ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ПОДРЖАВА ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

У складу са Одлуком са седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије одржане 17.1.2014. године, у образовним установама на територији Јабланичког округа у четвртак, 23. јануара 2014. године у периоду од 11 до 12 часова одржаће се Штрајк упозорења због Предлога измена и допуна Закона о раду.

Иако је јуче у медијима објављено да ће се овај Предлог повући из процедуре, Штрајкачки одбор Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“ на данашњој седници одлучио је да се Штрајк упозорења одржи без обзира на најаве о повлачењу Предлога Закона, јер најава не значи испуњење штрајкачког захтева!

Све Синдикалне организације у образовним установама на територији Јабланичког округа поступиће у складу са упутством са 21. седнице ОЈОСОС, формирати Штрајкачке одборе и најавити Штрајк упозорења директорима установа најкасније 24 часа пре почетка Штрајка упозорења, у складу са Законом.

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СОС

У петак, 17. јануара у великој сали Центра за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 21. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Седници су присуствовали и чланови који су одласком у пензију у току 2013. године престали да буду део Одбора, па су им овом приликом додељене захвалнице за допринос формирању и раду Регионалног центра и поклони поводом одласка у пензију.

Одбор је у двосатној дискусији претресао актуелна питања, а свим члановима је подељен штампани материјал неопходан за обавештавање чланства по установама. Након усвајања записника са претходне седнице и верификације мандата новим члановима, Извештај Надзорног одбора и Финансијски извештај за 2013. годину једногласно су усвојени. Председник Одбора детаљно је образложио прошлогодишње финансијско пословање Регионалног центра, Извештај о раду и предложио на усвајање План рада за 2014. годину и Финансиски план за 2014. годину. Ови планови су такође усвојени једногласно.

Одбор је донео одлуку Ревизији чланства на територији Јабланичког округа. Сви присутни добили су ревизионе листове које након попуњавања од стране чланства треба да доставе Регионалном центру и то најкасније до 7. фебруара. Ревизија ће се спровести због формирања јединствене базе чланства и због попуњавања неопходних података који су потребни за финансирање осигурања запослених чланова. По одлуци са претходне седнице, Регионални центар ће ове године сваком члану уплатити осигурање од последица несрећног случаја па је пре потписивања полисе неопходно да сви подаци о осигураницима буду доступни. Очекује се да ће полисе почети да важе од 1. марта 2014. године.

Члановима Одбора детаљно су образложене измене и допуне Закона о раду из актуелног Предлога и могуће последице по запослене у образовним установама. Такође, Одбор је прихватио иницијативу Председништва СОС и донео одлуку о ступању у штрајк упозорења 23. јануара 2014. године.

По питању преговора са представницима града Лесковца, председник је обавестио присутне да прошлогодишњи преговори и поред најава нису имали „завршницу“ у облику Протокола, и да ће Регионални центар изаћи у сусрет сваком члану који судским путем жели да оствари Законом гарантована права.

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У среду, 15. јануара 2014. године у просторијама Регионалног центра Лесковац СОС одржане су седнице Председништва и Надзорног одбора ОЈОСОС. На седници Надзорног одбора разматран је детаљан финансијски извештај председника о финансијском пословању Регионалног центра у 2013. години. Финансијски извештај образложен је на 25 страна са свим појединостима везаним за приходе и расходе у овом периоду, а члановима Надзорног одбора достављена је на увид и контролу сва пратећа документација. Увидом у стање и прошлогодишње финансијско пословање кроз изводе, фактуре и одлуке, Надзорни одбор је без примедби сачинио Извештај који је прослеђен Одбору ЈОСОС на усвајање.

Након ове седнице одржана је и 20. седница Председништва на којој су разматране измене и допуне Правила о раду Секције жена, пружене информације о Предлогу измена и допуна Закона о раду, дата објашњења о рефлексији забране запошљавања у јавном сектору на образовне установе и упућене одговарајуће препоруке Одбору ЈОСОС. По питању најављеног штрајка упозорења поводом Предлога измена и допуна Закона о раду, Председништво је дало препоруку да Синдикалне организације из састава Јабланичког округа СОС  подрже најављени штрајк.

Седницама Надзорног одбора и Председништва ОЈОСОС председавала је Марија Савић потпредседница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.

ИНФО СОС

  • Републички одбор Синдиката образовања Србије на седници одржаној 20. децембра 2013. године донео је одлуку да се прикључи и учествује у свим активностима Савеза самосталних синдиката по питању протеста због Предлога измена и допуна Закона о раду.
  • На седници Већа Савеза самосталних синдиката Србије одржаној 26. децембра 2013. године донета је одлука да се 23. јануара 2014. године у времену од 11 до 12 часова организује штрајк упозорења због Предлога измена и допуна Закона о раду, које су донете без консултација са социјалним партнерима и уважавања предлога и ставова представника синдиката у Радној групи за израду нацрта тог закона.
  • Председништво Републичког одбора Синдиката образовања Србије на седници одржаној 15. јануара 2014. године донело је одлуку о ступању у штрајк упозорења најављеног за 23. јануар 2014. године. Чланови Републичког одбора добили су упутства о хитном одржавању седница на општинском, градском односно окружном нивоу на којима ће се презентовати ова одлука.

НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

smreke+sneg

 

СВИМ КОЛЕГИНИЦАМА И КОЛЕГАМА

ЖЕЛИМО СРЕЋНУ И УСПЕШНУ НОВУ ГОДИНУ

 СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ :: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР – ЛЕСКОВАЦ