РЦ ЛЕСКОВАЦ НАСТАВЉА ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА

Print Friendly, PDF & Email

На 44. седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржаној 22. фебруара у ЦСУ у Лесковцу, усвојени су Извештај о раду председника, Финансијски извештај за 2018. годину, План рада за 2019. годину и Финансијски план за 2019. годину. У склопу финансијског плана и плана рада, Одбор је донео одлуку да се настави осигурање чланова синдиката. Планиране активности за ову годину предвиђају организацију спортских сусрета на окружном и републичком нивоу, организацију семинара стручног усавршавања чланова, традиционалних прослава просветних радника, појачане активности Секције жена ОЈОСОС, бесплатну радно-правну заштиту чланова и остале редовне активности синдиката.

ПЛАН РАДА ОЈОСОС ЗА 2019. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

____________________________

ПОЈАШЊЕЊА  ВЕЗАНА  ЗА  ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

I ОСИГРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, након спроведене ревизије чланства, за сваког члана који поштује Статут Синдиката образовања Србије.

Ово осигурање  нема просторно ни временско ограничење, а покривени су следећи ризици:

  1. смрт услед незгоде – премија је 000,оо динара,
  2. инвалидитет – премија је 000,оо динара,

Уколико дође до прелома, осигуранику се  након завршеног лечења и рехабилитације, процентуално исплаћује  део суме предвиђене за инвалидитет у зависности од степена процене инвалидитета.

II ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је доступно за чланове Синдиката образовања Србије запослене у установама образовања и васпитања на територији Јабланичког округа. Уговара га Регионални центар за Јабланички округ СОС-а на годишњем нивоу,  а финансира га Синдикална организација установе   у саставу Регионалног центра, или  заинтересовани чланови Синдикалне организације  установе прикупљањем износа од  200,оо динара по члану.

 Овом полисом покривени су следећи ризици:

  1. теже болести – премија је 000,оо динара и
  2. хирушке интервенције – премија је 000,оо динара

у складу са Посебним условима добровољног здравственог осигурања лица за случај тежих болести и хирушких интервенција компаније „Дунав осигурање“ на основу којих  за сваку хирушку интервенцију и тежу болест са листе исплаћује  одређени  проценат  од 20.000,оо динара  као  уговорене премије осигурања.

Због континуитета уговорног односа између Синдиката образовања Србије – Регионалног центра у Лесковцу и компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. који се наставља за период од 01.03.2019.године до 01.03.2020.године,  не примењује се „тромесечна каренца“  па се уговорена премија по новој послисе исплаћује за осигуране случајеве  почев од 01.03.2019.године до краја уговорног периода.

Осигурани чланови Синдиката образовања Србије могу осигурати и чланове   своје уже и шире породице за наведени уговорни период по цени од 200,00 динара по осигуранику,  под истим условима  који важе за осигурање чланова Синдиката образовања Србије од последица несрећног случаја и осигурања за случај тежих болести и хирушких интервенција.

Председници Синдикалних организација дужни су да најкасније до 30.03.2019.године Регионалном центру за Јабланички округ Синдиката образовања Србије доставе спискове осигураника у електронској форми и оверено у писаној форми.

Уплата осигурања врши се искључиво на рачун Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије,  број: 355-3200167215-54.