ТРАНСПАРЕНТНОСТ И САРАДЊА

Print Friendly, PDF & Email

Првог фебруара одржане су и прве седнице Председништва и Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије у 2013. години. Почетак је године, па је време да се прикажу начин пословања и резултати рада у протеклом, и поставе планови за предстојећи годишњи период.

Тим поводом, ОЈО СОС разматрао је и једногласно усвојио финансијски извештај председника о раду Регионалног центра за 2012.годину, као и план рада и финансијски план за 2013. годину, па је Регионални центар добио регулативни оквир рада за актуелну годину.

Овог  фебруара, рад Председништва и Одбора били су усмерени на:

– повећање протока информација и сарадње унутар синдикалне структуре, усвајањем препоруке Председништва о именовању координатора СОС-а за сваку од општина до 15 фебруара;

 -заступање интереса радника свих општина на територији Јабланичког округа од стране Регионалног центра према локалним властима, усвајањем препоруке Председништва о  подношењу извештаја Регионалном центру о проблемима исплате јубиларних награда и путних трошкова до 15 фебруара.

– стварање услова веће заступљености синдикалних организација у раду Регионлног центра, усвајањем препоруке Председништва  о делегирању  чланица у новонасталу Секцију жена до 15. фебруара.

 -формирање јединствених евиденционих база до 01.03.2013.године.

Значајан допринос подршци рада Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, дали су својим присуством и гости- представници Златиборског и Браничевског округа СОС-а, Милка Митровић и Радомир Шојановић, који су кроз дискусију на тему заједничких проблема и начина решавања истих, поделили сопствена искуства и корисна сазнања. Овим гестом отворена су врата међуокружне сарадње у оквиру СОС-а.