САСТАНАК РАДНЕ ПОДГРУПЕ

Print Friendly, PDF & Email

Данас је у Врању одржан састанак Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених на територији Јабланичког и Пчињског округа. На састанку су усаглашени ставови у вези са поступањем и активностима подгрупе након што је министар издао Стручно упутство за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама. Овим упутством дефинисане су ингеренције Радних подгрупа, што ће увелико олакшати контролу процеса преузимања запослених.

Упутством се детаљно описује поступање свих страна у процесу, обавезе запослених, обавезе директора и обавезе чланова Радних подгрупа. Стриктно навођење свих прописа у складу са којима се врши преузимање запослених, укључујући и ПКУ, требало би да реши сваку дилему коју је директорима школа претходне школске године подстицала просветна инспекција истичући своју „ненадлежност“.

Треба обратити пажњу на рокове који се наводе у Упутству, али се не треба водити наведеним датумима. То је од јуче изазвало благу панику међу запосленима у Јабланичком округу. Пошто информациони систем МПНТР-а није профункционисао у предвиђено време, датуме треба игнорисати. Дакле од тренутка, односно дана, када на платформи „Доситеј“ буду видљива слободна радна места, запослени који су проглашени технолошким вишковима треба да се писаним захтевом обрате школама у року од 2 радна дана. Након тога директори преузимају запосленог у року од 4 дана. Ово наравно не значи да директор са листе не може преузети и запосленог који се захтевом није обратио школи за пријем у радни однос, али се навођењем рокова свакако уводи ред и значајно поништава могућност манипулације.

РАДНА ПОДГРУПА – ШУ Лесковац,  ради оперативнијег деловања и комуникације са запосленима и директорима школа, отворила је мејл адресу: radnapodgrupale@yahoo.com. Директори школа и запослени који имају потребу да консултују мишљење радне подгрупе или пријаве проблем обратиће се подгрупи путем мејла, након чега ће добити одговор и упутство у најкраћем могућем року.