САМО ПАУК ИЛИ МРЕЖА (ШКОЛА)?

Print Friendly, PDF & Email

Последњих месец дана актуелизује се тема израде Акта о мрежи школа, али само на територијама које су у надлежности неколико Школских управа у Србији. Како, још увек незванично, сазнајемо реч је о школским управама Лесковац, Зајечар, Ужице, Чачак и Зрењанин. Након што је Влада недавно (27.3.2018.) донела Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа и Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа, представници МПНТР отпочели су разговоре са представницима локалних самоуправа на територији поменутих школских управа.

Имајући у виду Уредбе. које дефинишу критеријуме за оснивање школа, од којих издвајамо: „минимум 200 ученика и 12 одељења за оснивање средње школе“ и „минимум 480 ученика и 16 одељења за оснивање основне школе“,  за сада остаје нејасно како се поменуто може одразити на већ постојеће школе. „Хладна облога“ која је брже боље пласирана у јавност да реструктуирање система постојећих школа неће утицати на евентуалну појаву технолошких вишкова, јер ће се пожар гасити уз помоћ „рекреативних учионица“ и уз помоћ „целодневне наставе“, наравно представља још један маневар МПНТР како би се сачувао „мир“ док се „послић“ не заврши.

Имајући у виду чињеницу да се ова тема актуелизовала последњих месец дана и да актери већ састанче на терену, а да при том синдикати „случајно“ сазнају о свему томе, јер представници МПНТР, како сами кажу „не знају зашто синдикати нису званично упознати и укључени у овај процес“, намеће се закључак да ће се прекрајање постојеће мреже школа овај пут озбиљније погурати од стране МПНТР. Непостојање транспарентности и селективна примена критеријума на територији Србије, додатно упућује на стечени закључак, а посебно је индикативно да су „на тапету“ баш школске управе Лесковац, Зрењанин и Чачак.

Акт о мрежи основних школа ингеренција је локалних самоуправа, којима се сада свакако ставља „врућ кромпир“ у руке, али основаност захтева МПНТР, као и анализа „пројектованог будућег стања“ нису јавно доступне информације и за сада се не зна које би негативне последице тачно задесиле коју школу уколико би дошло до административног спајања више школа у једну.

На Председништву СОС одржаном 19.4.2018. године донета је одлука да синдикат хитно затражи од МПНТР укључивање представника синдиката у овај процес на поменутим територијама. У најскоријем периоду обавестићемо чланство о свим детаљима везаним за могуће проблеме који се неповољно могу одразити на запослене уколико локалне самоуправе удовоље захтевима МПНТР који су за сада тајновити за јавност.

Александар Ничић