ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Након покретања судских поступака због погрешно обрачунате накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора 2015. године, запосленима који су покренули судски спор суд је почео да шаље ОПОМЕНЕ ради уплате судске таксе. Сваком запосленом који је покренуо спор стићи ће оваква опомена на адресу наведену у Уговору о заступању.

Као што смо и навели, запослени НЕ СНОСЕ НИКАКВЕ ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА! 

ПОТРЕБНО ЈЕ ОБРАТИТИ СЕ  адвокатским канцеларијама адвоката Драгана Милетића, тел. 063-480077  и 060-6669243, mail: adv.draganmiletic@hotmail.com или адвоката Александра Савића, тел. 035-562338 и 064-136 87 32, mail: savic.advokat@gmail.com и прочитати им број предмета који је наведен у опомени за плаћање судске таксе. 

НАПОМИЊЕМО ЈОШ ЈЕДНОМ:  трошкове судског поступка покренутог посредством Регионалног центра Лесковац СОС, не сносе запослени-чланови синдиката, чак и у случају одбијања тужбеног захтева!