ПОЧЕЛИ ОБИЛАСЦИ ТЕРЕНА

Од ове јесени представници Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије добили су могућност да реализују теренске обиласке на територији округа и тако покушају да директно утичу на решавање евентуалних проблема. Тако су отпочели редовни теренски обиласци који се планирају и вандредне посете које се обављају због хитности деловања.

Због проблема у преузимању технолошких вишкова, 17.10.2012. године дошло је до посете лебанској Гимназији, када се у разговору са директором ове школе дошло до решења. Приликом ове посете одржан је и краћи састанак са председницима нашег синдиката у Гимназији и ОШ „Вук Караџић“.

У склопу плана теренских обилазака, а у циљу оживљавања и јачања сарадње Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије и синдикалних организација на територији Јабланичког округа, представници Регионалног центра Лесковац, 18.10.2012. год. посетили су, за почетак, више школа на територији Општине Власотинце и то: ОШ „Вук Караџић“ у Тегошници, истурено одељење ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Карађорђе Петровић“ у Крушевици и ОШ „Синиша Јањић“ у Власотинцу.

Утисци разговора са председницима синдикалних организација поменутих школа били су, и поред пријављених тешкоћа и нагомиланих проблема са којима се суочавају као радници запослени у просвети, махом позитивни. А оно што није било позитивно, заслужило је да се о њему дискутује и проба да реши. У том контексту, потекла је иницијатива за сазивање заједничког састанка  председника синдикалних организација и директора основних школа са седиштем у Крушевици, Тегошници, Свођу, Присјану, Доњој Лопушњи, а састанак је и одржан 25.10.2012. године у ОШ „Карађорђе Петровић“ у Крушевици.

На састанку се дискутовало о могућем проблему гашења “малих„  школа у ближој будућности и последицама које би тај проблем произвео у смислу појављивања великог броја радника за чијим би радом престала потреба, о сагледавању овог проблема кроз ставове нове стратегије образовања и о могућим будућим ставовима синдиката по том питању. Још једно од питања о којем се дискутовало, а које такође предвиђа нова стратегија образовања је питање финансирања по глави ученика, где би, по мишљењу учесника састанка, Локална самоуправа требало да покаже већи ангажман у смислу финансирања превоза ђака, а што би опет могао да буде проблем, обзиром да досадашња пракса показује да подмирење путних трошкова у области образовања за Локалну самоуправу представља тешко оствариву обавезу.

Питање рационализације и стварање мрежа школа такође с нашло на дневном реду састанка, а са њим у вези и проблеми  неуједначене и неправичне праксе поступања директора школа приликом запошљавања радника, што се пре свега негативно одражава на интересе просветних радника са непуним радним временом. Но, ово је такође проблем чије решење, уз допринос и залагње синдиката којег ће свакако бити, треба да уследи од стране Локалне самоуправе као  овлашћеног  и легитимног субјекта да о њему одлучује.

Говорило се и о  листи технолошких вишкова 2012./2013, о праћењу  промена које је претрпела од своје првобитне верзије, о уоченим неправилностима у смислу неслагања формалног стања ствари приказаног на листи и фактичког стања, као и о предузетим активностима и залагањима да  се ове неправилности што пре уклоне.

Учесници састанка свакако су изразили задовољство  приметивши да је у овој области заштите права и интереса просветних радника последњих пар година захваљујући Одбору Јабланичког округа СОС-а направљен значајан корак у односу на раније године. Закључак свих учесника састанка био је усмерен на заједничку сарадњу,а  посебно на јачање и бољу реализацију међусобне синдикалне подршке како  унутар синдикалне структуре, тако и у заступању јединственог и заједничког става деловањем према Локалној самоуправи, а у циљу заштите и остварења интереса радника запослених у просвети, кроз разрешење поменутих и других проблема.

23.10.2012.год. уследио је први, од укупно три обиласка ОШ „Бранко Радичеић“ у Брестовцу. Стање на терену није било сјајно. Међутим, суочавање са чињеницом да је недовољан ангажман, сада само формалних представника руководеће структуре синдикалне организације ове школе, резултирао одумирањем свих синдикалних активности и изопштењем из регуларних токова система рада синдикалних организација, био је само подстрек за деловање у смеру оживљавања идеје организовања и реорганизовања.

Након презентовања свих новина везаних за рад Регионалног центра  и могућности које за своје чланство пружа,  дошло се и до иницијативе и нове стартне позиције у виду испуњених услова за формирање нове синдикалне организације СОС-а у овој школи, те је поступак конституисања исте сасвим известан.

Активности везане за питање преусмерења новчаних средстава на име чланарине на нови рачун Регионалног центра, окончане су 16.11.2012.год. обиласком једине и последње школе чија синдикална организација још увек није преусмерила средства  – ОШ „Радован Ковачевић-Максим“ у Лебану. Чланству ове синдикалне организације, посредством члана Одбора,  стављене су на увид важеће одлуке о начину расподеле синдикалне чланарине, банкарски изводи са прегледом уплата осталих синдикалних организација и остављена процена губитка или добитка због досадашње праксе.

Након краће посете ОШ „Вук Караџић“ у Лебану, истог дана, представници синдиката одржали су радни састанак са директорком хотела „Гејзер“ у Сијарињској бањи поводом разматрања и прихватања услова понуде услуга овог Хотела и резервисања термина за децембар, како би реализовали одржавање планираног дводневног синдикалног скупа Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Састанку је присуствовао и председник синдикалне организације Техничке школе у Медвеђи, Љибиша Павловић, који је посредовао у контактима са хотелом и био домаћин представницима Регионалног центра у Медвеђи.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗАСТУПЉЕН НА СЕМИНАРУ СЕКЦИЈЕ ЖЕНА

Од 2. до 4. новембра, на Космају, у хотелу „Бабе“ одржан је семинар Секције жена Синдиката образовања Србије. Семинару су присуствовали и поједини чланови Републичког одбора СОС-а, који су имали прилике да учествују у подршци политици родне равноправности. Овом приликом, као нове чланице Секције жена, семинару су присуствовале Ајша Баба Алић и Марија Савић из Председништва Одбора Јабланичког округа СОС-а. Председник Регионалног центра СОС-а за Јабланички округ, Александар Ничић, презентовао је статистичке податке из нашег региона који сликају заступљеност жена на руководећим позицијама у синдикату и у образовним установама и дао необичан осврт на тему „Синдикално женско питање – из мушког угла“. Ова тема подстакла је дискусију око недоумице „квалитет испред квантитета“, што је резуртирало иницијативом да се у формираним регионалним центрима такође оснују секције жена.

Утисак је да ће се овквим активностима поспешити ангажованост жена у синдикалном раду и тако повећати проценат заступљености у структурама синдиката. Треба очекивати да се већ на следећем састанку Одбора Јабланичког округа СОС-а ово питање нађе на дневном реду.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА