БОРБА ПРОТИВ СЕГРЕГАЦИЈЕ ИЛИ…?

Print Friendly, PDF & Email

Данас је у Центру за стручно усавршавање одржан састанак, представника градских структура, Школске управе Лесковац и директора 8 основних школа (ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „Петар Тасић“, ОШ „Вожд Карађорђе“, ОШ „Васа Пелагић“, ОШ „Трајко Стаменковић“, ОШ „Коста Стаменковић“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Јосиф Костић“). Сасатанак је одржан на иницијативу директора и наставника ОШ „Петар Тасић“. Циљ састанка, који се у овом саставу организује по трећи пут, је спречавање сегрегације у школи „Петар Тасић“.

Састанку су присуствовали и представници запослених из школе „Петар Тасић“, као и председник Регионалног центра СОС, коме се у петак захтевом за заштиту обратила делегација ове школе.

Регионални центар Лесковац, сагледао је реалну затечену ситуацију и Дописом се данас обратио Граду. У допису се истиче анализа чињеничног стања, као и предлози активности  које би по мишљењу синдиката требало покренути. 

ОВАЈ ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Након бурне дискусије, директорима који су тестирали или уписали децу са територије других школа запрећено је могућношћу разрешења!  Синдикат се противи свакој репресивној мери која нема законско утемељење! Уместо да се створе услови за једнак третман деце у реону сваке школе и да се родитељима деце са реона ОШ „Петар Тасић“ усмереном активношћу покаже спремност да ова школа има реалну будућност као мултиетничка, посеже се за неким, по нашем мишљењу, непримереним решењима.

Директори школа су добили рок од 5 дана да обавесте родитеље деце са реона других школа, који су правовремено поднели захтеве за упис, да нису у могућности да изврше упис до формирања одељења. Мишљења смо да се циљањем у погрешну мету неће доћи до решења. Видећемо како ће се овај процес одвијати.

Став синдиката, који је представљен Граду, сачињен је тако да се потенцира реална могућност спречавања сегрегације али се родитељима у коначном исходу не ускраћује могућност избора школе. Свака друга опција у основи представља изврдавање Закона.