ПОГЛЕД НА СЕБЕ ТУЂИМ ОЧИМА

Print Friendly, PDF & Email

У четвртак, 11. априла у просторијама ЦСУ Лесковац одржана је прва овогодишња планирана радионица Секције жена РЦ Лесковац СОС . Радионице које су раније организоване показале су да за тематику којом се секција бави постоји велико интересовање, што је допринело да ова секција РЦ Лесковац СОС има све већи број чланица. Тако се и на овај начин промовишу активности, подстиче упознавање чланова колектива са деловањем синдиката и буди свест о припадности организацији која мултифункционално брине о свом чланству. Чланице Секције жена активно су учествовале у радионици „Поглед на себе туђим очима“ коју је реализовала Биљана Михајловић.

Ова радионица била је усмерена на изградњу компетенција и вредносних ставова који се могу применити и у сфери личног и у сфери професионалног ангажовања а посебно у процесу доношења важних одлука. Посебан акценат стављен је на разумевање и анализу појма самосвести, колико и да ли слушамо друге када доносимо одлуке на нивоу колектива и да ли раст и акумулација моћи временом доводи до тога да носиоци функција западну у статус самообмане и самодовољности у процени интереса колектива.