ХАЛО ДИРЕКТОРЕ, ГАСИ КАД ТИ КАЖЕМ!!!

Print Friendly, PDF & Email

Претходних дана представници МПНТР телефоном зову директоре школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом  и траже да се хитно промени план уписа за следећу школску годину у смислу да се школе одрекну или тзв. радних одељења (једногодишње оспособљавање за рад) или одељења средњег образовања, по систему ИЛИ ћете „сами“ – ИЛИ …

Систем образовања ученика у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом  иначе функционише тако да ученици најпре стичу основно образовање, а затим следи једногодишње оспособљавање за рад након чега, у складу са својим могућностима настављају школовање и стичу средње стручно образовање или након оспособљавања за рад у „радним одељењима“ добијају потврду „манипулант у машинству“, „манипулант у текстилству“, „манипулант у графичарству“.

Ултимативни позиви од стране представника МПНТР додатно зачуђују имајући у виду да комуникација на релацији министарства и Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом  функционише. Непосредно пре утврђивања плана уписа за наредну школску годину, на предлог Заједнице дана 29.12.2017. године одржан је састанак у министарству на коме се између осталих тема разматрао и план уписа. Тада, наравно није било речи о прекрајању система образовања ученика на начин на који се сада то УСМЕНО тражи од школа. Усмено образложење које су нам пренели директори школа нећемо коментарисати јер писани траг, случајно или намерно, за сада остаје вео тајне министарства.

У сваком случају, допис којим је након поменутог састанка председница Заједнице упутила школама, а у коме се не помиње ни делић „усменог ултиматума“ приказујемо у целости:

Поштоване колеге,
дана 29.12.2017. године одржан је састанак у МПНТР на захтев Заједнице по питању плана уписа ученика за школску 2018/2019. године у средње школе, планова и програма.
Од стране Министрства на састанак су позвани, испред Заједнице председница Силвана Плавшић, и директори: Славица Марковић, Љиљана Вукошић и Милован Марковић. Испред Министарства састанку су присуствали: начелник одељења за средње школе, Драган Маринчић, руководилац групе стручног образовања Радован Живковић, Марија Крнета и Славица Ракић.
Састанак је отворила председница Заједнице и захвалила се Министарству на брзом одговору и организацији састанка. Изнела је могуће проблеме са којима се можемо сусрести у будућем периоду када је у питању упис ученика који ове године завршавају 8 разред по редовним програмима. 
Представници Министарства су саопштили да познају проблематику наших школа и да ће се у наредном периоду посветити пажњу како би се усагласила уписна политика са захтевима које ми упућујемо. Сви смо се сложили да је потребна модернизација наших образовних профила.
Посебно је напоменуто да будући упис у школској 2018/19 мора бити у складу са Стручним упуством за формирање одељења и ЗОСОВ-а о броју ученика у одељењу, када је средња школа у питању. У оклностима мањег броја ученика (испод 6) од дозвољеног потребно је формирати комбинована одељења од два приближно слична профила (пр. брвар-аутолимар…). Упознали су нас да постоје школе које су нису поштовале Стручно упуство о формирању одељења и да Министарство у будуће то неће толерисати. Наглашено је да за формирање одељења са мањим бројем ученика потребна је сагалсност Министра, како Закон и прописује.
Што се тиче планова и програма предложено је да се размотри могућност увођења редовних програма или израда нових кроз модуле. У изради будућих програма Заједница је позвана да иступи као предлагач и учествује у оквиру радних група.

Након бурне реакције директора и наставника школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, Заједница је 11.4.2018. године упутила захтев за хитан састанак помоћнику министра Александру Пајићу. Уколико МПНТР у најскорије време не промени „манир неслужбених намера“ у цео случај мораће да се укључи и синдикат, имајући у виду да би евентуалне промене већ утврђеног плана уписа изазвале још једну изненадну појаву технолошких вишкова.

Александар Ничић