ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О НОРМАЛИЗАЦИЈИ ОДНОСА У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „СВИ ПРОСВЕТАРИ У ЈЕДНОЈ МРЕЖИ“

Print Friendly, PDF & Email

Након скоро 9 месеци од кад је у појединим школама почело умрежавање чланова синдиката у ВИП-ВПН мрежу компаније АНЕ СЕРБИКО и након много проблема у реализацији ове акције, проузрокованих првенствено од стране ВИП-а, АНЕ СЕРБИКО али и појединих синдикалних организација, данас је након серије састанака постигнут СПОРАЗУМ, који ће уколико не буде поштован засигурно срушити ову корисну причу. Проблеми су настали најпре периодичним прекидима у снабдевању синдиката СИМ картицама и терминалном опремом, а касније и неиспоручивањем рачуна корисницима. За први део проблема одговорност сносе надлежни за ову ВИП-ВПН мрежу јер је основна понуда према синдикату садржала повољнијие услове од изворне ВИП понуде за умрежавање корисника. Што се другог дела проблема тиче, одговорност је и на представницима АНЕ СЕРБИКО и представницима синдиката, који појединачним усменим договорима нису успевали да дођу до решења. Тако је АНЕ СЕРБИКО у целокупном протеклом периоду уредно плаћао ВИП-у сва потраживања произведена коришћењем услуга у целој мрежи, како би одрживост мреже била могућа, иако од крајњих корисника није наплатио ништа.

Пре два дана, корисницима ове мреже прослеђене су поруке о досадашњим задужењима  за сваки телефонски број понаособ, уз обавештење да ће мобилни саобраћај бити ограничен ако се дуговања не измире до 31.1.2013. године. Ово је изазвало бурне реакције код одређеног броја чланова, па је у протекла два дана уследила серија састанака представника синдиката са представницима АНЕ СЕРБИКО.

Као резултат ових разговора данас је потписан СПОРАЗУМ О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА И ОБАВЕЗАМА, за који се надамо да ће од стране заинтересованих страна бити поштован у потпуности.

Како је штампање рачуна за протекли период онемогућено због недостатка података за више од 100 корисника услуга, договорено је да се подаци који недостају ажурирају у року од три дана, да се досадашња дуговања измире без издавања штампаног рачуна на основу омогућеног увида у листинг за сваког заинтересованог корисника, уз издати фискални рачун у тренутку плаћања. За сва дуговања већа од 2000,00 динара АНЕ СЕРБИКО ће омогућити плаћање у ратама. Рок за потпуно измирење обавеза или почетак отплате померен је до 6. фебруара 2013. године.

САВЕТУЈЕМО КОРИСНИЦИМА који сумњају у висину износа по обрачуну да се обрате компанији АНЕ СЕРБИКО у улици Булевар Ослобођења 53 (бивши локал агенције РУВЕМОЛ), или да се информишу телефоном на број 060 237 2100 како би лично или мејлом добили увид у листинг! У протекла два дана било је доста случајева да су првобитни обрачуни умањени из објективних разлога.

САВЕТУЈЕМО КОРИСНИЦИМА који ће износ дуговања уплаћивати путем банке, да приликом попуњавања уплатног налога у позиву на број обавезно наведу последње четири цифре телефонског броја за који се врши плаћање (нпр. 2100), или више група последњих цифара ако се плаћање врши за више бројева (нпр. 2100/2101/2102).