ДРУШТВЕНА ОСЕТЉИВОСТ-СОЦИЈАЛНА ИНТУИЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email

Дана 05.11.2019.године у Центру за стучно усавршавање у Лесковцу, са почетком у 17:30 часова одржана је радионица у организацији Секције жена Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије.

    Радионицу са темом „Друштвена осетљивост – социјална интуиција“ реализовала је Биљана Михајловић психолог.

    Учесници радионице упознали су се појмовима друштвене осетљивости која је као способност разумевања порука које нам колектив шаље, веома важна у ситуацијама које захтевају доношење одлука у име истог тог колектива и пресудна за успешно обављање послова руковођења уопште.

     Препознавање и разумевање потреба других један је од почетних услова грађења способности друштвене осетљивости као важаног  предуслова успешног лидерства. Посебно је важно на који начин решавамо и разрешавамо конфликте у колективу јер правилно и успешно решавање истих изискује да не западнемо у формирање вредносних ставова на штету свих  релевантних информација и чињеница које доприносе изградњи правилних закључака.

   Остаје питање: „Колико смо близу/далеко од овог стандарда, када га упоредимо са  стањем ствари у колективу у ком радимо?“,  а што мора бити први и почетни корак у насатајању промена на пољу унапређења положаја свих у њему.