ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О НОРМАЛИЗАЦИЈИ ОДНОСА У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „СВИ ПРОСВЕТАРИ У ЈЕДНОЈ МРЕЖИ“

Након скоро 9 месеци од кад је у појединим школама почело умрежавање чланова синдиката у ВИП-ВПН мрежу компаније АНЕ СЕРБИКО и након много проблема у реализацији ове акције, проузрокованих првенствено од стране ВИП-а, АНЕ СЕРБИКО али и појединих синдикалних организација, данас је након серије састанака постигнут СПОРАЗУМ, који ће уколико не буде поштован засигурно срушити ову корисну причу. Проблеми су настали најпре периодичним прекидима у снабдевању синдиката СИМ картицама и терминалном опремом, а касније и неиспоручивањем рачуна корисницима. За први део проблема одговорност сносе надлежни за ову ВИП-ВПН мрежу јер је основна понуда према синдикату садржала повољнијие услове од изворне ВИП понуде за умрежавање корисника. Што се другог дела проблема тиче, одговорност је и на представницима АНЕ СЕРБИКО и представницима синдиката, који појединачним усменим договорима нису успевали да дођу до решења. Тако је АНЕ СЕРБИКО у целокупном протеклом периоду уредно плаћао ВИП-у сва потраживања произведена коришћењем услуга у целој мрежи, како би одрживост мреже била могућа, иако од крајњих корисника није наплатио ништа.

Пре два дана, корисницима ове мреже прослеђене су поруке о досадашњим задужењима  за сваки телефонски број понаособ, уз обавештење да ће мобилни саобраћај бити ограничен ако се дуговања не измире до 31.1.2013. године. Ово је изазвало бурне реакције код одређеног броја чланова, па је у протекла два дана уследила серија састанака представника синдиката са представницима АНЕ СЕРБИКО.

Као резултат ових разговора данас је потписан СПОРАЗУМ О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА И ОБАВЕЗАМА, за који се надамо да ће од стране заинтересованих страна бити поштован у потпуности.

Како је штампање рачуна за протекли период онемогућено због недостатка података за више од 100 корисника услуга, договорено је да се подаци који недостају ажурирају у року од три дана, да се досадашња дуговања измире без издавања штампаног рачуна на основу омогућеног увида у листинг за сваког заинтересованог корисника, уз издати фискални рачун у тренутку плаћања. За сва дуговања већа од 2000,00 динара АНЕ СЕРБИКО ће омогућити плаћање у ратама. Рок за потпуно измирење обавеза или почетак отплате померен је до 6. фебруара 2013. године.

САВЕТУЈЕМО КОРИСНИЦИМА који сумњају у висину износа по обрачуну да се обрате компанији АНЕ СЕРБИКО у улици Булевар Ослобођења 53 (бивши локал агенције РУВЕМОЛ), или да се информишу телефоном на број 060 237 2100 како би лично или мејлом добили увид у листинг! У протекла два дана било је доста случајева да су првобитни обрачуни умањени из објективних разлога.

САВЕТУЈЕМО КОРИСНИЦИМА који ће износ дуговања уплаћивати путем банке, да приликом попуњавања уплатног налога у позиву на број обавезно наведу последње четири цифре телефонског броја за који се врши плаћање (нпр. 2100), или више група последњих цифара ако се плаћање врши за више бројева (нпр. 2100/2101/2102).

ИНФО

  • Према информацијама начелника Градске управе за финансије, исплата јубиларних награда за запослене у основним и средњим школама извршиће се у току фебруара. Датум за исплату није прецизиран јер у градској каси нема довољно средстава да се ова обавеза исплати у целости. Према подацима које је прикупио Регионални центар, за исплату ове обавезе потребно је близу 11 милиона динара, односно 10.476.167,04 динара за запослене у школама које нису у блокади. За ову намену Град тренутно располаже са око 80% средстава. Ускоро ће се наставити разговори са синдикатом, који би требало да резултирају прецизнијим договором око многих отворених питања. За сада можемо констатовати да се надлежни у градском руководству труде да успоставе сарадњу са синдикатом, размотре и сагледају проблеме и настоје да се дође до решења.
  • У току сутрашњег дана треба да се реализује исплата Новогодишње, односно Светосавске награде запосленима у основним и средњим школама у износу од 4.000,00 динара. Исплата ове награде гарантована је Посебним колективним уговором, а како до потписивања Протокола између Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката није дошло, висина награде за ову годину утврђена је од стране Владе.
  • Данас је у Београду одржана седница Председништва Синдиката образовања Србије. Појашњени су наводи потписане Уредбе за запослене у предшколским установама у Србији. Ова уредба биће допуњена у најскорије време како би се прецизирале недоумице око висине зарада у различитим општинама. Усклађивање коефицијената запослених у предшколским установама са запосленима у основним и средњим школама, биће обавеза послодавца, осим ако примена истих не умањује износ тренутне зараде запослених. На састанку у Влади гарантовано је да ће се општинама које немају довољно средстава за исплату зарада по новим коефицијентима извршити трансфер потребних додатних средстава.  На седници Председништва Синдиката образовања Србије похваљен је синдикални рад и допринос Ане Митровић, председнице ПУ „Вукица Митровић“ и донета одлука да се наша колегиница награди.

ЗАПОЧЕТИ ПРЕГОВОРИ СА ГРАДОМ

Данас је у кабинету градоначелника Лесковца одржан састанак представника Регионалног центра Лесковац Синдиката образовања Србије и представника градске власти надлежних за проблеме који муче просветне раднике на територији града. Састанку су испред Градске управе присуствовали начелница друштвених делатности Сузана Станковић-Илић и начелник градске управе за финансије Далибор Тричковић. У име синдиката позиције просветних радника заступали су председник Регионалног центра Александар Ничић и подпредседница Марија Савић.

Представницима Града представљена је платформа будућег социјалног дијалога на релацији Синдикат-Град Лесковац, која садржи предлоге основа решења постојећих проблема. Представници Града показали су спремност да се у наредном периоду консултације и договори са синдикатом обављају у континуитету и да се постигнути споразуми поштују у целости.

Датум исплате јубиларних награда запосленима у просвети за 2012. годину данас није могао да се прецизира из разлога што подаци о висини ових обавеза нису у потуности били доступни. Иако је градска управа за друштвене делатности школама већ дала рок да се ажурирање ових података обави до 31. јануара, договорено је да синдикат у наредна два дана прикупи ове информације и да се већ у петак, а најкасније у понедељак, договори датум до кога ће се исплата ове обавезе завршити.

Предлог синдиката да се исплата путних трошкова врши и уз могућност избора сопственог превоза прихваћен је уз назнаку да ову обавезу није могуће реализовати за запослене који путују на релацији краћој од 4 километра. На инсистирање председника центра прихваћено је да Градска управа за друштвене делатности прикупи прецизне податке о висини ових трошкова и да се о почетку исплате путних трошкова за све запослене договара након тога. Остале тезе Концепта социјалног дијалога који је предложен од стране синдиката нису декларисане као неприхватљиве за представнике Града, али је детаљисање на ту тему остављено за следећи сусрет, који би требало да се деси ускоро. У вези са Посебним колективним уговором за ПУ „Вукица Митровић“ прихваћено је да усаглашен текст синдиката и управе установе буде достављен на преглед и анализу од стране надлежних градских структура.

ПРЕДЛОГЕ СИНДИКАТА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

РАДНО ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ

Новогодишњи празници и зимски распуст не успоравају активности Регионалног центра СОС за Јабланички округ. Напротив, ради се пуном паром на свим пољима.

  • Решавање технолошких вишкова одвија се без нарочитог застоја. Сви чланови који су се до сада обратили синдикату успешно су решени. Једини случај који тренутно чека позитиван исход је случај Виолете Алексић, професорке српског језика. То је уједно и пример који показује да систем у односу на појединца може бити веома суров. Виолета Алексић се пре месец дана обратила за помоћ синдикату после мукотрпних покушаја да свој проблем реши самостално.   У вези са овим случајем председник Регионалног центра упутио је начелнику Школске управе Лесковац Захтев за враћање ове колегинице на листу вишкова. ЗАХТЕВ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.
  • Разговори са представницима општина око исплате јубиларних награда и путних трошкова радницима у просвети реализују се или су заказани за следећу недељу. До сада су јубиларне награде исплаћене у потпуности у општинама Власотинце и Црна Трава. О исплати награда у осталим општинама исход ће бити познат до 18.1.2013. године, о чему ће чланство бити обавештено.
  • Завршен је финансијски извештај председника за 2012. годину, који је данас, 11.1.2013. године, приказан Надзорном одбору. Надзорни одбор је, након увида у сва пратећа документа и доказе о финансијском пословању, сачинио Извештај који ће бити поднет Одбору на усвајање на следећој седници. Ова седница требало би да буде одржана до краја јануара.