РАСПОРЕЂИВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

Print Friendly, PDF & Email

У складу са закључцима састанка председника актива директора Јабланичког и Пчињског округа са представницима радне подгрупе која је задужена за праћење распоређивања технолошких вишкова, са овим процесом се почело у среду у општини Власотинце. Директори школа по општинама одржали су састанке ових дана и договарали међусобно преузимање запослених. Они ће пред радном групом (у среду је било Власотинце, сутра град Лесковац, у суботу Лебане, Медвеђа и Бојник) поднети извештаје о извршеном преузимању и наставити тај процес. Радна група прати исправност и законитост поступка и интервенише у случајевима када постоји пријава о непотпуно приказаним подацима. Када се заврши преузимање по општинама, у понедељак ће поступак бити настављен за територију целог округа. У овом првом кругу распоређивања, могуће је једино преузимање радника за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба а тек након тога отпочиње преузимање запослених који раде са непуним радним временом.

Приметили смо да има директора који нису пријавили све слободне часове, као и оних који су различите податке слали Школској управи а различите МПНТР. Уколико се уочени пропусти не исправе РЦ Лесковац ће поднети пријаве против појединих директора, који оваквим поступањем чине повреду  Закона о основама система образовања и васпитања и то члан 63, у ком су наведени разлози за разрешење директора школе.

документа за преузимање