НОВА ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ – АКЦИЈА „ПРОСВЕТНА МРЕЖА“

Print Friendly, PDF & Email

Регионални центар Лесковац СОС у сарадњи са „Телеком Србија“ А.Д. уговорио је прошлог месеца умрежавање запослених чланова са територије Јабланичког округа под најповољнијим условима у Србији. Акција „Просветна мрежа“ која је тек заживела, само у току октобра месеца привукла је 200 нових корисника, а уз најаве чланова колектива, који су већ умрежени локално (на нивоу школе), да ће по истеку важења уговора приступити Просветној мрежи сасвим је реално очекивати да се до краја наставне године овај број повећа и до 1000 корисника.

Предности које ова мрежа нуди су најјефтиније цене разговора, тарифирање по секундама без зарачунавања таксе за успоставу везе, разговори без заокруживања започетог разговора на минут и многе друге. Основна погодност је то што је мрежа „ширећа“ за све време трајања уговорне обавезе.

Све заинтересоване колеге могу се од 25. до 30. у месецу директно или посредством својих председника Синдикалних организација у школама пријавити за потребан број СИМ картица, а затим у периоду од 1. до 5. у следећем месецу у просторијама Регионалног центра Лесковац СОС потписати уговор и преузети картице. На почетку сваког месеца радници Телекома бораве у нашим просторијама, потписују уговоре и дају додатна обавештења.

РЕКЛАМНИ ФЛАЈЕР  АКЦИЈЕ  „ПРОСВЕТНА МРЕЖА“ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!