РАЧУНАЈТЕ НА НАС…

Print Friendly, PDF & Email

Након последњих измена Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, представници Синдиката образовања Србије више пута су на састанцима у МПНТР указивали на могуће лоше последице појединих измена које могу угрозити несметано функционисање установа.

Последњи пут, званично, СОС се обратио министарству дописом број 96 од 6.7.2018. године. Одговор на овај допис МПНТР је сачинило 16.7.2018. који је данас примљен и објављен.

Као и до сада, министарство нас формално обавештава о својим поступцима истицањем и проналажењем образложења која се не могу сврстати у рационална или разумна. Једно од тих је свакако смањење броја запослених на радним местима домара/мајстора одржавања због тога што је то „једина категорија запослених која није претрпела смањење норме“. Наравно, МПНТР нам поручује да паници места нема јер ће НОВА МРЕЖА ШКОЛА компензовати „недостатак“ оваквих „прелазних решења“, и да ће синдикати бити укључени у све (као и до сада), тј. биће први информисани о завршеном послу.

На први поглед, изгледа да се „експертски тим“ који је чинио Радне групе за израду ових Правилника није сетио да установе са већим бројем стручних сарадника, са смањеним или повећаним бројем ученика неко треба да чисти, сервисира и греје.

На други поглед, онај још увек магловит, недокучив, у који се и даље отимамо да поверујемо, док се сви бавимо глодањем прве бачене кости неко негде припрема и отвара приватне CLEAN&SERVICE фирме и чека обећано тржиште. Наравно, да би ефекат будућих решења био видљивији, промотивнији и припремљенији за дочек аплаузима, систем претходно треба упрљати, расходовати и расхладити.

У међувремену, чувајући „свој посао“, ускочићемо где треба и тамо где умемо и можемо, зарад деце, школе, образовно-васпитног процеса и реномеа установе у којој годинама радимо. На крају, треба деци и показати како је мултиумешност корисна, како и чекић и метла нису страни учитељу и како се не треба стидети ни једног посла. А кад плате новембра буду „нечувено велике“, моћи ћемо себи задовољно да признамо да смо их коначно и зарадили.

Неко фантастично РАЧУНА НА НАС за СВОЈ РАЧУН.

Александар Ничић