ОД ПОНЕДЕЉКА ЧАСОВИ 30 МИНУТА

Print Friendly, PDF & Email

УПУТСТВО О ВОЂЕЊУ ШТРАЈКА ОД 24.09 2018. ГОДИНЕ

I

У складу са одредбама члана 3,4 и 5. Закона о штрајку, Синдикат образовања Србије је 13.09.2018. године доставио министру просвете, науке и технолошког развоја Одлуку о штрајку са захтевима и саставом Штрајкачког одбора.

II

На седници Републичког одбора Синдиката образовања Србије од 31. 08.2018. године, донета је одлука о начину реализације  штрајка у складу са одредбом  члана 57. Статута. Председници синдикалних организација Одлуку о ступању у штрајк Републичког одбора треба да доставе директору установе а Председници и чланови Одбора синдикалних организација у установи на огласним таблама и улазним вратима установе истичу обавештење да су запослени у штрајку, као и копије одлука о ступању у штрајк.

III

Синдикалне организације одређују 3 члана као штрајкачки одбор у установи који се стара о обезбеђивању свих потребних услова дефинисаних Законом о штрајку:

  • Одбор и запослени који учествују у штрајку дужни су да штрајк организују и воде на начин којим се не угрожава безбедност лица и имовине и здравље људи, онемогућава наношење непосредне материјалне штете и омогућава наставак рада по окончању штрајка.
  • Одбор и запослени који учествују у штрајку не могу спречавати послодавца да користи средства и располаже средствима којима обавља делатност.
  • Одбор и запослени који учествују у штрајку не смеју спречавати запослене који не учествују у штрајку да раде a такође запослени који не учествују у штрајку не смеју ометати запослене који учествују у штрајку.

IV

За време штрајка, наставници који учествују у штрајку држаће часове у трајању 30 минута у оквиру дневног распореда и обављати испите док друге активности неће обављати, а стручни сарадници и остали запослени који су у штрајку ће радити 20 сати недељно, односно 4 сата дневно чиме се испуњавају услови минимума процеса рада дефинисаног у Закону о основном образовању и васпитању (члан 79.) и Закону о средњем образовању и васпитању (члан 92.)

V

Штрајк ће трајати док се не постигне споразум или Штрајкачки одбор не донесе другачију одлуку.

VI

О свим видовима притиска и ометања штрајка, одмах обавестити Штрајкачки одбор преко своје општинске, градске, окружне или покрајинске организације и на исти начин председници синдикалних организација су дужни да за време трајања штрајка свакодневно информишу територијалне организације о свим подацима везаним за штрајк.

ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: