ОБЈАВЉЕН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Print Friendly, PDF & Email

Дана 25. фебруара 2015. године објављен је у „Службеном гласнику Р.С.“ Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, који ступа на снагу и примењује се од 05. марта 2015. године.

ПКУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Доношењем новог ПКУ-а, имајући у виду да је потписан од стране само два синдиката и то Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност, потребно је да председници Синдикалних организација директору установе упуте Захтев за остваривање увећане плате у сразмерном проценту у складу са ПКУ-ом. Поред тога, да би се остварила ова накнада неопходно је да се уз Захтев приложи и потврда Синдиката образовања Србије, којом се потврђује да синдикална организација организационо припада Синдикату образовању Србије као једном од потписника ПКУ-а. За територију Јабланичког округа ове потврде ће издавати Регионални центар Лесковац СОС.