ДАН ПРОТЕСТА У СРБИЈИ

Print Friendly, PDF & Email

Данас су у Србији запослени у већини школа исказали незадовољство обуставом наставе, протестима или настављајући штрајк уз поштовање минимума процеса рада. У већим градовима су организовани протести испред Школских управа, а на протесту у Београду организована је и протесна шетња до зграде Владе Републике Србије и зграде Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Из Јабланичког округа 50 председника Синдикалних организација и осталих запослених дошло је на протест у Београд у организацији Регионалног центра Лесковац. На територији Јабланичког округа, све школе су наставиле започети штрајк у истом облику. Основна школа у Грделици најавила је за данас неодржавање наставе и учешће у протесту, али су у томе били спречени.

На данашњем састанку Штрајкачког одбора разговарало се о начинима завршетка првог полугодишта у школама које су у штрајку, као и о Предлогу протокола који ће бити упућен Министарству. Детаљи о овоме биће познати најкасније у среду.

У току дана, за време трајања протеста из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, директорима школа је стигао допис којим се траже подаци о запосленима који учествовују у штрајку од 17. новембра. Овим дописом додатно се иритирају запослени у основним и средњим школама, а циљ прикупљања ових података може да буде и додатно смањење зарада. Тим поводом огласио се Регионални центар Лесковац, па је председницима Синдикалних организација и директорима школа на територији упућено следеће ОБАВЕШТЕЊЕ. У вези са новонасталом ситуацијом огласиће се и Штрајкачки одбор.

ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Поштовани,

     Поводом данашњег дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-4/2014-01/134, упућеног директорима школа, са циљем прикупљања података о запосленима који учествују у штрајку од 17. новембра, издајемо следеће ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Оваква одлука, у околностима  када ни  штрајк ни  преговори са ресорним министарством нису званично окончани, нити је потписан споразум из чл.8 ст.1. Закона о штрајку којим се утврђује начин одбитка од зараде и  начин  надокнаде изгубљеног градива,  представља стварање услова за повреду  чл.15. ст.2. Закона о штрајку који гласи: „Послодавац не сме да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да употребљава мере принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу неучествовања у штрајку предвиди повољнију зараду или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку“.

     С тим у вези, обавештавамо председнике Синдикалних организација да ни на који начин не учествују у прикупљању и достављању тражених података, а директоре школа позивамо да не чине потезе који ће нас приморати да против њих затражимо Законом предвиђене санкције.

Александар Ничић