НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а (СИСТЕМ БЕЗ СИСТЕМА)

Print Friendly, PDF & Email

САМОВОЉА,  АУТОКРАТИЈА … ЗОСОВ

     О томе да се претходних месеци интензивно радило на „преправкама“ постојећих и припреми нових закона у образовању, јавност  је тек недавно информисана путем медија. Иако су медији пренели и изјаве представника МПНТР-а да ће се нацрти ових закона званично објавити до Светог Саве, до данас се то није догодило. Међутим,  кроз прсте оних који су посредно или непосредно учествовали у радним групама које су радиле на овим пословима процурило је више верзија нацрта закона.

     Најинтересантније и најкатострофалније је „прекрајање“ Закона о основама система образовања и васпитања, на чему је судећи по форми нацрта и коментарима радила група, чији је састав непознат јавности. Сама чињеница да у припреми нацрта нису учествовали представници Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и представници репрезентативних синдиката унапред  довољно говори о томе шта нам доноси нови нацрт овог закона. Наиме, уколико неко у рад на изменама темељног закона у образовању намерно не укључује представнике Савета чија је основна улога да прати и анализира стање у образовању на свим нивоима, нити представнике синдиката чија је основна улога да се старају о статусу, положају и заштити запослених, нико не може очекивати да ће исходи оваквих промена закона допринети побољшању стања у образовању или побољшању положаја запослених. Подсећања ради, новембра 2014. године министар др Срђан Вербић образовао је радну групу за израду измена и допуна ЗОСОВ-а која је имала 21-ог члана и у којој су били заступљени представници свих сектора МПНТР али и представници Завода, Савета и репрезентативних синдиката. Ова група је припремила нацрт који је узимао у обзир мишљења најшире просветне јавности, јер је посао на прикупљању предлога отпочео јуна 2014. године уз помоћ радне групе која је „онлајн“ припремала темељ измена закона. Јавна расправа је завршена 15. јуна 2015. године али предлог никада није ушао у скупштинску процедуру. Нонсенс је и то што је тај нацрт из 2015. године све време, па и данас, јавно представљен на сајту МПНТР.

     Изјаве министра Шарчевића, којима је у протеклом периоду „мазио“ представнике Савета и представнике репрезентативних синдиката, „пружајући руку сарадње“ и обећавајући партнерство и транспарентност, изгледа да су представљале јефтино покриће за припрему нечега што се може назвати једино аутократијом.

     Новим нацртом ЗОСОВ-а предвиђа се буквална деградација система образовања и васпитања кроз веома вешту трансформацију „система“ у „министар ће“ или у „уредиће се посебним законом. Уводе се нове процедуре, нова тела, комисије, нова већа, као потпуна фарса и заврзлама после које наравно завршну реч има министар. Дакле, потпуна централизација просветне власти у рукама министра, односно потпуно одсуство система у Закону о основама система образовања и васпитања.

     Нацртом је предвиђена деградација Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета и значаја и положаја запослених, укључујући и директоре. Састав Националног просветног савета се мења „резањем“ од 43 на 27 чланова а састав Савета за стручно образовање и образовање одраслих од 21 на 15. Из савета су избачени универзитетски професори, представници синдиката, послодаваца, верских заједница итд. Чланови од 44. до 46. (чланови забрана) такође су промењени. Уводи се члан 45а. којим се дефинише забрана понашања којим се вређа углед, част или достојанство детета или ученика у установи, али не и запосленог!? Школски одбор нема прецизиран број чланова, осим што тај број мора бити непаран и не већи од девет, што значи и три и пет и седам?! Структура представника је дефинисана али не и пропорционалност – она ће бити дефинисана посебним законом?! Директора поставља министар, док комисија коју именује орган управљања има улогу прикупљања документације. Број мандата директора је неограничен и све време му мирује радни однос на месту наставника. Чињеница да директора поставља министар и да вршилац дужности директора, кога такође поставља министар, нема дефинисан мандат, може врло лако довести до тога да већином школа «управљају» вршиоци дужности, односно министар, односно политика. У «Вербићевом» предлогу, по овом питању, аутономија установе је била сачувана и ојачана значајном улугом запослених у процесу избора директора.

     Овде је такође предвиђено и да директор може паралелно обављати послове наставника, васпитача и стручног сарадника, што разуме се, поново зависи од министрове воље. Предвиђа се заједеничка стручна служба која ће обављати правне, административне, помоћно-техничке и послове одржавања. Министар доноси и Основ националног курикулума а израда школског програма уредиће се посебним законом. Надлежности просветне инспекције уредиће се такође посебним законом а пријем у радни однос предвиђа брутално унештење процеса збрињавања запослених за чијим радом престаје потреба или запослених са непуном нормом. Наиме, нацртом је предвиђено преузимање запослених са листе, али је приоритет преузимања у односу на конкурс који је предвиђен и сада важећим законом, обрисан. Такође није дефинисан пријем лица у радни однос на одређено време без конкурса, када се не ради о замени запосленог до 60 дана већ о слободном радном месту. Није дефинисано ни шта се дешава са запосленим на неодређено време након отказа уговора о раду који је уговором примљен на пробни рад. Суспензија лиценце на 6 месеци је обрисана а уводи се одузимање лиценце наставника на 5 година.

     Свеукупно гледано, изигнорисани су једини чиниоци у постојећем систему који су самим системом предвиђени као аналитичари стања образовања и који постоје као показивачи исправног смера. Пљунуто је на све аргументоване примедбе синдиката које су сугерисале побољшање појединих одредби важећег закона и деградиране су одредбе важећег закона које данас систем уз све потешкоће ипак чине стабилним. Буде ли се овакав ЗОСОВ усвојио, сви напори тесања и успостављања система образовања и васпитања започети од 2009. године били би обрисани једним потезом. Десиће нам се потпуна политизација школа, анулирање и сада слабашне заштите положаја запослених, препуне листе технолошких вишкова које нико неће преузимати, посредно ћемо добити даље обезвређивање образовног система и ваљда ћемо тако пркосити европским вредностима где се образовним установама даје све шира аутономија.

     Овај закон је толико иритирајући образованом човеку јер би могао да се сведе на само један члан који гласи: «За сва питања надлежан је министар».

     Пре него што ово постане озбиљно, а чини се да је због посебне тајновитости у изради и озбиљније него што се мисли, можда је ово разлог над разлозима да школе стану! Све касније, биће прекасно за све нас.

 Александар Ничић

НОВИ НАЦРТ ЗОСОВ-а ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ