ПРИПРЕМА СЕ ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ДРУГИХ ШКОЛСКИХ УПРАВА

Print Friendly, PDF & Email

На данашњем састанку Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених у основним и средњим школама Јабланичког и Пчињског округа, разматрана су многа питања о којима подгрупа до сада није заузела коначан став.

Чланови подгрупе изјаснили су се о сваком постављеном питању, пријави неправилности и захтеву упућеним путем мејла, на који до сада није одговорено. Директори школа и остали запослени који су се обраћали подгрупи претходних дана и чекају одговор, биће информисани о даљем поступању најкасније до сутра.

Подгрупа је размотрила све пријављене спорне случајеве у процесу преузимања, посебно преузимање наставника разредне наставе. Закључено је да за веома велики проценат запослених за чијим је радом престала потреба, постоје услови за преузимање, да ће велики број запослених који раде са непуним радним временом такође бити збринут и да је у многим случајевима могуће извршити и преузимање запослених са територије других школских управа.

Школама су данас прослеђене табеле које се морају попунити и предати подгрупи најкасније до петка у 9 сати. На основу њих систематизоваће се списак запослених у чијем је интересу преузимање у школе, у или ближе месту пребивалишта. Након тога, радне подгрупе различитих Школских управа договориће кораке око ове врсте проточности кроз систем.

Због проблема у преузимању запослених са VI степеном стручне спреме, Радна подгрупа ће упутити захтев ЦЕНТРАЛНОЈ ГРУПИ да се на запослене са овим степеном стручне спреме примени принцип „изузетности“ који је предвиђен чланом 8. став 3. ЗОСОВ-а.

Неколико пријављених случајева грубе повреде прописа од стране директора школа, биће прослеђени надлежним органима на поступање.