ИНФО

Print Friendly, PDF & Email
  • Према информацијама начелника Градске управе за финансије, исплата јубиларних награда за запослене у основним и средњим школама извршиће се у току фебруара. Датум за исплату није прецизиран јер у градској каси нема довољно средстава да се ова обавеза исплати у целости. Према подацима које је прикупио Регионални центар, за исплату ове обавезе потребно је близу 11 милиона динара, односно 10.476.167,04 динара за запослене у школама које нису у блокади. За ову намену Град тренутно располаже са око 80% средстава. Ускоро ће се наставити разговори са синдикатом, који би требало да резултирају прецизнијим договором око многих отворених питања. За сада можемо констатовати да се надлежни у градском руководству труде да успоставе сарадњу са синдикатом, размотре и сагледају проблеме и настоје да се дође до решења.
  • У току сутрашњег дана треба да се реализује исплата Новогодишње, односно Светосавске награде запосленима у основним и средњим школама у износу од 4.000,00 динара. Исплата ове награде гарантована је Посебним колективним уговором, а како до потписивања Протокола између Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката није дошло, висина награде за ову годину утврђена је од стране Владе.
  • Данас је у Београду одржана седница Председништва Синдиката образовања Србије. Појашњени су наводи потписане Уредбе за запослене у предшколским установама у Србији. Ова уредба биће допуњена у најскорије време како би се прецизирале недоумице око висине зарада у различитим општинама. Усклађивање коефицијената запослених у предшколским установама са запосленима у основним и средњим школама, биће обавеза послодавца, осим ако примена истих не умањује износ тренутне зараде запослених. На састанку у Влади гарантовано је да ће се општинама које немају довољно средстава за исплату зарада по новим коефицијентима извршити трансфер потребних додатних средстава.  На седници Председништва Синдиката образовања Србије похваљен је синдикални рад и допринос Ане Митровић, председнице ПУ „Вукица Митровић“ и донета одлука да се наша колегиница награди.