САОПШТЕЊЕ СА ПРЕГОВОРА О ПКУ

Print Friendly, PDF & Email

У петак је у Министарству просвете одржан састанак Одбора за преговоре о Посебном колективном уговору, којем су присуствовали представници свих репрезентативних синдиката и представници из свих министарстава укључених у преговоре. Састанак је водио др Живко Кулић, као представник Агенције за мирно решавање радних спорова одређен за миритеља. Постигнута је сагласност око најспорнијег члана 5. ПКУ, који се односи не само на распоређивање технолошких вишкова, него и запослених са непуним радним временом. Сагласност је постигнута и поред великог противљења представника Министарства финансија.

Представници синдиката су предложили нову методологију усвајања одредби ПКУ: да се оно што је прихваћено у ПКУ за здравство, а што је неспорно – угради и у наш ПКУ, зато што су та решења прошла све инстанце неопходних консултација (са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Републичким секретаријатом за законодавство).

И поред тога, многе одредбе из ПКУ за здравство нису прихваћене због различитости делатности обухваћене у ПКУ, као и донетих закона који ограничавају додатна издвајања за зараде запослених. Оно што је остало спорно, односи се на одредбе из сада важећег ПКУ – члан 56. о надокнади за председника синдикалне организације и члан 60. који регулише да председник синдикалне организације не може да буде проглашен технолошким вишком. О томе треба да се изјасне Министарство финансија и Министарство државне управе и локалне самоуправе. Такође, ова министарства треба да се изјасне и о новом решењу у нашем ПКУ, које је већ усвојено у ПКУ здравства, о јубиларним наградама за 35 година рада (предвиђен је износ од две плате).

Очекује се да се ова министарства изјасне и доставе своје образложене предлоге у складу са прописима, најкасније до следећег састанка, који је заказан за среду, 21. јануар у 10 сати. Надaмо се да ће тада ПКУ бити дефинитивно усаглашен, како би могао да буде закључен и потписан.