ОПЕТ БЕЗ СИНДИКАТА!

Print Friendly, PDF & Email

НОВИ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКСЦИЈИ

Ових дана се у скупштинској процедури, између осталих нашао и  предлог Закона о просветној инспекцији са потпуно другачијим садржајем у односу на претходни предлог Закона о просветној инспекцији који је био и предмет јавних расправа одржаних током маја и јуна 2017.године. Наведени Закон није ступио на снагу кад и остали закони из области образовања у периоду од октобра до новембра 2017.године, са образложењем да закон има одређене  недостатке и да се исти треба вратити на дораду.

Сада је пред нама потпуно нови текст Закона о просветној инспекцији а на чијем  раду нису  учествовали репрезентативни синдикати. Приликом доношења претходне верзије предлога Закона у раду су учествовали и репрезентативни синдикати са конкретним предлозима, од којих многи нису усвојени, али је била бар дата прилика да се доставе конкретни предлози, што овог пута није случај.

Нови предлог Закона садржи свега 20-так чланова, дакле дупло мање у односу на предходни предлог који је садржао око 50-так чланова. Није нам јасно шта је предлагач хтео да уреди овим законом кад већина одредби упућује на Закон о инспекцијском надзору који се до сада примењивао и у области образовања.

Уколико је већ постојала намера предлагача да донесе lex specialis  којим ће посебно уредити просветну инспекцију онда је морао  да отклони досадашње недостатке поступања просветних инспектора те је било потребно  да се   детаљније  разради сам поступак инспекцијског надзора, као права, обавезе и одговорности просветних инспектора, казнене одредбе, што овде није случај.

Синдикат образовања Србије је очекивао много конкретнији и јаснији предлог Закона, а добили смо предлог који је уопштен и који и даље упућује на кровни закон – Закон о инспекцијском надзору па се  са правом поставља питање Министарству просвете, науке и технолошког развоја због чега се доноси посебан закон ако тим законом није јасније и конкретније  уређена област деловања просветне инспекције???

СОС