ОБЈАВЉЕН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Дана 25. фебруара 2015. године објављен је у „Службеном гласнику Р.С.“ Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, који ступа на снагу и примењује се од 05. марта 2015. године.

ПКУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Доношењем новог ПКУ-а, имајући у виду да је потписан од стране само два синдиката и то Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност, потребно је да председници Синдикалних организација директору установе упуте Захтев за остваривање увећане плате у сразмерном проценту у складу са ПКУ-ом. Поред тога, да би се остварила ова накнада неопходно је да се уз Захтев приложи и потврда Синдиката образовања Србије, којом се потврђује да синдикална организација организационо припада Синдикату образовању Србије као једном од потписника ПКУ-а. За територију Јабланичког округа ове потврде ће издавати Регионални центар Лесковац СОС.

ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦА ОДБОРА

У понедељак, 23. фебруара у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је 28. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. На седници је разматрана ситуација у школама после штрајка и актуелна ситуација у образовању. Члановима је образложено у којим ће даљим процесима учествовати представници Синдиката образовања Србије. План СОС-а за продужени утицај на институције система са циљем побољшања положаја запослених у образовању наишао је на одобравање чланова.

На седници су верификовани мандати новим члановима одбора, усвојен је извештај о раду за 2014. годину, извештај Надзорног одбора, финансијски извештај, план рада за 2015. годину, финансијски план и донете су одговарајуће одлуке. Одбор је одлучио да и у 2015. години РЦ Лесковац свим члановима СОС-а на територији уплаћује осигурање од последица несрећног случаја.

НАКОН ШТРАЈКА

please install flash

СТАВ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Након што је Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије донео одлуку о одбијању Споразума о решавању спорних питања, а СРПС прекопирао исту одлуку, оглашавамо се као један од синдиката који одговорно заступа интересе запослених у просвети.

Није нам намера да сада анализирамо разлоге синдикалног нејединства исказаног на крају преговарачког процеса и да се упуштамо у међусиндикалну борбу, јер нам то никада није био циљ. Поводом активности синдиката које су од данас усмерене на „пререгрутовање чланства“, подсећамо просветну јавност на следеће:

  1. Штрајкачки одбор 4 репрезентативна синдиката 11. фебруара заузео је став да Споразум треба прихватити и потписати и није тражио никакве додатне гаранције. То до сада нико није демантовао.
  2. УСПРС се још 6. фебруара огласила саопштењем да је једино преостало спорно питање базирано на промени чувеног „ОД у ДО“ у Споразуму, што је већ 7. фебруара промењено, а односи се на датум почетка преговора о висини и динамици исплате материјалне помоћи запосленима.
  3. ПКУ који је потписан од стране ГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања Србије односи се на све запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а не само на потписнике ПКУ.
  4. Везивање ПКУ за Споразум је још 26. јануара прихваћено од стране свих синдиката уз присуство миритеља и то до сада још нико није оспорио.
  5. Тренутно инсистирање на додатним гаранцијама (призваним у облику „лика и дела“ министра) заиста представља бесмислицу, јер ако потпис и печат нису гаранција обавезивања Владе, свака друга усмена гаранција нема логичко утемељење.
  6. На запослене који остану у штрајку неће се примењивати одредба Споразума којом се гарантује заштита у смислу да против њих не буду предузете дисциплинске мере нити да им се умањи плата. Из тог разлога наглашавамо да неосновано увлачење запослених у даљи штрајк повлачи за собом огромну одговорност.
  7. Синдикати који су потписали договорене документе отпочеће већ од сутра праћење реализације одредби Споразума и наставити да учествују у свим даљим процесима који треба да доведу до побољшања материјалног положаја запослених.

Запосленима поручујемо да не журе са осудама и похвалама репрезентативних синдиката. Очигледно је, на жалост, да у даљем представљању запослених у министарству и кроз учешће у раду на новим системским процесима, синдикати неће имати заједнички наступ, јер су се два синдиката сама искључила из тога. Очигледно је и да су начини остваривања циљева различити међу синдикатима, као и сами циљеви. Ми се посвећујемо синдикалном раду на реализацији постигнутог Споразума, а време ће показати намере, озбиљност и систематичност у раду и поступању репрезентативних синдиката.

Синдикат образовања Србије наставља да одговорно и доследно заступа интересе својих чланова и осталих запослених у образовању.

ПРЕКИД ШТРАЈКА 18. ФЕБРУАРА

СА ДАНАШЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дан након почетка важења Споразума, члан Председништва Одбора Јабланичког одбора Синдиката образовања Србије Александар Николић и стручни сарадник у Регионалном центру Лесковац СОС Драгана Карапанџић Стефановић, гостујући у емисији „Јутро“ на ТВ Лесковац образложили су појединости везане за ток, окончање штрајка и оно што је постигнуто.

please install flash

ДА РАЗЈАСНИМО

Дакле, на састанку Штрајкачког одбора репрезентативних синдиката просвете: Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката образовања Србије, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката радника у просвети Србије, одржаном у среду 11. фебруара заузет је став да у овом тренутку треба прихватити и потписати Споразум и ПКУ и прекинути штрајк. Такође је заузет став да синдикати који већ имају сагласност својих главних одбора то могу учинити у среду, а да ће се потписивању ових аката остали придружити након што добију сагласност од стране надлежних синдикалних органа.

Имајући у виду чињеницу да је почетак важења новог Посебног колективног уговора заиста потребно обезбедити што пре, јер се његово дејство односи на све запослене (а не само на чланове синдиката потписника), синдикати који су имали потребна одобрења својих одбора изашли су у сусрет запосленима и потписом им обезбедили правну заштиту и сигурност радних места. Остали синдикати требало би да се придруже потписивању најкасније до 18. фебруара.

Треба истаћи да чин потписивања Споразума од стране Синдиката образовања Србије и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ нипошто не представља потез рушења коалиције, јер је заједнички наступ свих репрезентативних синдиката кључан у намери да борба која нас чека током целе 2015. године доведе до трајног решења и значајно бољег материјалног положаја просветних радника. Постигнуто јединство синдиката које је одолело тромесечним искушењима, створило је позиције на основу којих су у Споразум уграђене гаранције државе и мимо штрајкачких захтева.

Да се подсетимо

Штрајк који је почео 17. новембра 2014. године био је заснован на следећим штрајкачким захтевима1. Изузимање запослених у просвети од смањења плате; 2. Доношење закона о платним разредима и примена од 1.1.2015. године; 3. Хитно отпочињање преговора о ПКУ и изменама и допунама ЗОСОВ-а. Треба признати да ови штрајкачки захтеви и нису најсрећније формулисани, јер је свима било јасно да се у првом може издејствовати једино ублажење смањења плата, док је други захтев имао нереалан датум почтка примене, али је формулација прихваћена као полазиште које предвиђа поједине уступке и другој страни.

Шта се добило у односу на штрајкачке захтеве

Након тромесечних преговора може се рећи да постигнути Споразум и ПКУ предвиђају већи добитак у односу на оно што се тражило. Наиме, када је реч о првом захтеву, Влада се обавезује да ће запосленима исплатити једну награду и једну помоћ уз напомену да ће се висина и динамика исплате преговарати са синдикатима. У сваком случају, дефинисана је обавеза исплате – односно обавеза ублажења смањења плата. Овим је практично дефинисано испуњење првог штрајкачког захтева. Што се другог захтева тиче, Влада се опет обавезује да ће овај Закон утврдити и да ће његова примена отпочети јануара 2016. године, што је много реалније јер треба обухватити цео јавни сектор. Трећи штрајкачки захтев је испуњен врло брзо након почетка штрајка јер нас је отпочињање ових преговора сачекало још у новембру.

Шта је добијено више него што се тражило

Посебан колективни уговор који су репрезентативни синдикати  усагласили у децембру 2014. године био је у нивоу оног који је тада важио, уз побољшања која су проистекла из мишљења Комисије за тумачење ПКУ-а, али у суштини веома сличан старом. Међутим ПКУ који је издејствован у току јануара представља производ о коме нико није ни сањао, јер је многоструко квалитетнији и бољи од свих који су икада важили у просвети. Овим колективним уговором обезбеђен је институт преузимања и технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом, дефинисана је нова јубиларна награда за 35 година рада, утврђено је право на Новогодишњу награду, предвиђена исплата отпремнине у износу од три просечне плате, повећан је ниво заштите представника запослених итд. Па из свега наведеног следи закључак да је ово више од траженог и много више од онога што смо били спремни да прихватимо, јер су почетне позиције министарства биле чврсте у намери да нови ПКУ буде значајно окрњена варијанта старог.

Када је реч о ЗОСОВ-у, најболнији део измена за синдикате односио се на формулацију чланова 130 и 131 којима се дефинише заснивање радног односа и преузимање запослених. Радна група у коју су укључени представници синдиката завршила је један део посла и чека позив за окончање започетог посла, након чега ће предлог на јавну расправу  па у скупштинску процедуру. Споразумом се гарантује да ће чланови 130 и 131 остати у формулацији договореној са синдикатима. И ово је више од оног што се тражило штрајкачким захтевом, али јако важно и потребно као сигурност и једино решење за многе запослене. Овде треба напоменути да је намера министарства била да остану само отворени конкурси и да се обрише институт технолошких вишкова. Без критеријума, то би значило да директор може било кага прогласити вишком, односно примати у радни однос кога год хоће.

Закон о платама у јавном сектору може се донети брзо али тако да конзервира тренутно стање по делатностима. То наравно, не би донело ништа добро. Због тога смо веома задовољни чланом 3 Споразума, који прејудицира темељан рад на овом закону, његову примену од јануара 2016. године, дејство закона на побољшање материјалног положаја запослених у просвети (што анулира конзервацију постојећег стања) и моментално укључење представника синдиката у рад на предлогу овог закона. Једино као чланови радне групе можемо континуирано доприносити циљу да нам овај закон заиста дугорочно обезбеди бољи положај.

Шта је добијено мимо онга што се тражило

Осим онога што смо тражили и добили, или добили на одложено, Споразумом се Влада обавезује још и на: укључење представника синдиката у праћење извршења буџета, у радне групе на изради нових закона и на предлозима за измене и допуне постојећих, израду плана рационализације уз присуство синдиката, настојање да у буџету повећа издвајања за образовање, да ће се евентуалне уштеде у буџету искористити за побољшање материјалног положаја запослених, као и да против запослених који су били у штрајку неће покретати дисциплинске поступке нити ће им умањити плату. Они који прате дешавања у просвети, јединствени су у ставу да су овакав Споразум и ПКУ незапамћени када је просвета у питању.

Где смо и шта нам је чинити

На крају, положај просвете и образовања није побољшан овим штрајком, нити је то на жалост могуће једним штрајком учинити у земљи Србији. Овим штрајком смо добили одличан ПКУ, обезбедили измене ЗОСОВ-а на начин којим неће бити штета по запослене, обезбедили услове и гаранције за доношење Закона о платама у јавном сектору, обезбедили учешће синдиката у многим системским процесима и натерали државу да потпише обавезу да нам у 2015. години ублажи смањење плата. Да би све то заиста било делотворно, синдикати ће морати да раде вредније него икада јер од чекања одавно ништа.

Уколико се деси да Влада не испоштује било коју потписану обавезу, следи нови протест, акција, штрајк. У условима када за три месеца није било репресивних мера против штрајкача, неки нови штрајк сада представља извесност. Да су синдикати прокоцкали освајање ове тактичке коте, и дозволили наступајуће мере министарства у смислу смањења плата за време проведено у штрајку или самогушење штрајка, вероватно би се на нову реакцију морало чекати наредних неколико година.

Из свих наведених разлога, овакве потезе синдиката не треба квалификовати ни победом ни поразом, већ коначно једном мудром синдикалном стратегијом, којом је једино реално могуће испровоцирати решења. Држава је просвету годинама гурала ка дну, па је немогуће прелетети степенике до заслуженог приоритета. Али ипак постоји начин.

Александар Ничић

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ И ПКУ!

 С А О П Ш Т Е Њ Е

Након дуготрајних преговора и бројних састанака чланова штрајкачког одбора четири репрезентативна синдиката просвете – Синдиката радника у просвети Србије, Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије и ГСПРС Независност и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Владе Републике Србије, стекли су се услови за прихватање усаглашеног споразума о решавању спорних питања.

Представници два синдиката – Синдикатаобразовања Србије и ГСПРС Независност на својим главним одборима добили су сагласност да потпишу овај споразум, што су и учинили. Потписивање споразума подразумева и нормализацију наставе.

Преостала два синдиката о овоме ће одлучивати на седницама одбора које ће бити одржане у наредним данима. Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја су прихватили предог Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност да преостала два синдиката који још увек нису одржали седнице својих главних одбора, Споразум и Посебни колективни уговор потпишу 18. фебруара 2015. године.

Сутра ће бити одржана седница Председништва Републичког одбора Синдиката образовања Србије на којој ће бити разматран Споразум и донета одлука о прекиду штрајка. Нормализација наставе се очекује од 18. фебруара 2015. године.

Синдикат образовања Србије

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

АКО ДОЂЕ ДО СПОРАЗУМА

Уколико наредних дана дође до потписивања Споразума и Посебног колективног уговора, просвета неће остварити никакву епохалну победу. Положај просветних радника, уз све што је постигнуто, остаће лош и то не само у материјалном погледу, јер све што је урађено и обезбеђено за време овог штрајка гаси пожар само за одређено време. За синдикате ће тренутни излазак из штрајка представљати највише тактички потез, којим би се обезбедило да запослени не остану без заштите и којим би се спречило да просветни систем још више распламса сопствени јавашлук. Споразумом се гарантује учешће синдиката у многим системским процесима који ће убудуће значајно утицати на положај просветних радника. Тако да крај штрајка, како је и самим текстом споразума дефинисано, означава тек почетак озбиљне и дуге синдикалне борбе.

Двоипомесечни штрајк обезбедио је све оно што се штрајком просветних радника данас може обезбедити у земљи Србији, можда и нешто више. Посебан колективни уговор који би почео да важи петнаестак дана након потписивања, био би тренутно највећи  добитак, јер је заиста најбољи до сада – чак „васионски“ у односу на онај који су нам спремали. Међутим боли истина да су држави били потребни месеци да „аминује“ акт који су све друге делатности добиле без дана протеста, што представља доказ нацији колико држава „поштује“ просвету и образовање. На жалост, ова чињеница представља и лош путоказ ученицима, будућим ученицима и њиховим родитељима, ка ставу како и колико да нас поштују.

Гестом потписивања усаглашених докумената, наравно, не бисмо поручили држави да верујемо! Поручили бисмо да желимо да поверујемо у спремност и упорност Владе и ресорног министарства да просвета добије заслужени приоритет, као и да се испоштују потписане обавезе! Зато би ту исказану спремност пратили и подстицали, али уз опрез и већ припремљене нове методе притиска и протеста, који би чекали у приправности као упозорење.

Споразумом се гарантује испуњење свих штрајкачких захтева, али не и решавање осталих нагомиланих и наилазећих проблема. Зато су се синдикати нарочито потрудили да се утврде, и у Споразум уграде,  услови који отворају врата за активно учешће синдиката у раду на системским процесима. Будуће невоље за просветне раднике најављују учесталост која се може спречити само будношћу и правовременом реакцијом, а праћење реализације Споразума била би обавеза синдиката! Ово је важно, поготово што је свима сада коначно јасно да би непоштовање одредби Споразума од стране Владе, просветне раднике гурнуло у нови, још масовнији штрајк.

И међу синдикатима нема суштинских разлика по питању спремности да се на уобличене текстове Споразума и ПКУ-а ставе потписи, па у целокупној ситуацији сачувано јединство ставова и деловања добија посебну тежину. Технички проблем могао би да се огледа у томе што неки синдикати одлуку о томе нису још потврдили на својим републичким одборима. Али у ситуацији у којој запослени већ немају раније гарантована права (ПКУ више не важи), а надиру нови проблеми, питање стављања потписа на Споразум и ПКУ у среду или десетак дана касније, неће истакнути „издајнике“ и „чланствољубе“, него степен озбиљности синдиката и одговорности према запосленима.

Пре краја овог и почетка неког следећег штрајка, учесницима у штрајку треба честитати на сјајној подршци! Једино су они свесни и достојни свог позива. А осталим запосленима треба нагласити да ће на поклон од својих свесних колега добити сигурна радна места, бар за неко време. Можда их поклон натера на размишљање, па дочекамо дан у ком смо сви поносни једни на друге и на своју професију.

Александар Ничић

ПРЕОКРЕТ?!

Ноћ након јучерашњег састанка на ком је „камен спотицања“ на путу до Споразума остао непремостив, Министарство просвете, науке и технолошког развоја данас је упутило мејл репрезентативним синдикатима којим их позива на потписивање споразума у среду, уз назнаку да ће спорни предлог „ОД“ ипак бити промењен у „ДО“.

Поштовани,

Позивамо Вас да у среду 11. фебруара 2015. године у 14.00 часова присуствујете састанку у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради потписивања Споразума о решавању спорних питања. У прилогу Вам достављамо кориговани текст Споразума где је у члану 2. став 3 реч ОД замењена речју ДО, што је остало као једино спорно питање на јучерашњем састанку у Министарству. Састанак ће се одржати у сали 21 на шестом спрату, Немањина 22-26. Молимо Вас да нам потврдите свој долазак.