. Изнећемо све примедбе и надамо се да ће их министарство уважити пре него што текст оде на јавну расправу.

Сличног је мишљења и Александар Ничић из Синдиката образовања Србије. Он сматра да сва власт у рукама једног човека оставља могућност политизације избора директора и запошљавања нових колега.

- Директора бира министар, а директор сада више неће имати обавезу да на слободна места преузима колеге са непуном нормом. Моћи ће на 60 дана да прими кога хоће, без конкурса, и да му уговор на одређено продужава колико жели. Наставници остају потпуно незаштићени – тврди Ничић.

Ни директори установа образовања не дочекују нови закон спокојно, с обзиром на члан 204, према коме све установе шест месеци после усвајања закона морају да распишу нови конкурс за директора. Значи, већ на јесен министар ће бирати 1.700 нових директора школа. И Национални просветни савет биће смењен и именован нови шест месеци касније.

РОДИТЕЉИМА КАЗНА 100.000

МЕЂУ новинама које је закон доноси су и могућност оснивања Агенције за образовање, казне за секретаре школа, казне за родитеље од 30.000 до 100.000 динара, установе ће моћи да се оснивају јавно-приватним партнерством… Програм опште, стручне и уметничке матуре биће спреман за школску 2018/2019. годину. У закон је ушло и оснивање ђачких задруга, родитељских савета на нивоу општине, као и оснивање секторских већа, која ће, поред образовних стручњака, чинити и представници послодаваца, а њихов посао биће да се баве проценама образовних потреба за конкретне струке.

НОВИНА је и да ће се оптерећење ђака мерити бројем сати проведених у школи, а не само бројем часова. Посебан закон уредиће то питање, али ће у укупно време улазити све активности – редовни часови, изборни предмети и ваннаставне активности. Сваки ученик добиће и јединствени образовни број, који ће га пратити од вртића, па до запошљавања.

НАЈНОВИЈА ВЕРЗИЈА ЗОСОВА

Данас је репрезентативним синдикатима из МПНТР-а прослеђена финална верзија нацрта ЗОСОВ-а уз позив да се на заједничком састанку у петак о нацрту разговара са синдикатима. Тиме је оверено „превеславање“ социјалних партнера и свих стручних институција које нису биле укључене у израду овог документа. Питање је дана када ће и званично кренути јавна расправа о нацрту, што значи да смо већ закаснили са делотворним реакцијама.

Овај НАЦРТ је умеренији у односу на верзију коју сам раније образложио. Састав НПС-а се коригује са 43 на 29 чланова. По многим питањима неприкосновеност министра је обрисана (школски програм, оквир националног курикулума…), враћена је суспензија лиценце на 6 месеци, утврђен је мандат вршиоца дужности директора (6 месеци), број чланова школских одбора је фиксиран на 9 и то у садашњем односу (3+3+3).

Остаје одредба о формирању заједничке стручне службе, директора и вршиоца дужности директора поставља министар, приоритет преузимања у односу на конкурсе остаје обрисан, а враћа се модел пријема у радни однос без конкурса на 60 дана. Остаје и могућност паралелног обављања посла наставника са места директора у складу са решењем министра. Ново је отварање могућности за формирање Агенције за образовање и васпитање, и 8 (а не 5) година радног стажа у просвети након стеченог образовања као један од услова за избор директора. Према томе, иако се мало лакше дише,  не пише нам се добро.

Александар Ничић

ФИНАЛНУ ВЕРЗИЈУ НАЦРТА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а (СИСТЕМ БЕЗ СИСТЕМА)

САМОВОЉА,  АУТОКРАТИЈА … ЗОСОВ

     О томе да се претходних месеци интензивно радило на „преправкама“ постојећих и припреми нових закона у образовању, јавност  је тек недавно информисана путем медија. Иако су медији пренели и изјаве представника МПНТР-а да ће се нацрти ових закона званично објавити до Светог Саве, до данас се то није догодило. Међутим,  кроз прсте оних који су посредно или непосредно учествовали у радним групама које су радиле на овим пословима процурило је више верзија нацрта закона.

     Најинтересантније и најкатострофалније је „прекрајање“ Закона о основама система образовања и васпитања, на чему је судећи по форми нацрта и коментарима радила група, чији је састав непознат јавности. Сама чињеница да у припреми нацрта нису учествовали представници Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и представници репрезентативних синдиката унапред  довољно говори о томе шта нам доноси нови нацрт овог закона. Наиме, уколико неко у рад на изменама темељног закона у образовању намерно не укључује представнике Савета чија је основна улога да прати и анализира стање у образовању на свим нивоима, нити представнике синдиката чија је основна улога да се старају о статусу, положају и заштити запослених, нико не може очекивати да ће исходи оваквих промена закона допринети побољшању стања у образовању или побољшању положаја запослених. Подсећања ради, новембра 2014. године министар др Срђан Вербић образовао је радну групу за израду измена и допуна ЗОСОВ-а која је имала 21-ог члана и у којој су били заступљени представници свих сектора МПНТР али и представници Завода, Савета и репрезентативних синдиката. Ова група је припремила нацрт који је узимао у обзир мишљења најшире просветне јавности, јер је посао на прикупљању предлога отпочео јуна 2014. године уз помоћ радне групе која је „онлајн“ припремала темељ измена закона. Јавна расправа је завршена 15. јуна 2015. године али предлог никада није ушао у скупштинску процедуру. Нонсенс је и то што је тај нацрт из 2015. године све време, па и данас, јавно представљен на сајту МПНТР.

     Изјаве министра Шарчевића, којима је у протеклом периоду „мазио“ представнике Савета и представнике репрезентативних синдиката, „пружајући руку сарадње“ и обећавајући партнерство и транспарентност, изгледа да су представљале јефтино покриће за припрему нечега што се може назвати једино аутократијом.

     Новим нацртом ЗОСОВ-а предвиђа се буквална деградација система образовања и васпитања кроз веома вешту трансформацију „система“ у „министар ће“ или у „уредиће се посебним законом. Уводе се нове процедуре, нова тела, комисије, нова већа, као потпуна фарса и заврзлама после које наравно завршну реч има министар. Дакле, потпуна централизација просветне власти у рукама министра, односно потпуно одсуство система у Закону о основама система образовања и васпитања.

     Нацртом је предвиђена деградација Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и значаја и положаја запослених, укључујући и директоре. Састав Националног просветног савета се мења „резањем“ од 43 на 27 чланова а састав Савета за стручно образовање и образовање одраслих од 21 на 15. Из савета су избачени универзитетски професори, представници синдиката, послодаваца, верских заједница итд. Чланови од 44. до 46. (чланови забрана) такође су промењени. Уводи се члан 45а. којим се дефинише забрана понашања којим се вређа углед, част или достојанство детета или ученика у установи, али не и запосленог!? Школски одбор нема прецизиран број чланова, осим што тај број мора бити непаран и не већи од девет, што значи и три и пет и седам?! Структура представника је дефинисана али не и пропорционалност – она ће бити дефинисана посебним законом?! Директора поставља министар, док комисија коју именује орган управљања има улогу прикупљања документације. Број мандата директора је неограничен и све време му мирује радни однос на месту наставника. Чињеница да директора поставља министар и да вршилац дужности директора, кога такође поставља министар, нема дефинисан мандат, може врло лако довести до тога да већином школа «управљају» вршиоци дужности, односно министар, односно политика. У «Вербићевом» предлогу, по овом питању, аутономија установе је била сачувана и ојачана значајном улугом запослених у процесу избора директора.

     Овде је такође предвиђено и да директор може паралелно обављати послове наставника, васпитача и стручног сарадника, што разуме се, поново зависи од министрове воље. Предвиђа се заједеничка стручна служба која ће обављати правне, административне, помоћно-техничке и послове одржавања. Министар доноси и Основ националног курикулума а израда школског програма уредиће се посебним законом. Надлежности просветне инспекције уредиће се такође посебним законом а пријем у радни однос предвиђа брутално унештење процеса збрињавања запослених за чијим радом престаје потреба или запослених са непуном нормом. Наиме, нацртом је предвиђено преузимање запослених са листе, али је приоритет преузимања у односу на конкурс који је предвиђен и сада важећим законом, обрисан. Такође није дефинисан пријем лица у радни однос на одређено време без конкурса, када се не ради о замени запосленог до 60 дана већ о слободном радном месту. Није дефинисано ни шта се дешава са запосленим на неодређено време након отказа уговора о раду који је уговором примљен на пробни рад. Суспензија лиценце на 6 месеци је обрисана а уводи се одузимање лиценце наставника на 5 година.

     Свеукупно гледано, изигнорисани су једини чиниоци у постојећем систему који су самим системом предвиђени као аналитичари стања образовања и који постоје као показивачи исправног смера. Пљунуто је на све аргументоване примедбе синдиката које су сугерисале побољшање појединих одредби важећег закона и деградиране су одредбе важећег закона које данас систем уз све потешкоће ипак чине стабилним. Буде ли се овакав ЗОСОВ усвојио, сви напори тесања и успостављања система образовања и васпитања започети од 2009. године били би обрисани једним потезом. Десиће нам се потпуна политизација школа, анулирање и сада слабашне заштите положаја запослених, препуне листе технолошких вишкова које нико неће преузимати, посредно ћемо добити даље обезвређивање образовног система и ваљда ћемо тако пркосити европским вредностима где се образовним установама даје све шира аутономија.

     Овај закон је толико иритирајући образованом човеку јер би могао да се сведе на само један члан који гласи: «За сва питања надлежан је министар».

     Пре него што ово постане озбиљно, а чини се да је због посебне тајновитости у изради и озбиљније него што се мисли, можда је ово разлог над разлозима да школе стану! Све касније, биће прекасно за све нас.

 Александар Ничић

НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

РЦ ЛЕСКОВАЦ ПОКЛАЊА СЕМИНАР СВАКОМ ЧЛАНУ

Осим основног осигурања, које је већ три године редован бенефит за сваког члана Синдиката образовања Србије на територији Јабланичког округа, РЦ Лесковац је у протеклом периоду у више наврата организовао и финансирао и стручно усавршавање својих чланова али за ограничен број запослених.  Ове године, потписивањем Уговора о стручно-техничкој сарадњи са „KLETT друштвом за развој образовања“, у прилици смо да поклонимо по 8 сати стручног усаврашавања сваком члану из редова наставног особља.

У првом кварталу текуће године обезбедили смо семинаре за запослене у основним школама а у наредном периоду организоваћемо стручно усавршавање за запослене у средњим школама и предшколским установама. У Светосавској недељи школама су прослеђена позивна писма и листа од 17 семинара са које ће запослени одабрати онај за који су заинтересовани. Рок за пријаву је 22. фебруар, а семинари ће се одржати 4. и 5. марта.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДШКОЛАЦА

DOPIS_BOJANA_PU

 

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

На седници Председништва РОС СОС одржаној 14. новембра донета је ОДЛУКА о ступању у штрајк упозорења у четвртак 17. новембра. Штрајк упозорења спровешће се у основним и средњим школама тако што неће бити наставе за време првог часа у свакој смени. Штрајк упозорења организује се на дан почетка штрајка од пре две године, који се окончао потписивањем Споразума у фебруару 2015. године. Синдикат образовања Србије протествује због непоштовања поменутог Споразума до данашњег дана, иако се држава обавезала на испуњење свих чланова споразума у дефинисаним роковима.

Председници синдикалних организација дужни су да Одлуку о ступању у штрајк упозорења доставе директору школе најкасније 24 часа пре почетка штрајка упозорења.

ODLUKA_STRAJK_17_11_16

За време трајања штрајка упозорења председници синдикалних организација дужни су да одрже састанке са запосленима и укажу на неиспоштоване одредбе Споразума. Уколико буде запослених који не учествују у штрајку упозорења, састанак треба одржати за време великог одмора а штрајкачи организују дежурство испред учионица за време трајања првог часа у обе смене. У школама у којима постоје и други синдикати треба синхронизовати активности јер СОС подржава све активности репрезебтативних синдиката у образовању који траже поштовање Споразума из фебруара 2015. године.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗЛОУПОТРЕБА СИНДИКАТА

У понедељак, 26. септембра председници три репрезентативна синдиката у просвети (СОС, СРПС и Независност) упутили су ДОПИС председнику Владе Републике Србије Александру Вучићу и министру Младену Шарчевићу којим су обесмислили и обрукали организације које представљају и тиме извршили ЗЛОУПОТРЕБУ СИНДИКАТА.

У допису се наводи низ небулозних тврдњи. Наводи се да је на „погрешан начин“ извршено тумачење чланова 5. и 6. ПКУ и да су Стручним упутством за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама дате препоруке које су допринеле „великом притиску на прелазак и запошљавање у велике градске центре“. Наводи се да је миграција наставног кадра „последица погрешног тумачења и злоупотребе ПКУ?!“ Такође се наводи да „злоупотребу“ ПКУ чине Радне подгрупе и Централна група за праћење радног ангажовања запослених којом председава Снежана Марковић!?

Печат допису даје постављено питање председника репрезентативних „синдиката???“  - да ли је ово систем подмлађивања наставног кадра или подстрек миграцији младих у иностранство? А на крају се захтева интервенција премијера и министра „да не би дошло до поражавајућих последица на образовање и државу у целини?!?“

Изгледа да председници синдиката припремају „дисертацију“ на тему миграције становништва разматрајући проблем из до сада неоткривених аспеката, упозоравајући наравно на несагледиве последице по државу!? Свакако је важно да су у том подухвату бар пронашли Тројанског коња, и то у свом седлу (ПКУ?!).

Коментаришући овај допис Милан Јевтић из  УСПРС истиче: „Не знам ко је био иницијатор овог будаластог писма, али би дефинитивно било корисније да нису ништа радили, не би никакве штете нанели. Овако и штета и срамота. Много људи ради на терену и бори се (мислим ту пре свега на чланове подгрупа) а господа председници доконују и млате празну сламу. Сакријте ово писмо, боље је да нико не сазна да је упућено.“

Такође, Александар Ничић (СОС) је на порталу „Просветни радници на ФБ“ прокоментарисао: „КАТАСТРОФА – демонстрација одсуства памети и небављења својим послом. Ово је срамота поменути а камо ли јавно објавити у име РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА!!?? Док као чланови подгрупа представници доле потписаних синдиката гину на терену збрињавајући људе, вође се играју пљувања по чланству трудећи се изгледа да до последње капи обесмисле улогу организација којима председавају. И као најзначајније, документ је чиста злоупотреба симбола и обележја синдиката, јер представља „мишљење“ потписника искључиво као физичких лица. Дневно сарађујем и контактирам са представницима свих репрезентативних синдиката и одговорно тврдим да ово НИЈЕ СТАВ ниједног Председништва ни Главног одбора нити је на неком од поменутих органа свих потписаних организација разматрано ово питање, а још мање донета овако небулозна одлука! Није „дрскост“ – дичити се срамотом. Него глупост!“ Са његовим коментаром у потпуности се слаже и Душан Кокот (СРПС), а представници Радних подгрупа из ГСПРС „Независност“ заједно са својим колегама из других синдиката и даље предано раде на решавању проблема преузимања.

Поставља се питање из ког разлога су се председници дрзнули да саставе и потпишу ДОПИС који је очигледно и антисиндикални и противразумни, а онда и у чије име ако иза текста не стоје Главни одбори? Како је могуће да се потписници ПКУ сада селективно одричу онога што су потписали, насупрот мишљењима Комисије која је једина надлежна за тумачење ПКУ? Да ли је јавно истицање гомиле апсурда неопходно да би се додатно успорио процес „сређивања“ система, при чему се „злоупотреба“ рекламира истинском ЗЛОУПОТРЕБОМ?

Иначе, у европским земљама, попут Француске, чак и приликом промене места пребивалишта запосленог, преузимањем запосленог у другу школу бави се системски држава, што јесте пример бриге послодавца и о запосленом и о додатним трошковима. У Србији је, наравно све наопако, па председници синдиката понесу барјак небриге о запосленом.