ПОЧИЊЕ ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА

Print Friendly, PDF & Email

ЛИСТЕ НАЈАВЉЕНЕ ЗА ПЕТАК 24.8.2018.

Данас је МПНТР издало Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2018/2019. години, којим је предвиђено да следеће недеље, након што се у петак (24.8.2018.) на „Доситеју“ објаве листе слободних радних места, запослених за чијим је радом потпуно или делимично престала потреба и листе запослених са непуним радним временом, коначно отпочне преузимање запослених за наредну школску годину.

Први круг преузимања почиње у понедељак, 27.8.2018. године када ће запослени за чијим је радом престала потреба имати рок од два дана (27. и 28. август) да школама у којима постоје слободна радна места предају захтеве за преузимање са листе. Уз захтев чији општи образац можете преузети у прилогу, запослени подносе и фотокопију решења којим су проглашени технолошким вишком.

Директори затим имају обавезу да у року од  ДВА  дана од дана пријема захтева донесу одлуку са којим ће запосленима потписати споразум о преузимању (најкасније у четвртак 30.8.) и да у року од 5 дана сваком подносиоцу проследе одговор. Такође, директори имају обавезу да одговоре и одлуке истовремено доставе и радној подгрупи.

У складу са наведеним, први пресек се врши 31. августа када ће се појавити ревидиране листе након завршеног првог круга преузимања. Тада истовремено почиње и следећи круг. Запослени који добију негативан одговор директора или код којих одговор изостане обраћају се радној подгрупи која ће разматрати примедбе и донети одговарајуће препоруке.