РЕВИЗИЈА ЧЛАНСТВА ПРЕ ОСИГУРАЊА

Print Friendly, PDF & Email

У складу са одлуком Одбора Јабланичког округа СОС по којој ће Регионални центар Лесковац осигурати своје чланове у овој години, пре потписивања полисе осигурања биће неопходно извршити ревизију чланства у Јабланичком округу. На седници Одбора од 17. јануара председницима синдикалних организација прослеђени су ревизиони листови који након попуњавања од стране чланова треба да буду достављени Регионалном центру најкасније до 7. фебруара.

Имајући у виду да у базу треба унети податке са око 3000 ревизионих листова, Регионални центар ће у току фебруара месеца рад са странкама ограничити на период од 13 до 14 часова сваког радног дана. 

Након уноса података, формираће се спискови чланова који се осигуравају од последица несрећног случаја и допунског здравственог осигурања, а затим ће бити потписана полиса по којој ће ово осигурање почети да важи. Због великог броја захтева за додатним објашњењима везаним за ову акцију Регионалног центра, прецизнији текст о осигурању запослених објављујемо овде.