ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИШТВА СОС-а

Print Friendly, PDF & Email

Број – 47/15 :: Београд, 29.4.2015.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

МИНИСТАР СРЂАН ВЕРБИЋ

            Поштовани,

       На седници Председништва Синдиката образовања Србије одржаној 29. априла 2015. године разматрано је актуелно стање у образовању и донета следећа:

О Д Л У К А

         1. Захтевамо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да заједно са репрезентативним синдикатима образовања поново размотри правилнике о цени услуга за основне и средње школе, јер синдикати нису били укључени у рад на тим правилницима;

           2. Захтевамо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да убрза рад на закључивању Посебног колективног уговора за високо образовање, јер је текст усаглашен крајем марта и потребно га је што пре потписати;

         3. Захтевамо да у складу са Споразумом што пре започнете преговоре са репрезентативним синдикатима у вези са реализацијом тачке два Споразума о решавању спорних питања;

           4. Тражимо да се што пре формирају комисије за рад на посебним колективним уговорима за запослене у студентском стандарду и у предшколским установама.

                        С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

Бранислав Павловић