ПОЧЕО ШТРАЈК

Print Friendly, PDF & Email

Данас је у Србији почео штрајк просветних радника! На територији Јабланичког округа од 63 школе, првог штрајкачког дана у штрајк су ушле 42 школе. У 6 школа, у току су припреме за улазак у штрајк, и оне ће се у току седмице придружити штрајкачком табору. Што се тиче преосталих 15 школа, у две није организован синдикат, па штрајк нико није ни најавио, а у осталим школама се мали број запослених изјаснио за штрајк. Међутим остаје могућност да и у тим школама запослени изразе своје незадовољство имајући у виду да су одлуке репрезентативних синдиката на време упућене послодавцу.

Објављујемо табеларни приказ школа у Јабланичком округу које су данас ступиле у штрајк, подржавају штрајк или врше припреме, као и преглед трајања часова. Табела ће се дневно ажурирати у току трајања штрајка.

9. ДАН ШТРАЈКА – 27.11.2014.  :::  БРОЈ ШКОЛА У ШТРАЈКУ: 53

ЛЕСКОВАЦ

РБ

ШКОЛА

У ШТРАЈКУ

НАПОМЕНА

/трајање часова/

 1

ОШ „ЈОСИФ КОСТИЋ“

ДА

30′

 2

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“

ДА

30′

 3

ОШ „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ“

ДА

30′

 4

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

ДА

30′

 5

ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

ДА

45’/30′

 6

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

ДА

30′

 7

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ДА

30′

 8

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

ДА

30′

 9

ШОСО „11. ОКТОБАР“

ПОДРЖАВА

 10

МУЗИЧКА ШКОЛА „С.БИНИЧКИ“

ДА

 издвојена одељења 30 мин

 11

ОШ „Б.РАДИЧЕВИЋ“ – БРЕСТОВАЦ

ДА

30′

 12

ОШ „Б.СТАНКОВИЋ“ – ВУЧЈЕ

ДА

30′

 13

ОШ „А.СИНАДИНОВИЋ“ – ПРЕДЕЈАНЕ

НЕ

 14

ОШ „Ђ.ЈАКШИЋ“ – ТУРЕКОВАЦ

ДА

30′

 15

ОШ „Р.ДОМАНОВИЋ“ – МАНОЈЛОВЦЕ

НЕ

 16

ОШ „В.КАРАЏИЋ“ – В. ГРАБОВНИЦА

ДА

30

 17

ОШ „М.СМИЉКОВИЋ“ – ВИНАРЦЕ

НЕ

 18

ОШ „С.ЗЛАТАНОВИЋ“ – МИРОШЕВЦЕ

ДА

30′

 19

ОШ „Н.СКОБАЉИЋ“ – ВЕЛИКО ТРЊАНЕ

ДА

30′

 20

ОШ „Д.МАКСИМОВИЋ“ – ГРДЕЛИЦА

ДА

30′

 21

ОШ „Б.СТАНКОВИЋ“ – ГУБЕРЕВАЦ

ДА

45’/30′

 22

ОШ „Б.СТАНКОВИЋ“ – БОГОЈЕВЦЕ

ДА

30′

 23

ОШ „В.ВЛАХОВИЋ“ – ПЕЧЕЊЕВЦЕ

ДА

30′

 24

ОШ „Ј.ПАНЧИЋ“ – ОРАШАЦ

ДА

30′

 25

ПРВА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

ДА

30′

 26

ТРГ.ШКОЛА „В.НИКОЛАЈЕВИЋ“

ДА

30′

 27

ХТШ „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“

ДА

30

 28

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

НЕ

 29

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ“

ДА

30′

 30

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

ПОДРЖАВА

 31

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

ДА

30′

 32

ТШ „РАДЕ МЕТАЛАЦ“

ДА

45’/30′

 33

ОЦ „СВЕТОЗАР КРСТИЋ“ – ВУЧЈЕ

ДА

30′

 34

СР. ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА – ГРДЕЛИЦА

ДА

45’/30′

 35

ШОО „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ДА

30′

ВЛАСОТИНЦЕ

 36

ОШ „25. мај“ Доња Лопушња

ДА

30′

 37

Гимназија Власотинце

ДА

 45/30

 38

ТШ „1. Октобар“

ДА

30′

 39

ОШ „Синиша Јанић“

ДА

45/30′

 40

ОШ „8. Октобар“

ДА

30′

 41

ОШ „К.Петровић“ Крушевица ДА 30

 42

ОШ „Свети Сава“ Гложане ДА 45/30

 43

ОШ „В. Карађорђе“ Тегошница

ДА

45/30

 44

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Свође

ДА

30′

 45

ОШ „Б.Миљковић“ Г.Присјан

ДА

30′

 46

ОШ „Б.Миленковић“ Шишава

У ПРИПРЕМИ

ЛЕБАНЕ

 47

Гимназија Лебане

ДА

30′

 48

ОШ „Радован Ковачевић Максим“ Лебане

ДА

45’/30′

 49

ОШ „Вук Караџић“ Лебане

ДА

30

 50

ОШ „Р. Домановић“ Бошњаце

ДА

45/30

 51

Техничка школа Лебане

ДА

30′

БОЈНИК

 52

ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић

ДА

45’/30′

 53

ОШ „Станимир Вељковић“ Бојник

ДА

45’/30′

 54

ТШ „Бошко Крстић“ Бојник

НЕ

МЕДВЕЂА

 55

Техничка школа „Никола Тесла“ Медвеђа

ДА

30′

 56

ОШ „Горња Јабланица“ Медвеђа

ДА

30′

 57

ОШ „Радован Ковачевић“ Леце

ДА

30′

 58

ОШ „Партизански дом“ Бучумет

НЕ

 59

ОШ „Владимир Букилић“ Туларе

ДА

45’/30′

 60

ОШ Тупале

НЕ

 61

ОШ Сијаринска бања

ДА

45’/30′

ЦРНА ТРАВА

 62

ОШ „Аца Стојановић“

НЕ

 63

ГТШ „М. Поповић“

НЕ