3. априла 2018. archive

(НЕ)ПОТПИСУЈЕМ НА СЛЕПО ВЕЋ ПРАТИМ И ЗНАМ!

НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Све установе образовања и васпитања имале су обавезу да до 24.03.2018.године донесу Правилнике о организацији и систематизацији послова  усклађен са Законом о систему плата запослених у јаном сектору  („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017) и Законом о запосленима у јавним службама („Сл. глсаник РС“, …

Nastaviti čitanje

РЦ ЛЕСКОВАЦ ОСИГУРАО ЧЛАНОВЕ И У 2018. ГОДИНИ

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЛИСЕ:  01.03.2018. –  28.02.2019. И у 2018. години РЦ Лесковац наставља вишегодишњу акцију осигурања чланова СОС-а. Уговор о осигурању чланова продужен је са компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. тако да за добровољно здравствено осигурање за случај тежих болести и хирушких интервенција не постоји каренца. По усвајању Годишњег плана рада РЦ Лесковац на седници Одбора од …

Nastaviti čitanje