ПРВИ ПРЕГЛЕД ВИШКОВА У ОКРУГУ

Print Friendly, PDF & Email

До данас је Министарству просвете, науке и технолошког развоја од стране школа из Јабланичког округа пријављено укупно 217 технолошких вишкова, рачунајући и наставно и ненаставно особље. Регионални центар Лесковац врши упоређивање података које школе шаљу Школској управи и Министарству просвете. Како је преглед података на сајту МПНТР прилично отежан, РЦ Лесковац ће периодично објављивати систематизоване податке, како би запослени могли да изврше контролу тачности.

ИЗВОД ИЗ ЛИСТЕ  ТЕХ. ВИШКОВА – ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ – 18.8.2015.