ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Print Friendly, PDF & Email

На седници Председништва РОС СОС одржаној 14. новембра донета је ОДЛУКА о ступању у штрајк упозорења у четвртак 17. новембра. Штрајк упозорења спровешће се у основним и средњим школама тако што неће бити наставе за време првог часа у свакој смени. Штрајк упозорења организује се на дан почетка штрајка од пре две године, који се окончао потписивањем Споразума у фебруару 2015. године. Синдикат образовања Србије протествује због непоштовања поменутог Споразума до данашњег дана, иако се држава обавезала на испуњење свих чланова споразума у дефинисаним роковима.

Председници синдикалних организација дужни су да Одлуку о ступању у штрајк упозорења доставе директору школе најкасније 24 часа пре почетка штрајка упозорења.

ODLUKA_STRAJK_17_11_16

За време трајања штрајка упозорења председници синдикалних организација дужни су да одрже састанке са запосленима и укажу на неиспоштоване одредбе Споразума. Уколико буде запослених који не учествују у штрајку упозорења, састанак треба одржати за време великог одмора а штрајкачи организују дежурство испред учионица за време трајања првог часа у обе смене. У школама у којима постоје и други синдикати треба синхронизовати активности јер СОС подржава све активности репрезебтативних синдиката у образовању који траже поштовање Споразума из фебруара 2015. године.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ