РАДНА ПОДГРУПА ПОЧЕЛА СА РАДОМ

Print Friendly, PDF & Email

У понедељак, 10. септембра, у просторијама ШУ Лесковац у Лесковцу,  одржан је први састанак Радне подгрупе ШУ Лесковац. Састанку су присуствовали сви чланови подгрупе, а након конституисања разматрали су се приговори запослених који су до тада пристигли подгрупи.

Подгрупа је, на основу пријава запослених и на основу неслагања података у бази МПНТР „Доситеј“ са подацима из евиденције ШУ Лесковац и са пресеком прошлогодишњег стања, закључила да постоји одређени прој прикривених радних места па је директорима школа дала додатни рок од 2 дана да исправе све неправилности и поступе по Стручном упутству.

Највећи проблем у Јабланичком округу створио се непоштовањем важећих прописа од стране директора приликом преузимања технолошких вишкована радно место наставника разредне наставе. Из тог разлога директорима три школе којима су се запослени обраћали упућен је допис којим се тражи да у року од 2 дана изврше преузимање и хитно обавесте подгрупу о исходу преузимања.

Стручним упутством МПНТР  предвиђено је да о непоступању директора у складу са законом Радна подгрупа обавести министра и надлежну инспекцију.  У таквим случајевима просветна инспекција  ће предузети законом прописане радње, укључујући и предлог за разрешење.

ЗАПИСНИК И ДОПИСЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ