ПРОРАДИО ДОСИТЕЈ

Print Friendly, PDF & Email

Данас је профункционисао портал „Доситеј“ па су подаци о слободним радним местима, технолошким вишковима и запосленима са непуном нормом видљиви на адресама: https://dositej.mpn.gov.rs/slobodnamesta/,  https://dositej.mpn.gov.rs/tehviskovi/ и https://dositej.mpn.gov.rs/nepunanorma/. Листе су експортоване у excel табелу, па се филтрирањем лако може доћи до тражених података.

Како је предвиђено, директори школа које имају слободна места мораће да размотре листе вишкова, све раније пристигле захтеве, као и оне који пристигну сутра и у понедељак и да одлуче кога ће са листе преузети. Данас смо добили више пријава које указују на незаконито поступање у смислу одбијања службених лица у школи да изврше пријем захтева. Саветујемо запосленима да упозоре директора или административног радника на пријаву инспекцији рада, као и да одмах обавесте инспекцију уколико имају оваквих проблема. Број телефона инспекције рада за Јабланички управни округ је 016/214-181. Осим тога захтев се може упутити и препорученом пошиљком са повратницом.

Листе података можете преузети и овде