РАДНО МЕСТО ВИШЕМАНДАТНИХ ДИРЕКТОРА – СЛОБОДНО

Print Friendly, PDF & Email

На основу пријава запослених који се налазе на листи „технолошких вишкова“, може се закључити да велики број директора који су у ДРУГИ или неки наредни мандат ушли пре 7. октобра 2018. године чувају своје радно место, оспоравајући при том запосленима право на преузимање.

У новој школској години, информациони систем „Доситеј“ нуди опцију „маркирања“ радног места одабиром опције „директор“, која је уведена за директоре који су изабрани применом новог ЗОСОВ-а, али се злоупотребљава за потребе незаконитог „чувања“ радног места јер овако „маркирана“ радна места нису видљива у „Доситеју“. Има и дриектора који су своје часове приказали, али приликом обраћања запослених молбом за преузимање прослеђују одговор да место није „слободно“ јер се применом новог ЗОСОВ-а њихов други, трећи, пети мандат „сматра ПРВИМ“ !?

Има примера у којима су директори чије је радно место „слободно“ пре почетка школске године бодовали и (супротно закону) „технолошким вишком“ прогласили свог фах-колегу из школе.

Радна подгрупа ШУ Лесковац наишла је на пријаве оваквих случајева од стране запослених и разјаснила: ДИРЕКТОРУ МИРУЈЕ РАДНИ ОДНОС, А НЕ РАДНО МЕСТО!

РЦЛ