ПРЕДСЕДНИШТВО И НАДЗОРНИ ОДБОР ПОЧЕЛИ СА РАДОМ

Print Friendly, PDF & Email

Прва у новом саставу, а по редоследу 14. седница Председништва Одбора Јабланичког округа одржана је 22. јануара у просторијама Регионалног центра СОС за Јабланички округ. Овом приликом конституисано је ново Председништво, након избора одржаних на седници Одбора 28. децембра 2015. године. На основу тренутно важећих Правила о раду одбора, предложено је да структура руководећих позиција у започетом мандату буде промењена, па је Председништво именовало два подпредседника. За подпредседника за организационе послове именован је Александар Николић а као подпредседник за спорт и рекреацију Ненад Стојковић. Секретар одбора и у новом мандату је Јовић Звонимир а послове техничког секретара- стручног сарадника обављаће Драгана Карапанџић Стефановић.

Председништво је изабрало представнике РЦ Лесковац СОС у вишим органима Синдиката образовања Србије, па ће у Републичком одбору и Одбору делатности основних и средњих школа бити Александар Ничић и Александар Николић а у Одбору предшколских установа Бојана Савић. Председништво је упутило предлог РОС-у да у састав Републичког одбора, у складу са Статутом, из редова истакнутих активиста уђу и Сава Стевановић и Бојан Ценић имајући у виду да сразмерно, број чланова СОС-а на територији Јабланичког округа захтева већи број представника у републичким органима синдиката.

Седница Надзорног одбора одржана је у просторијама РЦ Лесковац СОС у петак 29. јануара, када је прегледано финансијско пословање председника у 2015. години и сачињен извештај НО, чиме су створени услови да Одбор на следећој седници разматра и усвоји Финансијски извештај за 2015. годину.