апр 08 2013

ПОЧЕЛЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ ЖЕНА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЛЕСКОВАЦ

Print Friendly, PDF & Email

Након Седнице Председништва Секције жена Регионалног центра Лесковац, која је одржана 25. марта 2013. године и на којој је осмишљена стратегија деловања ове секције, 5. априла 2013. године у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је Друга седница Одбора Секције жена за Јабланички округ. Овај Одбор тренутно броји 36 чланица.

Председавајућа је присутне упознала са дневним редом који је био допуњен обавештењем Марије Савић о изради акционог плана за рад и активности Секције жена. На састанку је анализиран програм активности и план рада за 2013. годину који је једногласно усвојен.

Секција жена бавиће се положајем жена у Синдикату образовања, утврђивањем синдикалне политике за унапређење родне равноправности, радно-правном заштитом жена запослених у образовању, организовањем семинара, округлих столова, превентивном здравственом заштитом жена, подстицањем и промоцијом стваралаштва у оквиру новинарске, ликовне, драмске, литерарне подсекције и стваралачке подсекције „Златне руке“ и сарадњом са другим сличним организацијама.

Информисање жена, чланица женске секције обављаће се путем Синдикалног пера, Синергије, путем веб сајтова Синдиката образовања, путем брошура и других медија. Чланицом Секције жена на нивоу Јабланичког округа постаје се потписивањем приступнице, која посебно креиране за Регионални центар Лесковац, уз услов чланства у Синдикату образовања Србије. Свака чланица добија посебну чланску карту.

Одбор се сложио да акценат за наредни период буде кампања учлањивања жена, посебно млађих колегиница, у Синдикат образовања и едукација жена из области синдикалних питања.

Један од слогана секције је „СВА СНАГА И МОЋ НАЛАЗЕ СЕ У ТЕБИ“.

Председница

Баба-Алић Ајша