НОВА ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ – АКЦИЈА „ПРОСВЕТНА МРЕЖА“

Регионални центар Лесковац СОС у сарадњи са „Телеком Србија“ А.Д. уговорио је прошлог месеца умрежавање запослених чланова са територије Јабланичког округа под најповољнијим условима у Србији. Акција „Просветна мрежа“ која је тек заживела, само у току октобра месеца привукла је 200 нових корисника, а уз најаве чланова колектива, који су већ умрежени локално (на нивоу школе), да ће по истеку важења уговора приступити Просветној мрежи сасвим је реално очекивати да се до краја наставне године овај број повећа и до 1000 корисника.

Предности које ова мрежа нуди су најјефтиније цене разговора, тарифирање по секундама без зарачунавања таксе за успоставу везе, разговори без заокруживања започетог разговора на минут и многе друге. Основна погодност је то што је мрежа „ширећа“ за све време трајања уговорне обавезе.

Све заинтересоване колеге могу се од 25. до 30. у месецу директно или посредством својих председника Синдикалних организација у школама пријавити за потребан број СИМ картица, а затим у периоду од 1. до 5. у следећем месецу у просторијама Регионалног центра Лесковац СОС потписати уговор и преузети картице. На почетку сваког месеца радници Телекома бораве у нашим просторијама, потписују уговоре и дају додатна обавештења.

РЕКЛАМНИ ФЛАЈЕР  АКЦИЈЕ  “ПРОСВЕТНА МРЕЖА“ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

ДИРЕКТОРИ ПОДРЖАЛИ ЗАХТЕВ СИНДИКАТА – ПОНОВО ВАЖЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ

Након састанка председника Синдикалних организација основних и средњих школа са територије Града који је одржан у уторак, 22. октобра 2013. године, свим директорима школа прослеђени су закључци и захтеви које смо већ објавили.

На молбу председника Регионалног центра, у дневни ред састанка актива директора основних школа, који је одржан јуче, уврштена је посебна тачка по којој се водила дискусија о спорном питању процесуирања административних забрана за запослене у школама на територији Града. Директорима је представљен текст захтева председника Синдикалних организација, па је након размене мишљења донета одлука да се обустави примена усмене мере Града из маја месеца. Посебно радује податак да су директори били сложни око тога да се заузме јединствен став по овом питању и да се доследно поштује. Ово би требало да значи да ће се у свим основним школама већ од следеће недеље успоставити и нормализовати процес издавања и признавања потврда и административних забрана. Ускоро ће бити одржан и актив директора средњих школа, па очекујемо да се и на том активу донесе идентична одлука.

Регионални центар Лесковац СОС  захваљује свим директорима који су овим гестом положај запослених ставили испред сваке врсте притисака за које знамо да постоје. Ово је уједно и доказ да систем рада Регионалног центра, који однос са директорима од старта третира као партнерски однос по многим питањима, почиње да даје видљиве  резултате.

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

На данашњем састанку председника Синдикалних организација основних и средњих школа са територије града Лесковца расправљало се о предлогу Протокола који би требало да се потпише са Градом, враћању административних забрана у редовну процедуру, примедбама просветне инспекције и другим питањима. Састанак је одржан у просторијама Регионалног центра СОС, а присутни су исказали огорченост чланства због свих притисака на просветни народ у Лесковцу. Посебно незадовољство изражено је због начина на који се врши запошљавање и због давања сагласности на расписивање конкурса од стране Школске управе Лесковац иако на листи технолошких вишкова има радника стручних за наведени предмет.

По питању непроцесуирања административних забрана и потврда, закључено је да све већи број школа прекида са применом усмене мере Града и да се тиме појас дискриминације шири. Такође су изнети подаци да се по основу увида у изводе школских рачуна не примећује значајно смањење трошкова платног промета. Закључено је да се школама упуте захтеви са овог састанка и да се, уколико нема позитивне реакције директора школа, примени Одлука ОЈОСОС из августа месеца. ТЕКСТ ЗАХТЕВА СА САСТАНКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

По питању запошљавања мимо листе технолошких вишкова, закључено је да се о свим повредама Закона у овом процесу пошаљу представке надлежном министарству.

 

ОБЈАВЉЕНА НОВА ЛИСТА

Данас је Школска управа Лесковац објавила „сређену“ листу технолошких вишкова на којој се налазе запослени који су преузети са листе али школе у које су преузети, Школској управи до данас нису доставиле копије споразума о преузимању. Ови радници су означени црном бојом. Црвеном бојом су означени они запослени за које до сада није пронађено решење за преузимање, а плавом бојом они који су ангажовани на одрђено време и остају на листи.

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије је у току септембра месеца прикупљао информације са терена и приговоре запослених на поступак запошљавања противно Закону. По свим прикупљеним информацијама, стиче се утисак да је на почетку ове школске године било много више пропуста и игнорисања законских оквира него претходних година, откако пратимо овај процес. Председник Регионалног центра данас је са начелником Школске управе договорио састанке за следећу недељу, када ће „клупко почети да се одмотава“. Уколико се поједини „случајеви“ који су у синдикату уредно пријављени попуњавањем Пријаве угрожености права запосленог, не могу решити интервенцијом синдиката у току овог месеца, против појединих директора биће покренути дисциплински поступци посредством инспекцијских служби и других надлежних органа. О току даљег распоређивања технолошких вишкова запослени ће редовно бити обавештавани путем наших гласила.

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПОСТОЈЕЋЕ И БУДУЋЕ РЕГИОНАЛНЕ ЦЕНТРЕ

У оквиру реализације пројекта сарадње Синдиката образовања Србије и шведског синдиката образовања Ларарфорбундет у бањи „Ждрело“ код Петровца на Млави од 4. до 6. октобра 2013. одржан је семинар са темом „Унапређење Синдиката образовања Србије кроз рад Регионалних центара“.


У раду семинара учествовали су представници до сада отворених Регионалних центара – из Лесковца, Пожаревца и Јагодине, као и представници синдикалних организација из региона који имају потенцијале за оснивање и рад Регионалних центара. Поред тридесетак наших представника, успешном раду семинара допринеле су својим учешћем и колеге из братских синдиката СОНК из Македоније – почасни председник Дојчин Цветаноски и генерални секретар Весна Неделковска, као и Синдиката просвјете Црне Горе – потпредседник мр Предраг Ражнатовић и председник Регионалног одбора СПЦГ из Будве Николај Кнежевић.

Током дводневног рада учесници су били у прилици да се упознају са основним информацијама везаним за формирање Регионалних центара и њиховим потенцијалима за унапређење квалитета рада синдиката образовања у непосредној комуникацији са члановима, као и за заступање интереса запослених на регионалном нивоу.

Искуства у регионалној организацији синдиката образовања из Македоније и Црне Горе била су изузетно корисна за учеснике, без обзира што се решења из других организација не могу пресликати, већ се промене предлажу на основу постојеће ситуације у нашем синдикату.

Посебно инспиративна за све учеснике била су излагања и презентације резултата активности чланова тима из Регионалног центра из Лесковца. Импресивни резултати за само годину дана постојања Центра, били су најчешћи коментари учесника. С обзиром на то да је у овом Центру, поред дефинисаних и спроведених процедура, дошло до изузетно позитивних резултата за кратко време, овај центар ће у наредном периоду имати значајну улогу у помоћи другим центрима у оснивању. Теме о којима су у току семинара говорили Драгана Карапанџић Стефановић, Марија Савић, Ивица Поповић и Александар Николић из Регионалног центра за Јабланички округ, садржане су у раду који је написан за ову прилику а који можете преузети ОВДЕ!

У раду семинара је учесвовао и Хенрик Хербер, међународни секретар у шведском синдикату Ларарфорбундет, задужен за реализацију пројекта са нашим синдикатом. Током боравка у Србији, поред учешћа у раду семинара посетио је и Регионални центар у Лесковцу и Пожаревцу, како би се непосредним увидом уверио у напредак остварен радом центара. Такође су договорене и активности на даљој реализацији пројекта који ће трајати још две године.

Током семинара Јован Јерковић, правни саветних је представио брошуру „Тумачење Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика“, која је већ достављена свакој синдикалној организацији, као помоћ у примени решења из колективног уговора.

ПРЕДСТАВНИК ШВЕДСКОГ СИНДИКАТА ПОСЕТИО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Представник шведског синдиката „Ларарфорбундет“ Хенрик Хербер посетио је у четвртак, 3. октобра 2013. године Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије. Циљ посете био је упознавање са начином рада и структуром првоформираног регионалног центра нашег синдиката у склопу процеса децентрализације СОС-а.

Господину Хенрику представљене су активности које се спроводе на нивоу региона, ниво техничке опремљености центра као и структура обавеза и одговорности представника сектора на нивоу Регионалног центра Лесковац. Након разговора и презентација, позитиван утисак о нашем центру господин Хенрик Хербер подвукао је реченицом „Да ја живим и радим у Србији желео бих да будем члан вашег синдиката“.

Ларарфорбундет је иначе највећи синдикат образовања у Шведској који је и финансијски помогао децентрализацију Синдиката образовања Србије. Господин Хенрик Хербер је као секретар овог синдиката у Србији боравио од 2. до 6. октобра у циљу праћења спровођења поменутог процеса који је помогнут од стране његовог синдиката. У току посете договорен је план активности до 2015. године, до када би требало да буде отворено још неколико регионалних центара али ће се успут водити рачуна о одрживости већ формираних.