СТАВ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Print Friendly, PDF & Email

Након што је Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије донео одлуку о одбијању Споразума о решавању спорних питања, а СРПС прекопирао исту одлуку, оглашавамо се као један од синдиката који одговорно заступа интересе запослених у просвети.

Није нам намера да сада анализирамо разлоге синдикалног нејединства исказаног на крају преговарачког процеса и да се упуштамо у међусиндикалну борбу, јер нам то никада није био циљ. Поводом активности синдиката које су од данас усмерене на „пререгрутовање чланства“, подсећамо просветну јавност на следеће:

  1. Штрајкачки одбор 4 репрезентативна синдиката 11. фебруара заузео је став да Споразум треба прихватити и потписати и није тражио никакве додатне гаранције. То до сада нико није демантовао.
  2. УСПРС се још 6. фебруара огласила саопштењем да је једино преостало спорно питање базирано на промени чувеног „ОД у ДО“ у Споразуму, што је већ 7. фебруара промењено, а односи се на датум почетка преговора о висини и динамици исплате материјалне помоћи запосленима.
  3. ПКУ који је потписан од стране ГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања Србије односи се на све запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а не само на потписнике ПКУ.
  4. Везивање ПКУ за Споразум је још 26. јануара прихваћено од стране свих синдиката уз присуство миритеља и то до сада још нико није оспорио.
  5. Тренутно инсистирање на додатним гаранцијама (призваним у облику „лика и дела“ министра) заиста представља бесмислицу, јер ако потпис и печат нису гаранција обавезивања Владе, свака друга усмена гаранција нема логичко утемељење.
  6. На запослене који остану у штрајку неће се примењивати одредба Споразума којом се гарантује заштита у смислу да против њих не буду предузете дисциплинске мере нити да им се умањи плата. Из тог разлога наглашавамо да неосновано увлачење запослених у даљи штрајк повлачи за собом огромну одговорност.
  7. Синдикати који су потписали договорене документе отпочеће већ од сутра праћење реализације одредби Споразума и наставити да учествују у свим даљим процесима који треба да доведу до побољшања материјалног положаја запослених.

Запосленима поручујемо да не журе са осудама и похвалама репрезентативних синдиката. Очигледно је, на жалост, да у даљем представљању запослених у министарству и кроз учешће у раду на новим системским процесима, синдикати неће имати заједнички наступ, јер су се два синдиката сама искључила из тога. Очигледно је и да су начини остваривања циљева различити међу синдикатима, као и сами циљеви. Ми се посвећујемо синдикалном раду на реализацији постигнутог Споразума, а време ће показати намере, озбиљност и систематичност у раду и поступању репрезентативних синдиката.

Синдикат образовања Србије наставља да одговорно и доследно заступа интересе својих чланова и осталих запослених у образовању.