ИНФО СОС – РЦ ЛЕСКОВАЦ

У току прошле недеље завршен је први круг распоређивања технолошких вишкова по општинама. Пред почетак нове школске године, директори школа на територији Јабланичког округа  покушаће да за запослене пронађу решење на још једном састанку, када ће технолошки вишкови који нису могли да буду преузети у неку школу у својој општини бити преузимани у школе из других општина.

СПИСАК ПРЕУЗЕТИХ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

НОВИ ПРАВИЛНИК О ЦЕНУСУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Пред почетак школске године министарство ће додатно охладити запослене у основним школама. Наиме, данас је припремљен нови Правилник  о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и по нашим сазнањима већ сутра иде на објављивање у Службени гласник. То значи да ће његова примена почети новом школском годином. Новине које правилник носи неће се одразити на смањење броја запослених гледајући укупан број на територији Републике Србије, али ће створити хаос и пометњу по регионима. Како је познато да тренутни број запосленог ненаставног особља није у складу ни са правилником који је важио до сада, примена новог произвешће нове технолошке вишкове али негде и нова радна места. О томе колико је додатно иритирајуће најновије поступање министарства и колико је у овом тренутку непотребно  повлачити овакав потез није потребно трошити речи. Изгледа да је виртуелни свет челника министарства потпуно слеп за напетост запослених и стање у пракси.

Основна промена указује на покушај да се реално стање ослика правилима која ће се поштовати, оносно покушај да се запослени на радним местима секретара, благајника, шефова рачуноводства, библиотекара, стручних сарадника и помоћних радника, боље распореде у систему. Ипак, сматрамо да се министарство сада огрешило о стручне сараднике.

По новом правилнику школа се образује са 16 одељења, при чему се више не прави разлика између „компактних“ школа и школа које имају истурена одељења. Сагласно овом, шефови рачуноводства и секретари биће ангажовани са 50% у школама до 16 или са 100% радног времена у школама са више од 15 одељења. Магичан број одељења за библиотекаре постаје 24, а број стручних сарадника расте на сваких 8 одељења за 50% радног времена до максимално 5 стручних сарадника, с тим што школа до 16 одељења има 0,5 стручног сарадника. Велики је удар и на помоћнике директора па ће ретко ко желети да се прихвати ове обавезе.

Министарство је пожурило и брзоплето сачинило правилник, који иако тежи тренутно реалном стању, по мишљењу синдиката није решење које је у овом тренутку било неопходно. Реалне потребе школа за већим бројем стручних сарадника нису сагледане, нити су посматрани сви ефекти које ће примена правилника произвести у пракси.

А мислили смо да је недавна измена којом се увело да „важи оно што је престало да важи“ довољан пех који не претпоставља следећи.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

У складу са закључцима састанка председника актива директора Јабланичког и Пчињског округа са представницима радне подгрупе која је задужена за праћење распоређивања технолошких вишкова, са овим процесом се почело у среду у општини Власотинце. Директори школа по општинама одржали су састанке ових дана и договарали међусобно преузимање запослених. Они ће пред радном групом (у среду је било Власотинце, сутра град Лесковац, у суботу Лебане, Медвеђа и Бојник) поднети извештаје о извршеном преузимању и наставити тај процес. Радна група прати исправност и законитост поступка и интервенише у случајевима када постоји пријава о непотпуно приказаним подацима. Када се заврши преузимање по општинама, у понедељак ће поступак бити настављен за територију целог округа. У овом првом кругу распоређивања, могуће је једино преузимање радника за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба а тек након тога отпочиње преузимање запослених који раде са непуним радним временом.

Приметили смо да има директора који нису пријавили све слободне часове, као и оних који су различите податке слали Школској управи а различите МПНТР. Уколико се уочени пропусти не исправе РЦ Лесковац ће поднети пријаве против појединих директора, који оваквим поступањем чине повреду  Закона о основама система образовања и васпитања и то члан 63, у ком су наведени разлози за разрешење директора школе.

документа за преузимање

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА СОПСТВЕНОГ ПРЕВОЗА

Данас су школама на територији града Лесковца уплаћена средства намењена исплати трошкова сопственог превоза за запослене. Две године, након што је РЦ Лесковац отпочео преговоре о исплати ових трошкова са градом, запослени почињу да уживају своје законом гарантовано право. У међувремену, они који су желели, наплатили су путне трошкове судским путем, али се процентуално ради о малом броју запослених упркос чињеници да је посредством правне службе РЦ Лесковац сваком члану омогућено бесплатно заступање.

У току јуна месеца, на инсистирање РЦ Лесковац, коначно су прикупљени реални подаци о висини ових трошкова, што је омогућило планирање динамике исплате. На састанку директора градских школа, одржаном у уторак у сали Скупштине града градоначелник Горан Цветановић најавио је почетак исплате путних трошкова и потврдио да ће се почевши од августа, сваког месеца исплаћивати двомесечно дуговање за 2015. годину.   Већ у току сутрашњег дана запосленима ће бити уплаћена ова средства. Месечна накнада за прву зону износи 1404 динара.

МИНИСТАРСТВО КАЗНИЛО СЕКРЕТАРЕ ШКОЛА

Доношењем Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, МПНТР је практично пред почетак нове школске године  казнило само секретаре основних школа. Рекло би се, врло одмерено, да је то одсецање једне од жила куцавица система, јер у тренутку када треба спроводити тендерске процедуре и јавне набавке и на веома обазрив начин водити друге нагомилане правно-нормативне послове, директори на којима лежи сва одговорност за функционисање установе у складу са законом, неће имати на кога да се ослоне.

Ако се узме у обзир да је већина запослених секретара школа известан период радног века провела у другим делатностима и да им је и по основу надокнаде за минули рад већ умањена зарада, овакво додатно негативно етикетирање од стране министарства тек неће пробудити вољу за њиховим ангажовањем. Све у свему, стижу нам лоше поруке.

Ако је по среди нова грешка министарства, онда би оставке одговорних биле моралан чин а грешка хитно исправљена, али ако је у питању намера, онда нам министарство дугује образложење на основу којих критеријума су само секретари основних школа доспели у групу радника који заслужују додатно умањење зараде.

Синдикат образовања Србије реаговаће званично због овакве срамне одлуке министарства, поготово што су најаве о повлачењу свих одредби Правилника које се односе на утврђивање броја запослених и процента њиховог радног ангажовања већ осујетиле могућност да се ови запослени бодују и бар остваре право на преузимање са листе технолошких вишкова.

СЛОБОДНА МЕСТА ДО 26. АВГУСТА

Данас је директорима школа стигао допис министра којим се налаже унос података о слободним часовима, као и провера података о запосленима који раде са непуним радним временом. Рок за унос ових података је 26. август, па је сада извесно да ће се распоређивање запослених са листе обављати од 28. до 31. августа јер након уноса треба извршити и контролу исправности података по школским управама.

Након уноса ови подаци ће бити видљиви на адресама http://skole.mpn.gov.rs/slobodnamesta и http://skole.mpn.gov.rs/nepunanorma.

ДОПИС МИНИСТРА О УНОСУ ПОДАТАКА О СЛОБОДНИМ ЧАСОВИМА

ПРОМЕЊЕНИ ПРАВИЛНИЦИ О ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА?!?

ВАЖИ ОНО ШТО НЕ ВАЖИ?!

Након што су се априла месеца појавили нови Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа, што је изазвало оштре реакције синдиката, представници МПНТР почели су са најавом повлачења спорних правилника уз усмене гаранције да запослени немају разлога за бригу.

Јуче је министарство објавило Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. Када је реч о средњим школама, може се рећи да су примедбе пристигле од стране запослених и синдиката у већој мери прихваћене, међутим основне школе остају у великом проблему. Наиме Правилник за основне школе промењен је у само два члана! Новина је да школа може имати најмање 0,5 секретара, као и да ће  се већина чланова овог Правилника примењивати од почетка 2016/17. школске године.

По свему судећи, изгледа да су представници министарства били искрени једино у томе да запослени не треба да брину само за ову школску годину. У том смислу добили смо простор да наставимо битку, јер смањити број стручних сарадника, проценат радног ангажовања административних радника и секретара у основним школама док се у исто време гомилају административни и правни послови и повећава број ученика којима је неопходна подршка стручних сарадника, није поступање које има оправдања.

Најтужније је што измена Правилника за основне школе предвиђа да ће се до почетка примене одредаба Правилника, у погледу утврђивања броја запослених, материјалних трошкова у школи и осталих трошкова, примењивати правила садржана у пропису из члана 31.  правилника који је престао да важи.

Значи „мењамо промењени правилник како би још мало важио онај који је престао да важи“. У основи је то прича српске просвете – док још важи да је просвета заиста.

Александар Ничић

ПРВИ ПРЕГЛЕД ВИШКОВА У ОКРУГУ

До данас је Министарству просвете, науке и технолошког развоја од стране школа из Јабланичког округа пријављено укупно 217 технолошких вишкова, рачунајући и наставно и ненаставно особље. Регионални центар Лесковац врши упоређивање података које школе шаљу Школској управи и Министарству просвете. Како је преглед података на сајту МПНТР прилично отежан, РЦ Лесковац ће периодично објављивати систематизоване податке, како би запослени могли да изврше контролу тачности.

ИЗВОД ИЗ ЛИСТЕ  ТЕХ. ВИШКОВА – ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ – 18.8.2015.

КОРАК КА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Јуче је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављена листа радника за чијим радом делимично или потпуно престаје потреба. Ово оцењујемо првим кораком ка транспарентности, који се чини у складу са договором постигнутим са синдикатима везаним за унапређење процеса преузимања запослених, конкурса и запошљавања, иако измене ЗОСОВ-а које предвиђају ову обавезу још нису усвојене.

Међутим, као што се и очекивало, окретање новог листа МПНТР, не подразумева савршеност, па је велико питање да ли ће веб портал садржати довољно података који би омогућили збрињавање технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом на адекватан начин. Листа технолошких вишкова која је од јуче доступна јавности садржи податке који су унети од стране овлашћених лица у школама а из министарства се поручује да ће подаци моћи да се мењају једино тамо где су унети, што значи да одговорност за тачност приказаних података припада директорима школа. Ова листа носи у себи и грешке настале нехатом или незнањем приликом самог уноса, али и „грешке“ с предумишљајем. Како за сада не постоји временски скрининг података, а измене су тренутно (real time) видљиве на порталу, могућност за манипулацију је превелика. Када је реч о технолошким вишковима, директорима није у великом интересу да лажирају податке, поготово што постоји контрола од стране самих запослених који остају без дела норме. Највећа злоупотреба која се практикује, по информацијама са терена, је бодовање запослених који су ангажовани на одређено време и сетовање опције „технолошки вишак“ кроз апликацију „Веб ценус“. Тако се једноставним триком покушава да се запослени на одређено време противзаконито убаце у систем.

Такође, на листи се примећује још пар базичних пропуста. У складу са ПКУ-ом листа би требало да садржи и запослене који раде са непуним радним временом, који би требало да буду означени на посебан начин јер полажу право на преузимање али су приоритет другог реда. Потврђено нам је да ће ова допуна бити урађена на време.

Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа, за које је најављено да ће бити промењени и даље су на снази, па су неке школе вршиле бодовање запослених у складу са њима. Представници министарства су у више наврата најавили нове Правилнике уз тврдњу да њиховом применом неће бити губитка посла. Уколико агонија ишчекивања потраје до септембра, створиће се додатни хаос јер многе школе нису вршиле бодовање у складу са тренутно важећим Правилницима, па ће листа осим нетачних поседовати и непотпуне податке.

Додатна гаранција о тачности података, како се наводи из МПНТР је обавеза да одштампани подаци са веб апликације морају бити достављени надлежној Школској управи са потписом и печатом директора и председника синдиката, међутим без временског скрининга података то практично не значи ништа, јер је могуће да подаци буду промењени и након потписаног документа, видљиви на порталу у тренутку „збрињавања“ вишкова и поново враћени на „званично“ стање.

Председници синдиката по школама тренутно имају велику улогу контролора али и врућ кромпир у рукама. Зато саветујемо да се приликом сваке уочене неправилности консултују са правном службом синдиката или са овлашћеним синдикалним представником на територији пре него што ставе потпис на документ.

Оно што у овом тренутку недостаје, а неопходно је за решавање статуса запослених који су постали технолошки вишак или су радници са непуним радним временом, јесте листа слободних радних места. Како се поручује из министарства, и ова листа ће бити јавно доступна на основу података који се налазе у бази. Међутим, осим тога што ће се знати која су радна места покривена радницима ангажованим на одређено време, у веб ценусу тренутно нема података о слободним радним местима која настају повећањем броја група и одељења, нити има података о изборним предметима.

Како је законски рок за пријаву података истекао 15. августа, све су прилике да ће се систематизација података вршити све до почетка нове школске године. Иако постоје уочени пропусти, треба поздравити спремност МПНТР да овај процес, који се годинама у многим школским управама одвијао под велом тајне, учини транспарентним. Улога синдиката у смислу контроле ваљаности података и у смислу спречавања могућих злоупотреба не може бити изузета и у фази када се цео систем прикупљања и објављивања података још увек бруси. Представници Синдиката образовања Србије доставили су представницима МПНТР примедбе и сугестије о систематизацији података,  одмах након објављивања листе на сајту министарства.

Александар Ничић

 

ОБЈАВЉЕНЕ ЛИСТЕ

Листе запослених за чијим радом је престала потреба које попуњавају школе

извор: http://www.mpn.gov.rs/

ЦИсy5XиWгААкК5НОдредбама Посебног колективног уговора прописано је да пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа , директори школа достављају листе запослених за чијим радом је престала потреба у потпуности или делимично (даље: технолошки вишак).

Ове одредбе су резултат договора са репрезентативним синдикатима и једина сврха ових листа је да се омогући предност запосленима за чијим радом је престала потреба приликом попуњавања упражњених места у другим школама.

Информације о технолошким вишковима се достављају ажурирањем кадровских података у централној бази запослених новог информационог система, а штампани примерак извода из информационог система о технолошким вишковима се доставља надлежној школској управи најкасније до 15. августа 2015. године, оверен и потписан од стране директора школа и представника синдиката.

Школе су у обавези да све информације о кадровским променама редовно ажурирају кроз нови информациони систем, укључујући податке о технолошким вишковима.

Министарство ће прикупљене информације о технолошким вишковима јавно објавити на веб сајту Министарства, применивши потребне мере за заштиту података о личности при објави.

Информације о технолошким вишковима ће бити истог тренутка када их школа унесе јавно видљиве на интернет адреси http://skole.mpn.gov.rs/tehviskovi .

Оваквим поступком скупљања података о запосленима у основним и средњим школама Републике Србије се у сваком тренутку добијају ажурне информације директно из школа и обједињавају у исту националну базу, а објављивање података о технолошким вишковима постаје у потпуности отворено и проверљиво за све школе, наставнике, представнике синдиката просветних радника и ширу јавност.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА:

Шта представљају ове листе?

По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована.

Да ли листе садрже податке о личности?

Не. Све листе су анономизиране. До контакт података запослених директори долазе преко руководиоца школских управа или директора школе где је престала потреба за ангажовањем запосленог.

Уколико приметимо грешку у подацима коме можемо то да пријавимо?

Искључиво школи. Министарство нема могућност промене ових података. Подаци у изворном облику, анонимизирани у ралном времену бивају објављени. Позивамо све заинтересоване да информишу школе о евентуалним пропустима у подацима. Овај вид јавне контроле података је једна од сврха отворених листа.