ОБЈАВЉЕНА НОВА ЛИСТА

Print Friendly, PDF & Email

Данас је Школска управа Лесковац објавила „сређену“ листу технолошких вишкова на којој се налазе запослени који су преузети са листе али школе у које су преузети, Школској управи до данас нису доставиле копије споразума о преузимању. Ови радници су означени црном бојом. Црвеном бојом су означени они запослени за које до сада није пронађено решење за преузимање, а плавом бојом они који су ангажовани на одрђено време и остају на листи.

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије је у току септембра месеца прикупљао информације са терена и приговоре запослених на поступак запошљавања противно Закону. По свим прикупљеним информацијама, стиче се утисак да је на почетку ове школске године било много више пропуста и игнорисања законских оквира него претходних година, откако пратимо овај процес. Председник Регионалног центра данас је са начелником Школске управе договорио састанке за следећу недељу, када ће „клупко почети да се одмотава“. Уколико се поједини „случајеви“ који су у синдикату уредно пријављени попуњавањем Пријаве угрожености права запосленог, не могу решити интервенцијом синдиката у току овог месеца, против појединих директора биће покренути дисциплински поступци посредством инспекцијских служби и других надлежних органа. О току даљег распоређивања технолошких вишкова запослени ће редовно бити обавештавани путем наших гласила.