НОВИ ПРИТИСЦИ

Print Friendly, PDF & Email

Данас је начелник Школске управе Лесковац  директорима школа у Јабланичком округу и синдикату упутио мејл следеће садржине:

„Поштовани,

На основу информација прикупљених са терена дошао сам до сазнања да се у многим школама штрајк просветних радника не спроводи по закону. Наиме у неким школама се после часа од 30 минута одмах наставља рад на наредном часу, тако да се настава у преподневној смени завршава у 11 сати, а настава у поподневној смени завршава се у 15 сати. Како је ово груба повреда и закона о раду и закона о штрајку проморен сам да о овоме обавестим председнике Републичких одбора синдиката и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и просветну инспекцију.

С поштовањем

Начелник,Томислав Симоновић“

На жалост, још једном, поводом овог саопштења, директорима, председницима Синдикалних организација и самом начелнику, са најбољом намером упућујемо:

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Као прво, потпуно је бесмислено да начелник Школске управе узима учешће у организацији штрајка! Репрезентативни синдикати организују и воде штрајк у складу са законом, па је у складу са тим, тело са највећом одговорношћу у току реализације штрајка – Штрајкачки одбор на нивоу Републике, наведен у одлуци о ступању у штрајк. Законско право на штрајк које просветни радници у Србији користе у овом тренутку дефинисано је Законом о штрајку (члан1, члан 3 став 2, члан 9 став 2, члан 10 и члан 11), Законом о основном образовању и васпитању (члан 79. став 2.) и Законом о средњем образовању и васпитању (члан 92. став 2.). Како је штрајк поменутим прописима дефинисан као прекид рада који се испољава на месту рада, а за просвету као делатност прецизира поштовање минимума процеса рада, тако за учеснике у штрајку који је организован и јуче започет у Србији нема опасности да дође до покретања дисциплинског поступка, нити свеобухватно гледано има елемената за изношење тврдњи да се штрајк организује противзаконито. Такође, како је наведено у Закону о основном образовању и васпитању и Закону о средњем образовању и васпитању (чл.79 и чл. 92), минимум процеса рада за наставника је извођење наставе у трајању од 30 минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, па захтев којим се предвиђа пауза између часова од 20 минута, може да се тумачи једино као притисак којим се негативно утиче на очување безбедности ученика и запослених.

Овим путем упозоравамо све оне који вољно или стихијски покушавају да се инфилтрирају у Штрајкачки одбор просветних радника, свеједно да ли се ради о начелницима, директорима или трећим лицима, да још једном проуче члан 15. Закона о штрајку, као и казне предвиђене у члану 19. истог закона!

РЦ ЛЕСКОВАЦ СОС