НОВИ БРОЈ „СИНЕРГИЈЕ“

У току следеће недеље по установама на територији Јабланичког округа почиње дистрибуција информатора „Синергија“. Трећи број нашег листа садржи информације о актуелним синдикалним питањима и активностима Регионалног центра у претходном периоду. Синергију можете прочитати и овде:

sin3

ШТА НАС ЧЕКА ПОСЛЕ ИЗБОРА

Парламентарни избори у Србији су десетак дана иза нас, део бирача који је гласао будућу скупштинску већину ужива у еуфорији, они други презиру весеље првих а половина грађана Србије која је бојкотовала изборе мудрује о изборним резултатима. Још пар недеља и добићемо нову Владу, још пар месеци и знаћемо на чему смо… мада је то можда одавно јасно. Ако је дозвољено судити на основу догађаја из новембра, децембра и јануара, на основу тенденција написаних у неким важећим законима, на основу ставова и „прогноза“ ЕУ и на основу понашања и јавног оглашавања власти из скорашњег периода,  није тешко закључити да се образовном систему у Србији не пише добро. Истина је да то није новина, али мишљења смо да  треба образложити и наговестити могуће заплете који се ускоро могу десити и многе запослене у просвети ставити у неповољан положај.

Финансирање по броју ученика почиње заједно са 2014/15. школском годином, мада су многи поверовали најавама министра Томислава Јовановића да се то неће десити. Ипак овај модел финансирања у основним и средњим школама дефинисан је члановима 155 и 180 Закона о основама система образовања и васпитања, који се није мењао, а колике су шансе да до промене дође пре 1. септембра није тешко претпоставити. Има и оних који апсолутно не прихватају ову законом предвиђену обавезу ни као могућност а камо ли као скору реалност.

Међутим важно је запослене подсетити на још једну чињеницу. Почевши од 7. децембра 2013. године у Србији важи Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору. Додатна објашњења о томе како ће се ова уредба примењивати у просвети објављена су у другој половини децембра. Сви конкурси који нису окончани до датума ступања Уредбе на снагу замрзнути су или поништени. Комисија која је надлежна за давање сагласности о расписивању конкурса до сада није одговорила школама, иако за то нема прописаног разлога, али је зато 25. фебруара Министарству просвете, науке и технолошког развоја упутила Закључак бр. 112-1747/2014 по коме број запослених на одређено време у установама треба задржати на нивоу од 1. марта. Ова одредба ће важити до 30. јуна.

Врло је могуће да ће око 2000 просветних радника, који су тренутно ангажовани на одређено време до коначности решења по конкурсу, добити отказ уговора о раду 30. јуна. Чак и да тако не буде њихов ангажман мора престати на крају школске године.  Тако ће сва ова радна места остати слободна за збрињавање технолошких вишкова чији би се број нагло повећао применом система финансирања по броју ученика. На овај начин постигао би се ефекат ублажавања првих непријатних последица које овај систем носи.

Од осталих најава које би могле да заболе запослене у просвети не треба заборавити Закон о раду који ће се свакако мењати, а ни увођење платних разреда, на чему се од скора инсистира. Имајући у виду бивши нацрт Закона о раду и последице које би погодиле запослене, али и многе најаве званичника да до многих промена у овом закону мора доћи, остаје нам само стрепња до реализације овог започетог посла.

Када је реч о увођењу платних разреда,  стопроцентно је сигурно да се такав систем не може успоставити у Србији а да се добром делу запослених у образовању не смањи плата. Такав покушај се очекује. Ако око тога постоји икаква сумња, треба само погледати пример Бугарске. У прилог најави напредовања по платним разредима говори и Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника којим се кроз предвиђено напредовање у звању, заправо прави паралела за разредима.

Могуће је и да овакав сценарио неће бити реализован. Можда је све наведено део неког другачијег плана. Ипак смо дужни да колеге подсећамо на чињенице за које постоји могућност да ће неповољно утицати на положај просветних радника. Било би неодговорно ћутати или неоправдано подстицати оптимизам, јер је снага синдиката сразмерна нивоу информисаности чланства.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА У ЛЕСКОВЦУ

По речима начелника Управе за финансије града Лесковца, јубиларне награде за запослене у основним и средњим школама биће исплаћене до краја овог месеца. У прилог овој тврдњи говоре и јучерашњи захтеви упућени школама да се припреме нови обрачуни за исплату јубиларних награда, у складу са Законом.

Први обрачун за исплату јубиларних награда за 2013. годину, школе су извршиле крајем јануара месеца, па су заинтересовани запослени могли да сазнају оквиран износ који треба да добију. Међутим после јучерашњег обрачуна, многе колеге су се обратиле Регионалном центру због незадовољства изазваног „умањењем“ износа по јануарском обрачуну за око 10.000 динара.

Из тог разлога дајемо следеће обавештење:

  • Јубиларне награде се у складу са ПКУ исплаћују у години у којој запослени наврши 10, 20 или 30 година рада оствареног у радном односу. То значи да је последњи законски рок за исплату ове накнаде био 31. децембар 2013. године.
  • Висина јубиларне награде по запосленом утврђена је чланом 30. ПКУ (1/2 просечне плате за 10, 1 просечна плата за 20 и 1,5 просечна плата за 30 година), док је чланом 28. дефинисана просечна плата.
  • Просечна плата представља  просечну зараду исплаћену у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате јубиларне награде, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније по запосленог. Пошто Републички завод за статистику ове податке објављује у другој половини месеца – за претходни месец, јасно је да ће се просечна зарада приликом обрачуна и исплате јубиларних награда у периоду од данас до половине априла рачунати по подацима из марта (просек за фебруар).
  • Велике осцилације просечне зараде у претходних неколико месеци представљају разлог различите висине јубиларне награде у зависности од тога када се она исплаћује. Наиме просечна зарада у новембру 2013. године била је 60.893 динара, у децембру чак 70.071 динар, у јануару 2014. године 52.438 динара, а у фебруару 60.845 динара.

Ако се има у виду ова статистика, јасно је да ће висина јубиларних награда бити на практично истом нивоу као да су исплаћене у законском року, односно до краја децембра 2013. године. Тада би се за обрачун узимала просечна зарада из новембра, која је на нивоу фебруарске. Да је град којим случајем имао средства да ову накнаду исплати у фебруару, када је просечна зарада пала за готово 18.000 динара, онда би заиста могли да говоримо о великој разлици.

Према свему изнетом, ови обрачуни се припремају у складу са Законом, а запослени који су незадовољни „смањењем“ висине јубиларне награде у односу на јануарски обрачун, могу да буду и задовољни ако ствар посматрају из перспективе свести о томе да је ова иста накнада могла у фебруару да буде исплаћена у висини од 52.000 динара и то за 20 година рада.

Оно што ће бити реално оштећење запослених који су стекли право на исплату јубиларне награде је извесно кашњење исплате, па они који буду желели да по овом основу наплате и камату, треба да потраже правну помоћ и судским путем добију обештећење.

МЕНТОРСКИ СЕМИНАР ЗА РЕГИОНАЛНЕ ЦЕНТРЕ СРБИЈЕ

У Нишу, у хотелу Тами Резиденс, 21. и 22. марта 2014. године одржан је семинар намењен активистима из Регионалних центара. Тема семинара је била: „Унапређење рада Регионалних центара – с ким и како до успешног резултата?“ То су представницима Регионалног центра Браничевског и Подунавског округа са седиштем у Пожаревцу, представницима Регионалног центра Поморавског округа са седиштем у Јагодини, као и представницима потенцијалног Регионалног центра Нишавског округа веома успешно показали представници Регионалног центра Јабланичког округа са седиштем у Лесковцу. РЦ Лесковац је на семинару имао улогу домаћина, односно ментора са циљем да се унапреди рад других центара. Руководилац РЦ Лесковац Александар Ничић је са сарадницима: Драганом Карапанџић-СтефановићДраганом СтошићемСветланом КоцићЈеленом КостићМаријом СавићАлександром Николићем и Ивицом Поповићем веома детаљно представио различите области рада и до сада постигнуте резултате за мање од две године активног рада РЦ у Лесковцу. Угледни и огледни РЦ је тиме показао с ким, а потом и како су постигли веома позитивне резултате.

На основу представљених активности и резултата РЦ Лесковац учесници семинара из других центара су имали задатак да у радионицама изложе колико те активности сматрају важним за рад у њиховим регионима, као и да ли их сматрају остварљивим. Примењени метод рада је сваког учесника подстакао на активно учешће, те су и резултати били веома конкретни. Водитељи радних група – презентери појединих области рада такође су имали веома захтеван задатак да кроз рад шест кругова радних група дођу до што конкретнијих показатеља – шта који центар сматра да може да примени и колико коју област сматрају значајном.

У припремљеним материјалима учесници семинара добили су, поред осталог и релевантне податке за свој регион, тако да су и очекивања од будућих резултата велика. Прва наредна провера шта се променило биће на јесењем семинару за Регионалне центре.

РАСПИСАНЕ ТРЕЋЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

Почела је пријава за ТРЕЋЕ ОКРУЖНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ у организацији Регионалног центра Лесковац СОС. Ове године формиран је Организациони одбор игара који чине представници свих општина на територији Јабланичког округа. На нивоу овог одбора разматрана су пратећа документа, Правилник игара, место одржавања спортских сусрета и друга питања важна за реализацију ове манифестације.

Овде можете преузети текст расписа са објашњењима и пријавни лист:

Пријава екипа је до 31. марта, након чега ће се извршити жребање, јер ће се такмичења одигравати по унапред предвиђеној шеми.

КОНКУРС ЗА СТРИП

Поштовани,

Обраћамо Вам се са позивом да ученици Ваше школе узму учешћа у Другом конкурсу за стрип каиш Јабланичког округа, организованом у склопу најстаријег и најмасовнијег стрип фестивала на простору бивше СФРЈ, Балканских смотри младих стрип аутора. Балканска смотра младих стрип аутора ове године обележава 16. издање, и у склопу фестивала Лесковачка школа стрипа „Никола Митровић Кокан“ у сарадњи са Синдикатом образовања Јабланичког округа и „Новом нашом речи“ расписује Други конкурс за Најбољи стрип каиш. Стрип каиш је стрип од два, три или четири кадра који се налазе у истом реду и причају једну причу. Испод прилажемо један пример тога шта стрип каиш јесте и како би приближно требало да изгледа. Аутор је шеснаестогодишњи Александар Крстић из Вучја.

str2

Радове треба послати најкасније до 25. маја на адресу: Синдикат образовања Србије – Регионални центар Лесковац, ул. Јанка Веселиновића 2, локал 6, 16000 Лесковац,  уз податке о старости учесника, школе из које долази и контакт информацијама ученика. Радове треба слати са са назнаком: „За стрип конкурс“.

Пристигле радове жирираће жири у саставу: Никола Милићевић (новинар Нове наше речи и стрип теоретичар), Марко Стојановић (предавач у Лесковачкој школи стрипа) и Милош Цветковић (предавач у Лесковачкој школи стрипа), и доделиће три награде и то: 1) Награда за узраст до 10 година 2) Награда за узраст од 11 до 15 година 3) Награда за узраст од 16 до 19 година. Поменуте три награде састојаће се у прибору за цртање какав користе професионални стрип цртачи и комплету издања едиције Лесковачки стрип, као и објављивању награђених стрипова у листу „Нова наша реч“. Прибор за цртање обезбеђује Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије. Сви учесници конкурса добиће захвалнице и (или) каталоге 16. Балканске смотре,а  исто важи и за школе из којих су пристигли радови, као и за наставнике-професоре ликовног школа из којих су радови дошли. Најуспелији радови биће изложени на отварању 16. Балканске смотре малдих стрипа утора 27.06.2014. године у 20 часова у Галерији Лесковачког културног центра, на отварању 16. Балканске смотре младих стрип аутора.

ПОРТФОЛИО – НОВА НАУКА

Измењени Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника заталасао је колективе и почевши од 3. марта 2014. године незадрживо утиче на демонстрацију слуђености и дезоријентисаности просветних радника у школама. Овим правилником, који је у примени од октобра 2013. године, предвиђено је да члан 20. почне да важи 3. марта ове године. „Несрећни“ члан наводимо у целости:

Члан 20. 

     Наставник, васпитач и стручни сарадник у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција. 
      Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио). 
    Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника – спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја.
 

Непосредно пре датума почетка примене овог члана на друштвенима мрежама и форумима просветних радника почеле су да се објављују презентације о томе како треба да изгледа „портфолио“. Центри за стручно усавршавање у многим деловима Србије организовали су „обуке“ о портфолију. Да несрећа буде већа, број просветних радника који је овој теми пружио огроман значај вртоглаво је порастао у кратком року. И по старом добром обичају, они који су прелистали презентације са Интернета или учествовали на трибинама, узбунили су народ у колективима својих школа веома брзо и лако, јер се код нас још увек пре верује речима колега, просветних саветника, директора или комшија који говоре о неком пропису него очима које пропис читају.

Тако је портфолио постао нова наука. Још један начин за скретање пажње са битног на небитно, али у паковању које изгледа плени и са називом који дефинитивно звучи. Литература која се појавила како би се ово „откриће“ разјаснило, добила је много различитих аутора, који су се неким чудом (читај: copy-paste) сложили у следећем: Портфолио мора да има насловну страну, затим садржај, биографију наставника, резиме стручног усавршавања, обавезно есеј, примере и прилоге и друго…

Како се овде не би предуго бавили будалаштинама треба само јасно истаћи: оно што портфолио треба да садржи дефинисано је Правилником у другом ставу члана 20. (болдирани део), а ако се евентуално новим изменама Правилника овом ставу придодају садржаји, есеји, биографије и ко зна шта још, тек онда ће и то постати обавеза. До тада измишљени захтеви о садржају звучне амбалаже „наше нове науке“ немају никакву важност. Тачка.

ШТА СВЕ ОПРАШТАМО ДРЖАВИ?

Примена Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о раду, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању као и пратећих Правилника, у многим случајевима спроводи се једнострано. Односно, када год је повреда правних прописа уочена у неиспуњавању обавеза наставника, васпитача и стручних сарадника, долази до ситуација у којима се запослени санкционишу, али када је у питању неиспуњавање обавеза од стране установа, локалне самоуправе или државе, просветни радници се углавном повлаче и праштају!

Да ли је деценијско скретање пажње са суштине на маргину, које представља мото реформе образовања у Србији, почело да се уграђује и у профил личности просветних радника или је реч просто о неинформисаности, питање је на које не можемо одговорити са сигурношћу. У сваком случају „списак праштања“ је све дужи, а услови рада и живота такав манир издвајају као луксуз.

Реализација исплате путних трошкова у Србији, па и у Јабланичком округу, може се шарено описати. Има локалних управа које ове обавезе измирују на време, уз слободан избор запослених да ли ће користити месечне карте превозника или ће користити сопствени превоз. На територији општина код којих постоји „градски превоз“ исплата путних трошкова важи за све запослене, по цени коштања месечне карте по зонама. Међутим има локалних управа у којима се наплата ових трошкова реализује једино путем тужбе. Регионални центар је прошле године преговарао са представницима града Лесковца о начинима решавања овог проблема, али је договор изостао. Погажена су обећања, па је сада просвета на потезу! На жалост, није тајна да је неиспуњавање ових обавеза према запосленима резултат математичке операције из области вероватноће. Град управо рачуна на „манир праштања“ и користи формулу: /број оних који туже/пута /просечан дуг/мање је од /укупног дуга/. Ова математика се неће променити ако значајно не почнемо да утичемо на повећање /броја оних који туже/!!! 

Исплата трошкова за полагање стручног испита и финансирање стручног усавршавања запослених такође су обавезе установа, које су гарантоване Законом. Ипак, просветни радници и овде често бирају „напредне“ иновације свести и препуштају се саосећању и „разумевању кризе и тешке ситуације“. Неки се утркују у бројењу прикупљених фамозних „сати“ стручног усавршавања, не марећи за силне динаре које од зараде рефундирају буџету. Регионалном центру се у претходне две године јавило више од двадесет запослених који ни после три године стрпљивог чекања нису добили надокнаду трошкова полагања испита за лиценцу! Међутим и они који се одваже и обрате нам се пре наступања застарелости по овом основу, ради коришћења судске заштите, и не помишљају да осим главног дуга од послодавца наплате и законску затезну камату.

Исплата дневница приликом извођења екскурзија и рекреативних настава још једна је замагљена тема. Више пута до сада, посредством медија просветни радници су сатанизовани због ове накнаде. Један део овог проблема има форму за коју се мисли да је јасна, а други део је потпуно замаскиран. Свесно или несвесно, поново у свему учествујемо као савезници државе. Наиме, сваке школске године Савет родитеља у многим школама доноси одлуку о висини „дневница“ за наставнике који изводе екскурзију. Међутим ова накнада никако не може да се назове дневницом јер су начин исплате и висина дневнице јасно дефинисани Законом. Накнада родитеља се може дефинисати нпр. као „посебна накнада за бригу о ученицима“ или некако слично, па Савет родитеља може одредити и висину ове накнаде, при чему је врло дискутабилно да ли она сме бити обавезујућа за сваког родитеља. И око овога има много полемика па многи пропагирају идеју да наставницима треба исплатити „законску дневницу“ и ништа више. Оно што се овде заборавља је чињеница да одговорност једног нпр. општинског службеника који сам путује и брине само о себи није упоредива са одговорношћу наставника који путује са двадесеторо ученика, па евентуална накнада од стране родитеља свакако има утемељење. Али када је реч о „законској дневници“, потпуно је нејасно како је она остала скривена у интересу установа, односно државе. Ту долазимо до замаскираног дела ове приче. Посебним колективним уговором предвиђено је да се за време службеног пута наставнику исплаћује половина дневнице или дневница у целости, у зависности од времена проведеног на путу. То значи да је установа дужна да изврши исплату ове накнаде! Међутим у пракси наставници пристају на исплату само родитељске „дневнице“, док држави опет праштају непоштовање. Треба разумети и раздвојити родитељска добровољна давања и обавезе државе, и инсистирати на испуњењу обавеза. Држава рачуна на нашу инертност а нама је тешко да то схватимо и покренемо се!

Новац који се не исплати из разлога што се обавезе по наведеним основима прећуткују, а који просветни радници, растргнути реформама и администрацијом, свесно или несвесно не потражују, предвиђен је буџетом! Било би утешно да бар знамо које смо улице асфалтирали деценију уназад ако је јасно да су нам просвету потпуно калдрмисали.

СПРОВЕДЕНА РЕВИЗИЈА ЧЛАНСТВА – УПЛАЋЕНО ОСИГУРАЊЕ

Чланови Синдиката образовања Србије на територији Јабланичког округа у току фебруара месеца имали су, у складу са одлуком Одбора ЈОСОС,  обавезу да попуне ревизионе листове. Дефинисани рок за достављање ових листова Регионалном центру био је 7. фебруар, али је десетак синдикалних организација прекорачило овај рок из оправданих разлога. Паралелно са достављањем података започело се са попуњавањем базе чланова СОС Јабланичког округа.

Део података био је потребан за формирање спискова на основу којих се члановима СОС уплаћује осигурање од последица несрећног случаја. Регионални центар је на време комплетирао податке и овај вид осигурања почео је да важи од 1. марта 2014. године!

Поједине Синдикалне организације донеле су одлуку да за своје чланове преко Регионалног центра уплате и допунско здравствено осигурање (ДЗО), што је за оне који су извршили уплату до краја фебруара уговорено и почело да важи у марту, а за остале који су се определили али касније доставили спискове и извршили уплату овај вид осигурања почиње да важи од 1. априла.

Финансирањем осигурања за своје чланове, Регионални центар Лесковац омогућио је остварење пароле „ЧЛАНАРИНА КОЈА СЕ ОДМАХ ВРАЋА!“ јер је заиста износ полисе за појединца чак и скупљи од дела чланарине који се на годишњем нивоу уплаћује Регионалном центру.

ЈОШ ЈЕДНО ДРУЖЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА

У петак, 7. марта 2014. године у ресторану „Парк“ у Лесковцу организована је осмомартовска забава  на којој је из 11 образовних установа учествовало око 250 просветних радника. Забава је организована од стране ресора за спорт, рекреацију и туризам Регионалног центра Лесковац Синдиката образовања Србије. Просветни радници у последње две године не пропуштају забаве које организује синдикат уз напомену да овакве манифестације итекако доприносе ширењу позитивне енергије међу колегама.