ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ У 15 УСТАНОВА

Print Friendly, PDF & Email

О припреми плана уписа ученика у први разред средњих школа за 2014/15. школску годину дискутовало се на састанцима одржаним 23. и 28. јануара на којима су присуствовали начелник Школске управе Лесковац Томислав Симоновић, директори средњих школа са територије града Лесковца, начелница управе за друштвене делатности Сузана Станковић Илић, представници Националне службе за запошљавање и представници Синдиката образовања. Начелник  Школске управе Лесковац  објаснио је да је тражени број одељења већи од потреба и да ће се на нивоу округа формирати три одељења мање. У граду Лесковцу по плану уписа требало би да буде два одељења мање. Губитак одељења у средњим школама требало би да избалансира упис у 2015/16. школску годину, када се због повећаног броја ученика који ће тада завршити 8. разред очекује формирање 10 нових одељења.

Екстерно вредновање рада школа на територији Јабланичког округа биће спроведено у укупно 15 образовних установа у 2014. години, и то у 12 основних школа, 2 предшколске установе и једној средњој школи. Од  основних школа спољашње вредновање ће проћи: ОШ „Бора Станковић“ у Губеревцу, ОШ „Аца Синадиновић“ у  Предејану, ОШ „Милутин Смиљковић“  у Винарцу, ОШ „Јосиф Панчић“ у Орашцу, ОШ „Браћа Миленковић“ у Шишави, ОШ „Владимир Букилић“ у Тулару, ОШ „Вук Караџић“ у Тегошници, ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Свођу, ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу, ОШ „Десанка Максимовић“ у Грделици, ОШ „Синиша Јањић“ у Власотинцу и ОШ „Радован Ковачевић Максим“ у Лебану. Лесковачка Трговинско угоститељска школа једина је средња школа која ће у овом кругу проћи екстерну евалуацију. Од предшколских установа евалуација је планирана у власотиначкој ПУ „Милка Диманић“ и ПУ „Младост“ у Црној Трави. Чланови тимова за спошљашње вредновање квалитета рада установа ближе су упознали директоре са непоходним припремама за ове активности.