ЗЛОУПОТРЕБА СИНДИКАТА

У понедељак, 26. септембра председници три репрезентативна синдиката у просвети (СОС, СРПС и Независност) упутили су ДОПИС председнику Владе Републике Србије Александру Вучићу и министру Младену Шарчевићу којим су обесмислили и обрукали организације које представљају и тиме извршили ЗЛОУПОТРЕБУ СИНДИКАТА.

У допису се наводи низ небулозних тврдњи. Наводи се да је на „погрешан начин“ извршено тумачење чланова 5. и 6. ПКУ и да су Стручним упутством за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама дате препоруке које су допринеле „великом притиску на прелазак и запошљавање у велике градске центре“. Наводи се да је миграција наставног кадра „последица погрешног тумачења и злоупотребе ПКУ?!“ Такође се наводи да „злоупотребу“ ПКУ чине Радне подгрупе и Централна група за праћење радног ангажовања запослених којом председава Снежана Марковић!?

Печат допису даје постављено питање председника репрезентативних „синдиката???“  - да ли је ово систем подмлађивања наставног кадра или подстрек миграцији младих у иностранство? А на крају се захтева интервенција премијера и министра „да не би дошло до поражавајућих последица на образовање и државу у целини?!?“

Изгледа да председници синдиката припремају „дисертацију“ на тему миграције становништва разматрајући проблем из до сада неоткривених аспеката, упозоравајући наравно на несагледиве последице по државу!? Свакако је важно да су у том подухвату бар пронашли Тројанског коња, и то у свом седлу (ПКУ?!).

Коментаришући овај допис Милан Јевтић из  УСПРС истиче: „Не знам ко је био иницијатор овог будаластог писма, али би дефинитивно било корисније да нису ништа радили, не би никакве штете нанели. Овако и штета и срамота. Много људи ради на терену и бори се (мислим ту пре свега на чланове подгрупа) а господа председници доконују и млате празну сламу. Сакријте ово писмо, боље је да нико не сазна да је упућено.“

Такође, Александар Ничић (СОС) је на порталу „Просветни радници на ФБ“ прокоментарисао: „КАТАСТРОФА – демонстрација одсуства памети и небављења својим послом. Ово је срамота поменути а камо ли јавно објавити у име РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА!!?? Док као чланови подгрупа представници доле потписаних синдиката гину на терену збрињавајући људе, вође се играју пљувања по чланству трудећи се изгледа да до последње капи обесмисле улогу организација којима председавају. И као најзначајније, документ је чиста злоупотреба симбола и обележја синдиката, јер представља „мишљење“ потписника искључиво као физичких лица. Дневно сарађујем и контактирам са представницима свих репрезентативних синдиката и одговорно тврдим да ово НИЈЕ СТАВ ниједног Председништва ни Главног одбора нити је на неком од поменутих органа свих потписаних организација разматрано ово питање, а још мање донета овако небулозна одлука! Није „дрскост“ – дичити се срамотом. Него глупост!“ Са његовим коментаром у потпуности се слаже и Душан Кокот (СРПС), а представници Радних подгрупа из ГСПРС „Независност“ заједно са својим колегама из других синдиката и даље предано раде на решавању проблема преузимања.

Поставља се питање из ког разлога су се председници дрзнули да саставе и потпишу ДОПИС који је очигледно и антисиндикални и противразумни, а онда и у чије име ако иза текста не стоје Главни одбори? Како је могуће да се потписници ПКУ сада селективно одричу онога што су потписали, насупрот мишљењима Комисије која је једина надлежна за тумачење ПКУ? Да ли је јавно истицање гомиле апсурда неопходно да би се додатно успорио процес „сређивања“ система, при чему се „злоупотреба“ рекламира истинском ЗЛОУПОТРЕБОМ?

Иначе, у европским земљама, попут Француске, чак и приликом промене места пребивалишта запосленог, преузимањем запосленог у другу школу бави се системски држава, што јесте пример бриге послодавца и о запосленом и о додатним трошковима. У Србији је, наравно све наопако, па председници синдиката понесу барјак небриге о запосленом.

ПРИПРЕМА СЕ ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ДРУГИХ ШКОЛСКИХ УПРАВА

На данашњем састанку Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама Јабланичког и Пчињског округа, разматрана су многа питања о којима подгрупа до сада није заузела коначан став.

Чланови подгрупе изјаснили су се о сваком постављеном питању, пријави неправилности и захтеву упућеним путем мејла, на који до сада није одговорено. Директори школа и остали запослени који су се обраћали подгрупи претходних дана и чекају одговор, биће информисани о даљем поступању најкасније до сутра.

Подгрупа је размотрила све пријављене спорне случајеве у процесу преузимања, посебно преузимање наставника разредне наставе. Закључено је да за веома велики проценат запослених за чијим је радом престала потреба, постоје услови за преузимање, да ће велики број запослених који раде са непуним радним временом такође бити збринут и да је у многим случајевима могуће извршити и преузимање запослених са територије других школских управа.

Школама су данас прослеђене табеле које се морају попунити и предати подгрупи најкасније до петка у 9 сати. На основу њих систематизоваће се списак запослених у чијем је интересу преузимање у школе, у или ближе месту пребивалишта. Након тога, радне подгрупе различитих Школских управа договориће кораке око ове врсте проточности кроз систем.

Због проблема у преузимању запослених са VI степеном стручне спреме, Радна подгрупа ће упутити захтев ЦЕНТРАЛНОЈ ГРУПИ да се на запослене са овим степеном стручне спреме примени принцип „изузетности“ који је предвиђен чланом 8. став 3. ЗОСОВ-а.

Неколико пријављених случајева грубе повреде прописа од стране директора школа, биће прослеђени надлежним органима на поступање.

ОТВОРЕН САЈТ РАДНЕ ПОДГРУПЕ

На веб домену нашег синдиката јуче је отворен сајт Радне подгрупе – ШУ Лесковац. Намера је да постоји јединствено место где ће се сливати подаци везани за распоређивање запослених у школама Јабланичког и Пчињског округа. На овом сајту запослени ће убудуће моћи да пронађу податке о слободним радним местима након сваког „круга пресека“, да прате питања и одговоре везане за процес преузимања, да пријављују пропусте и буду информисани на најбољи могући начин.

АДРЕСА САЈТА ЈЕ

http://radnapodgrupa.le.org.rs/

 

ПРОРАДИО ДОСИТЕЈ

Данас је профункционисао портал „Доситеј“ па су подаци о слободним радним местима, технолошким вишковима и запосленима са непуном нормом видљиви на адресама: https://dositej.mpn.gov.rs/slobodnamesta/,  https://dositej.mpn.gov.rs/tehviskovi/ и https://dositej.mpn.gov.rs/nepunanorma/. Листе су експортоване у excel табелу, па се филтрирањем лако може доћи до тражених података.

Како је предвиђено, директори школа које имају слободна места мораће да размотре листе вишкова, све раније пристигле захтеве, као и оне који пристигну сутра и у понедељак и да одлуче кога ће са листе преузети. Данас смо добили више пријава које указују на незаконито поступање у смислу одбијања службених лица у школи да изврше пријем захтева. Саветујемо запосленима да упозоре директора или административног радника на пријаву инспекцији рада, као и да одмах обавесте инспекцију уколико имају оваквих проблема. Број телефона инспекције рада за Јабланички управни округ је 016/214-181. Осим тога захтев се може упутити и препорученом пошиљком са повратницом.

Листе података можете преузети и овде

САСТАНАК РАДНЕ ПОДГРУПЕ

Данас је у Врању одржан састанак Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених на територији Јабланичког и Пчињског округа. На састанку су усаглашени ставови у вези са поступањем и активностима подгрупе након што је министар издао Стручно упутство за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама. Овим упутством дефинисане су ингеренције Радних подгрупа, што ће увелико олакшати контролу процеса преузимања запослених.

Упутством се детаљно описује поступање свих страна у процесу, обавезе запослених, обавезе директора и обавезе чланова Радних подгрупа. Стриктно навођење свих прописа у складу са којима се врши преузимање запослених, укључујући и ПКУ, требало би да реши сваку дилему коју је директорима школа претходне школске године подстицала просветна инспекција истичући своју „ненадлежност“.

Треба обратити пажњу на рокове који се наводе у Упутству, али се не треба водити наведеним датумима. То је од јуче изазвало благу панику међу запосленима у Јабланичком округу. Пошто информациони систем МПНТР-а није профункционисао у предвиђено време, датуме треба игнорисати. Дакле од тренутка, односно дана, када на платформи „Доситеј“ буду видљива слободна радна места, запослени који су проглашени технолошким вишковима треба да се писаним захтевом обрате школама у року од 2 радна дана. Након тога директори преузимају запосленог у року од 4 дана. Ово наравно не значи да директор са листе не може преузети и запосленог који се захтевом није обратио школи за пријем у радни однос, али се навођењем рокова свакако уводи ред и значајно поништава могућност манипулације.

РАДНА ПОДГРУПА – ШУ Лесковац,  ради оперативнијег деловања и комуникације са запосленима и директорима школа, отворила је мејл адресу: radnapodgrupale@yahoo.com. Директори школа и запослени који имају потребу да консултују мишљење радне подгрупе или пријаве проблем обратиће се подгрупи путем мејла, након чега ће добити одговор и упутство у најкраћем могућем року.