ПРОМЕЊЕНИ ПРАВИЛНИЦИ О ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА?!?

Print Friendly, PDF & Email

ВАЖИ ОНО ШТО НЕ ВАЖИ?!

Након што су се априла месеца појавили нови Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа, што је изазвало оштре реакције синдиката, представници МПНТР почели су са најавом повлачења спорних правилника уз усмене гаранције да запослени немају разлога за бригу.

Јуче је министарство објавило Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. Када је реч о средњим школама, може се рећи да су примедбе пристигле од стране запослених и синдиката у већој мери прихваћене, међутим основне школе остају у великом проблему. Наиме Правилник за основне школе промењен је у само два члана! Новина је да школа може имати најмање 0,5 секретара, као и да ће  се већина чланова овог Правилника примењивати од почетка 2016/17. школске године.

По свему судећи, изгледа да су представници министарства били искрени једино у томе да запослени не треба да брину само за ову школску годину. У том смислу добили смо простор да наставимо битку, јер смањити број стручних сарадника, проценат радног ангажовања административних радника и секретара у основним школама док се у исто време гомилају административни и правни послови и повећава број ученика којима је неопходна подршка стручних сарадника, није поступање које има оправдања.

Најтужније је што измена Правилника за основне школе предвиђа да ће се до почетка примене одредаба Правилника, у погледу утврђивања броја запослених, материјалних трошкова у школи и осталих трошкова, примењивати правила садржана у пропису из члана 31.  правилника који је престао да важи.

Значи „мењамо промењени правилник како би још мало важио онај који је престао да важи“. У основи је то прича српске просвете – док још важи да је просвета заиста.

Александар Ничић