О ЗАКОНУ И ЦЕНУСУ

Print Friendly, PDF & Email

Јуче је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак представника репрезентативних синдиката са помоћницом министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежаном Марковић. Испред Синдиката образовања Србије састанку је присуствовао Александар Ничић.

Теме састанка биле су учешће на јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и измене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа.

Јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, почела је 20. јуна и трајаће до 10. јула 2015. године.

Нацрт закона је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е- управе www.euprava.gov.rs.

Предлози, примедбе и сугестије достављају се Министарству на имејл адресу:    javna.rasprava@mpn.gov.rs.

Према распореду, први округли сто о Нацрту закона, одржаће се у Нишу, 1. јула 2015. године, у Крагујевцу 2. јула, у Новом Саду 6. јула и у Београду 7. и 8. јула 2015. године.

Договорено је да том приликом синдикати узму активно учешће као суорганизатори али и у смислу пружања образложења заинтересованим колегама, нарочито око измена чланова Закона који се тичу запослених и запошљавања. Округли столови ће бити тематски оријентисани, али ће присутни моћи да поставе и друга питања. Електронски упитник, за све заинтересоване који желе да упуте питање или примедбу у складу са темом, биће објављен 48 сати пре сваке расправе на сајту министарства.

Теме које ће обележити ову расправу су: Установе и друге организације, Запослени и запошљавање, Обавезе и права ученика и родитеља, Органи установа и Новине у Закону.

Представници синдиката упутили су још једном примедбе на текст нацрта, мада су неке са последњег састанка радне групе већ прихваћене. Након јавне расправе поново ће се састати радна група и утврдити коначан текст.

Када је реч о Правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа, потврђено је да ће у току месеца доћи до корекције у складу са примедбама које су упутили синдикати и запослени. Корекције ће бити у складу са захтевом државног ревизора али се неће одразити на смањење броја запослених у односу на тренутно стање. То директно значи да приликом бодовања запослених за технолошке вишкове не треба узимати у обзир запослене за чијим радом делимично или потпуно престаје потреба по тренутно важећим Правилницима.