НОВИ ПРАВИЛНИК О ЦЕНУСУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Print Friendly, PDF & Email

Пред почетак школске године министарство ће додатно охладити запослене у основним школама. Наиме, данас је припремљен нови Правилник  о критеријумима и стадардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и по нашим сазнањима већ сутра иде на објављивање у Службени гласник. То значи да ће његова примена почети новом школском годином. Новине које правилник носи неће се одразити на смањење броја запослених гледајући укупан број на територији Републике Србије, али ће створити хаос и пометњу по регионима. Како је познато да тренутни број запосленог ненаставног особља није у складу ни са правилником који је важио до сада, примена новог произвешће нове технолошке вишкове али негде и нова радна места. О томе колико је додатно иритирајуће најновије поступање министарства и колико је у овом тренутку непотребно  повлачити овакав потез није потребно трошити речи. Изгледа да је виртуелни свет челника министарства потпуно слеп за напетост запослених и стање у пракси.

Основна промена указује на покушај да се реално стање ослика правилима која ће се поштовати, оносно покушај да се запослени на радним местима секретара, благајника, шефова рачуноводства, библиотекара, стручних сарадника и помоћних радника, боље распореде у систему. Ипак, сматрамо да се министарство сада огрешило о стручне сараднике.

По новом правилнику школа се образује са 16 одељења, при чему се више не прави разлика између „компактних“ школа и школа које имају истурена одељења. Сагласно овом, шефови рачуноводства и секретари биће ангажовани са 50% у школама до 16 или са 100% радног времена у школама са више од 15 одељења. Магичан број одељења за библиотекаре постаје 24, а број стручних сарадника расте на сваких 8 одељења за 50% радног времена до максимално 5 стручних сарадника, с тим што школа до 16 одељења има 0,5 стручног сарадника. Велики је удар и на помоћнике директора па ће ретко ко желети да се прихвати ове обавезе.

Министарство је пожурило и брзоплето сачинило правилник, који иако тежи тренутно реалном стању, по мишљењу синдиката није решење које је у овом тренутку било неопходно. Реалне потребе школа за већим бројем стручних сарадника нису сагледане, нити су посматрани сви ефекти које ће примена правилника произвести у пракси.

А мислили смо да је недавна измена којом се увело да „важи оно што је престало да важи“ довољан пех који не претпоставља следећи.